Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Laat geen gewonde soldaten achter op het slagveld!

Laat geen gewonde soldaten achter op het slagveld! - 24515
Samenvatting van het artikel

Een heel bijzonder gesprek van Dr. Campbell met de 29-jarige mountainbiker Kyle, die hartklachten kreeg na zijn tweede vaccinatie. Zowel de beschrijving van zijn ervaringen als zijn conclusie "dat hij zich voelt als een gewonde soldaat, die achtergelaten wordt op het slagveld" zouden veel mensen aan het denken moeten zetten. Zeker in het licht van cijfermatige ontwikkelingen.

Lees volledig artikel: Laat geen gewonde soldaten achter op het slagveld!

Leestijd: 5 minuten

Indringend interview met Dr. John Campbell

Gisteravond heb ik een video bekeken, waar ik vannacht niet van heb kunnen slapen. Het was een interview van Dr. John Campbell. Hij is een gepensioneerde opleider van verplegend personeel, die via zijn kanaal vanaf het begin van de crisis op een nuchtere en realistische wijze de ontwikkelingen op het terrein van Corona volgt.  Hij plaatst zo’n drie video’s per week. Een wijze, onverstoorbare man, die – op basis van zijn kennis en ervaring – alles op een systematische manier, zonder opsmuk, behandelt.

Eergisteren had hij een gesprek van ruim 40 minuten met de 29-jarige openhartige en realistische mountainbiker Kyle Warner uit Idaho. Kort na zijn tweede Pfizer vaccinatie in juni kreeg hij ernstige hartklachten. Hij voert daarover een heel bijzonder gesprek met Dr. Campbell. Onderin treft u dat gesprek aan en als u tijd heeft, kijk het dan helemaal.

Aan de ene kant een deskundige Dr. Campbell, die de goede vragen stelt en aan de andere kant een innemende, realistische Kyle, die prima onder woorden brengt wat hij heeft ervaren en hoe hij dat heeft ondergaan. Plus welke conclusies hij daaruit trekt. En juist omdat hij aangeeft nog steeds pro-vaccinatie te zijn, maakt dat het gesprek zo krachtig en informatief.

Kyle’s gezondheidsklachten

Eerst zijn ervaringen rondom zijn gezondheid:

Toen hij met ernstige klachten bij de artsen kwam (aanhoudende hoge hartslag van boven de 150 slagen per minuuut) en aangaf dat het volgens hem een gevolg was van de vaccinatie, werd hij weggestuurd met de opmerking dat het een angststoornis was.

Kort erna toen de klachten verergerden, werd hij wel serieus genomen en werden de klachten onderkend en aangepakt. Maar ook na vier maanden heeft hij nog veel last.

Het lijkt er op dat het vaccin dat in zijn lichaam zit, nog steeds een vorm van schade aanricht.

Er zijn sterke aanwijzingen dat bij zijn tweede injectie de prik direct in de bloedbaan is gekomen. Dat gebeurt relatief weinig, en werd vroeger voorkomen doordat men bij injecteren “aspireerde”. Dat betekent dat men eerst kijkt of men bloed kon zien als men een terugtrekkende beweging maakte met de spuit. Maar dat gebeurt niet meer bij het vaccineren tegen Covid-19. (Volgens Campbell gebeurt het spuiten in de bloedbaan circa 1 op de 3000 keer),

Hij is nog steeds bij lange na niet de oude en kan nog maar weinig doen.

Omdat hij daarover naar buiten was gegaan, kreeg hij veel reacties van mensen met min of meer vergelijkbare klachten. Zoals iemand die hetzelfde had ervaren in november 2020 tijdens de trial van Pfizer, en het leek erop dat na een maand of negen de effecten wel waren verdwenen.

Hij beschrijft wat hem wel heeft geholpen tegen de symptomen en wat niet.

Kyle’s boodschap

Wat bij mij nog het meeste indruk maakte, is zijn motivatie om hiermee naar buiten te komen. Een boodschap die iedereen, die wil dat zoveel mogelijk mensen zich vaccineren, zich zeer ter harte zou moeten nemen. Hij heeft contact met veel meer mensen met min of meer vergelijkbare ervaringen. Waarbij hij ook stelt dat dit in percentuele zin geen hoge getallen zullen zijn.

Maar wat deze mensen gemeen hebben, is dat zij niet worden herkend en erkend door de meeste medici als slachtoffers van het vaccineren. Louter omdat men het beeld overeind wil houden dat er geen nadelige effecten zijn van het vaccineren. Dus als men bij artsen komt met klachten, dan loop je het risico dat ze niet eens weten dat dit echt een mogelijke bijwerking van het vaccineren is. Daarom kan je worden weggestuurd, net zoals Kyle is overkomen. En vervolgens merken zijn lotgenoten ook dat als ze aan derden vertellen dat dit helaas een bijwerking was van de vaccinatie, dat ze vervolgens niet serieus worden genomen, of weggezet worden als anti-vaxxers  (en in Nederland waarschijnlijk als wappies).

Gewond op het slagveld

Daarbij kunnen ze forse financiële schade lijden door wat hen overkomen is. Met name omdat je een behoorlijke tijd niet of amper kunt functioneren en dus meestal geen geld kan verdienen in de VS.

