Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Fake news van Bas Haan

Fake news van Bas Haan - 4212
Samenvatting van het artikel

Fake news van Bas Haan Op 9 januari was Bas Haan in DWDD om te praten over de film, die er gemaakt wordt op basis van zijn boek “De Deventer Moordzaak, het complot ontrafelt”.  Het item werd aangekondigd met o.a. de melding “als focus fake news”. Ik ben in bezit van het complete dossier van […]

Lees volledig artikel: Fake news van Bas Haan

Leestijd: 10 minuten

Fake news van Bas Haan

Op 9 januari was Bas Haan in DWDD om te praten over de film, die er gemaakt wordt op basis van zijn boek “De Deventer Moordzaak, het complot ontrafelt”.  Het item werd aangekondigd met o.a. de melding “als focus fake news”.

Ik ben in bezit van het complete dossier van de Deventer Moordzaak, waarin o.a. het totale dagboek van het onderzoeksteam van de politie en alle Processen Verbaal. Plus de onderzoeken, die uitgevoerd zijn door het NFI en anderen. En als je die informatie afzet tegen wat Bas Haan in zijn boek schrijft en bij de uitzending van DWDD heeft gezegd, dan klopt het inderdaad dat de focus van die uitzending van DWDD “fake news” was. Maar dan wel het “fake news”  dat Bas Haan verspreidt.

Nu is het hier niet de plek om de waslijst te plaatsen van datgene wat er allemaal mis is aan het boek van Bas Haan. Enerzijds neemt het klakkeloos de opvattingen over van het OM en anderzijds maskeert het relevante informatie, die beschikbaar is over Michael de Jong, de klusjesman.

Zowel De Jong als zijn vriendin kunnen namelijk betrapt worden op een rits van onwaarheden bij hun verklaringen in het kader van de Deventer Moordzaak (in de wandelgangen noemen we zoiets “leugens”). Maar de lezer van het boek van Bas Haan neemt daar geen kennis van en dat zal ongetwijfeld ook niet gebeuren in de film, die er nu gemaakt wordt en De Jong als een slachtoffer opvoert.

Niet onderbouwd

In de uitzending van DWDD speelde Bas Haan het ook klaar meerdere uitspraken te doen, die niet onderbouwd worden door de feiten, zoals die uit het dossier van de Deventer Moordzaak op te maken zijn. En omdat de focus van die uitzending  op “fake news”  gericht was, zal ik hier de belangrijkste ervan de revue laten passeren.

Ik begin met een aantal simpele voorbeelden, maar toch veelbetekenende uitspraken van Bas Haan in DWDD:

“Maurice de Hond is veroordeeld wegens het verkopen van leugens en smaad”. 

Ik ben inderdaad veroordeeld wegens smaad. Ik mag mijn overtuiging in deze zaak niet verspreiden. De feiten echter, die ik gebruikte om mijn overtuiging te onderbouwen zijn niet door de rechter in beschouwing genomen en daar is geen uitspraak over gedaan. Kortom: ik ben niet veroordeeld wegens “het verkopen van leugens”, zoals Bas Haan zei. En alles wat ik aan feiten heb gepresenteerd en nog steeds presenteer kunnen onderbouwd worden met de oorspronkelijke documenten. Kortom: ik heb geen leugens verkocht en de rechter heeft in feite alleen maar gezegd dat als er iemand is veroordeeld wegens moord, ik niet mijn overtuiging mag uiten dat iemand anders de dader is.

 “Ik voel me gesteund door 29 rechters die zich met deze zaak bezig hebben gehouden”.

Louwes is in eerste instantie door de rechtbank (3 rechters) vrijgesproken. Is in hoger beroep tot 12 jaar veroordeeld (3 rechters). Dat vonnis is door de Hoge Raad vernietigd (5 rechters). Hij is door het gerechtshof weer veroordeeld (3 rechters). En de Hoge Raad (5 rechters) wees het herzieningsverzoek af.  Ik tel hierbij 19 rechters, waarvan 8 een positieve uitspraak hebben gedaan t.a.v. Louwes. Dat is zowel een lager aantal dan die 29, plus dat Haan bij zijn telling gemakshalve vergeet dat meer dan 40% van de rechters die een uitspraak hebben gedaan, een positieve uitspraak hebben gedaan voor Louwes.

Er loopt nu een nieuw herzieningsprocedure, waarbij in ieder geval al een belangrijk novum naar boven is gekomen, over een cruciaal onderdeel van de veroordeling: het laatste telefoongesprek dat volgens Louwes vanuit de A28 werd gevoerd en volgens het OM vanuit Deventer. Een deskundige die in 2003 had gezegd dat het onmogelijk was om dat gesprek gevoerd te hebben vanaf de A28 is daar nu op terug gekomen.

Het slachtoffer zit onder het DNA…..”

