Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Informatie voor afwegingen bij vaccineren van jongeren en kinderen

Informatie voor afwegingen bij vaccineren van jongeren en kinderen - 26785
Samenvatting van het artikel

Het advies van de Gezondheidsraad om kinderen tussen 5 en 11 jaar te vaccineren tegen Covid-19 is slecht onderbouwd en negeert wat er inmiddels wel bekend is over bijwerkingen, zoals hartproblemen. Daarom dit artikel met relevante informatie, die u mist als u alleen naar het advies kijkt van de Gezondheidsraad of toelichtingen in de media.

Lees volledig artikel: Informatie voor afwegingen bij vaccineren van jongeren en kinderen

Leestijd: 5 minuten

Maak eigen afweging

Op basis van de mij beschikbare kennis in april 2021 (met name op basis van de resultaten in Israël) heb ik de keuze gemaakt mij als 73-jarige te laten vaccineren. Na alle informatie tot me te hebben genomen en na gesprekken met deskundigen viel voor mijn persoonlijke situatie de afweging uit in het voordeel van het vaccineren.

Mijn standpunt was en is dat iedereen op basis van zijn persoonlijke situatie en de beschikbare informatie over de persoonlijke risico’s bij het krijgen van Covid-19 en de risico’s van het vaccineren een eigen keuze moet maken. Daar kunnen de eigen adviseurs (zoals je huisarts) een belangrijke rol bij spelen. Ook als mensen mij vragen wat zij het beste kunnen doen, zal ik ze geen “beste keuze” vertellen. Wel geef ik dan aan om je zo breed mogelijk te informeren. Waarvan ik hoop dat de artikelen met bronnen op deze site daar een bijdrage aan leveren.

Voor mij was het wel duidelijk dat naarmate iemand jonger is het afwegingsproces bij het vaccineren anders ligt dan bij mij het geval was. Juist omdat het risico van ernstige gevolgen van het doormaken van Covid-19 onder jongeren beduidend lager is dan onder ouderen.

Vaccineren van jongeren/kinderen

Op basis van de informatie, die ik tot me genomen heb over de risico’s van Covid-19 en van het vaccineren, had ik wel grote moeite dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar ook sterk aangemoedigd werden om zich te laten vaccineren. Op 2 juli schreef ik daar dit artikel over.

Maar de grens werd voor mij helemaal overschreden bij het plan om jongeren tussen de 5 en 11 jaar te gaan vaccineren tegen Covid-19. Iets wat de Gezondheidsraad recent heeft geadviseerd. En dan ook met de mRNA vaccins. Met als zwaarwegend argument dat de kinderen indirecte gezondheidsnadelen opliepen. Dit is de letterlijke zin, die daar dan staat:

“Beperkte toegang tot bijvoorbeeld school, sport en sociale contacten kan leiden tot een slechtere (mentale) gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling en tot leerachterstanden. Vaccinatie kan dit deels voorkomen, al is niet te zeggen in welke mate.”

Enkelband

Een opmerkelijk argument omdat deze “beperkte toegang” vooral wordt veroorzaakt door de maatregelen, die de overheid heeft genomen en neemt op basis van adviezen van het OMT. Zoals het sluiten van de scholen drie dagen voor Kerst 2020 om zo een soort enkelband bij de ouders aan te brengen om thuis te blijven.  En mijn bloed gaat helemaal koken als ik besef hoe weinig er tot nu gedaan is om scholen via een goed plan voor ventilatie en luchtfiltering een veilige plek voor leerlingen te maken. Zo erg zelf dat anno december 2021 een medewerker van het RIVM in het commentaar op het succes van de aanpak met luchtfilterapparaten op scholen in Staphorst aangeeft dat er eerst onderzoek moet gedaan worden of filtering wel werkt. (Terwijl die onderzoeken inmiddels wereldwijd voor het oprapen liggen).

In augustus vorig jaar schreef ik “De urgentie van het Deltpaplan Ventilatie voor scholen”.  En toen eind september 2020 de commissie Terpstra een advies gaf t.a.v. ventilatie in scholen stond er deze zin in het rapport en de brieven naar scholen: “Het RIVM laat ons weten dat het onduidelijk is of verspreiding via aerosolen een relevante rol speelt bij de verspreiding van het Coronavirus. Er is geen onderzoek waaruit dit blijkt. En dus heeft het RIVM onvoldoende aanwijzingen om nu aanvullende maatregelen te adviseren ter voorkoming van aerogene transmissie”.

