Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Uitgelekte tekst van ingelaste persconferentie van 18-1-2022

Uitgelekte tekst van ingelaste persconferentie van 18-1-2022 - 32654
Samenvatting van het artikel

Er blijkt weer een ingelaste persconferentie te komen. Nu op 18 januari, 19 uur. Dit lijkt de tekst te worden die Rutte en Kuipers dan zullen gaan uitspreken over de versoepelingen van de maatregelen op basis van nieuwe informatie.

Lees volledig artikel: Uitgelekte tekst van ingelaste persconferentie van 18-1-2022

Leestijd: 5 minuten

De Uitgelekte tekst van ingelaste persconferentie van 18-1-2022

Premier Rutte:

“Welkom bij deze ingelaste persconferentie. Al eerder hebben we dat gedaan op 18 december, omdat we vonden dat op basis van de nieuwste informatie toen het nodig was om een volledige lockdown van een maand aan te kondigen. Op 14 januari hebben we in onze laatste persconferentie een aantal versoepelingen aangekondigd en aangegeven dat 25 januari het volgende weegmoment zal zijn.

Maar omdat er nieuwe, belangrijke informatie beschikbaar is gekomen, hebben we besloten al vandaag bij u terug te komen, omdat het anders zonde is dat er nog een extra week gewacht moet worden. Ik geef het woord aan Minister Ernst Kuipers, die deze informatie met u zal delen en daarna kom ik terug om de nieuwe besluiten met u te delen.”

Minister Kuipers:

“Zoals u zich kunt herinneren, hebben we vorige week verteld dat er nog forse onzekerheden waren in de prognoses, waardoor we een behoorlijk risico liepen dat er teveel aanspraak gemaakt zou worden op onze zorgcapaciteit. Het viel te verwachten dat we snel naar 80.000 besmettingen per dag zouden gaan. En als die in steeds grotere mate de ouderen zouden betreffen, zou dat de ziekenhuisopnames fors kunnen doen stijgen. Het RIVM had doorberekend dat bij het volledig teruggaan naar louter de avondlockdown de IC-bezetting in maart zou kunnen doorgroeien naar meer dan 2000 patiënten.

Die berekening was gemaakt op basis van aannames t.a.v. de mate waarin de Omikron variant ziekmakend zou zijn in relatie tot de Delta variant.

Ik laat even op het scherm zien wat die aannames waren:

 • Omikron leidt tot 40% minder ziekenhuisopnames dan Delta.
 • Kans op opname IC en ligduur van Omikron is gelijk aan die van Delta.

Dat ondertussen al wel de opnames in de ziekenhuizen en op de IC’s nog steeds afnamen, werd verklaard doordat de stijging van de besmettingen nog niet in grote mate de ouderen had bereikt.

Die prognose was gebaseerd op de kennis van de ontwikkelingen in een aantal landen, die een diffuus beeld gaven.

Op basis daarvan namen we het zekere voor het onzekere en hebben we maar een deel van de lockdown opgeheven, zoals u weet.

Maar niet alleen krijgen we een steeds beter beeld uit het buitenland, ook wordt de informatie uit Nederland steeds harder.

Ik neem u even mee naar ontwikkelingen in het buitenland.

Engeland

In Engeland is Omikron iets eerder dominant geworden dan in Nederland. In deze grafiek treft u de ontwikkeling aan van de positieve testen, de ziekenhuisopnames, en overlijdensgevallen. De piek in Engeland was 2,6 keer zo hoog als de hoogste piek die er eerder in Engeland was geweest.

Uitgelekte tekst van ingelaste persconferentie van 18-1-2022 - 32480

Uit de grafiek valt op te maken dat:

 • Ook in een land met weinig maatregelen de snelle stijging van het aantal besmettingen omdraait naar een snelle daling ervan.
 • De ziekenhuisopnames veel minder stegen dan het aantal besmettingen. Plus dat een aanzienlijk deel daarvan patiënten waren die niet door Omikron waren opgenomen, maar mét Omikron.
 • Het aantal zeer ernstige patiënten in die periode niet is gestegen.
 •  We vanuit Engeland, maar ook uit een groot onderzoek in Californië, hebben kunnen opmaken dat de ligtijd in de ziekenhuizen fors lager is dan tijdens de Delta-periode.

Ook in een aantal andere landen zien we min of meer vergelijkbare patronen.

Nederland

Maar, zoals het in andere landen gaat, hoeft het niet in Nederland te gaan. Gelukkig wordt op dat punt het beeld steeds duidelijker. En de cijfers, die we nu hebben zijn dermate geruststellend dat we op basis daarvan onze maatregelen eerder gaan versoepelen.

Dit is de grafiek van de ontwikkelingen tot en met afgelopen zondag:

Uitgelekte tekst van ingelaste persconferentie van 18-1-2022 - 32482

Grafiek door Maarten van den Berg (@mr_Smith_Econ)

Deze grafiek laat nog sterker zien dan in Engeland hoe de ziekenhuis- en IC-opnames nog steeds dalen terwijl het aantal positieve testen sterk stijgt. Sinds ongeveer Kerst zijn de positieve testen met een factor van meer dan 2,5 gestegen. Terwijl de ziekenhuis- en IC-opnames in die periode zijn gehalveerd.

Nu werd gesteld dat de stijging van de positieve testen vooral onder de jongere leeftijdsgroepen plaatsvond en dat als het overslaat naar de ouderen, dat dan de ziekenhuis- en IC-opnames toch fors gaan stijgen.

Maar gelukkig hebben we in Nederland inmiddels een hard bewijs dat dit niet zal gaan gebeuren. En dat het patroon in Nederland zal gaan lijken op dat van Engeland.

