Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Over 3G – Ze zijn volledig de weg kwijt

Over 3G – Ze zijn volledig de weg kwijt - 34213
Samenvatting van het artikel

Minister Kuipers heeft laten zien dat wetenschap er niets meer toe doet als je in het centrum van de macht terecht bent gekomen. Maar ook andere wetenschappers laten zien volledig de weg kwijt geraakt te zijn bij hun "verdediging" van 3G.

Lees volledig artikel: Over 3G – Ze zijn volledig de weg kwijt

Leestijd: 5 minuten

Over 3G – Ze zijn volledig de weg kwijt

Regelmatig wordt gesteld dat degenen die een andere mening hebben dan de mening van het OMT en de regering of een andere aanpak voorstaan, zich tegen de wetenschap keren.

Maar mij valt juist op dat de aanpak/maatregelen vaak haaks staan op wat de wetenschap laat zien en van elke logica gespeend zijn.

Ik ga geen lang artikel schrijven om dat te onderbouwen. Vele artikelen op deze site sinds maart 2020 behandelen direct of indirect dit onderwerp. Ik pak slechts twee punten van de afgelopen 24 uur:

Verkorten van de geldigheidsduur van vaccinatie en genezing na infectie

Gisteren is met een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich (regeringspartijen en lijst-De Haan) besloten dat de geldigheidsduur van de laatste vaccinatie 9 maanden wordt en van een herstelbewijs 6 maanden.

Dat heeft tot gevolg dat de ruim 500.000 mensen die voor 5 mei 2021 gevaccineerd zijn en geen boosterprik hebben genomen, nu een boosterprik moeten krijgen t.b.v. hun QR-code. Want die toegangscode blijven we nog steeds gebruiken. Uit het overzicht blijkt dat hier ook zorgpersoneel tussen zit dat vroeg is gevaccineerd, plus een deel van het zorgpersoneel dat  erna om verschillende redenen geen boosterprik heeft genomen.

Uit onderzoek blijkt dat onder jongere vrouwen een grotere weerstand tegen vaccineren bestaat dan onder jongere mannen. En die jongere vrouwen werken relatief vaker in de zorg. Daarnaast hebben velen de infectie al doorgemaakt en beschouwen zij twee vaccinaties plus een infectie wel als een voldoende bescherming tegen Omikron en zien zij het nut niet in van nog een extra vaccinatie.

Werking niet lang

Velen die zich in de eerste helft van vorig jaar wel hebben laten vaccineren deden dat vanwege de veronderstelling dat de werking van het vaccin langdurig zou zijn en de dreiging van het virus hoog. Inmiddels weten we dat die werking niet langdurig is en, nu met Omikron, de dreiging van het virus laag is. Daarnaast weten we ook dat degenen die geboosterd zijn een minimaal net zo grote kans lopen om besmet te raken met het virus als de rest. (En uit Engelse cijfers zou zelfs blijken dat die kans groter is). Maar dat kan de regering en de meerderheid van de Tweede Kamer niets schelen.

Zelfs terwijl ze volhouden dat ook twee vaccinaties goed beschermen tegen ziekenhuisopnames worden met deze maatregel ruim 500.000 personen nu als het ware gedwongen om zich te laten boosteren.

Terwijl allerlei onderzoeken aantonen dat genezen na infectie een betere en langduriger bescherming biedt dan vaccinatie, volgt men toch de Europese lijn, waarin wordt gesteld dat genezen na infectie nog maar 6 maanden geldig is en vaccinatie nog  9 maanden. Alsof vaccinatie een betere en langere bescherming zou bieden dan infectie.

Vaccinatiedwang

Dit heeft niets maar dan ook echt niets met “wetenschap” te maken. Maar alles met directe of indirecte vaccinatiedwang.

Het argument van de Nederlandse regering dat ze zich hiermee in lijn brengen met Europa, geldt ook niet. De verschillen tussen de landen in de EU op dit punt zijn groot. En er zijn -gelukkig steeds meer- landen in de EU die de QR-codes hebben laten vallen of dit aangekondigd hebben, al dan niet samen met de andere maatregelen die verdwijnen. Op dit moment zijn dat Ierland, Denemarken, Finland, Zweden, Tsjechië en Litouwen. Daarnaast hebben ook Engeland, Noorwegen en Zwitserland die pas niet meer of stoppen ze er snel mee.

Het blijven gebruiken van de 3G Coronapas

Vanaf dag 1 was het duidelijk dat die 3G Coronapas een schijnveiligheid bood. Half oktober schreef ik dit artikel naar aanleiding van een uitbraak in een café waar de 3G pas was gebruikt. Immers, degenen die gevaccineerd waren/zijn kunnen ook nog besmet worden en anderen besmetten. Maar desondanks werd die pas op 25 september ingevoerd. Daarbij werd door De Jonge en anderen niet onder stoelen of banken gestoken dat het doel was om ongevaccineerden, gevaccineerd te krijgen.

