Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Keihard bewijs over de gang van zaken tijdens superspreadevents

Keihard bewijs over de gang van zaken tijdens superspreadevents - 23297
Samenvatting van het artikel

Over het superspreadevent van februari 2020 in Gangelt is belangwekkend nieuw onderzoeksmateriaal ter beschikking gekomen. Vrijwel alle 450 aanwezigen zijn ondervraagd en ook is de werking van het ventilatiesysteem bestudeerd. Op basis daarvan is er nu een compleet inzicht in de gang van zaken bij een superspreadevent, inclusief de cruciale rol die slechte ventilatie daarbij speelt.

Lees volledig artikel: Keihard bewijs over de gang van zaken tijdens superspreadevents

Leestijd: 6 minuten

Een bijzonder onderzoek is gepubliceerd door Prof. Streeck over het carnavalsfeest in het Duitse stadje Gangelt, waarover hij 17 maanden geleden ook al een cruciale studie over had gepubliceerd. Dit keer gaat het over de interviews die hij afgenomen heeft van vrijwel alle aanwezigen bij dat superspread-event van 15 februari 2020. Dat levert een keihard bewijs op over hoe het bij superspreadevents toegaat en hoe dat tegen te gaan is.

Het bijzondere onderzoek van maart 2020

Prof. Streeck ging al in maart 2020 aan de slag in de plaats Gangelt (Kreis Heinsberg) om via uitgebreid onderzoek de grote uitbraak op 15 februari tijdens Carnaval in kaart te brengen. Zijn onderzoeksresultaten, die in april en mei 2020 naar buiten kwamen, waren voor mij heel belangrijk. Hier schreef ik er toen over.  Jammer genoeg werd er in Nederland amper aandacht aan geschonken.

Al in april stelde hij door uitgebreid onderzoek in Gangelt vast dat:

Op 2 april 2020 stond dit artikel met zijn bevindingen al in een Belgische krant. Het is echt boeiend om dit nu nog een keer terug te lezen met de kennis van nu.

Maar eeder van die drie resultaten was niet in lijn met datgene wat men toen aannam, te weten de lijn van WHO en de landelijke CDC’s en het RIVM. Toen kreeg hij ook veel kritiek over zich heen. Maar hij kon in ieder geval wel in de Duitse media blijven verschijnen. In de Nederlandse media werd en wordt amper aandacht aan zijn – belangrijke – onderzoeken besteed.

Het nieuwe onderzoek

Tijdens die bewuste carnavalsbijeenkomst op 15 februari 2020 in Gangelt blijkt bijna de helft van de 450 aanwezigen geïnfecteerd geraakt te zijn. (De foto is van een carnavalsbijeenkomst in dezelfde ruimte, maar van een paar jaar eerder).

Prof. Streeck heeft met zijn team vrijwel alle van de 450 aanwezigen bij dat superspread-event eind maart/begin april 2020 uitgebreid geïnterviewd. Dit is de studie met de resultaten, die net is verschenen. 

Daarnaast werden ze uitgebreid onderzocht op antistoffen (diverse testvormen werden uitgevoerd). Dit gebeurde circa 50 dagen na het superspread-event. Tevens werden de feestzaal, de opstelling van de tafels en stoelen en het functioneren van het ventilatiesysteem op 15 februari 2020 volledig in kaart gebracht. De feestzaal was 320 vierkante meter groot (27 x 13 meter en 4,20 meter hoog). Dat hield o.a. in dat er per vierkante meter meer dan 1 persoon aanwezig was.

De feestavond duurde 5 uur met een grote onderbreking tussentijds. De ramen waren dicht (om geluidsoverlast tegen te gaan) en het ventilatiesysteem was ingesteld op 75% hergebruik van de lucht en 25% instroom van verse lucht. De lucht kwam aan de ene lange kant van de zaal binnen via zes roosters. En werd bij de randen van de andere drie zijden weer weggezogen via negen roosters.

