Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Meer data over sterfgevallen jongeren en Covid

Meer data over jongeren en de Covid-risico’s - 43962
Samenvatting van het artikel

Er komt steeds meer data beschikbaar over jongeren in relatie tot de risico's van Covid krijgen en van gevaccineerd worden. Die geven een nog duidelijker beeld van hoe de risico's echt waren en hoe slecht we werden voorgelicht.

Lees volledig artikel: Meer data over sterfgevallen jongeren en Covid

Leestijd: 6 minuten

Meer data over sterfgevallen jongeren en Covid

Rondom het besluit vorig jaar ook jongeren tegen Covid-19 te vaccineren werden allerlei argumenten aangedragen, die ik slecht onderbouwd vond. Dat het overlijdensrisico van jongeren aan Covid-19 laag was, dat wist vrijwel iedereen toen al. Maar het vaccineren zou toch wel goed zijn werd gezegd, omdat:

  • besmette jongeren hun grootouders zouden kunnen infecteren, dus “met vaccineren bescherm je je oma en opa”
  • het gevaar bestond van LongCovid
  • terwijl het vaccineren zonder enig risico was

Dus de afweging zou hierdoor, en dat vonden bijvoorbeeld kinderartsen Illy en Bruijning en de GezondheidsRaad, in het voordeel van vaccinatie moeten uitvallen. (Als ik me goed herinner vonden ze dat aanvankelijk niet, maar in de loop van 2021 wel). Ook voor kinderen tussen 5 en 11 werden vaccinaties beschikbaar gesteld (In de VS zelfs geadviseerd).

Opvallend was dat zowel echte uitvoerige testen rondom de mate van bescherming van de vaccinatie van jongeren als de mogelijke bijwerkingen op wat langere termijn amper waren uitgevoerd.

Inmiddels komen van verschillende plekken interessante data beschikbaar, waaruit blijkt hoezeer -ook ten aanzien van dit onderwerp- op de emotie ingespeeld werd zonder harde feitelijke onderbouwing.

Ik geef een korte opsomming van de bevindingen van een aantal studies.

Sterfgevallen door Covid bij jongeren

Deze studie over sterfgevallen onder jongeren in Engeland door Covid tussen maart 2020 en december 2021 laat o.a. zien dat:

  • 12 miljoen jongeren geïnfecteerd zijn geweest
  • 1 op de 100.000 geïnfecteerden met Covid onder de 20 jaar is overleden.
  • drie kwart hiervan onderliggende gezondheidsproblemen hadden
  • meer dan de helft van de overlijdensgevallen MET Covid waren en niet DOOR Covid.
  • IFR onder de groep boven de 12 iets hoger was dan onder de groep onder de 12, maar de verschillen zijn niet groot

Dit is de centrale grafiek uit deze studie:

Meer data over jongeren en de Covid-risico’s - 43947

Besef dan ook nog dat dit voor Omikron was, waarbij de cijfers nog aanzienlijk lager zullen zijn.

Dus het overlijdensrisico bij jongeren die Covid-19 krijgen is verwaarloosbaar klein.

Long-Covid bij jongeren

Maar het risico van Long-Covid zou wel groot zijn….

Er is een grote meta-studie uitgevoerd over Long-Covid bij jongeren.  Meer dan 3300 studies kwam men tegen, die meer dan 23.000 jongeren betrof. Maar slechts bij 20 studies was er sprake van een controlegroep, waardoor het echte effect van Covid op de klachten kon worden bepaald. Ten aanzien van nogal wat soorten klachten was de onderzoekspopulatie te klein om cijfers te kunnen vaststellen.

Daar waar meer dan drie studies cijfers hadden vastgesteld, waren er ook nog verschillende termijnen waarop klachten werden vastgesteld. In een wat grotere Engelse studie was dat gemiddeld 3 maanden na de infectie.  Ook bleken nogal wat studies zich te beperken tot degenen die met Covid in het ziekenhuis waren gekomen. Dus een categorie jongeren met een ernstiger ziekte vanaf de start, waarvan de kans om er langer last van te hebben ook groter is.

