Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Stoot zich niet aan dezelfde steen

Niets geleerd - 54409
Samenvatting van het artikel

Het nog steeds willen toevoegen van de Coronatoegangspas aan de gereedschapskist is een variant van het gezegde met de ezel en dezelfde steen. Men heeft niets geleerd.

Lees volledig artikel: Stoot zich niet aan dezelfde steen

Leestijd: 4 minuten

Stoot zich niet aan dezelfde steen

Geloof mijn ogen niet

Soms geloof je je ogen niet. Toen ik gisteren een krantenkop in De Telegraaf zag langskomen, dacht ik dat het een krantenartikel uit september 2021 was, maar het bleek van vrijdag 9 december 2022t te zijn. De VVD is voor de QR-code als paardenmiddel! was de kop.

Mijn eerste reactie was het spreekwoord  “Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen”. Mede gestimuleerd door het pikante gebruik van het woord “paardenmiddel”. Want dat het voor paarden OOK als medicijn gebruikt werd, zagen we in de media als manier om Ivermectine belachelijk te maken als geneesmiddel tegen Covid-19. Maar wie schetst mijn verbazing dat de afgelopen week door de deskundigen werd gemeld dat Ivermectine een goed middel is dat tegen schurft gebruikt kan worden. Dan geldt dat argument “middel voor paarden” bijkbaar niet. Dit stond in het AD:

Niets geleerd - 54402

Maar het gaat nu niet om Ivermectine, maar om het feit dat de VVD (en anderen) een QR-code blijkbaar nog steeds zien als een werkende maatregel. Besef dat de komende week in de Kamer gesproken wordt over de nieuwe Wet op de Publieke Gezondheid.  En wat dan de inhoud van de gereedschapskist wordt. In het wetsvoorstel staat de QR-code niet als mogelijk gereedschap, maar van verschillende kanten (zoals Jolanda Sap van het nieuwe adviesorgaan “Maarschappelijk Inpact Team“, de Raad van State en bepaalde werkgeversorganisaties) wordt erop aangedrongen dit “instrument”  in de wet op te nemen. Ook in oktober besteedde ik daar een artikel aan. 

Zo gaat blijkbaar de zon op

Het laat zien hoezeer velen de laatste tweeënhalf jaar de weg zijn kwijtgeraakt. Dat wordt evenzeer gesymboliseerd door het antwoord dat minister Kuipers half oktober in Op1 gaf op de vraag over evaluatie van de maatregelen. Luister (en huiver) naar zijn toelichting (vanaf 54:45).  De kern van zijn bewering is:

  • Dat de maatregelen geholpen hebben is keer op keer bewezen, want na het invoeren van de maatregelen gingen de cijfers weer naar beneden.
  • Omdat er meerdere maatregelen tegelijk waren genomen is de mate waarin ze gewerkt hebben niet los van elkaar te evalueren.

Hoe zwak deze beweringen zijn kan ik illustreren met een absurd voorbeeld. Stel dat iemand door een professor is wijsgemaakt, dat hij iedere nacht om 3 uur zowel een ei op de grond kapot moet gooien, er zout overheen moet gooien en vervolgens erover heen moet urineren, want anders gaat de zon niet meer op. Dan kan die persoon als hij daarover ondervraagd wordt precies dezelfde antwoorden geven als Minister Kuipers gaf:

  • Dat deze handelingen geholpen hebben is keer op keer bewezen, want elke keer is de zon op gegaan.
  • Omdat ik meerdere acties tegelijk heb genomen is de mate waarin ze gewerkt hebben niet los van elkaar te evalueren.

Doorgeprikt

Deze drogredeneringen kunnen makkelijk doorgeprikt worden. Cijfers zijn namelijk ook naar beneden gegaan daar waar geen maatregelen zijn genomen. Ook in Nederland. Kijk maar eens naar deze grafiek van de virusdeeltjes in het rioolwater.

