Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Het grote risico van 3G

Het grote risico van 3G - 33209
Samenvatting van het artikel

Als men nu nog steeds de 3G Coronapas - die alleen maar schijnveiligheid biedt - handhaaft , dan is het louter om te zorgen dat iedereen zich laat boosteren. Maar dat is juist in deze milde Omikron periode voor anderen dan ouderen/kwetsbaren niet automatisch de beste keuze.

Lees volledig artikel: Het grote risico van 3G

Leestijd: 7 minuten

Van Delta naar Omikron

Na de totale lockdown, die op 19 december 2021 inging, speelde de Coronatoegangspas amper nog een rol. Er waren namelijk nog maar weinig plekken waar je naar toe kon gaan, dus had je die pas amper nodig.

Na de persconferentie van vanavond zal de 3G Coronatoegangspas weer een belangrijke rol gaan spelen bij de toegang tot horeca, theater, bioscopen en stadions. Maar, terwijl Omikron heerst, zal het effect van die toegangspas op het beperken van de verspreiding van het virus en van de ziekenhuisopnames, per saldo nog slechter zijn dan tijdens de Delta-periode.

Tijdens de Delta-periode dachten degenen die op een locatie waren, waarbij de toegangspas werd gecontroleerd, veilig te zijn tegen besmetting. Maar het bood slechts een schijnveiligheid, omdat gevaccineerden ook in staat bleken te zijn de Delta-variant te verspreiden. In oktober schreven we daar een artikel over op basis van een voorbeeld uit de praktijk.  Hoe vaak hoorden we toen niet van mensen, die dachten op een veilige plek geweest te zijn, waarna er toch besmettingen volgden? (O.a. een uitstapje van oud-kamerleden.)

Nog slechter

Tijdens de Omikron-periode werkt 3G nog slechter. Dit omdat
– er een hogere incidentie is (meer mensen die besmet zijn),
– het besmetten van anderen makkelijker gaat (en sneller gebeurt nadat je zelf geïnfecteerd bent geraakt dan bij Delta),
en dat een recente PCR-test of sneltest geen garantie is dat je anderen niet kunt besmetten.

Het rapport waarnaar het OMT verwijst van de TU te Delft geeft ook letterlijk aan dat 3G (en 2G) en de Coronapas een stuk minder effectief zijn door de dominantie van de Omikronvariant.  Realiseer je daarbij dat het rapport van de TU Delft ook weer een model is met allerlei aannames. Hierbij is de uitslag volledig afhankelijk van de waardes van de aannames die erin gestopt worden.

Het rapport was volledig gebaseerd op de Delta-situatie. In hoofdstuk 7 wordt nog over de Omikronvariant gesproken, maar laat men, bij gebrek aan de nodige input, het effect van 3G op de ziekenhuisopnames weg. Terwijl de essentie van de aanpak altijd gericht is op het beperken van de druk op de zorg.

Als je wereldwijd kijkt naar de landen waar een hele grote uitbraak is geweest met de Omikron-variant, dan valt op dat, ongeacht welke maatregelen er waren, de stijging van het aantal positieve testen exponentieel is geweest. (En daarna de daling, wanneer die kwam, doorgaans ook). Het land met het hoogst aantal geconstateerde besmettingen is Israël. Op dit plaatje is dit goed te zien. Besef dat van de landen op dit overzicht het Verenigd Koninkrijk de minste maatregelen had.

Het grote risico van 3G - 33192

Ook als je naar diverse Amerikaanse staten kijkt, dan zie je het patroon. Dat zijn staten met een verschillende mate van beschermingsmaatregelen en de patronen zijn gelijk.

Het grote risico van 3G - 33193

Echte doelstelling: vaccinatie

Vanaf het begin van de invoering van de pas in verschillende landen was het duidelijk dat de primaire doelstelling was om het ongevaccineerden zo lastig te maken, dat ze zich maar gingen vaccineren om eenvoudiger toegang te krijgen. En bij 2G zelfs om überhaupt toegang te krijgen. Zowel president Macron als Hugo de Jonge waren daar in hun toelichtingen heel duidelijk over.

Dat het systeem schijnveiligheid bood en nogal wat ongeïnformeerde gevaccineerde ouderen met een vals gevoel van veiligheid toch geïnfecteerd werden, nam men op de koop toe.

Nadat in het begin werd gesteld dat met de Coronatoegangspas besmettingen werden voorkomen, kon men dat na een tijdje niet meer volhouden. Met behulp van modellen met eenzijdige aannames was vervolgens het verhaal dat 3G de ziekenhuisopnames van de aanwezige geteste ongevaccineerden zou voorkomen. Want die zouden besmet kunnen raken door de aanwezige gevaccineerden.