Ik neem u daarom mee naar de groep 50-59 jarigen. Een soort kanaries in de mijn. Een leeftijdsgroep die als hoogste waarde begin december 2021 nog 33 ziekenhuisopnames per dag opleverde en 12 op de IC’s. Dat was toen die leeftijdsgroep rond de 2500 positieve testen per dag liet zien. Dat betekent dus 1,3% ziekenhuisopnames en 0,5% IC-opnames.

Dit is het plaatje van de 50-59 jarigen. De lijn betreft de positieve testen, de punten de ziekenhuisopnames. De tijdas tussen die twee is een week verschoven.

Uitgelekte tekst van ingelaste persconferentie van 18-1-2022 - 32475

Vanaf 29 december is het aantal positieve testen onder de groep 50-59 jaar fors gaan stijgen van het laagste punt van 1300 positieve testen per dag. Dat is nu al enkele dagen rond de 4000 per dag.

Het aantal 50-59 jarigen die de afgelopen dagen zijn opgenomen in de ziekenhuizen is 18 per dag. Dat is dus 0,45% van de positieve gevallen en een factor drie keer zo klein als tijdens de Delta periode. Op de IC’s zijn het er nu 4 per dag en dat is 0,1%. Een factor 5 keer zo weinig als tijdens de Delta periode.

De 50-59 jarigen in Nederland laten zien dat de ziekenhuisopnames bij Omikron 35% zijn van die van Delta. En de IC-opnames 20% van die van Delta.

Mede gezien de ervaringen in het buitenland is er geen enkele reden om te veronderstellen dat deze verhoudingen bij de groep boven de 60 jaar echt anders zullen zijn.

Hoewel we de cijfers voor Nederland nog niet hebben, laat Californië zien dat ziekenhuisopnames met Omikron daar beduidend korter duren (70% minder is het daar).

Als we deze cijfers afzetten tegen de prognose van het RIVM van vorige week, dan zien we de volgende positieve verschillen:

 • De ziekenhuisopnames bij Omikron zijn niet 40% minder dan bij Delta, maar 65% minder.
 • De IC-opnames en ligduur van Omikron zijn niet gelijk aan die van Delta, maar beduidend lager. Dat maakt een factor 5 uit bij de IC-opnames.
 • Omdat de ligduur ook nog fors lager zal zijn, zal de zorgdruk nog meer afnemen, dan uit de bovenstaande cijfers blijkt.

Daarbij komt ook nog dat we, gezien de ontwikkeling van het aantal positieve testen, die de laatste paar dagen bij lange na niet meer zo steil omhoog zijn gegaan, het zeer onwaarschijnlijk is dat we in de buurt van die veronderstelde 80.000 positieve gevallen per dag zullen komen.

En zoals Engeland het heeft laten zien, zonder harde maatregelen, kwam er ook weer een snelle daling na de bereikte top.

Dit alles maakt dat de vooruitzichten niet meer zo onzeker zijn als vorige week en veel positiever zijn dan het er vorige week naar uitzag.
Daarom hebben we een aantal belangrijke beslissingen genomen, die Premier Rutte u zal vertellen.”

Premier Rutte:

“Ja, ik ben verheugd dat we nu echt het eind van de tunnel bereikt lijken te hebben. En zeker als we zien hoe de ontwikkelingen in Engeland zijn en de plannen die ze daar hebben aangekondigd, kan ik u het volgende meedelen. Een en ander zal direct morgen, 19 januari ingaan:

 • Alle winkels mogen weer open, volgens hun normale openings- en sluitingsregelingen.
 • Dat geldt ook voor theaters, bioscopen, musea en andere doorstroomlocaties.
 • Alle horeca mag open tot 24 uur. Als alles naar wens verloopt, zal dat over 4 weken worden aangepast, aan de normale openings- en sluitingstijden.
 • Buiten zijn er geen restricties aan het aantal personen samen.
 • De 1,5 meter afstandsregeling wordt afgeschaft.
 • Alleen in het openbaar vervoer blijven vooralsnog mondkapjes verplicht.
 • Bij sportactiviteiten is publiek weer normaal toegestaan.
 • Bij de onderwijsactiviteiten hoeft geen mondbescherming meer gedragen te worden.
 • Quarantaineregels worden beperkt tot personen die symptomen hebben en via een sneltest of PCR-test positief blijken te zijn.
 • 3G-regeling wordt afgeschaft. We zullen ook stoppen met het trachten in te voeren van een 2G-regeling.

Vanzelfsprekend zullen we ons maximaal inspannen om onze zorgcapaciteit uit te breiden. En maken we een plan van aanpak voor het geval in het najaar er weer een heviger uitbraak van Corona komt of dat de griep ernstiger toeslaat dan normaal.

Het OMT is, onder dankzegging, ontbonden.

Ik ben verheugd dat we al zo snel na het aantreden van dit kabinet dit positieve nieuws met u allen kunnen delen. Het symboliseert dat we de crisissituatie overwonnen hebben dankzij de inspanningen en opofferingen van velen in de samenleving. Ik dank hen allen voor hun grote inspanningen en in het besef dat we het zonder die inspanningen en opofferingen niet hadden kunnen realiseren.

Laten we gaan genieten van een samenleving, die zeker over een aantal weken weer als normaal eruit ziet.”

U heeft zojuist gelezen: Uitgelekte tekst van ingelaste persconferentie van 18-1-2022.

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Steun maurice.nl bij het verzamelen en doorgeven van relevante informatie over de Coronacrisis. Klik hier voor een (kleine) donatie.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205