Niets geleerd - 54408

U ziet hier vier keer een duidelijke daling van de cijfers……

Dit zijn cijfers vanaf eind januari 2022. Geen enkele van deze dalingen is veroorzaakt door een maatregel. Want die zijn sinds februari 2022 vrijwel verdwenen.

De uitspraak van Minister Kuipers was net zo ongefundeerd als de uitspraak die je op basis van de grafiek zou kunnen doen dat dankzij de start van de 3e boostervaccinaties vanaf 19 september de virusdeeltjes weer fors zijn gaan stijgen en na een daling op een hoger niveau zijn gestabiliseerd. (Het betreft de vierde piek van deze grafiek). Want er spelen meer factoren een rol, waardoor je die conclusie niet zomaar mag trekken.

Maar desondanks zien we minister Kuipers (trouwens in navolging van Jaap van Dissel) met dit soort uitspraken komen “steeds een daling na invoeren van maatregelen”, die een wetenschapper onwaardig zijn.

En ook de uitspraak dat je het effect van de maatregelen niet van elkaar kan scheiden draagt ertoe bij dat je in die mix van maatregelen dus kan accepteren dat er een maatregel in zit die niet werkt, maar die wel tot forse schade leidt. Terwijl je bij een goede evaluatie je natuurlijk niet moet beperken tot het effect van maatregelen in Nederland alleen. Er zijn veel – en ook goede – studies die door regionale vergelijkingen in de wereld, waarbij niet overal dezelfde maatregelen zijn genomen, het effect van een specifieke maatregel  bepaald kan worden. En zeker ook de mogelijke schade van die maatregel.

Schijn

Waar deze mentaliteit van het “niet kunnen”, maar in werkelijkheid “niet willen” evalueren van genomen maatregelen toe kan leiden, zien we aan hoe er omgegaan wordt met de maatregel “Coronatoegangspas”. Nog los van de nadelen van deze pas is – ook al voordat die in de tweede helft van 2021 werd ingevoerd – volledig duidelijk dat hij niet werkt en zelfs contraproductief werkt. Want mensen die gevaccineerd zijn of mensen die onlangs een negatieve test hebben uitgevoerd kunnen anderen WEL infecteren.

Wellicht is die kans dat het gebeurt wat kleiner (hoewel ook daarover de geluiden verdeeld zijn), maar wat in ieder geval zo is: het schept de verkeerde verwachtingen bij de aanwezigen. Dit verhaal van 18 november 2021 is de moeite waard om terug te lezen: Bij een excursie van oud-kamerleden, waar de QR-code werd gebruikt en iedereen blijkbaar gevaccineerd was, zijn 25 oud-kamerleden besmet geraakt. 

De voorzitter van de VOP (Vereniging van Oud-Parlementariërs) was toen het oud VVD-kamerlid Wiebenga. Misschien kan de VVD-fractie, die zich nu beijvert voor het plaatsen van de Coronatoegangspas in de nieuwe gereedschapskist, contact met hem opnemen om te beseffen hoezeer die maatregel alleen schijnzekerheden geeft. Maar  waarschijnlijk zal het weinig helpen, want het lijkt er op dat rondom alle maatregelen die genomen zijn en die nu weer in de gereedschapskist komen het louter om “de schijn”  gaat en niet om de feiten.

Niet gerust op…

Nu is het blijkbaar niet duidelijk of er de komende week voor die Coronatoegangspas een meerderheid in de Kamer zal zijn. Maar ik ben er niet gerust op wat het eindresultaat zal worden. Want het track-record van politiek Den Haag t.a.v. genomen maatregelen is allerbelabberdst. Dus het twee keer aan dezelfde steen stoten is iets wat we tijdens de Coronacrisis in politiek Den Haag meerdere keren hebben meegemaakt.

Dit is trouwens het hele artikel uit De Telegraaf over de wens van de VVD-fractie.

Dezelfde steen - 54414

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

U heeft zojuist gelezen: Stoot zich niet aan dezelfde steen.

Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Stemtel pagina EP2024, 6 juni 2024 - 89126