Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Ontworsteld aan het OMT

Ontworsteld aan het OMT - 35206
Samenvatting van het artikel

Misschien was gisteravond nog wel de belangrijkste informatie dat uit alles blijkt dat de regering zich ontworsteld heeft aan het OMT. Het falen van de Wallinga-modellen, het rapport van de OVV en het feit dat De Jonge geen minister van VWS is, hebben voor een ingrijpende krachtenverschuiving gezorgd met de besluiten voor 25 februari als gevolg.

Lees volledig artikel: Ontworsteld aan het OMT

Leestijd: 5 minuten

Ontworsteld aan het OMT

25 februari

Na de persconferentie van gisteren hoor je een heel scala aan reacties. Het varieert van opluchting, waarschuwing over wat er toch nog allemaal in de gereedschapskist blijft zitten en waarschuwingen voor het grote risico dat we nog zouden lopen om als het ware Carnaval helemaal vrij te geven. Daardoor lijkt de kern van wat er gebeurd is versluierd te worden. Maar het is iets wat ook naar de toekomst toe grote gevolgen zal hebben:

De regering heeft zich ontworsteld uit de knellende greep van het OMT

Als je het laatste advies leest van het OMT en de inhoud van de persconferentie hoort van gisteren, dan besef je goed dat de rol van het OMT en van Van Dissel/Wallinga de facto is uitgespeeld. Natuurlijk werd dat tijdens de persconferentie niet zo benoemd en zal het ook in de openbaarheid niet toegegeven worden, maar uit de besluitvorming blijkt het zonneklaar.

Siamese tweeling

Als je de Haagse mores kent en ook weet dat de regering/VWS en het OMT een soort Siamese tweeling zijn geweest, dan besef je dat noch Kuipers, noch Rutte in het openbaar datgene zullen zeggen wat ze onderling wel gezegd moeten hebben (en samen met andere leden van het kabinet besproken hebben). En dan bedoel ik gezegd moeten hebben toen ze tot de besluitvorming kwamen om in feite vanaf 25 februari vrijwel alles los te laten. Gisteren had ik al beschreven dat 25 februari die bevrijdingsdag zou worden, maar ook de risico’s die daar nog aan kleven.

Besef dat de regering bij hun besluitvorming de afgelopen dagen wist wat er in het rapport van de OVV stond, dat vandaag is uitgekomen. Met forse kritiek op de aanpak en zeker ook de rol van het OMT/Van Dissel. De Jonge heeft daar twee maanden geleden al afwijzend op gereageerd. Dit is de korte samenvatting:

Ontworsteld aan het OMT - 35204

Daarmee maakt het deze persconferentie zo belangrijk.

Die een heel andere zou zijn geweest als De Jonge nog Minister van VWS was geweest, want die had ongetwijfeld nog 3G gehandhaafd.

Als je die besluitvorming van gisteren bekijkt en je volgt ondertussen wat er in een aantal andere landen gebeurt (zoals in Italië, waar ongevaccineerden boven de 50 jaar volledig buiten de samenleving zijn geplaatst) dan heb ik wel even het gevoel “tel je zegeningen”. Dat betekent zeker niet dat er nog niet wat te wensen over blijft.

En ook zijn er best nog wel risico’s dat via angst en nieuwe druk op de zorg (door een coronavariant, griep of een ander virus) de OMT-leden en de daaromheen draaiende usual suspects (incl. Ab Osterhaus) de macht zullen proberen terug te grijpen. Maar om eerlijk te zeggen, voer ik die strijd liever terwijl er vrijwel geen maatregelen meer zijn dan als we nog wel 1,5 meter moeten houden, 3G nog steeds toegepast wordt en op vele plekken mondkapjes moeten worden gedragen.

Symboolpolitiek

En ja, 1G in binnenruimtes met meer dan 500 mensen is niet meer dan symboolpolitiek en een vorm van rouwverwerking in de richting van al die voorstanders van 3G en 2G. Om diverse redenen denk ik dat het drie weken erna al weer zal worden opgeheven. (Zo kun je verwachten dat het aantal mensen met een positieve sneltest, die nog voor een bevestiging naar de GGD gaan, sterk zal afnemen door de afschaffing van 2G met gevolgen voor de dag-/weekcijfers).

Die strijd zal ook niet eenvoudig zijn, maar als ik door mijn oogharen kijk en de informatie zie, die nu steeds meer loskomt, moet ik vaststellen dat de krachtsverhoudingen in een korte tijd sterk zijn gewijzigd. En dat media en politieke partijen mede daardoor zich anders zullen gaan opstellen. Door niet meer vrijwel kritiekloos het OMT te volgen en ook ruimte te geven aan nieuws/informatie, die haaks staat op het dominante narratief.

Veel is uitgekomen

Op 2 januari beschreef ik mijn droom, waarin ik meende te zien dat bij de eerste persconferentie van 14 januari de nieuwe regering ongeveer datgene zou gaan doen wat gisteren gebeurd is. (De titel was “Een terugblik op het grote omslagmoment in het Coronabeleid van Rutte-4”).