De auteurs van dit artikel in het Journal of Infection stellen dat ze voor de meeste klachten geen significante verschillen konden vinden. Alleen bij verlies van geur, hoofdpijn, concentratieproblemen en keelpijn waren er wel verschillen. Maar die waren getalsmatig ook niet heel erg groot.  Maar als je naar de afzonderlijke studies ging kijken, dan viel weer op hoeveel methodische problemen er eigenlijk waren.

Metastudie sterfgevallen jongeren en Covid

De Engelse studie die een grote invloed heeft op de cijfers van deze metastudie met bijna 7000 jongeren erin, baseerde de klachten die men nog na drie maanden had op een vragenlijst. Ongeveer de helft van de mensen had Covid gehad en de andere helft niet.

Een goed voorbeeld van het methodische probleem zijn de volgende cijfers: 40% van degenen die Covid hadden gehad meldde drie maanden na de infectie nog last te hebben van moeheid. Van degenen die geen Covid hadden gehad, meldde bijna 30% dat.

Maar de cruciale vraag die dan niet beantwoord kan worden, luidt: Is het zo dat die eerste groep inderdaad meer last van moeheid heeft, of is men daar eerder op gespitst omdat men drie maanden ervoor Covid heeft gehad?

En er zijn opvallend weinig studies, die daar een goed antwoord voor proberen te vinden.  Door ook objectief proberen vast te stellen of er klachten zijn. (En als die studies er wel zijn dan betreffen die volwassenen, en ook dan ontstaat er een strijd tussen de verschillende partijen of ook die cijfers wel de werkelijkheid weergeven, zoals over de studies waar ik hier over heb gerapporteerd.) 

Dus ja, er is ook sprake van Long-Covid bij jongeren, maar niet in die sterke mate als vaak gesteld wordt als onderbouwing voor de noodzaak om toch maar te vaccineren. Terwijl ik trouwens geen studies ben tegengekomen of bij jong gevaccineerden die Covid kregen, er minder sprake was van Long-Covid dan bij ongevaccineerde jongeren die Covid kregen. Dus in hoeverre helpt de vaccinatie tegen Long Covid bij jongeren?

Beschermt vaccinatie bij jongeren tegen infectie?

Zeker in de eerste 15 maanden, voordat ze de kans kregen om gevaccineerd te worden, was al een fors deel van de jongeren geïnfecteerd geraakt (voor een belangrijk deel zonder of met weinig symptomen). In juni 2021 was die bescherming volgens Sanquin al bijna 50% bij de groep 18 tot 30 jaar. Bij degenen met antistoffen was het vaccineren in ieder geval niet nodig voor de bescherming tegen besmetting.

Ook ten aanzien van de bescherming tegen infectie zien we bij jongeren, die niet al geïnfecteerd zijn geweest, een snelle afname van de bescherming tegen infectie. En dat lijkt nog sneller te gaan na een boosterprik.  Kortom: de argumentatie dat je het vaccin als jongere zou moeten nemen om anderen te beschermen is een heel zwakke. (En je zadelt jongeren ook nog met een schuldgevoel op als er sprake is van een infectie van een oma of opa).

Vaccinatieschade bij jongeren

Ook dit is een terrein waarop er geen echt harde data verkrijgbaar zijn. En waarbij je ook merkt op social media, dat berichten daarover verdwijnen en dat er ook mensen zijn, die  heel terughoudend zijn om dit onderwerp aan de orde te stellen. En als het wel onomstotelijk is dat er sprake is van hartklachten, met name bij mannen rond de 18, dan wordt er gesteld dat die minder zijn dan de hartklachten, zoals myocarditis, die men kan krijgen door het virus zelf.

Hoewel dat wel beweerd wordt, ben ik geen overtuigende studies tegengekomen onder jongeren dat na covid de kans op myocarditis hoger is dan na vaccinatie. Dan zouden de myocarditus cijfers in 2020 onder jongeren duidelijk hoger moeten zijn dan in de jaren ervoor. Met deze Israëlische studie kan dit onderbouwd worden.

Wel is het zeker dat vaccinatie bij jongeren (en met name bij jongens) het risico op myocarditis verhoogt.

Kijk eens naar deze tabel. De lichte kleur betekent dat het cijfer hoger is dan het normale cijfer in het geslacht/die leeftijdsgroep.

