Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Mindfuck door het RIVM: de trucs uitgelegd

Mindfuck door het RIVM: de trucs uitgelegd - 64742
Samenvatting van het artikel

Victor Mids (Mindfuck) kan een puntje zuigen aan de illusies die het RIVM creëert bij de datapresentatie van het effect van vaccinatie. In dit artikel worden een aantal van de trucs onthuld.

Lees volledig artikel: Mindfuck door het RIVM: de trucs uitgelegd

Leestijd: 6 minuten

(Waarschuwing: in dit artikel worden een aantal trucs onthuld. Als u ondergedompeld wilt blijven in de magie van het RIVM, dan moet u dit artikel vooral niet lezen).

Net zoals bij Mindfuck van Victor Mids, probeer ik altijd te bedenken hoe de trucs van goochelaars in elkaar zitten. Maar ik kom er zelden achter. Als iemand me dan de truc wel uitlegt, ben ik verbaasd dat het veel simpeler in elkaar zit dan ik dacht. Maar bij nieuwe trucs snap ik het nog steeds niet en blijf ik verwonderd achter.

M.b.t. analyse en presentatie van data ken ik, na 55+ jaar actieve ervaring, het klappen van de zweep. Als ik rapporten lees of grafieken bekijk, heb ik snel door of het een poging is om mij goed te informeren, of dat er relevante data wordt gemaskeerd.

Slechte informatievoorziening

In de afgelopen 18 maanden is het helaas zo geweest dat de informatievoorziening van het RIVM – ook als je het met andere landen vergelijkt – pover is. En ik heb me hierover al diverse malen uitgesproken. Maar daar waar het RIVM (pas sinds augustus) informatie verstrekt over de effectiviteit van de vaccinatie, zijn ze op een manier bezig geweest waar Victor Mids van Mindfuck een puntje aan kan zuigen. Daarbij gaat het niet om informeren, maar vooral om maskeren.

Dat betreft zowel t.a.v. de effectiviteit van het vaccin tegen het geïnfecteerd raken alswel tegen ziekenhuisopnames.

Hieronder verklap ik een aantal trucs, die het RIVM toepast rondom de effectiviteit van het vaccineren. Ten aanzien van de ziekenhuisopnames zijn er inmiddels vier onderzoeken beschikbaar, waar die trucs zijn toegepast:  27 augustus, 14 oktober, 3 november en 18 november.

Truc 1: Cijfers presenteren over een langere periode

Bij deze truc pak je de cijfers van een langere periode bij elkaar. En trek je je conclusies ten aanzien van die hele periode. Het is voor het RIVM een hele succesvolle truc geweest. Op 27 augustus werden de cijfers van de vaccinatiestatus van de patiënten bij elkaar genomen vanaf 1 april tot eind augustus. 95% van de ziekenhuispatiënten waren niet gevaccineerd. Dat in april het overgrote deel van de Nederlanders nog niet gevaccineerd was, speelde geen rol.

Mindfuck door het RIVM: de trucs uitgelegd - 25578

Deze truc werkt zo goed, dat het RIVM die in verschillende varianten blijft toepassen.

Een andere Mindfuck van het RIVM

De cijfers van het laatste rapport (18 november) betreft voor het overgrote deel alle cijfers van 11 juli t/m 14 november. Maar enkele tabellen gingen over de periode tussen 22 september en 14 november.

Maar ook bij dit rapport zien we die Mindfuck terug op de website van het RIVM.

Mindfuck door het RIVM: de trucs uitgelegd - 25580

Een truc die altijd goed toegepast kan worden en waar iedereen gemakkelijk inloopt.

Truc 2: Neem alle groepen samen

Bij Covid-19 is er een groot verschil in de ernst van het ziek worden tussen mensen van verschillende leeftijd. Plus dat ouderen gemiddeld een stuk langer geleden zijn gevaccineerd dan jongeren.

Maar als je alle groepen bij elkaar neemt, dan krijg je wel een getal. En dat kan dus ook imponerend zijn, maar het zegt op zichzelf niets. Dit is het rapport van het RIVM van 3 november, met de basis van de “17 keer”-uitspraak van De Jonge.