Op 17 januari plaatste ik een artikel met de (fake) uitgelekte tekst van een ingelaste persconferentie van 18 januari, waar de regering op basis van de nieuwe informatie, vrijwel alle maatregelen per direct ophief. Veel mensen meldden mij dat ze – toen ze zich realiseerden dat het fake was – zwaar teleurgesteld waren. Maar vergelijk de inhoud van de persconferentie maar eens met het laatste deel van die “persconferentie van 18 januari”.

“Ja, ik ben verheugd dat we nu echt het eind van de tunnel bereikt lijken te hebben. En zeker als we zien hoe de ontwikkelingen in Engeland zijn en de plannen die ze daar hebben aangekondigd, kan ik u het volgende meedelen.

Een en ander zal direct morgen, 19 januari ingaan:

  • Alle winkels mogen weer open, volgens hun normale openings- en sluitingsregelingen.
  • Dat geldt ook voor theaters, bioscopen, musea en andere doorstroomlocaties.
  • Alle horeca mag open tot 24 uur. Als alles naar wens verloopt, zal dat over 4 weken worden aangepast, aan de normale openings- en sluitingstijden.
  • Buiten zijn er geen restricties aan het aantal personen samen.
  • De 1,5 meter afstandsregeling wordt afgeschaft.
  • Alleen in het openbaar vervoer blijven vooralsnog mondkapjes verplicht.
  • Bij sportactiviteiten is publiek weer normaal toegestaan.
  • Bij de onderwijsactiviteiten hoeft geen mondbescherming meer gedragen te worden.
  • Quarantaineregels worden beperkt tot personen die symptomen hebben en via een sneltest of PCR-test positief blijken te zijn.
  • 3G-regeling wordt afgeschaft. We zullen ook stoppen met het trachten in te voeren van een 2G-regeling.

Vanzelfsprekend zullen we ons maximaal inspannen om onze zorgcapaciteit uit te breiden. En maken we een plan van aanpak voor het geval in het najaar er weer een heviger uitbraak van Corona komt of dat de griep ernstiger toeslaat dan normaal. Het OMT is, onder dankzegging, ontbonden.

Ik ben verheugd dat we al zo snel na het aantreden van dit kabinet dit positieve nieuws met u allen kunnen delen. Het symboliseert dat we de crisissituatie overwonnen hebben dankzij de inspanningen en opofferingen van velen in de samenleving. Ik dank hen allen voor hun grote inspanningen en in het besef dat we het zonder die inspanningen en opofferingen niet hadden kunnen realiseren.

Laten we gaan genieten van een samenleving, die zeker over een aantal weken weer als normaal eruit ziet.”

1G

Het verschil zit hem eigenlijk nog alleen in het instellen van 1G voor bijeenkomsten binnen met meer dan 500 mensen. Maar dat is eigenlijk een soort zoenoffer of een vorm van rouwverwerking. Die 1G zal niet lang meer duren, omdat het geen toegevoegde waarde heeft en alleen maar lastig en kostbaar is.

Nee, ik ben niet naïef en er zullen nog diverse stappen moeten komen om het gevaar te vermijden, zodat het gereedschap de volgende keer niet weer automatisch uit de kast wordt getrokken. Want ook gisteren hoorde ik commentaren waar mijn haren recht van overeind gingen staan t.a.v. vaccinatieplicht en lockdowns in een volgende fase.

En ik acht de kans ook groot dat in het najaar, als corona niet dominant terugkeert, influenza of een ander familielid stevig zal toeslaan. (Misschien zelfs al in de volgende maanden met het RS-virus of iets anders). Maar het grote verschil zal dan zijn dat in de tussentijd nog veel meer informatie aan de oppervlakte komt, die tot dan toe onderdrukt was over wat er is misgegaan. En dan niet alleen in de eerste paar maanden, waar je je nog achter paniek kan verschuilen, maar in de 20 maanden die daarop volgden. Informatie die ook de prominente positie van diverse OMT-leden van dit moment stevig zal aantasten.

Minder angst

Dat krachtenveld zal een andere zijn dan die van de afgelopen twee jaar. Vooral doordat bij velen de primaire angst een stuk verminderd zal zijn. En de rol van het OMT, Van Dissel (en De Jonge) niet meer zo dominant zal zijn, als die geweest is.

U heeft zojuist gelezen: Ontworsteld aan het OMT.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

De komende weken zal het duidelijker worden welke kant het op gaat. En op welke wijze we via deze site een goede bijdrage kunnen blijven leveren door het aandragen van onderbouwde analyses en informatie. We beraden ons daarop en komen daar snel op terug. Ondertussen hopen we dat u onze site blijft steunen met af en toe een (kleine) donatie. Want zoals er vaak gezegd wordt in de sport: de wedstrijd is pas afgelopen na het laatste fluitsignaal.  Klik hier voor een donatie. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205