Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Het besef begint langzaam door te sijpelen

Het besef begint langzaam door te sijpelen - 32706
Samenvatting van het artikel

Vooral omdat de ziekenhuisopnames blijven dalen komt er een steeds breder bewustzijn dat het anders moet en kan. Daardoor komt er ook steeds meer een ander geluid in de media. Het water begint al te sijpelen door de gaten in de dijk en de doorbraak zal niet tegengehouden kunnen worden.

Lees volledig artikel: Het besef begint langzaam door te sijpelen

Leestijd: 5 minuten

Het besef begint langzaam door te sijpelen

Blind voor voortschrijdend inzicht

Wat mij vanaf het begin van de crisis opviel, was dat belangrijke bevindingen uit het buitenland in Nederland amper doordrongen. Ik zag daar twee redenen voor:

  1. Het RIVM en OMT bleef steeds hangen in de standpunten van maart 2020 en er was amper sprake van voortschrijdend inzicht.
  2. De Nederlandse media behandelde Van Dissel en de OMT-leden als een soort halfgoden, die zelden kritisch werden aangepakt. Noch werd er relevante informatie uit het buitenland aan de leden van het team voorgelegd. Zo zag ik in april 2020 in de Nederlandse media niets terug van het belangrijke onderzoek van Prof. Streeck in Gangelt waaruit veel te leren was.

Omikron

Begin december werd al duidelijk vanuit Zuid-Afrika dat Omikron een veel mildere variant was dan Delta. Daarover hebben wij diverse artikelen geschreven zoals deze op 7 december “Omikron vloek of zegen?”. Een interview met een Zuid-Afrikaanse professor, die vertelde wat er in Gauteng gebeurde, gaf veel belangwekkende informatie.

Het scenario dat het RIVM model toen berekende en dat in twee instanties leidde tot de lockdown op 19 december, was op basis van de kennis die toen al beschikbaar was, zwartgallige luchtfietserij. Het nieuwe aangepaste model van 13 januari met wederom absurde prognoses werd de basis van het o.a. gesloten houden van horeca en cultuur.

De toelichting van modelleur Wallinga in De Volkskrant van afgelopen weekend, zou iedere verantwoordelijke tot het besluit moeten dwingen hem uit die functie te ontzetten, in plaats van het beleid te baseren op de modellen van deze “mad scientist”.

Ook werden gunstige ontwikkelingen in het buitenland genegeerd. Engeland en Zweden waren en werden niet als voorbeelden gebruikt.

Kentering

Bij de lockdown die op 19 december werd ingevoerd, voelde ik dat dit de grote kentering zou gaan betekenen.  Een inktzwart, compleet onrealistisch scenario, leverde hardere maatregelen op dan waar ook in Europa. Omdat veel Nederlanders konden voorzien dat de ziekenhuisopnames bij lange na niet het pad zouden gaan volgen waarvoor gewaarschuwd werd, hoopte ik dat er ruimte zou ontstaan bij de traditionele media en talkshows om alternatieve geluiden te laten horen en kritischer vragen te gaan stellen.

Dat was de reden dat ik op Nieuwjaar mijn droom beschreef wat er zou gaan gebeuren bij de eerste persconferentie van het nieuwe kabinet. En ook de zogenaamde ingelaste persconferentie van 18 januari was gebaseerd op dat gevoel dat de kentering op gang zou komen (en een beetje geholpen kon worden).

En als je goed kijkt, dan zie je steeds meer signalen, die wijzen op die kentering. Zoals bij media die onderwerpen behandelen, die al lang speelden, maar niet geagendeerd werden. Zoals gisteravond bij Nieuwsuur het onderwerp “ziekenhuisopnames waar Covid gevonden werd, maar niet de oorzaak was”.  Zo meldde UMCG uit Groningen dat ongeveer een derde van de opnames voorheen MET Covid was, aantallen die alleen maar hoger zouden worden (In New York is dat al meer dan de helft).

Afstand van het huidige beleid

Hoewel de OMT-leden in de media nog wel proberen te doen alsof er niets aan de hand is, of zeggen dat de gunstige ontwikkelingen te danken zijn aan de adviezen van het OMT, zie je dat prominente medici, die niet in het OMT zitten, steeds meer afstand nemen van het huidig beleid.

Ook zien we dat het TU-rapport over 3G, 2G en 1G nu op een heel andere manier in de media terecht is gekomen, dan bij vorige rapporten het geval was (die net zo twijfelachtig waren van opzet en conclusies als het TU-rapport).  Door de wijze waarop het nu in de media terecht is gekomen, weet je dat, hoewel D66 nog tegenstribbelt, de kans dat 2G in Nederland komt heel klein is geworden. Overigens zou de enige conclusie behoren te zijn, dat al vandaag de 3G toegangspas zou moeten worden afgeschaft.

De veel mildere gevolgen van Omikron, terwijl die zich snel verspreidt onder de bevolking, zorgt voor twee belangrijke gevolgen:
  1. Men kent steeds meer mensen in de eigen omgeving die met de Omikron-variant zijn besmet en waarvan het doormaken van die infectie weinig om het lijf had.
  2. Men ervaart in de omgeving steeds meer last van het quarantainebeleid. Zeker als ouders kinderen op school hebben en men ervaart hoe sterk het onderwijs last heeft van dat quarantainebeleid.