Inmiddels weten we dat:

  • Omikron veel besmettelijker is dan Delta.
  • Degenen die geboosterd zijn zeker ook besmet kunnen worden (en in de eerste paar weken na de vaccinatie nog meer).

Maar desondanks houdt men vast aan de 3G Coronapas.

Als je beseft dat nu ongeveer de helft van degenen die zich laten testen bij de GGD (dat waren er maandag 70.000 van de 140.000) dat alleen/vooral doen om een herstelbewijs te krijgen t.b.v. de Coronatoegangspas, dan besef je hoeveel dat wel kost. Schattingen zijn dat de overall-kosten op dit moment per dag de 10 miljoen euro overschrijden. Nog los van de kosten op de plekken waar men moet controleren (tijd, mankracht, etc).

Vanochtend schreef nu.nl een artikel over dit onderwerp en mijn bloed ging koken door bepaalde uitspraken.

Over 3G – Ze zijn volledig de weg kwijt - 34212

In de aanhef van het artikel staat dit:

Het effect van het 3G-beleid op de corona-epidemie is momenteel dermate beperkt dat het in principe afgeschaft zou kunnen worden. Dat zeggen epidemiologen en Niek Mouter, auteur van het recente onderzoek van de TU Delft, in gesprek met NU.nl

Dus de opsteller van het model waarmee de regering schermt zegt dat het effect van 3G-beleid heel klein is.

Prof. Roosendaal zegt over het remmen van de epidemie:

Het werkt niet, want je kan het virus momenteel overal krijgen. Het is dweilen met de kraan open. Vaccins voorkomen bovendien lang niet alle omikronbesmettingen. Dus de dweil die je gebruikt is kapot.”

Dus als je dit leest dan zou die Coronapas toch direct ingetrokken dienen te worden.

Maar aan het slot van het artikel komt de aap van Roosendaal en Patricia Bruijning toch weer uit de mouw, waarbij je denkt: “Geloven ze het nou nog echt zelf wat ze hier zeggen?”.

Wat is eerlijk???

Het onderdeel in het artikel wordt ingeleid met de kop “Is het wel eerlijk om 3G af te schaffen?”  En dan staat er de tekst:

Wat rest is de vraag of het wel ‘eerlijk’ is om af te stappen van 3G. Zowel Bruijning als Roosendaal benadrukt namelijk dat andere maatregelen wél het verlies van 3G moeten opvangen, omdat de regel dus nog wel een (beperkt) effect heeft op de virusverspreiding.

En dan komen Roosendaal en Bruijning tot een min of meer vergelijkbare conclusie. Roosendaal stelt:

Het zou bijvoorbeeld betekenen dat cafés langere tijd vervroegd moeten blijven sluiten en de nachthoreca voorlopig nog niet open kan. En dat is niet eerlijk naar gevaccineerden, beargumenteert Roosendaal. “Je blijft eigenlijk dingen ontnemen van mensen die zich keurig lieten vaccineren. Dat vind ik dan wat vreemd.” Hij noemt het logischer om 3G daarom later af te schaffen, “maar de keuze is aan het kabinet”.

Dus terwijl 3G niet of vrijwel niet werkt, wordt vervolgens bij de afweging wel gesteld dat het afschaffen van de 3G Coronapas wel ten koste gaat van het aanpassen van andere maatregelen.

Ook Bruijning zegt dat:

Bij het volgende weegmoment is het daarom de vraag: wat is je prioriteit? Wil je van 3G afstappen? Of bijvoorbeeld cafés langer openhouden?”

Het is werkelijk te gênant voor woorden.

En dat zijn dus personen die een belangrijke rol in de media hebben bij deze Coronacrisis en die mensen van de “wetenschap” zouden zijn. En wat zo erg is: Ze krijgen alle ruimte in de media om dit soort halve onzin te blijven uitkramen. Maar er zijn zo weinig andere wetenschappers die openlijk afstand hiervan nemen en dus niet laten merken hoe ze zich kapot schamen voor dit soort uitingen, die het vertrouwen van velen in de wetenschap blijvend schade doet.

Plus dat we blijkbaar een kamermeerderheid hebben met partijen die in deze flauwekul nog blijven meegaan. Logisch dat velen denken dat er een ander scenario aan ten grondslag ligt.

Jammer, ik had gedacht met iemand uit het vakgebied als nieuwe minister van VWS dat hij een verschil zou maken. Maar Ernst Kuipers laat zien hoe verward ook hij is en dat zijn track record blijkbaar niets betekent als je eenmaal op een plek terecht bent gekomen waar het niet meer om de feiten gaat, maar om de macht.

U heeft zojuist gelezen: Over 3G – Ze zijn volledig de weg kwijt

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Steun onze site in onze rol van gids op basis van data en wetenschap door af en toe een (kleine) donatie. Klik hier. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.