Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Zo scheef is ons beeld (gemaakt)!

Zo scheef is ons beeld (gemaakt)! - 23882
Samenvatting van het artikel

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat er een gigantisch verschil is in de perceptie van de dreiging van het virus voor ongevaccineerden en de werkelijke cijfers. Uit onderzoek van Peil.nl blijkt dat verschil in Nederland ook heel erg groot te zijn.

Lees volledig artikel: Zo scheef is ons beeld (gemaakt)!

Leestijd: 4 minuten

Inschatting van risico op ziekenhuisopname

De afgelopen week is in de VS een publicatie geweest van een onderzoek van Gallup. Het ging om de inschatting van de Amerikaanse bevolking welk percentage van de ongevaccineerden in de VS in een ziekenhuis waren beland door Covid-19.

De resultaten zijn afgezet tegen de politieke voorkeur. Dit is de – bijzondere – grafiek van de uitslag van dat onderzoek.

Zo scheef is ons beeld (gemaakt)! - 23850

In het rapport is berekend dat het juiste percentage in de VS door de tijd heen 0,9% is geweest. Dus van de democraten heeft 5% het juist en van de republikeinen 22%. (toevoeging 5-10: Deze 0,9% betreft alle ziekenhuisopnames in de VS gedeeld door de volledige ongevaccineerde bevolking. Als het alleen de geïnfecteerden zou zijn geweest kan dat cijfer een factor 3 a 4 hoger zijn geweest in de VS). 

Veelzeggend

Dit percentage is het veelzeggend dat van alle Amerikanen 32% denkt dat het in werkelijkheid 50% of meer was en van de democraten dus 41%! Even in andere woorden:

“Van de democraten in de VS denkt 41% dat de kans dat een ongevaccineerde in het ziekenhuis komt als hij Covid-19 krijgt 50% of hoger is, terwijl het echte percentage dicht bij 1% ligt”.

Dit lijkt enigszins op de uitkomsten van een onderzoek in juni 2020 via Peil.nl, waarbij gevraagd is wat men als sterftekans zag voor de eigen leeftijdsgroep als men besmet zou worden met Covid-19. De personen tussen 18-39 jaar schatten die kans een factor 500 maal zo groot als die in werkelijkheid was.

De informatie, die de bevolking vanuit officiële instanties, de deskundigen en via de media krijgt zorgen er blijkbaar voor, dat het overgrote deel van de bevolking geen reëel beeld heeft van de situatie. Dat heeft  allerlei gevolgen, zowel in het persoonlijke leven als hoe men denkt over en reageert op de maatregelen die de overheid neemt/van plan is te nemen.

De Nederlandse cijfers

Gisteren is via Peil.nl de een min of meer vergelijkbare vraag gesteld als die Gallup in de VS stelde. Hoe hoog schat men de kans in dat een ongevaccineerde die Covid-19 oploopt, in het ziekenhuis belandt? Belangrijk is daarbij dat op dit moment de ongevaccineerden gemiddeld een stuk jonger zijn dan de gemiddelde Nederlandse bevolking. En dat daarom de kans dat ze in het ziekenhuis belanden als ze geïnfecteerd raken een stuk lager is dan het gemiddelde cijfer van 1,5% dat door Van Dissel steeds bij de presentaties aan de Tweede Kamer zijn aangehouden.

In mei 2020 hadden we berekend dat de kans van personen tussen de 0 en 65 jaar die geïnfecteerd zijn geraakt  om in het ziekenhuis te belanden een factor 6 keer zo klein is als die tussen de 65 en 80 jaar.

Dit zijn de resultaten, waarbij we de cijfers van Nederland vergelijken met die van de VS. (In de VS was de vraagstelling dus van alle ongevaccineerden en in Nederland van de ongevaccineerden, die Covid-19 krijgen).

Zo scheef is ons beeld (gemaakt)! - 23869

Maar 24%

Hoewel de cijfers in Nederland iets minder extreem zijn als in de VS, geeft maar 24% het juiste percentage in Nederland. En 19% van de Nederlanders denkt dat de kans 50% of meer is om dan in het ziekenhuis te komen.

Via extra analyses hebben we gekeken hoe de samenhang van deze antwoorden in Nederland is met diverse persoonlijke kenmerken. Dan blijkt leeftijd de meest bepalende te zijn bij die schatting.

Zo scheef is ons beeld (gemaakt)! - 23872

Dus 66% van alle Nederlanders van 65 jaar of ouder denkt dat de kans om in het ziekenhuis te komen voor een ongevaccineerde die Covid-19 oploopt, 30% of hoger is. (Terwijl dus de werkelijke kans rond de 1% ligt).

Hoe groter men blijkbaar de dreiging ervaart van een ernstig verloop van de ziekte bij zichzelf (en die dreiging is bij oudere personen duidelijk hoger dan bij jongere),  hoe hoger men blijkbaar het risico voor alle anderen inschat. Ofwel: des te gevoeliger men is voor informatie over de dreiging van het virus.

Als we naar andere kenmerken kijken, dan zien we trouwens ook nog een fors verschil tussen mannen en vrouwen. Onder de vrouwen denkt 43% dat het percentage 30% is of hoger en onder de mannen is dat 24%. Een deel van het verschil hangt samen met het feit dat de gemiddelde leeftijd van vrouwen hoger is dan van mannen, want leeftijd speelt bij deze beoordeling een dominante rol.

Naar politieke voorkeur

Maar zeker gezien de bijzondere resultaten in de VS met forse verschillen naar politieke partij, is het ook interessant om te zien hoe de verschillen zijn naar de politieke voorkeur. In de onderstaande grafiek staat de huidige politieke voorkeur afgezet.

Zo scheef is ons beeld (gemaakt)! - 23873

CDA en PvdA (met veel oude kiezers) overschatten de kans het sterkst. Van de CDA-kiezers denkt 61% dat de kans op ziekenhuisopnames hoger is dan 30% en maar 5% noemt het juiste cijfer (1%). Alleen de kiezers van FVD geven voor 70% het juiste antwoord.

Het is onthutsend om te zien dat anno 2021, zowel in de VS als in Nederland, de perceptie onder de bevolking zo anders is dan de feiten zijn. Juist in een tijd waarin overheden en veel anderen zich expliciet afzetten tegen fake news, is het heel bijzonder om te zien in welke mate hun gezamenlijke inspanningen rondom deze crisis geleid hebben tot deze perceptie van de werkelijkheid. Een perceptie, die zowel op individueel niveau als op collectief niveau zeer schadelijk kan zijn.

Help ons om de juiste data te blijven brengen en te zorgen dat men zelf goed kan inschatten wat bij een individuele situatie de risico’s zijn en de beste aanpak. Klik hier voor een (kleine) donatie. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205