De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Struisvogels bij het viruslab in Wuhan

Struisvogels en het viruslab in Wuhan - 69695
Samenvatting van het artikel

Binnenkort worden Peter Daszak en Anthony Fauci verhoord door een Amerikaanse Senaatscommissie. Omdat daarover waarschijnlijk in Nederland weinig tot niets in de media zal verschijnen even een opsomming van de argumenten die sterk wijzen op het maken van het virus in het lab in Wuhan.

Lees volledig artikel: Struisvogels bij het viruslab in Wuhan

Leestijd: 5 minuten

Struisvogels bij het viruslab in Wuhan

Eigen bubbel

Een mooi bewijs van de afzonderlijke bubbels vind ik de grote verschillen in antwoorden op de vraag hoe men denkt dat het SARS-CoV-2 virus is ontstaan. In juni jl. schreef ik daar een artikel over. 

Terwijl in de meeste landen de meerderheid van de bevolking denkt dat het virus in het lab van Wuhan is gemaakt, was dat in Nederland maar 31%. Daarbij waren er grote verschillen naar politieke voorkeur. Het overgrote deel van de kiezers van D66, GroenLinks en PvdA vonden dat het virus van dier naar mens was overgesprongen. Bij kiezers van PVV en BBB was er een meerderheid die dacht dat het virus in het lab was gemaakt.  Ik verbond dat o.a. met het feit dat in de Nederlandse media amper wordt bericht over de aanwijzingen dat het virus wel in het lab was gemaakt.

Weinig verschillen

Het onderzoek is weer herhaald en er zijn weinig verschillen met juni 2023. Ondertussen is er nogal wat nieuwe informatie naar buiten gekomen, waaruit blijkt hoe degenen die in maart 2020 zo hard riepen dat het een complottheorie was om te denken dat het virus uit het lab afkomstig was, in hun interne communicatie zelf wel die verklaring aannemelijk vonden. Maar die informatie komt in Nederland niet in de media terecht. Daar laat De Volkskrant een hoofdrolspeler aan het woord (Peter Daszak) die een sleutelrol speelde bij het virusonderzoek, dat in Wuhan werd uitgevoerd, om zichzelf en anderen vrij te pleiten.

Binnenkort zullen er in de Amerikaanse Senaat hearings plaatsvinden van niet alleen Peter Daszak, maar ook Anthony Fauci, waar het over dit onderwerp gaat. Ik ben echter bang dat ook daarover weinig tot niets in de Nederlandse media verschijnt, of dat men Marion Koopmans aan het woord laat, om te zeggen hoe erg toch die integere wetenschappers behandeld worden door de politiek.

In eerdere artikelen ben ik al dieper ingegaan op wat zich aan informatie opstapelt wat er achter de schermen is gebeurd in januari/maart 2020 om de aandacht van het lab in Wuhan af te leiden. Twee weken geleden was het dit artikel.  Mede omdat het onderwerp de komende tijd in ieder geval  – door die hearings – in buitenlandse media wel aandacht gaat krijgen, zal ik hieronder een vertaling brengen van een interessante samenvatting van wat inmiddels bekend is.

Puntsgewijs overzicht

Prof. Richard H. Ebright (@R_H_Ebright) is professor in de Scheikunde en Chemische Biology aan de Rutgers University in New Jersey.  Hij plaatste onlangs een belangwekkend overzicht van wat we inmiddels weten. (Dit is de link naar het Engelse origineel).

1) Een pandemie veroorzaakt door het SARS-achtige coronavirus van vleermuizen ontstond in Wuhan. Een stad op 1000 km van de dichtstbijzijnde wilde vleermuizen met SARS-CoV-2-achtige coronavirussen, maar daar bevindt zich wel een laboratorium dat ’s werelds grootste onderzoeksprogramma uitvoert naar SARS-achtige coronavirussen van vleermuizen.

2) In 2015-2017 uitten wetenschappers en specialisten op het gebied van wetenschapsbeleid hun bezorgdheid over het feit dat het Wuhan Instituut voor Virologie (WIV) onderzoek uitvoerde en overwoog dat dit een onaanvaardbaar risico op laboratoriumongevallen en pandemie met zich meebracht.

3) In 2017-2018 construeerde WIV een nieuw chimeer SARS-achtig coronavirus dat in staat was menselijke luchtwegcellen te infecteren en te repliceren en dat 10.000 x verhoogde virale groei en 3x verhoogde dodelijkheid had bij muizen die waren ontworpen om menselijke SARS-receptoren op luchtwegcellen weer te geven.

4) In 2018 stelden WIV en medewerkers in een subsidievoorstel aan het Amerikaanze Ministerie van Gezondheid (NIH ) voor om meer nieuwe chimere SARS-achtige coronavirussen te construeren, gericht op chimeren die het natuurlijke spike-gen vervangen door nieuwe spike-genen, die coderen voor spikes die hogere bindingsaffiniteiten hebben voor menselijke cellen.

