Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Bij het afscheidsfeestje van het OMT

Bij het afscheidsfeestje van het OMT - 60305
Samenvatting van het artikel

Met het 146e advies, waarbij men stelt dat Corona endemisch is geworden, laat het OMT zien nog steeds de plank mis te slaan over hoe Corona zich verspreidt en wat de juiste adviezen zouden moeten zijn. Een patroon dat op zichzelf endemisch was en is.

Lees volledig artikel: Bij het afscheidsfeestje van het OMT

Leestijd: 5 minuten

Bij het afscheidsfeestje van het OMT

Laatste OMT-advies

Het OMT heeft in haar 146e advies aangegeven dat Corona nu endemisch is geworden en dat het testen en in quarantaine gaan niet meer nodig zijn. Corona kan meegenomen worden in de “normale” aanpak van luchtweginfecties, zoals het advies aangeeft.

Als je naar dit advies kijkt en ook de vorige 145 in beschouwing neemt dan is het onthutsend te lezen hoezeer het OMT keer op keer liet zien de kern van de verspreidingswijze van Covid-19 (en trouwens ook influenza) niet te onderkennen. En daarmee ook niet met de juiste aanpak is gekomen. Ook niet in dit laatste advies.

De basislijn van het OMT was en is drie jaar lang (met kleine aanpassingen):

“Het virus verspreidt zich via grote druppels en als je 1,5 meter afstand houdt, goed je handen wast, thuis blijft bij klachten dan loop je weinig/geen kans om geïnfecteerd te worden. Door je te laten vaccineren loop je een stuk minder risico om erg ziek te worden of te overlijden.”

Onderweg kwam er nog -schoorvoetend- ventilatie bij en na eerst de mondmaskers afgewezen te hebben werden ze na een tijdje toch omarmd (of misschien beter “ommond”).

Ik heb de afgelopen 3 jaar veel artikelen geschreven met kritiek op de analyse en het optreden van het OMT. Enkele “hoogtepunten” van die adviezen waren:

  • In mei 2020: Ook buiten kan je besmet raken, hou dus daar ook de 1,5 meter in stand.
  • In mei 2020: Kleine druppeltjes spelen maar een kleine rol bij de verspreiding van Corona. (Lees hier met welke drogredenen deze beide stellingen uit mei 2020 door het OMT werden onderbouwd).
  • Diverse lockdowns met als hoogte- (of dieptepunt) de Omikron-lockdown van half december 2021.
  • Invoeren avondklok
  • Diverse adviezen om onderwijsinstellingen te sluiten.
  • Invoering Coronatoegangspas.
  • Vaccinatie werd als belangrijkere bescherming gezien dan doorgemaakte infectie.

Dit is bij lange na niet uitputtend, maar geeft een indruk van wat ik bedoel.

De kern van het probleem

Omdat het OMT (evenals WHO en vele virologen, epidemiologen en microbiologen) vastzaten in oude dogma’s rondom de verspreiding van dit virus onderkenden ze de echte gang van zaken niet. Kwamen daarom met verkeerde analyses en foute aanbevelingen.

Dit is wat men had moeten en kunnen weten en wat een groot verschil had betekend in de aanpak van de komst van het Covid-19-virus.

Het virus verspreidt zich door de lucht. Het komt via het inademen van virusdeeltjes diep het menselijke luchtwegstelsel binnen.

Maar net zo belangrijk is:

Je raakt pas geïnfecteerd als het aantal virusdeeltjes dat je inademt over een bepaalde grens heen gaat. Als het onder die grens blijft, zorgt het echter wel dat de bescherming tegen infectie toeneemt  (micro-vaccinatie).

Over het laatste heb ik ook meerdere artikelen geplaatst. O.a. deze analyse en deze over Prof. Bouma, die uitgebreid spreekt over die “micro-vaccinaties”.

Het is belangrijk bij dit alles te beseffen dat bij de ontwikkeling van de mensheid medicijnen en vaccinaties pas zo’n 100 jaar een – steeds belangrijkere – rol zijn gaan spelen. Maar dat daarvoor wij en onze voorlopers als soort ook zonder die medicijnen hebben overleefd. Ook ziektes met veel hogere sterftecijfers dan Corona zijn toen op een natuurlijke manier “overwonnen”. Doordat we er immuun voor werden en/of ze verdwenen. Dus we hebben als soort een “natuurlijke” aanleg om bedreigingen van “nieuwe” ziektes te overwinnen.