Als je echt goed het dossier kent en deze uitspraak zo doet dan ben je te kwader trouw. Prof. Dan Krane, een belangrijke DNA-deskundige in de VS heeft het onderzoek van het NFI van destijds aandachtig bestudeerd en zegt dat wat er aan DNA is aangetroffen enerzijds niet veel is, en anderzijds zowel erop gekomen kan zijn tijdens de moord als bij het ochtendbezoek van Louwes aan de weduwe. Zie voor een verklaring van hem uit 2006 op YouTube. En mijn blog over zijn reactie op het DNA-bewijs. 

Maar wat die situatie extra wrang maakt is dat burgerdeskundige ook hebben kunnen aantonen dat de DNA-deskundigen van het NFI de hoeveelheid DNA met een factor 5 tot 6 hebben overdreven, omdat ze van een verkeerde DNA-test uitgingen. (Niet de enige blunder van het NFI trouwens. Er is in 2007 een Zwartboek NFI uitgebracht met 17 rapporten over fouten bij het NFI gemaakt in het kader van de Deventer Moordzaak. Die werd ingediend bij de Vaste Kamercommissie van Justitie, maar die weigerde het vervolgens op hun agenda te zetten).

Zoals ik al heb aangegeven, ik zie bij deze moordzaak grote overeenkomsten met wat Steven Avery is overkomen, zoals men kan zien in de serie Making a Murderer. Hij heeft 18 jaar onschuldig vastgezeten voor een aanranding. Nadat hij vrijgekomen is en bezig is met een grote claim tegen de politie, die al jaren daarvoor zeker wist dat hij niet de dader was, wordt er een vrouw vermoord in zijn omgeving.

Netflix

En uit de Netflix serie is goed op te maken met welke graagte en enthousiasme het OM en de politie bezig zijn om die hoofdpersoon weer in het gevang te krijgen (en zo ook nog de schadevergoeding en andere juridische procedures naar aanleiding van de eerdere fouten af te wenden.) Hoezeer er ook gezondigd wordt tegen de wetten van goed onderzoek en logica, Steven Avery moet de dader zijn. En nog steeds zijn de advocaten van Steven Avery bezig om hem uit de weer gevangenis te krijgen.

Ook Bas Haan beaamt dat Louwes in eerste instantie (dus in 2001) veroordeeld is op onjuiste gronden. Een mes (dat niet het moordwapen was) werd door speurhonden gekoppeld aan de geur van Louwes. (Om dit helemaal dramatisch verkeerd te maken: In 2007 zijn deze hondenbegeleiders door de rechter veroordeeld tot een taakstraf omdat zij Processen Verbaal vervalsten en verborgen dat bij de geurtest de hondenbegeleider WEL wist welk geurbuisje van de verdachte was.

Dat is volstrekt verboden omdat op die manier de hondenbegeleider de keuze van de hond kan beïnvloeden en zo onterecht een positieve testuitslag kan bewerkstelligen).

Het is al onbegrijpelijk dat Louwes in 2001 veroordeeld is op een mes, dat op 1 kilometer afstand gevonden was, zonder bloed of wat dan ook, maar het werd nog overtroffen door de geurproef via een perfecte cirkelredenering door OM en rechters tot moordwapen te bombarederen. Gelukkig heeft de Hoge Raad dat 2 jaar later gecorrigeerd.

DNA

En wat gebeurt er dan (denk aan Making a Murderer!)? In plaats dat het OM serieus de aanwijzingen tegen andere mogelijke daders onderzoekt, blijven ze stellen dat Louwes toch de dader is. En wordt DNA dat gevonden op een blouse, die 4 jaar lang zo onzorgvuldig is behandeld, dat er zelfs verschillende bloedvlekken op zijn gekomen, die er nog niet zaten op het Plaats Delict! DNA dat volgens het NFI en OM er vervolgens alleen maar op gekomen kan zijn tijdens de moord. Terwijl er veel alternatieve verklaringen zijn, zoals Prof. Krane ook stelt.

Maar om hun fouten in eerste instantie te verhullen wordt Louwes door het OM en de rechters nog een keer veroordeeld op in feite net zo zwak bewijs als de eerste keer. Terwijl als je alle aanwijzingen ziet op het Plaats Delict, dan past dat niet bij het verhaal dat het OM (en Bas Haan) over Louwes en de moord voorstellen.

Besef dat het slachtoffer in de gang van haar huis is aangevallen door de dader en daardoor al stervende was of dood. Vervolgens aan haar benen versleept is onder het schilderij van haar man (als het ware opgebaard). En vervolgens heeft de moordenaar op een weloverwogen en geplaatste manier 5 of 7 keer in haar hart gestoken. (Hij voelde waar haar ribben zaten en stak toen in haar hart.).  Dat is af te leiden uit de sporen op haar blouse en het lichaam (messteken evenwijdig aan elkaar en tussen de ribben door).