Bij de nieuwste doorberekeningen van het model van de TU Delft voor de Omikron-variant komt dat verhaal niet meer terug. Dit omdat ze geen inputwaardes hadden t.a.v. de ziekenhuisopnames vanuit de Omikron-variant. Dus is nu het verhaal dat het toch het aantal besmettingen wat zal doen afnemen.

Verhullend OMT-zin

In het advies van dit weekend van het OMT staat letterlijk over de Coronatoegangspas/bewijs (CTB):
“Het CTB moet gezien worden in het licht van een pakket aan maatregelen waarbij elke maatregel op zichzelf misschien geen heel groot effect heeft, maar samengenomen als bundel wel degelijk.”

Ook dat is weer een standaard verhullende OMT-zin, waarbij niet alleen verhuld wordt dat het effect van het CTB op ziekenhuisopnames vrijwel nul is, maar waarbij ook wordt voorbijgegaan aan de nadelen.

En dat alles omdat men niet wil uitkomen voor het primaire doel van het CTB. Namelijk dat mensen zich laten vaccineren om het ongemak van het CTB te voorkomen. Een doelstelling die nog duidelijker volgt uit de 2G benadering, zoals die al in nogal wat landen is ingevoerd. Laat staan de vaccinatieplicht zoals die reeds in Oostenrijk en Italië bestaat.

Daarbij gaat het niet meer, zoals in september/oktober nog wel, om ongevaccineerden gevaccineerd te krijgen. Maar het zal nu juist gaan om gevaccineerden geboosterd te krijgen. In nogal wat landen vervalt de QR-code als je langer dan 6 maanden geleden gevaccineerd bent. Dus moet je je laten boosteren om de QR-code te kunnen handhaven als gevaccineerde.

In Nederland was ook al door Hugo de Jonge aangekondigd dat na 9 maanden de QR code van gevaccineerden verviel. In Europa wordt echter 6 maanden gehanteerd en dat zal binnenkort ook wel in Nederland worden ingevoerd. Dus iedereen die voor 1  augustus 2021 het laatst is gevaccineerd, zich niet heeft laten boosteren en niet geïnfecteerd is geraakt, zal via deze 3G-regeling verleidt/gedwongen worden om de booster tóch te gaan nemen.

Afweging maken

Bij de beslissing om je te laten vaccineren, hetgeen een basisrecht in Nederland is, is het afwegen van de voor- en nadelen voor je eigen situatie heel belangrijk. En dat zeker in overleg met je huisarts, die jouw gezondheidssituatie het beste kent. Daarbij is het van belang rekening te houden met de risico’s van infectie en de mogelijke risico’s van vaccinatie.

Probleem daarbij is dat bij de kwantificering van de risico’s van alle kanten geprobeerd wordt je niet optimaal te informeren, maar je vooral in een kamp te krijgen.
– Van het kamp dat zegt dat de risico’s van Covid groot zijn en die van vaccinatie 0,0 (dixit Hugo de Jonge),
– tot het kamp dat zegt dat mensen die zich laten vaccineren met een mRNA vaccin onherstelbare schade opdoen met voor velen de dood tot gevolg.

Zelf heb ik altijd mijn keuzes rondom vaccineren gemaakt op basis van adviezen van mijn huisarts en het verzamelen van relevante informatie. Zo hebben we in november 2009 ons kind van 6 maanden niet laten vaccineren voor de Mexicaanse Griep. Dit omdat toen al bekend was vanuit het Zuidelijk Halfrond, waar de winter was geweest, dat de gevolgen van de Mexicaanse Griep niet verschilde van een normale griep. Maar de reguliere kindervaccinaties heeft ze wel gekregen.

Griep vaccin

Zelf heb ik vanaf mijn 60e besloten me niet jaarlijks te laten vaccineren tegen de griep. Enerzijds omdat ik zelf daarvoor nooit last van griep had gehad. En anderzijds omdat ik op basis van de informatie die ik had gelezen niet echt onder de indruk was van het effect van dat vaccin. Dat laatste mede door mijn onderzoeken over de Mexicaanse Griep via Peil.nl in 2009.

Op basis van mijn risicoprofiel als 73-jarige en de goede resultaten in Israël begin 2021 inzake de bescherming tegen ernstige ziekte, heb ik me in april en mei laten vaccineren. Maar toen in Nederland werd aangeraden om 12 tot 18-jarigen te laten vaccineren hebben we – samen met haar – besloten dat onze 12-jarige dochter dat niet zou doen.

Enerzijds omdat inmiddels duidelijk was dat het argument “dan besmet ze geen anderen” door de data werd gelogenstraft. En anderzijds omdat het saldo van de risico-afweging voor haar van het krijgen van Covid of bijwerkingen van het vaccin, voor ons niet in het voordeel van het vaccin uitviel.

Maar zoals ik vaak zeg: dat is een afweging die iedereen voor zichzelf moet maken, en die ik altijd zal respecteren, welke keuze men ook maakt.