5) Ook in 2018, in een voorstel aan DARPA (Amerikaanse overheid), stellen WIV samen met anderen voor om een bepaalde SARS-achtige coronavirus aan te passen en om daarin kunstmatig op een bepaalde daarvoor van toepassing komende plek in het DNA (“furin cleavage”) een toevoeging te doen, waardoor het virus gevaarlijker voor de mens kon worden.

6) Tussen 2017-2019, was het WIV bezig om nieuwe SARS-achtige coronavirussen te bewerken bij een bioveiligheidsniveau 2. Een veiligheidsniveau dat te laag is voor het werken met voor de mens mogelijkerwijs gevaarlijke virussen, zeker gezien de verspreidingseigenschappen van het virus (door de lucht).

7) In 2019 een nieuwe SARS-achtige  coronavirus verspreidt zich onder de bevolking, die de eigenschappen heeft zoals in de voorstellen stond die onder 4 en 5 staan vermeld. Die verspreiding gebeurde vlak bij het lab in Wuhan.

8) SARS-CoV-2 is de enige van de meer dan 850 bekende SARS-achtige coronavirussen met die bijzondere Furin Cleavage Site. Dat houdt niet in dat het niet natuurlijk kan zijn ontstaan, maar het is veel en veel makkelijker te verklaren vanuit het ontstaan in het lab. Zeker ook omdat in 2018 voorgesteld was om bij een SARS-achtig virus een dergelijke aanpassing te doen.

9) Specifieke kenmerken van wat er op die Furin Cleavage Site is gevonden, waardoor het virus veel besmettelijker wordt voor de mens, kunnen ook veel makkelijker verklaard worden door het maken in een lab dan natuurlijk ontstaan.

10) Vanaf 2020 tot nu WIV en zijn financiers/medewerkers bij de Amerikaanse EcoHealth Alliance (met als directeur Peter Daszak) hebben informatie achtergehouden, feiten verkeerd voorgesteld en onderzoek belemmerd… ook al hadden ze, als ze geen verband hielden met de herkomst, gemakkelijk hun naam kunnen zuiveren door medewerking aan onderzoek.

Onderaan dit artikel treft u een serie links aan, die deze 10 punten onderbouwen. En in dit stuk staat een uitgebreid overzicht van het bovenstaande van de hand van Prof. Ebright. 

Struisvogels en het viruslab in Wuhan - 69686

Geen variant

Ten slotte een interessant schema van een andere auteur die zich diepgaand met dit onderwerp bezighoudt: Alina Chan (@Ayjchan). Zij is wetenschappelijk adviseur bij het Broad Instituut dat verbonden is aan Harvard en Stanford University. En was mede-auteur van het boek “VIRAL, the search of the origin of Covid-19”. Zij vergelijkt wat we weten over SARS1, MERS, die vanuit dieren zijn overgesprongen met wat we weten over SARS2. Het belangrijkste punt lijkt te zijn dat er bij SARS2 geen variant is gevonden in dieren zelf, noch geïnfecteerde dieren, terwijl dat wel het geval was bij SARS1 en MERS. Iets wat de kans dat het virus echt van een dier naar een mens is overgesprongen op de markt in Wuhan klein maakt.

Cicero

Ik sluit af met een aanpak, die historisch gezien aan de Romeinse politicus Cicero wordt toegeschreven. Die eindigde al zijn redes met de uitspraak “Overigens ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden”. 

Ik eindig alle artikelen die over het lab in Wuhan gaan met dit veelzeggende filmpje van Marion Koopmans uit 2021 in Zembla. Die gevraagd werd of ze toch niet in het begin had gedacht aan het lab in Wuhan als de ontstaansplek van het virus. 

 Wordt vervolgd….

Bronnen

1) Shi Zhengli interview  science.org/pb-assets/PDF/

2) Nieuws artikelen nature.com/articles/natur and nature.com/articles/natur

3) NIH documenten theintercept.com/document/2021/ and republicans-oversight.house.gov/wp-content/upl

4) NIH documenten  theintercept.com/document/2021/

5) DARPA  documenten  documentcloud.org/documents/2106

6) Shi Zhengli interview op science.org/pb-assets/PDF/

7) WIV publicatie: nature.com/articles/s4158

8-9) Review article  pnas.org/doi/10.1073/pn

10) NIH documenten republicans-oversight.house.gov/wp-content/upl en  republicans-oversight.house.gov/wp-content/upl

U heeft zojuist gelezen: Struisvogels bij het viruslab in Wuhan

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
“Ze kunnen niet eens de pandemie voorspellen, die ze zelf hebben veroorzaakt” - 71056
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024