Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Bescherming vaccin tegen Corona bij ouderen vrijwel verdwenen

Bescherming vaccin tegen Corona bij ouderen vrijwel verdwenen - 24416
Samenvatting van het artikel

Via een "vertaling" van de zeswekelijkse grafieken van het RIVM is duidelijk vast te stellen dat de bescherming van het vaccin tegen infectie in de tijd snel afneemt. Bij de oudste groepen is die binnenkort nihil. Ook weer een bewijs dat de Coronapas -zeker bij ouderen- meer kwaad dan goed doet.

Lees volledig artikel: Bescherming vaccin tegen Corona bij ouderen vrijwel verdwenen

Leestijd: 3 minuten

De grafiek van het RIVM

Sinds begin augustus publiceert het RIVM de vaccinatiestatus van de positief getesten, steeds over een periode van de laatste zes weken. Die grafiek ziet er zo uit.

Bescherming vaccin tegen Corona bij ouderen vrijwel verdwenen - 24410

Wat bij deze informatie het meest belangrijk is, is de ontwikkeling in de tijd. Neemt de bescherming van het gevaccineerd zijn af, zoals in andere landen is vastgesteld, of niet, en zo ja in welke mate. Maar die informatie wordt niet door het RIVM weergegeven.

Wekelijks heb ik daarom de data van deze grafiek gedownload naar een excelsheet en na verwerking is op die manier toch het verloop van de ontwikkeling van de bescherming van het vaccin tegen infectie weer te geven. Belangrijk is te beseffen dat het RIVM elke week in deze grafiek de totaalcijfers geeft voor een periode van de laatste zes weken. Per afzonderlijke week zijn de cijfers helaas niet beschikbaar gekomen.

De vertaling van de cijfers

Maar door de cijfers over zes weken elke week met elkaar te vergelijken is er toch een grafiek te maken, waaruit goed de ontwikkelingen weer te geven zijn. In die grafiek staat als datum steeds het midden van de periode waarover het RIVM haar grafiek presenteerde.

De meest recente cijfers betreffen de afgelopen zes weken, dat is inclusief de afgelopen laatste week. Dat cijfer is in de grafiek dus weergegeven met als -middelste- datum 23 september. Vanuit de trend van de 9 metingen sinds juli is vervolgens de inschatting gemaakt voor de laatste drie weken. De stippellijn loopt dus door tot 14 oktober jl. Omdat in de meting van de zes weken ook die laatste drie weken zijn opgenomen, is een dergelijke aanpak toegestaan.

Als referentie staat in de grafiek met een ster aangegeven wat de vaccinatiestatus is per leeftijdsgroep. Dus welk deel van die leeftijdsgroep is op dit moment niet volledig gevaccineerd.

Bescherming vaccin tegen Corona bij ouderen vrijwel verdwenen - 24411

Als de waarneming van het percentage van de lijn gelijk zou liggen met de vaccinatiegraad (de ster) dan betekent het dat het vaccin geen bescherming meer biedt tegen infectie. Voor de drie oudste leeftijdsgroepen (vanaf 60 jaar) zien we dat de lijn dat punt dicht nadert.

Gelijkmatige daling van bescherming

Bij alle leeftijdgroepen valt op dat de mate van daling van week tot week vrijwel gelijk is. Bedenk daarbij wel dat enerzijds de vaccinatiegraad in deze periode nog wat toegenomen is (met name bij de jongeren) en anderzijds dat er steeds meer tijd verstreken is sinds de meeste mensen (en vooral de ouderen) zijn gevaccineerd. Bij de oudste groepen is de vaccinatiegraad trouwens de afgelopen weken nog amper gestegen.

Als deze trend zich doorzet, dan zal bij de leeftijdsgroep boven de 70 jaar ten aanzien van de kans om geïnfecteerd te raken de vaccinatie binnen een maand geen extra bescherming bieden. Bij de groep tussen de 60 en 69 jaar zal dat ergens tussen zes en acht weken het geval zijn.

Stijging

Hoe het bij de jongere groepen precies zal verlopen, is nog te vroeg om vast te stellen, misschien buigt de dalende lijn nog wat af. Maar ook bij de groepen tussen de 30 en 60 jaar is goed te zien dat de bescherming van het vaccin tegen infectie in de tijd aan het afnemen is.

Uit onderzoek in zowel het buitenland als in Nederland blijkt wel dat de bescherming tegen ziekenhuisopnames of erger, langer blijft bestaan. Maar ook bij de leeftijdsgroep boven de 70 jaar zien we nu al dat er meer gevaccineerden in het ziekenhuis liggen dan ongevaccineerden. En ook dat is een stijging ten opzichte van de situatie van de periode juli-augustus 2021. En dat is niet alleen toe te schrijven aan de stijging van de vaccinatiegraad onder die groep, zodat er automatisch meer gevaccineerden zijn in die groepen. Want die stijging was de laatste maanden bij de oudste groepen nog maar licht.

De schijnveiligheid van de Coronapas

Ook deze cijfers laten duidelijk zien hoezeer de Coronapas een valse mate van veiligheid geeft. Steeds meer gevaccineerden hebben de kans om besmet te raken, terwijl ze wel op basis van hun QR-code binnen mogen komen. En degenen, die langer dan zes maanden geleden de infectie hebben doorgemaakt moeten wel getest worden, terwijl hun bescherming, zoals internationaal onderzoek laat zien, intenser is en langer duurt.

Daarnaast zien we dat bij de in principe meest kwetsbare groep (de ouderen) deze schijnveiligheid het grootst is, omdat bij hen de bescherming van het vaccin tegen infectie het minst is  geworden. Dus daarmee bereikt de Coronapas precies het tegenovergestelde van dat wat men pretendeert te bereiken…

Deze informatie, die o.i. buitengewoon urgent is, leest u nergens anders dan hier op maurice.nl. Onze site kent geen inkomsten. Dat is bewust. Om objectief te kunnen blijven berichten. Hiervoor vragen we wel een af en toe kleine, vrijwillige, financiële bijdrage van u. HIER is de link naar onze donatie-site. Onze dank is groot. 

U heeft zojuist gelezen: Bescherming vaccin tegen Corona bij ouderen vrijwel verdwenen.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205