Mindfuck door het RIVM: de trucs uitgelegd - 25581

Niet alleen betrof dit cijfers over de periode half juli-eind oktober (truc 1), maar ook trok het de cijfers samen van de jongeren en ouderen.  En die verschillen enorm (vooral omdat jongeren gemiddeld recenter zijn gevaccineerd dan ouderen).

Voor de ontwikkeling van de ziekenhuisopnames en de maatregelen die men al dan niet wil nemen, zijn de cijfers van de ouderen veel belangrijker dan van de jongeren.

Maar omdat je met deze truc eigenlijk maar één cijfer zegt, communiceert dat veel gemakkelijker dan als je verschillende cijfers noemt per groep.

Truc 3: Maak het vrijwel onmogelijk het verloop in de tijd goed te volgen

Terwijl het er met name om gaat hoe de bescherming in de tijd tegen infectie minder wordt, volsta je om elke week een grafiek te plaatsen over een zesweekse periode, die geen enkele informatie geeft over het verloop in de tijd.

Dit is de grafiek die er sinds half augustus op de site van het RIVM staat.

Mindfuck door het RIVM: de trucs uitgelegd - 25520

Elke week staat er een nieuwe grafiek over een periode van de laatste zes weken. Maar op geen enkele wijze wordt er een relatie gelegd met de cijfers van de voorafgaande weken.

Slechts door als gebruiker elke week de cijfers te downloaden kan jee een dergelijk overzicht zelf maken. Terwijl het nu precies om die cijfers gaat.

Om even twee voorbeelden te geven:

  • Bij de eerste grafiek over juli en de helft van augustus, was 74% van de groep 70-79 jaar volledig gevaccineerd.  Bij de grafiek van de vorige week over de afgelopen zes weken was dat 87%.
  • En van de groep van 40-49 jaar steeg die waarde van 16% naar 59%.

Een beeld dat via de wekelijkse grafiek/tabel van het RIVM niet wordt gegeven. Terwijl het daar nu juist wel om gaat.

Truc 4: Afwijkende informatie verdoezelen

Een goede illusionist leidt je aandacht af, zodat je iets niet ziet/merkt wat er echt gebeurt. Want als je het wel zou merken, dan zou de truc mislukken.

Als je de drie rapporten leest die het RIVM heeft uitgegeven over de vaccinatiestatus van de ziekenhuisopnames is dat een truc die ruim wordt toegepast.

Het is een wat ingewikkelder truc om uit te leggen, maar ik probeer het aan de hand van de informatie die over het onderwerp “ziekenhuis en vaccinatie” inmiddels in België beschikbaar is gekomen. Deze belangwekkende grafieken staan in het rapport van 16 november van het Belgische RIVM:

Mindfuck door het RIVM: de trucs uitgelegd - 25589
Mindfuck door het RIVM: de trucs uitgelegd - 25591

Stijging van lijnen

Hoewel het ook pas de eerste keer is dat de informatie verstrekt wordt, is het meteen op een inzichtelijke manier gedaan. Daarbij wil ik vooral attent maken op de onderste twee grafiekjes van 60-79 jaar en 80+. Heel goed is te zien hoe de lichtgroene lijn in de laatste maanden is gestegen. En juist omdat die groep al ruim voor augustus voor het overgrote deel was gevaccineerd, is die stijging van die lijnen vrijwel alleen te verklaren door de afnemende bescherming van de vaccinatie tegen ziekenhuisopnames.

Half oktober was op basis van bekendgemaakte cijfers uit Vlaanderen op te maken dat onder de ziekenhuispatiënten van ouder dan 65 jaar de bescherming gedaald was naar 2,8. Dus een gevaccineerde 65 plusser had een 2,8 keer kleinere kans om in een ziekenhuis terecht te komen. Terwijl op 3 november het RIVM meldde dat voor de groep gevaccineerde 70-plussers in Nederland er een 9 keer kleinere kans was! (Die Belgische cijfers waren in lijn met bevindingen in landen als Israël, Engeland en Zweden).

In het rapport van het RIVM van 18 november wordt voor de periode tussen 20 september en 14 november voor de groep 70 plus gemeld dat die kans nu gedaald was naar 7 keer. Het wordt gebracht als een beperkte daling en dat de bescherming nog steeds hoog is. Maar laten we eens kijken naar de grafiek die er in het rapport ergens bij staat. Het zijn het aantal opgenomen patiënten per dag (voortschrijdend gemiddelde over 7 dagen). Groen is gevaccineerd en rood is ongevaccineerd.