Dit gekoppeld aan de kennis dat in België de horeca nooit gesloten is geweest en dat men daar ook normaal kan winkelen, zorgt ervoor dat de Nederlandse bevolking steeds meer gaat twijfelen aan het beleid.

En alleen al rond het kapsalon-project in theaters zie je hoe één en ander aan het wringen is en dringt een en ander ook steeds meer door in de programma’s op de televisie. Vooral als de burgemeesters ook nog roepen dat ze niet gaan handhaven.

Het wordt een waterval

Juist omdat de ziekenhuisopnames in Nederland nog steeds aan het dalen zijn en de kans heel klein is dat er een grote omslag gaat komen, zullen we de komende tijd steeds meer merken van die kentering. Als er eenmaal een fors gat in de dijk zit, dan wordt die snel groter en breekt de dijk door. En de kracht daarvan lijkt zo groot te zijn dat de OMT-zandzakken niet meer zullen helpen.

Deze grafiek van Maarten van den Berg @mr_Smith_Econ) laat zien hoe groot het gat in de dijk is. Je ziet een complete ontkoppeling van de toename van het aantal positieve gevallen en de opnames in de ziekenhuizen, op de IC’s en de overlijdensgevallen.

Het besef begint langzaam door te sijpelen - 32698

En, zoals o.a. ook in dit artikel is uitgelegd, ligt die ontkoppeling van ontwikkelingen echt niet aan het feit dat de stijging van de gevallen louter door jongeren komt. Ook bij de groep 50-59 jaar is goed te zien dat de sterke stijging van de positieve gevallen sinds drie weken niet geleid heeft tot extra ziekenhuis- of IC-opnames.
Dit is de grafiek, waaruit dat blijkt.  Sinds begin januari is er een volledige ontkoppeling tot stand gekomen.

Het besef begint langzaam door te sijpelen - 32699

Meer en meer dringt dit besef door in alle lagen van de samenleving en bij de media, en kunnen de OMT-leden het niet meer ontkennen. (Al proberen ze het nog wel krampachtig toe te schrijven aan “het succes van de maatregelen”).

Nog meer tekenen

Tenslotte viel me het gesprek op dat Patricia Bruijning gisteren voerde met Sven Kockelmann op de radio. In een interessant artikel van virusvaria staan belangrijke citaten van dit gesprek. Dit heeft ze o.a. gezegd:

“Ik zou mijn kinderen denk ik niet laten vaccineren onder de huidige omstandigheden. De situatie is veranderd door immuniteit en omikron.”

“Er is niets tegen vaccinatie maar de noodzaak is er niet meer gezien de te behalen gezondheidswinst.”

“Ik roep niemand op om kinderen te laten vaccineren. Het blijft een persoonlijke keuze, het is ook prima om niet te doen.”

“Booster voor tieners: daar aarzel ik ook over, ook omdat het geen anti-omikron vaccin is.”

“Het beschermt tegen ernstig ziek worden. Tieners hebben daar zeker na twee vaccinaties geen last van. Het zou alleen tegen besmetting kunnen helpen – maar dat doet het niet. En zeker niet op langere termijn. Het blijft een afweging waarbij de leeftijd een belangrijke rol speelt.”

“Boosteren voor tieners: als het aan mij ligt zou het advies moeten zijn: niet doen.”

“Toekomstige boosters? Alleen voor kwetsbaren en ouderen, hoogrisico groepen. En met een passender vaccin voor omikron.”

“Het hele idee om met vaccineren besmettingen te voorkomen moeten we laten varen.”

“Het te vaak vaccineren met een specifiek vaccin kan het immuunsysteem te eenzijdig trainen. Het verliest daarbij brede efficiënte beschermende werking.”

“Wat ik niet begrijp van de rivm-modellen is dat ze de ligduur van ziekenhuispatiënten en doorstroming naar IC niet hebben aangepast op omikron. Ze zullen veel negatievere inschattingen maken dan wat er werkelijk gaat gebeuren.”

“Welke maatregelen je ook neemt, omikron zal door de samenleving gaan zonder veel opnames of IC-bezetting. Het beleid moet gaan veranderen. In plaats van sturen op besmettingen moet er worden gestuurd op kwetsbaren en voorkomen van ziekte. Gericht inzetten, rondom kwetsbaren op 2G/3G. Op andere plekken in de samenleving moet je terug.”

“Wat mij betreft kunnen we van de lockdown af. Oppassen met grote evenementen en het nachtleven, isolatie van positieven is ook verstandig.”

“Niet meer sterk inzetten op maatregelen om het R-getal onder de nul te krijgen.”

Zoals virusvaria (Anton Theunissen) het artikel treffend afsluit: “Er gloort licht aan het eind van de tunnelvisie”.

U heeft zojuist gelezen: Het besef begint langzaam door te sijpelen.

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn

Maar om het gat in de dijk nog groter te maken blijft deze site nog (hopelijk even) nodig. Klik hier voor af en toe een (kleine donatie).

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205