Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Witte Huis omarmt Deltaplan Ventilatie

Witte Huis omarmt Deltaplan Ventilatie - 38044
Samenvatting van het artikel

Het Witte Huis is er nu ook van overtuigd dat het virus zich via de lucht verspreidt. Het bevordert maatregelen om in binnenruimtes te zorgen voor een schone lucht. Dat is dankzij een aantal prominente natuurkundigen, die vanaf het begin hiervoor hebben gepleit. Hopelijk zien we zoiets ook terug in de nieuwe aanpak waarmee de Nederlandse regering binnenkort komt.

Lees volledig artikel: Witte Huis omarmt Deltaplan Ventilatie

Leestijd: 5 minuten

Witte Huis omarmt Deltaplan Ventilatie

Kanteling in het Witte Huis

Terwijl de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM ook nog steeds de grote druppels een belangrijke rol geeft bij de verspreiding van Covid-19, zet het Witte Huis nu volledig in op de verspreiding via aerosolen/micro-druppels.

Gisteren organiseerde het Witte Huis een virtuele bijeenkomst over dat onderwerp met de titel “Let’s clear the air on Covid”. De Washington Post schreef er dit artikel over. Om het binnenklimaat in gebouwen te verbeteren heeft men nieuwe adviezen uitgevaardigd en stelt men er ook fondsen voor beschikbaar. Uit alle uitingen van functionarissen van het Witte Huis is op te maken dat men de verspreiding van het virus door de lucht nu als de dominante verspreidingsweg ziet. Het is nog net niet zo dat men 1-op-1 mijn Deltaplan Ventilatie van juni 2020 heeft overgenomen.

Dat is mede te danken aan het feit dat de belangrijkste Amerikaanse media al lang de prominente pleitbezorgers van deze verspreidingsweg veel aan het woord laten. Prof. Linsey Marr, die al heel lang publiceert over het feit dat het griepvirus door de lucht gaat, Prof. Joseph Allen, die ik ook al in maart 2020 in over dit onderwerp hoorde spreken en Prof. Jose-Luis Jimenez, met wie ik sinds mei 2020 intensief contact heb gehad en in november 2020 ook een uitgebreid gesprek mee had.

Witte Huis omarmt Deltaplan Ventilatie

Noodlottige gevolgen

Maar ook in 2021 was dit een onderwerp waar het RIVM/Van Dissel amper aandacht aan schonk met noodlottige gevolgen. Lees nog maar eens dit artikel terug uit mei 2021 met de titel “Hoe de opstelling van het RIVM nog steeds levens kost”. 

Besef dat van mazelen lang gedacht werd dat het via grote druppels verspreidde, maar dat rond 1985 daar een omslag in kwam. Dit onderzoek speelde daar een belangrijke rol bij.  Een jongen van 12 jaar, die geïnfecteerd was met mazelen, was bij een kinderarts geweest en een aantal andere kinderen werden besmet zonder dat ze contact met hem hadden gehad. Eentje zelfs, die pas een uur later was binnengekomen.

Vanaf dat moment gaat men ervan uit dat mazelen zich alleen via de lucht verspreidt en het feit dat het een reproductiefactor van 12 tot 18 heeft wordt mede als argument gebruikt.

Reproductiefactor

Besef dat Van Dissel en de leden van het OMT juist die hoge reproductiefactor gebruikten om te stellen dat Covid-19, waarvan de eerste variant een reproductiefactor van 3 had, zich niet door de lucht verspreidde. Lees nog eens wat het OMT op 25 mei 2020 hierover schreef.  Woorden die bijvoorbeeld Van Dissel en Voss met grote regelmaat bij discussies over dit onderwerp uitspraken.

Witte Huis omarmt Deltaplan Ventilatie

Dus omdat de reproductiefactor niet zo hoog was, kon volgens deze deskundigen de verspreiding door de lucht geen grote rol spelen.

Nu is het zo dat de nieuwe mutaties, zoals eerst Delta en nu Omikron een steeds hogere mate van besmettelijkheid hebben. Uit deze studie blijkt die van de laatste versie van Omikron (B.A.2) een factor 2,5 keer zo groot te zijn als die van Delta. En Delta was al een factor 3 keer zo besmettelijk als de oorspronkelijke variant.  Kortom: de huidige dominante variant van Covid-19 zit inmiddels op een niveau van besmettelijkheid van mazelen. En dus zouden ook Van Dissel en Voss en het hele OMT dezelfde conclusie moeten trekken als de conclusie die zij t.a.v. mazelen hebben getrokken: de verspreiding van het virus voltrekt zich vrijwel geheel via de lucht.