Genegeerd

Dit rituele/occulte aspect aan deze verschrikkelijke moord is door het onderzoeksteam volledig genegeerd. Maar iedere ervaren rechercheur (en ik heb er velen gesproken, ook bij mijn colleges over deze zaak bij de Politieacademie, die ik op hun verzoek heb gegeven) zal die bevinding beamen en aangeven dat het aanwijzingen geeft ten aanzien van de reden van de moord en de insteek van de dader. En dat past totaal niet bij Louwes als de moordenaar.

Als je het requisitoir leest van de Officier van Justitie bij de rechtszaak in Zwolle dan is het met de kennis van het dossier en wat er later nog meer gevonden is, zowel perfide als lachwekkend. Niet voor niets heeft Prof. Ton Derksen een boek geschreven met de titel “Leugens over Louwes”,  die 31 “leugens” beschrijft die OM, NFI en deskundigen hebben geponeerd in hun wens om Louwes veroordeeld te krijgen. En hij komt tot de conclusie dat Louwes ongeveer de enige is die niet gelogen heeft.

Dat leidt tot het laatste en -zeker in het kader van de opzet van de film over het boek van Bas Haan- belangrijkste “fake news” tijdens de uitzending:

“Michael de Jong heeft geen bal met die zaak te maken”.

Het is interessant hoe Bas Haan zowel in zijn boek als in de uitzending van DWDD Michael de Jong als een buitenstaander probeert neer te zetten. Alsof ik compleet “out of the blue” me op iemand richtte als een soort afleiding voor het daderschap van Louwes.

Ik ben helaas door een gerechtelijke uitspraak wat beperkt in wat ik hier kan schrijven. Maar wel mag en kan ik feiten opsommen. Feiten over het onderzoek van de politie destijds naar de mogelijke rol van De Jong bij de moord. En feiten over een serie onwaarheden van De Jong en zijn vriendin, die zij hebben gebezigd bij de verschillende verhoren van de politie. U kunt dan zelf beoordelen in hoeverre de woorden van Bas Haan recht doen aan de rol van De Jong.

Tijdens het verhoor vijf dagen na de moord zegt zijn vriendin over de avond van de moord:

“Michael is tussen 17 en 19 uur thuis gekomen en is zich met het eten bezig gaan houden. De rest van de avond zijn we thuis gebleven….”

Twee weken later zegt ze bij een verhoor van de politie:

Michael was aan het koken toen ik om 16:30 uur thuis kwam. Na het eten hebben we niets meer buitenshuis gedaan.”

En Michael zegt tijdens het verhoor op dezelfde dag:

“Ik ben tot circa 19 a 19:30 uur in De Hooiberg gebleven. Ik ben toen naar het huis van mijn vriendin gelopen, dat duurt circa 20 minuten,  en ben daar gebleven.”

Alibi niet sluitend

Tijdens zijn uitgebreide verhoor op 12 oktober 1999 krijgt Michael de Jong de cautie voorgelezen (de waarschuwing dat alles wat hij zegt tegen hem gebruikt kan worden)! Daar voegen de verhoorders aan toe “Uw alibi is in onze ogen niet sluitend”.

Ruim een week later is het onderzoek naar De Jong gestopt toen men vol op Louwes af gegaan (met het koppelen van het mes via een geurproef anderhalve maand later als “hoogtepunt”. )  Enkele weken later echter krijgt de politie de telefoongegevens van De Jong in bezit en daar blijkt hij om 19:20 uur van de avond van de moord nog naar huis gebeld te hebben. Dus op het moment dat degene die hem zijn alibi gaf (zijn vriendin) zei dat hij thuis was.  (Want die had immers gezegd dat hij om 16:30 uur was thuisgekomen).

Kortom: zijn alibi dat zijn vriendin hem had gegeven was aantoonbaar niet waar.

Maar toch zegt de Officier van Justitie enkele maanden later bij het proces tegen Louwes dat De Jong wel een alibi had, c.q. niet over zijn alibi had gelogen! Dit valt onder de categorie “Leugens”  zoals Ton Derksen dat beschrijft.

In mei 2006 zijn De Jong en zijn vriendin weer ondervraagd, omdat het OM toch nader onderzoek ging doen over het alibi. Toen verklaarde hij dat hij vanaf 19:30 in de studentensociëteit was. En verklaart zijn vriendin dat zij voor 20 uur daar ook naartoe was gegaan en de hele avond daar samen zijn geweest.