Dat betekent absoluut niet dat medicijnen of vaccinaties onnodig zijn. Of bepaalde adviezen onzin. Die kunnen ervoor zorgen dat de ernst van ziektes wordt verminderd, de kans op overlijden wordt verlaagd en dat je langer in relatief goede gezondheid kan blijven leven.

Maar je slaat als gezondheidsautoriteit wel enorm de plank mis als je niet beseft hoe de verspreiding van het virus echt gaat en je met zeer stevige bestrijdingsmaatregelen je doelen niet haalt en ook fors negatieve gevolgen hebt (en niet alleen voor de gezondheid). Plus dat je dan daarmee ook de normale wijze waarop mensen een nieuw virus tegemoet kunnen treden gaat verzwakken.

Advies naar de toekomst

Niet alleen Corona gaat dus door de lucht, maar alle virussen die voor luchtweginfecties zorgen. En net zoals met Corona zal het ook bij die andere infecties daarbij gaan om de hoogte van de virale doses of de hoeveelheid bacteriën, die ons al dan niet (erg) ziek maakt.

Als je naar de geschiedenis van de mensheid kijkt en ook naar het voorkomen van luchtweginfecties (met de vele griepgolven die we nu al lang kennen) lijkt het er sterk op dat naarmate we ons als mensheid meer in slecht geventileerde binnenruimtes zijn gaan bevinden (huizen en kantoren), er grotere golven van luchtweginfecties ontstonden. Die zijn we wel met medicijnen en vaccinaties gaan bestrijden, maar de golven blijven komen en de medicijnen en vaccinaties hebben maar een beperkt nut.

Maar wat niet wordt onderkend is datgene wat rond 1850 voor het eerst is onderkend ten aanzien van ziektes die via het drinkwater werden verspreid. Op basis van het specifieke patroon van de cholera-uitbraak in Londen heeft Dr. John Snow geconcludeerd dat de vermenging van de riolering met het drinkwater de bron was van de verspreiding van de ziekte. Het heeft – ook – even geduurd, maar nadat men dat besefte, heeft dat ervoor gezorgd dat dit soort grote uitbraken verdwenen of een stuk minder heftig werden.

Uitgeademde lucht

De analogie met het inademen van uitgeademde lucht is evident. Niet alleen dus Corona, maar ALLE luchtweginfecties, of deze nu door virussen of bacteriën worden veroorzaakt. Door de evolutiejaren heen zijn we als mensheid gewend geraakt om hele lichte concentraties van virusdeeltjes of bacteriën in de buitenlucht in te ademen. Plus dat buiten (zeker als de zon schijnt) die ook nog snel inactief worden gemaakt. Maar in binnenruimtes met weinig ventilatie en geen luchtfiltering kunnen we in de situatie komen dat we gedurende langere tijd virusdeeltjes of bacteriën inademen. En bij bepaalde mensen is het weerstandsniveau tegen een infectie dan te laag. Dus zeker tussen oktober en april in onze regio’s loopt men in binnenruimtes risico op een luchtweginfectie.

In dat laatste advies van het OMT benadrukt men hoe belangrijk het is om een communicatiestrategie te ontwikkelen om mensen uit te leggen hoe ze het risico op luchtweginfecties kunnen verminderen. En weer komt men eerst met het oude rijtje: blijf thuis bij klachten, vermijd contacten met mensen die ernstig ziek kunnen worden van luchtweginfecties, houd je aan de algemene instructies voor handen wassen en hoe je moet hoesten/niezen. Met als slot “zorg voor voldoende ventilatie”.

Mede door de wijze waarop het OMT vanaf 2020 omgegaan is met de verspreiding van het virus door de lucht, is nu ventilatie nog als een nabrander in het advies opgenomen. Maar ook dat is een soort paard achter de wagen spannen.

Weinig geleerd

Als je echt de risico’s op ernstige luchtweginfecties (hoe ze ook ontstaan) fors wilt verlagen, dan zal je zowel voor woningen als voor kantoren een beleid moeten voeren waardoor de hoeveelheid uitgeademde lucht die iemand binnen kan inademen beperkt wordt, of eerst wordt gefilterd. Dan zijn al die andere zaken niet of veel minder nodig ter bestrijding van een luchtweginfectie.

En dus ook met dit laatste advies van het OMT laat het zien dat men nog steeds vrijwel volledig door de oude dogma’s gevangen is, en weinig geleerd heeft van de afgelopen drie jaar.

U heeft zojuist gelezen: Bij het afscheidsfeestje van het OMT.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.