Nederlands plan van aanpak

Over het plan van aanpak, waarmee de regering binnenkort komt, wordt al gesteld dat zuivere lucht/ventilatie daarin een prominente rol zal krijgen. Maar Van Dissel c.s. kennende zullen ze daarbij, om hun ongelijk  niet te hoeven erkennen, toch nog vasthouden aan het feit dat het virus zich ook (en misschien zelfs vooral) via grote druppels verspreidt.

Ik raad hen en vele anderen dan aan om dit artikel van Marr en Jimenez te lezen in Time van deze week. De titel luidt: “De aanvankelijke verwarring over Airborne Covid-19 achtervolgt ons nog steeds”. Die verwarring zit er vooral in dat epidemiologen/artsen als Van Dissel en Voss niet wisten dat druppels tot een grootte van 100 a 200 micrometer blijven zweven (net zoals de druppels in wolken die circa 20 micrometer zijn).

De natuurkundigen zoals Marr en Jimenez wezen er al direct op dat de grens van 5 micrometer, die de WHO en Van Dissel c.s aanhielden bij hun onderscheid tussen kleine en grote druppels, natuurkundig niet klopt. Slechts met een 10 keer zo hoge zwaartekracht zou dit op kunnen gaan, zoals Jimenez in het gesprek met ons heeft omschreven. Kijk nog maar eens naar dit fragment van dat gesprek. 

Net als mazelen

Op logische gronden kwam ik al in een vroeg stadium tot de conclusies dat Covid-19 zich, net zoals mazelen, vrijwel alleen via de lucht verspreidt. Dit schreef ik in juli 2020. 

Witte Huis omarmt Deltaplan Ventilatie

Ik communiceerde dat destijds met Prof. Jimenez, maar die was toen nog niet zover. Aanvankelijk zat hij op de meerderheid; in november, bij ons gesprek, was het 75%. Meer wilde hij toen nog niet zeggen, omdat hij bang was dat men hem niet meer serieus zou nemen. Half 2020 was immers de uitspraak “de meerderheid”  al controversieel.

Inmiddels neigt men dus naar een percentage dat op het niveau ligt van mazelen (dus dicht bij de 100%). En in mei 2021 beschreef Prof. Jimenez dit proces en mijn rol erbij ook in deze tweet.

jose-luis jimenez

Onze rol

Het heeft heel veel onnodige schade opgeleverd, dat het zo lang heeft geduurd voordat deze dominante verspreidingswijze onderkend werd. Enerzijds de onnodige ziekte- en overlijdensgevallen (denk aan zorginstellingen), maar ook onnodige of verkeerde maatregelen met alle schade die daar het gevolg van was.

Het zal nog lang duren voordat door alle partijen volmondig erkend wordt dat Covid-19 vrijwel alleen door de lucht gaat (net zoals influenza trouwens). Juist omdat het koppig vasthouden aan het oude mantra (“grote druppels”) zulke grote consequenties heeft gehad.

En het laatste wat zal gebeuren is dat er volmondig zal worden erkend dat op deze site al in een heel vroeg stadium, op basis van eigen data-analyses en het lezen van relevante artikelen en studies uit het buitenland (incl. verwijzingen), op een juiste manier beschreven werd hoe de verspreiding ging, hoe men besmet kon raken en wat men er tegen kon doen om dat te voorkomen.

Lessen getrokken

Gelukkig weet ik via de vele mails/berichten die ik daarover heb ontvangen, dat er veel mensen zijn die deze artikelen toen al hebben gelezen, en de lessen die ze daaruit hebben getrokken in hun eigen leven of dat van hun geliefden hebben toegepast. Daarover heb ik vele mails gekregen die me emotioneerden. Zoals van een 80-jarige moeder met een dochter van 55 in een zorginstelling, die vanaf april 2020 er alles aan gedaan heeft om te zorgen dat de kamer van haar dochter altijd frisse lucht had. Vrijwel als enige is die dochter in die zorginstelling niet besmet geraakt. Dat soort berichten waren en zijn voor mij belangrijker dan welke publieke erkenning dan ook.

Laten we hopen dat ik nu niet meer over dit onderwerp hoef te schrijven omdat ook de autoriteiten in Nederland, zoals die van het Witte Huis, deze dominante rol van aerosolen omarmen en de juiste maatregelen nemen. Door te zorgen voor gezonde lucht binnen gebouwen, wordt niet alleen Covid en griep sterk afgeremd, maar biedt dit ook nog veel andere voordelen.

Het blijft nodig deze ontwikkelingen te volgen en te duiden. Om te voorkomen dat er dezelfde fouten worden gemaakt als in de afgelopen twee jaar. Steun daarom onze site met (af en toe) een kleine donatie. Klik dan hier.

U heeft zojuist gelezen: Witte Huis omarmt Deltaplan Ventilatie.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019