Meer data over jongeren en de Covid-risico’s - 43952

Dit zijn de officiële cijfers uit het bestand van VAERS in de VS (een soort Lareb). Dat hoeft (bij lange na) nog niet de echte omvang te zijn.

Aan de andere kant zijn het er in absolute zin natuurlijk niet heel veel.

Dus van mannen van 16 en 17 jaar, die een 2e doses hebben gekregen, is van 25,9 van de miljoen (is 1 op de ongeveer 40.000) gevaccineerden bij VAERS deze bijwerking binnen 7 dagen gemeld. Maar we weten niet of dit een onderschatting is met een factor van 5 of van 40 (wat sommigen zelfs stellen).

Deze grafiek is ook interessant. Dit betreft de ontwikkeling van hartklachten bij de groep 15 tot 44 jaar in Schotland sinds begin 2020 en per leeftijdsgroep.

Meer data over jongeren en de Covid-risico’s - 43953

En op deze manier is die trend ook te zien in een regio in Engeland.

Meer data over jongeren en de Covid-risico’s - 43954

Dit lijkt ook op de informatie uit een groot onderzoek in Israël waar de toename van de hartklachten een relatie lijkt te hebben met de vaccinaties.

Conclusies

Wat heel belangrijk is om te beseffen bij deze grafieken is dat het in absolute zin niet om  hoge aantallen gaat. In Schotland gaat het om een toename van 40 patiënten meer met hartproblemen tussen 15 en 44 jaar per week in de tweede helft van 2021. Maar uitgaande van ruim 2 miljoen Schotten in de leeftijd tussen 15 en 44 jaar is dat toch nog wel 1 op 50.000 per week. In een periode van een half jaar is dat circa 1 op 3.000. En infecties van Covid-19 kunnen daar maar een (kleine) rol bij spelen.

Maar dit zijn niet alle mogelijke klachten na vaccinatie en we kennen ook niet de klachten op langere termijn.

Ook van een deel van de andere cijfers op deze pagina heb ik aangegeven hoe zacht ze eigenlijk zijn. Alleen de IFR (het aantal overlijdensgevallen onder jongeren) lijkt hard te zijn, als ik die studie aandachtig beschouw.

Mijn persoonlijke conclusie was en is ten aanzien van het vaccineren van jongeren (dus onder de 18 jaar) dat mijn inschatting van de risico’s voor jongeren als ze een Covid-infectie krijgen niet groter zijn dan als ze (meerdere keren) gevaccineerd worden. Nog los van het feit dat een groot deel van de jongeren ook al natuurlijke bescherming heeft gekregen en de risico’s bij Omikron nog kleiner zijn dan bij de eerdere varianten.

Do no harm??

Natuurlijk kunnen er heel specifieke gevallen zijn, waarin medici en ouders samen beslissen dat het beter was/is om te vaccineren. Maar de oproep om jongeren onder de 18 jaar zich te laten vaccineren, en daarna zelfs te boosteren, vind ik met de kennis van zowel nu als toen, totaal niet in lijn met de wijze waarop ik dacht dat tot 2020 de medische wereld opereerde. “Better Safe than Sorry”,  “Do no Harm” en “Evidence Based Medicine” zijn t.a.v. vaccinatie van jongeren sinds 2020 blijkbaar loze begrippen geworden.

Het zou fijn zijn als we in ieder geval deze conclusies inmiddels ook in Nederland trekken en ook in het najaar geen vaccinaties meer aanbieden aan de jongeren onder de 18 jaar. Ook over de oudere leeftijdsgroepen zou het zo fijn zijn als dit soort overzichten door een onafhankelijke instantie wordt opgesteld en die daardoor handen en voeten geeft aan het begrip “informed consent”.

(Nog even als full disclosure: Ik ben zelf in voorjaar 2021 wel twee keer gevaccineerd en onze dochter van 12 jaar hebben we niet laten vaccineren. Het boosteren heb ik niet meer gedaan, mede omdat ik in november een -lichte vorm van- Covid heb gekregen..).

U heeft zojuist gelezen: Meer data over sterfgevallen jongeren en Covid.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019