En toen kwam hij met een vergelijking, die bij mij door merg en been ging. Hij zegt dat hij als een soort gehoorzame soldaat zijn plicht gedaan heeft om zich te laten vaccineren. Maar dat hij daarbij gewond is geraakt en het nu voelt dat hij vervolgens door het leger gewond wordt achtergelaten op het slagveld.

Kyle vertelt ook dat hij er beter mee had kunnen omgaan als hij vooraf een reëel overzicht had gekregen van wat zijn risico’s zouden zijn door de vaccinatie t.o.v. de voordelen. Als hij dan besloten had zich toch te laten vaccineren en dit alles was hem vervolgens overkomen, dan was dat als het ware zijn eigen keuze geweest.

Dit is die video:

Maar wat zijn de cijfers?

Nu zou de reactie wel kunnen zijn: maar het is een grote uitzondering dat zoiets gebeurt. Enorme pech wat hem is overkomen. En hij had dood kunnen gaan als hij besmet was geraakt met Covid-19.

Maar daarmee komen we dan bij de kern: we weten niet goed in welke mate deze hartklachten ontstaan. Wat al wel is onderkend, is dat dit risico vooral bij jongere mannen speelt. En dat het zeker niet massaal gebeurt, zoals Kyle ook zelf stelt. Maar in de orde van 1 op 3.000 tot 1 op 5.000 bij jonge mannen. En dat een fors deel van die groep vrij snel ervan weer zou herstellen.

Als je naar de VAERS data kijkt (het Amerikaanse Lareb) dan is o.a. deze grafiek te zien (met als extra kennis dat dit vooral mannen betreft). Ter toelichting: deze grafiek laat bijvoorbeeld zien dat na de tweede doses er 120 meldingen van hartklachten waren bij 17 jarigen. Voor Kyle, die 29 jaar is, en zijn klacht kwam na de tweede injectie, staan er 50 personen gemeld.

Laat geen gewonde soldaten achter op het slagveld! - 24543

Oversterfte

Daarnaast zien we cijfermatige ontwikkelingen rondom oversterfte in verschillende landen vanaf april/mei 2021, waarvoor geen duidelijke verklaring wordt gegeven. Enkele weken geleden besteedden we daar aandacht aan.

Onlangs las ik dit rapport van het Robert Koch Instituut met statistieken van een vijftal posten voor spoedeisende hulp verdeeld over Duitsland. Het is een soort monitor over de ontwikkeling van de aantallen hulpvragers en wat voor soort klachten er waren bij de mensen die daar kwamen. Deze vijf posten kregen over de onderzoeksperiode per dag samen ruim 40 patiënten. (In totaal zijn er in Duitsland ongeveer 1100 van die posten).

Laat geen gewonde soldaten achter op het slagveld! - 24507

Hartklachten

In het rapport staat o.a. deze grafiek over het verloop van de cijfers naar type klacht. Terwijl de klachten van de ademhalingsorganen dit jaar schommelen tussen 10 en 20 per dag, zien we dat bij cardiovasculaire klachten de cijfers tot eind april rond de 35 per dag schommelden en dat ze daarna snel naar ongeveer 50 stegen.

En als in dat rapport naar het verloop van de cijfers naar leeftijdsklasse wordt gekeken (pagina 2), dan is goed te zien hoe sinds juni de stijging grotendeels ligt bij de leeftijdsklassen onder de 40 jaar. Eind maart betrof dat nog cira 150 per dag in die leeftijdsklassen. Vanaf juni zijn dat er bijna 200. Dus per dag ongeveer 50 meer in deze 5 spoedeisende hulpvestigingen bij elkaar, dus 10 per vestiging. Besef dat er in Duitsland rond de 1100 van deze posten zijn. Ik weet niet in hoeverre deze 5 door her Robert Koch Instituut gemonitorde vestigingen representatief zijn voor heel Duitsland.

Als dat wel het geval zou zijn, dan gaat het erom dat er:

  • Per dag vanaf juni rond de 10.000 meer personen onder de 40 jaar bij de spoedeisende noodhulp zijn geweest dan vorig jaar in dezelfde tijd.
  • En dat de mensen met cardiovasculaire klachten vanaf eind april 2021 met circa 3000 per dag zijn gestegen t.o.v. de maanden ervoor.

(De bevolkingsomvang van Duitsland is een factor 5 keer zo hoog dan in Nederland).

Nogmaals, ik wil het heel expliciet stellen: Ik weet niet wat de echte cijfers zijn voor heel Duitsland, laat staan voor Nederland. Ik weet ook niet waardoor die cijfers in die 5 spoedeisende hulpposten in Duitsland zo zijn veranderd. Noch dat ik een harde verklaring kan geven van de oversterfte, die we al een tijd in nogal wat landen zien, zoals eerder beschreven.

Maar het is geen verkeerde hypothese om te stellen, dat dit in een bepaalde mate samenhangt met het vaccinatieprogramma.

Als de autoriteiten, de deskundigen, al degenen die het vaccineren ook voor jongeren zo sterk bepleiten, voorafgaande aan de booster (die in steeds meer landen eraan lijkt te komen), hun hoofd afwenden van Kyle en zijn lotgenoten en deze cijfers niet snel en diepgaand onderzoeken, dan zijn zij inderdaad aanvoerders van een leger, dat gewonde soldaten zonder enige zorg en aandacht achter laten op het slagveld.

Steun onze site om dit soort informatie publiekelijk te blijven maken. Klik hier voor af en toe een (kleine) donatie. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205