Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Wat denkt Nederland over de oorzaken van oversterfte?

Hoe denkt Nederland over de oversterfte? - 59927
Samenvatting van het artikel

Onderzoek naar wat de Nederlanders denken over wat de oorzaak van de oversterfte is. Het laat weer zien hoe groot de impact is van de bubbel waarin je verkeert en hoe erg het is dat er zo weinig belang is gehecht aan echt goede data en analyses.

Lees volledig artikel: Wat denkt Nederland over de oorzaken van oversterfte?

Leestijd: 4 minuten

Wat denkt Nederland over de oorzaken van oversterfte?

Representatief onderzoek

Ook in 2022 was er sprake van een vrijwel net zo hoge oversterfte in Nederland als in 2020 en 2021. Ook in veel andere landen is er in 2022 een forse oversterfte geweest. Over de oorzaken van die oversterfte is nog veel onduidelijk. Door de officiële instanties wordt gemeld dat het grotendeels samenhangt met Corona. Maar ook wordt er gesteld dat vaccinaties er een rol bij zouden kunnen spelen. Een grondige analyse van de data was tot dusverre niet mogelijk. In de komende tijd worden er diverse onderzoeken uitgevoerd om de verklaringen te vinden.

Via onderzoek onder Peil.nl is geprobeerd vast te stellen wat de Nederlanders denken over de mogelijke oorzaken van de oversterfte.

Er is een representatief onderzoek uitgevoerd onder een steekproef van ruim 3300 ondervraagden via Peil.nl.

Belangrijk is te beseffen dat dit geen onderzoek is naar wat die oorzaken werkelijk zijn, maar wat de mening is van Nederlanders naar aanleiding van de informatie, die tot hen gekomen is!

Ook hier: de eigen bubbels

Al eerder constateerden we het grote verschil in opvattingen tussen de bubbels waarin men verkeerde. Zo dacht onder de kiezers van D66 toen 5% dat het virus in een lab was gemaakt en onder kiezers van FVD was dat 80%.

Bij de antwoorden op de vragen die gesteld zijn over de oversterfte zien we een vergelijkbaar patroon van die bubbels.  Met de stelling dat “een deel van de oversterfte wordt veroorzaakt door de vaccinaties” is 19% van de Nederlanders het eens. De verschillen tussen de kiezers van de partijen is groot: Van de CDA-kiezers zegt 0% het, D66-kiezers 1%, GroenLinks-, PvdA- en VVD-kiezers 3%. Aan de andere kant zien we bij BBB-kiezers een percentage van 29%, PVV 58%, BVNL 76% en FVD 95%.

Dit is het overzicht van de meningen over een aantal stellingen rondom de oversterfte afgezet naar de huidige politieke voorkeur.

Hoe denkt Nederland over de oversterfte? - 59926

Belangrijk is te beseffen dat er nogal wat mensen zijn die aangeven het niet te weten. Bij de eerste stelling was dat 27% en bij de tweede stelling 18%. Het hoogste percentage “weet niet” (35%) zien we bij de stelling dat er goed onderzoek wordt gedaan naar de echte reden van de oversterfte. Dus het aandeel dat daarop “oneens” zegt is 31%.

Deze tabel laat ook weer goed zien de verschillen in antwoorden tussen de verschillende bubbels. Dat er nu goed onderzoek gedaan wordt naar de echte reden van de oversterfte wordt door de helft van de kiezers van D66 en PvdA gevonden. Maar bij kiezers van BBB, PVV, BVNL en FVD is dat 25% of minder.

Ervaringen in de eigen omgeving

Het is ook interessant om mensen vragen te stellen over ervaringen in hun eigen omgeving. Die cijfers die nu volgen moeten wel gepaard gaan met een aantal belangrijke opmerkingen. Op basis van die cijfers kunnen geen kwantitatieve schattingen gemaakt worden van de werkelijke aantallen.

Dus als je bijvoorbeeld vraagt “kent u mensen in uw omgeving met LongCovid” en dan beantwoordt 25% bijvoorbeeld positief, dan zegt dit nog niets over het echte aantal in het land. Je weet namelijk niet wat per persoon het aantal “mensen in uw omgeving” is. Ook weet je niet in hoeverre er overlappingen zijn tussen mensen die men kent. Noch weet je of er bij die personen echt sprake is van LongCovid.

Maar een dergelijke vraagvorm kan wel relevant zijn om vast te stellen in welke mate men denkt, om welke reden dan ook, of men in de eigen omgeving met een bepaald verschijnsel geconfronteerd is. De twee vragen die we gesteld hebben waren of men in de eigen omgeving iemand kende die overleden was ten gevolge van Corona en of men in de eigen omgeving iemand kende die waarschijnlijk overleden was ten gevolge van de vaccinatie. Op de eerste vraag werd door 38% bevestigend geantwoord en op de tweede vraag door 13%.

Categorie

Vervolgens is de vraag gesteld tot welke categorie die persoon behoorde: bij het overlijden ten gevolge van Corona werd in 29% van de gevallen een familielid genoemd en in 49% een vriend/kennis. Bij waarschijnlijk overleden door vaccinatie geeft 17% aan een familielid en 51% een vriend/kennis.

  • Bij de antwoorden op de vraag “overleden aan Corona” zien we als we het uitsplitsen naar politieke voorkeur vooral percentages rondom het gemiddelde van 38%. Het hoogste percentage is bij de VVD en ChristenUnie 43%. Percentages rond de 30% zien we bij JA21, PVV en BVNL. Alleen bij FVD zien we een duidelijk lager percentage van 17%.
  • Bij de antwoorden op de vraag “waarschijnlijk overleden aan vaccinaties” zien we bij de uitsplitsing bij de meeste partijen een percentage van rond de 5%. De hogere percentages vinden we bij kiezers van SP (11%), BBB (15%), PVV (30%), BVNL (61%) en FVD (70%).

Ook dit laatste laat zien dat vanuit de beantwoording op deze onderzoeksvragen geen kwantitatieve inschattingen kunnen worden gemaakt. De cijfers worden gepresenteerd om – ongeacht welke opvatting men heeft – te tonen hoezeer die opvattingen gekleurd kunnen worden.

Het benadrukt echter wel wat een groot gemis het is dat men tijdens de hele Corona-periode zo weinig aandacht heeft besteed aan het verzamelen van goede, bruikbare en actuele data, en dat men vervolgens die cijfers niet heeft laten analyseren door die onderzoekers die dat zouden willen. Juist dat schept de ruimte voor opvattingen die sterk gekleurd worden door de bubbel waarin men verkeert en zorgt voor op zichzelf onnodige polarisaties.

Deze site opereert mede dankzij de financiële steun van de bezoekers. Wilt u hieraan ook deelnemen, klik dan hier voor een kleine bijdrage. Dank u wel.

U heeft zojuist gelezen: Wat denkt Nederland over de oorzaken van oversterfte?

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.