Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Onderzoek naar de bescherming door vitamine D tegen Covid-19

Onderzoek naar de bescherming door vitamine D tegen Covid-19 - 34425
Samenvatting van het artikel

Een bijzonder Israëlisch onderzoek naar de krachtige werking van een goed vitamine D - gehalte tegen het ernstig ziek worden door Covid-19.

Lees volledig artikel: Onderzoek naar de bescherming door vitamine D tegen Covid-19

Leestijd: 3 minuten

Onbegrijpelijke tegenkrachten

Heel lang was de instructie voor huisartsen om tegen Covid-19 patiënten te zeggen, dat men maar moest afwachten hoe de ziekte zich ontwikkelde. Een paracetamolletje tegen de pijn/koorts en dan het beste er maar van hopen. En als het slecht ging, dan zorgde de huisarts dat men in het ziekenhuis werd opgenomen en behandeld.  Artsen die met hydroxychloroquine of ivermectine aan de gang gingen, werden snel verketterd en via dreiging met hoge boetes of erger, gedwongen om te stoppen met voorschrijven.

Terwijl men aan de ene kant dus eigenlijk niets had voor Covid-19 en er aan de andere kant toch op diverse plekken in de wereld goede resultaten leken te worden behaald met deze zogenaamde off-label geneesmiddelen, werd gedaan of het een soort vergif was wat men kreeg voorgeschreven. (Off-label betekent dat het voor een andere kwaal wordt gebruikt dan waar het geneesmiddel voor bedoeld is).

Vaccinatie zou de enige redding zijn, werd al snel in 2020 geroepen en sinds vaccinatie beschikbaar is gekomen, is de strijd tegen die andere geneesmiddelen alleen nog maar verhard. Met dreigingen om de BIG-registratie van de artsen in te trekken tot gevolg.

Versterking immuunsysteem

Ook al in een vroeg stadium werd door nogal wat deskundigen gewezen op het grote belang van vitamine D3 ter versterking van je immuunsysteem en het verkleinen van de risico’s van Covid-19. Maar ook daar werd schamper over gedaan door de autoriteiten en het gros van de media.

In maart 2021 had ik een gesprek met twee artsen uit Dordrecht die – sterk onderbouwd – aangaven hoe belangrijk vitamine D3 was. Daarnaast plaatste ik twee artikelen van hen over dat onderwerp. (1) (2)

Toch lees en hoor je er weinig over.

Er zijn diverse onderzoeken waarin het belang van vitamine D wordt aangetoond bij  Covid-19 en onlangs is er een groot Israëlisch onderzoek naar buiten gekomen, die een sterke kwantitatieve onderbouwing geeft van de bescherming die vitamine D3 biedt tegen ernstige gevolgen van Covid-19, met name bij ouderen.

Het nieuwe Israëlische onderzoek

Bij veel onderzoeken om te zien in welke mate iets werkt als bescherming tegen Covid-19, zijn er methodische problemen. Wie vergelijk je met elkaar? (Zijn de onderzochte groepen wel echt identiek en vergelijkbaar?) En hoe zijn de definities (wanneer beschouw je iemand als gevaccineerd?)?

Vaak kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er bepaalde keuzes worden gemaakt, waardoor de kans groter wordt dat het gewenste antwoord eruit komt. Vervolgens merk je dat degenen die blij zijn met dat antwoord geen kritiek meer hebben op dat onderzoek of juist andersom. Maar ook merk je dat er weerstand is tegen het verrichten van goed onderzoek, waarmee eerdere standpunten onderuit gehaald zouden kunnen worden.

Er is net een peer reviewed onderzoek uitgekomen door Israëlische onderzoekers naar het effect van het gehalte aan D3 bij de patiënten in het ziekenhuis. Hier treft u een beschrijving aan in een Israëlische krant.

Ik zal de hoofdlijnen van de resultaten van het onderzoek bespreken. De complete studie staat hier in PLOS ONE.

Van 253 patiënten die tussen april 2020 en februari 2021 in een ziekenhuis in Nahariya in Israël waren gekomen was vooraf het vitamine D3 gehalte bekend. Die patiënten werden in 4 categorieën verdeeld: deficient, insufficient, adequate, and high-normal.  Ruim de helft van de patiënten zat in de eerste groep. De rest werd in gelijke mate verdeeld over de overige drie groepen.

Daarnaast werd de ernst van de verschijnselen van Covid-19 geclassificeerd: mild, moderate, severe en critical.  De eerste twee maakten ieder een derde van de groep uit, de laatste twee samen een derde.  Van die laatste twee groepen samen is 42% overleden.

De resultaten

Het positieve effect van voldoende D in je lichaam komt als het ware uit het onderzoek denderen.

  • 57% van degenen met de laagste waarden aan D viel onder de categorie “severe” en “critical” patiënt. Bij degenen met hogere D3 waardes was dat minder dan 10%.
  • 26% van degenen met de laagste waarden aan D overleed in het ziekenhuis. Bij degenen met hogere D waardes was dat 3%.
  • Van degenen met de milde verschijnselen had meer dan 80% een adequate of hoger D-niveau.  Van degenen die als “severe” of “critical” werden gedefinieerd was dat 8%.

Bij alle drie leeftijdscategorieën is die relatie herkenbaar. Alleen zie je bij de groep onder de 50 jaar weinig patiënten met ernstige symptomen.  Dit is de grafiek van één van de leeftijdsgroepen.

Onderzoek naar de bescherming door vitamine D tegen Covid-19 - 34415

Bescherming van vaccin

Als je deze onderzoeken vergelijkt met de onderzoeken waaruit de bescherming van het vaccin wordt berekend, dan doet het vitamine D-gehalte er niet voor onder.

Nu kan je zeggen dat dit onderzoek niet uitwijst of het via voedingssupplementen verhogen van je vitamine D gehalte je ook een hogere bescherming geeft. Maar in de referenties van dit artikel wordt dat gelogenstraft.

In de Uitkijktoren is vandaag een artikel geplaatst door V.F. Wiendels over het onderwerp vitamine D. Met daarin veel verwijzingen naar onderzoeken die wijzen op het grote belang van het vitamine D gehalte.

Juist nu er meer informatie beschikbaar komt dat het effect van boosteren op lange termijn nog korter is dan van de tweede vaccinatie, is het van groot belang dat geprofiteerd gaat worden van de bescherming die vitamine D biedt.

U heeft zojuist gelezen: Belangwekkend onderzoek naar de bescherming door vitamine D tegen Covid-19.

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205