Er is dus weinig gedaan op scholen, behalve daar waar directeuren en leraren wel kozen voor een gericht beleid op dit punt.

Maar 15 maanden later wordt de problematiek op scholen wel als argument aangedragen om kinderen tussen 5 en 11 wel te gaan vaccineren.

Ook Prof. Schetters spreekt zijn grote verbazing over het advies van de Gezondheidsraad uit in het interessante interview in “De Nieuwe Wereld” van gisteren met als titel “Kindervaccinatie onnodig en onverantwoord”. 

Er is wel data beschikbaar

Ik las vrijdag het volgende op Nu.nl in een artikel over vaccineren van kinderen.

Informatie voor afwegingen bij vaccineren van jongeren en kinderen - 26757

Op basis van de informatie, die ik de laatste tijd tot me heb genomen is deze zin “kans veel groter” werkelijk beschamend. Want op basis van de data die er is, blijkt dat niet het geval te zijn. Want als kinderen wel een veel grotere klachten zouden hebben gehad na een besmetting, dan hadden we in het tweede deel van vorig jaar een duidelijke toename moeten zien van myocarditis en pericarditis onder jongeren. Die werden in die periode namelijk toen in forse mate besmet met Covid-19. En het vaccineren van jongeren onder de 18 is in de meeste landen pas ruim een half jaar geleden begonnen.

Een uitvoerig en goed onderbouwd artikel

Ik was van plan over dit onderwerp “Vaccineren van kinderen” een uitgebreid artikel te schrijven. Maar gisteren kwam ik een uitgebreid en zeer goed gedocumenteerd artikel tegen van Dr. Jan Bonte (neuroloog). Met zijn toestemming is het in onze uitkijktoren geplaatst. Het is een heel lang artikel geworden en zeker als informatiebron zeer de moeite waard.

Ik raad u aan het te delen met ouders met jongere kinderen, die zich afvragen wat ze zullen gaan doen.

Hieronder treft u een korte samenvatting over het deel dat gaat over hartklachten van jongeren in relatie tot Covid-19 en vaccinatie. (Hier de link naar de volledige tekst van dat deel aan).

Hartklachten bij jongeren

  • Uit studies in Israël en Hong Kong blijkt het risico voor hartspierontsteking 1 per 3000 te zijn bij jongens tussen 12-17 jaar.
  • Vermoedelijk is er een onderrapportage.
  • Na virale myocarditis (van andere virussen dan Covid-19) is bekend dat bij 30% de gevolgen op langer termijn ernstig zijn (overlijden). Maar het is onduidelijk of dat ook zo zal gaan met myocarditis t.g.v. vaccinatieschade voor Covid-19.
  • Wat de effecten van vaccineren zijn bij jongeren en kinderen is nog onduidelijk. Maar het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat deze schade op langer termijn kleiner is dan door Covid-19.
  • Vergelijking van de cijfers tussen de periode dat er nog geen vaccinatie plaats vond (maar wel infecties met Covid-19) onder jongeren en nadat die vaccinaties plaats hebben gevonden in een aantal landen geven geen reden om te veronderstellen dat risico’s op ernstige gezondheidsschade bij jongeren door Covid-19 veel groter is dan door vaccinatie.

De afsluitende conclusie van de auteur:

“Bij mensen met een hoog risico op overlijden ten gevolge van COVID-19 kan men volgens de regelen der kunst – het inmiddels blijkbaar ouderwets geachte informed consent – met mensen bespreken dat de kans om te overlijden aan COVID-19 veel groter is dan komen te overlijden aan een tot nu toe zeldzaam geachte complicatie van vaccinatie. Zeker in het geval dat de levensverwachting kort is zoals bij (hoog)bejaarden en mensen met ernstig onderliggende aandoeningen.

Voor kinderen en jongeren – met een levensverwachting van tientallen jaren – is op voorhand duidelijk dat zij niets van vaccinatie te verwachten hebben, maar juist op middellange en lange termijn wel een hogere kans hebben om te overlijden aan de gevolgen van de bijwerkingen van de mRNA-vaccins.”

In het stuk van Dr. Jan Bonte wordt het volledig beschreven inclusief de uitgebreide onderbouwing. Meer stukken van zijn hand treft u hier aan.

Help onze site ook dit soort artikel te schrijven en te plaatsen met af en toe een (kleine) donatie. Klik hier. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205