Mindfuck door het RIVM: de trucs uitgelegd - 25592

Onvolledig

Het is belangrijk te beseffen dat omdat van een deel van de patiënten de informatie nog niet bekend is, de grafiek vanaf de vierde week van oktober als onvolledig beschouwd kan worden. De afvlakking eind oktober en de daling in november is het gevolg van die onvolledige data.

Als je daarmee rekening houdt en ziet dat half september de groene en rode lijn nog over elkaar heen liepen en rond 20 oktober de groene lijn al twee keer zo hoog was dan de rode is, dan is heel duidelijk op te maken dat de bescherming van de vaccinatie voor de groep boven de 70 jaar tegen ziekenhuisopnames fors afneemt.

Maar wat heeft het RIVM gedaan? Die nam de cijfers bij elkaar van een periode van 8 weken, krijgt dan het cijfer van een bescherming die nog steeds 7 keer zou zijn en noemt dat een kleine daling. Terwijl iedereen die deze grafiek goed bekijkt (en zeker ook die vergelijkt met die van het rapport van twee weken eerder) zal beseffen dat er duidelijk iets aan de hand is.

En tot slot: de grand finale

Ik zou nog door kunnen gaan met een aantal andere illusies, maar de uitleg zou teveel tijd kosten en te complex zijn.

Ik sluit af met de grote klapper. Het is een truc, die te danken is aan het perfect uitvoeren van de vorige trucs, zonder dat de mensen (regering, kamerleden en media) dat door hebben. Het RIVM heeft ons namelijk in de illusie doen geloven dat de effectiviteit in Nederland van de vaccinaties hoger is dan in andere landen. Dat de afnemende effectiviteit van het vaccin in de tijd in Nederland amper plaats vindt.

Echt een enorme prestatie.

Door in die illusie te geloven wordt er o.a. voor gezorgd dat niet de juiste en adequate maatregelen worden genomen. De boosterprik wordt in Nederland een stuk later ingezet dan in andere landen, omdat de bescherming van het vaccin tegen ziekenhuisopnames nog zo hoog is.

Plus dat dankzij de illussies men ook denkt dat de Coronatoegangspas een goede manier is om mensen veilig bij elkaar te laten komen en dat de aanwezigen ook denken dat vaccinatie goed beschermt.

Kijk wat er gebeurd is bij de vereniging van Oud-Kamerleden. Uit het nieuws blijkt dat bij een bijeenkomst met louter gevaccineerde oud-kamerleden een fors deel (25) van hen besmet is geraakt.

Mindfuck door het RIVM: de trucs uitgelegd - 25593

Betoverd willen blijven

Je zou hopen dat deze oud-Kamerleden nog contact hebben met de huidige Kamerleden en ze wellicht wat meer gaan beseffen dat ze vooral naar  illusies kijken die ze voorgetoverd krijgen van het RIVM. Maar bij de meeste partijen heb ik het gevoel dat ze betoverd willen blijven door die illusies. 

Ten slotte: als je de vier rapporten verder bestudeert, kom je een aanpak tegen die je ook herkent bij goochelaars. Je mag het gebruikte materiaal niet onderzoeken of het wellicht op de één of andere manier is geprepareerd. Dus de vragen om de basisdata te verkrijgen, worden afgewimpeld met het wijzen op het privacy-gevoelige karakter van de informatie. En kunnen de illusionisten gewoon met hun knappe (maar desastreuze) werk blijven doorgaan.

Dat Maurice.nl geholpen is met een kleine financiële bijdrage van u is beslist geen illusie. Hier is de link naar onze donatie-pagina

P.S. Een truc die wel heel belangrijk is maar zeer complex is om uit te leggen wordt op deze manier beschreven door de statisticus Henk-Jan Westeneng.

Mindfuck door het RIVM: de trucs uitgelegd - 25606

In eenvoudiger woorden stelt hij dat bij de berekeningen datum een covariabele is. Daardoor wordt in die berekening het tijdseffect als het ware weg berekend.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963