Verklaring klopte niet

Niet alleen compleet een ander verhaal dan dat ze direct na de moord hadden verteld. (Als ze dat direct na de moord hadden gezegd, had dat alibi door de politie bij de bezoekers van de studentensociëteit gecheckt kunnen worden). Maar zelfs die verklaring van haar klopte niet met haar telefoongegevens. Uit het dossier blijkt immers dat zij om 20:15 uur nog vanuit huis had gebeld naar een derde! Maar het OM was hier tevreden mee. Net zoals Bas Haan. Want Louwes is  toch immers de dader!

Dit patroon van onwaarheden over cruciale onderwerpen in het kader van de moord is uit meerdere plekken in het dossier op te maken. (En zal men niet lezen in het boek van Bas Haan). Over de kennis bij De Jong van het veranderde testament van de weduwe, over het periodiek ontvangen door De Jong van geld van de weduwe en over De Jongs slapen met een mes onder zijn kussen. Maar de meest ingrijpende vind ik de volgende:

Op de dinsdag na de moord geeft De Jong aan in dat weekend in Arnhem een magneetstrip te hebben gekocht voor zijn messenverzameling. Zijn vriendin beaamt dat los van hem. Twee jaar erna wordt door burgeronderzoekers vastgesteld dat in die messenwinkel op die bewuste dag geen magneetstrip is gekocht. En in 2006 verklaren De Jong en zijn vriendin “Michael ging naar de winkel om een magneetstrip te kopen, maar kocht een mes”!

Dus degene die door Bas Haan wordt aangemerkt als een “buitenstaander” is iemand die bij een uitgebreid verhoor van de politie enkele weken na de moord de cautie heeft voorgelezen gekregen met de vermelding “dat het alibi niet sluitend was”.  Heeft jaren later een volledig andere lezing gegeven van hun activiteiten op de avond van de moord, die wederom niet klopte met de telefoongegevens. Heeft een serie van bewijsbare onwaarheden verteld over de aankoop van een magneetstrip/mes en andere relevante onderwerpen in het kader van de moord.

Patroon

Maar gelukkig wist het onderzoeksteam en het OM dat er maar één de moordenaar kon zijn en dat was Louwes. Weliswaar op bewijzen, waarvan als men goed onderzoek had gedaan en logisch had nagedacht, al direct had kunnen weten dat ze op niets waren gestoeld. En toen Louwes in 2003 uit de gevangenis was vrijgelaten ging men niet over tot het onderzoek naar een mogelijke andere dader, maar haalde men nieuwe bewijs vanaf een blouse waar 4 jaar lang alles mee was gedaan, behalve de auto van de hoofdcommissaris mee gewassen. Herkent u het patroon van Making a Murderer?

Heel terecht dat DWDD het item beschreef met als focus “fake news”….. Alleen op een andere manier dan Bas Haan dat bedoelde.

Het is niet alleen de VS (en Wisconsin) waar de justitiële keten er alles aan doet om hun fouten te verhullen. Nederland kan er ook wat van.

Ik eindig dit stuk met een fragmentje van een debat dat ik tien jaar geleden had met de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak destijds,  Mr. Erik van den Emster.  We stonden voor een grote groep rechtenstudenten en hij gaf hoog op over de kwaliteit van de rechtspraak in Nederland. “Kijk maar hoe weinig vonnissen in Nederland worden herzien!” was zijn onderbouwing. Ik kon het niet laten om te antwoorden “Dan is het in Noord-Korea nog beter gesteld, want daar zijn het er nul!”.

Weigering

Ook de lezing van Bas Haan trouwens over mijn weigering om met hem in debat te gaan, zoals geuit in DWDD klopt niet. Nova zou destijds in een item aandacht besteden aan zijn boek dat verscheen. Hij wilde me vooraf interviewen en dat dan in dat item gebruiken dat hij zelf over het boek zou maken. Ik gaf aan dat ik wel live in de uitzending wilde, maar niet door hem ondervraagd wilde worden en dan door hem in dat interview te laten knippen.

Ik heb toen een mail hierover gestuurd aan de hoofdredacteur van Nova en het hele item is toen niet doorgegaan!

Zowel toen als nu staat mijn aanbod. Een openbaar debat tussen Bas Haan en mij over de Deventer Moordzaak. Maar, zowel toen als nu, loopt hij daar met slappe argumenten van weg.

Hij is veel te trots dat er een film komt over zijn boek en met een acteur die hem speelt in de hoofdrol. Een film die als het zijn boek volgt inderdaad een film is over “fake news”.   Maar dan wel dat van Bas Haan.

P.S. Ik moest wel erg lachen toen hij een freudiaanse verspreking deed ten aanzien van de klusjesman. Daar zei hij iets wat de rechter mij verboden heeft om in het openbaar te zeggen. Wilt u het zien (maar niet tegen een rechter zeggen dat ik u dat gezegd heb), dan moet u naar de uitzending van DWDD kijken van 9-1-2019 en dan naar 27:50 springen.

U heeft zojuist gelezen: Fake news van Bas Haan.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963