Het risico van 3G in het Omikrontijdperk

Tijdens het Omikron tijdperk zijn er twee cruciale informatiecomponenten bij het maken van een afweging of iemand zich wel of niet laat boosteren:

  1. Het doormaken van een infectie geeft betere en langduriger bescherming dan het nemen van een vaccin.
  2.  Het risico op ernstige ziekte of dood bij infectie met de Omikron-variant is beduidend lager dan bij de Delta-variant. De schatting van de ziekenhuisopnames is een factor 6 á 8 en van overlijden een factor 10. 

Deze combinatie heeft een groot gevolg voor dat afwegingsproces. Dat voor velen de uitkomst van dat afwegingsproces is dat het beter is om geïnfecteerd te raken, dan met regelmaat een nieuwe vaccinatie te nemen om infectie te voorkomen. Want na die infectie met de milde Omikron-variant is je bescherming langer en beter dan na  vaccinatie.

Nog steeds kan bij een persoonlijk afwegingsproces er voorkeur zijn voor het nemen van een boosterprik. Maar  dat zal dan met name voor ouderen/kwetsbaren gelden. Voor de overigen zal bij dat afwegingsproces door Omikron t.o.v. Delta het niet gaan boosteren vaker de uitkomst zijn.

Inmiddels heeft rond de 90% van de ouderen/kwetsbaren zich laten boosteren in de eerste zes weken van de uitrol. Onder de jongere leeftijdsklasse is het enthousiasme voor het boosteren minder groot. Tussen de 12 en 40 jaar is het aandeel dat zich totaal niet heeft laten vaccineren ongeveer 30%. Van de gevaccineerden geeft circa 10% aan geen boosterprik te willen nemen. Onder de jongere gevaccineerden is dat bijna 20% en bij de oudere gevaccineerden ongeveer 5%. Deels komt dat doordat men de infectie in de laatste maanden heeft doorgemaakt.

Dus als men via 3G het boosteren wil stimuleren zal het met name gaan om de groep onder de 40 jaar. Zij hebben zich in het geheel niet laten vaccineren of zijn de booster niet van plan te nemen.

Maat wat bereikt de booster bij die groep onder de 40 jaar eigenlijk in het Omikrontijdperk?

  • Een bescherming tegen ziekenhuisopnames is eigenlijk irrelevant. Dit omdat het risico van ziekenhuisopnames DOOR Covid bij de groep onder de 40 jaar heel klein is.
  • Voor zover de booster enige bescherming biedt tegen infectie, wordt dus de kans om de beste bescherming te krijgen via infectie, verminderd.
  • Omdat ook je herstelbewijs vervalt na zes maanden moet je, na het doormaken van de infectie, zes maanden daarna je – onnodig – laten boosteren, om de QR-code te handhaven.
  • De mogelijke risico’s voor je immuunsysteem door aanhoudende vaccinaties met het mRNA-vaccin in een relatief korte tijd. (Binnen 1 jaar al 3 keer en in Israël inmiddels 4 keer). Op steeds meer plekken (zeker ook in Israël) wordt aangegeven dat het een onbegaanbare weg is met meer nadelen dan voordelen. Zeker nu Omikron voor velen niet meer is dan een flinke verkoudheid.

Het laten bestaan van 3G met als belangrijkste doelstelling mensen te laten boosteren, is dus in dit Omikrontijdperk, terwijl alle ouderen/kwetsbaren zich geboosterd hebben, een aanpak die meer nadelen heeft dan voordelen.

Het wordt steeds duidelijker dat we naar een situatie toegaan waar jaarlijks ouderen/kwetsbaren gevaccineerd kunnen worden tegen griep of tegen een Coronavirus dat prominent zal zijn in dat seizoen. En net zoals nu is dat gebaseerd op de keuze van het individu.

Acceptatie van beleid?

Het ijzerenheinig doorgaan met een beleid dat ook in het Omikrontijdperk erop gericht is de hele bevolking (dus vanaf 5 jaar!) te vaccineren, zal de acceptatie van een beleid in de toekomst (zoals met de griep tot nu toe) alleen maar bemoeilijken.

En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat met 3G en 2G het grondrecht op lichamelijke integriteit geschonden wordt.

En dat de overheid in de toekomst deze gereedschapskist naar eigen goeddunken kan gebruiken. Want als ze het al gaan/blijven doen met de Omikron-variant met zulke beperkte gezondheidsgevolgen, dan zal men met welke andere infectieziekte ook geen terughoudendheid meer hebben.

Een terughoudendheid die we tot nu toe wel gekend hebben omdat politiek Den Haag in meerderheid vond dat het een grondrecht was en is.

U heeft zojuist gelezen: Het grote risico van 3G.

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Het is ook uw eigen keuze om  zo nu en dan een kleine financiële bijdrage te doen ten behoeve van deze site. Daar zijn we u wel heel dankbaar voor! Hier vindt u de donatie-pagina. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205