Hieronder een uittreksel van het persbericht, dat breed in de Duitse media is gedeeld. Daartussen treft u informatie uit de studie zelf aan, zoals wij het uit het rapport hebben gehaald.

De bevindingen

“Ventilatie speelde een belangrijke rol bij de verspreiding van het coronavirus tijdens de  carnavalsbijeenkomst in Gangelt op 15 februari 2020. Dat blijkt uit een onderzoek van Prof. Hendrik Streeck, dat als preprint wordt gepubliceerd. “Het onderzoek laat duidelijk zien hoe belangrijk goede ventilatie met verse lucht en filtersystemen zijn”, zegt Streeck tegen het Duitse persbureau.

De onderzoekers hebben 411 van de 450 aanwezigen aan de carnavalsessie ondervraagd. De sessie bleek een superspread-event te zijn geweest. Bijna de helft van de deelnemers – 46 procent – liep het virus op. Meer dan 80% kreeg symptomen.

Volgens de bevindingen speelde het ventilatiesysteem een grote rol bij de verspreiding van het virus in de hal. Er kwam slechts 25 procent verse lucht in  de hal, waarvan de ramen gesloten waren. Daardoor verspreidde de ventilatie het virus, aldus Streeck. De kans op infectie was navenant groter als je bij een tafel zat in de buurt van waar de lucht werd aangezogen. Of aan de bar stond waar ook zo een rooster was. Aan de andere kant van de ruimte, waar de lucht binnenkwam (met meer verse lucht), was het risico lager. Elk uur dat je langer aanwezig was geweest in de hal nam de kans dat je besmet was geraakt met ongeveer 30% toe. Degenen, die tijdens de pauze naar buiten waren gegaan, hadden een bijna 50% kleinere kans om besmet geraakt te zijn!

Geinfecteerd

Al eerder was gerapporteerd dat er onder degenen die geïnfecteerd waren geraakt bij deze gebeurtenis, beduidend minder mensen waren die geen symptomen hadden gekregen dan onder de overige onderzochten in Gangelt, die de besmetting thuis of elders hadden opgelopen.

Alcoholgebruik is niet aangetoond als een risicofactor. Eerder werd gespeculeerd dat deelnemers die veel alcohol dronken meer ontremd waren en mogelijk meer fysiek contact hadden. Geslacht en comorbiditeiten (andere kwalen) leverden ook geen verschillen op.

Bij rokers is -opmerkelijk genoeg- een vermindering van het risico gevonden – waarbij de onderzoekers benadrukken dat roken zonder twijfel schadelijk is voor de gezondheid. In dit geval kan de reden voor het positieve effect zijn dat rokers vaker naar buiten gingen om te roken en dus frisse lucht inademden. Iedereen die tijdens de pauze de zaal verliet, verminderde zijn risico in het algemeen aanzienlijk. “Alles spreekt voor het feit dat aerosolen en ventilatie een beslissende rol spelen bij het al dan niet krijgen van een infectie”, vat Streeck de resultaten samen.

Risicofactor

Er werd bevestigd dat leeftijd een belangrijke risicofactor is. Hierbij geldt: hoe ouder, hoe hoger het risico van besmetting. “Kinderen kunnen besmet raken, maar de kans is klein”, zegt Streeck. De leeftijd van de deelnemers aan de bijeenkomst varieerde van 6 tot 79 jaar. “Tot de leeftijd van 40 zien we een risicotoename van 28 procent per decennium van het leven. Alle deelnemers hadden dezelfde blootstelling aan het virus.”

Dit is een tabel uit het onderzoek, waarbij in de eerste kolom wordt aangegeven, degenen die niet zijn geïnfecteerd en in de tweede kolom, degenen die dat wel zijn. Onder meer is af te lezen dat onder de aanwezigen die jonger dan 40 jaar waren werd een minderheid besmet geraakt (142 personen niet en 78 personen wel). En onder de aanwezigen boven de 40 werd een meerderheid besmet geraakt (76 niet en 108 wel).

Onder degenen die tijdens de grote pauze naar buiten waren gegaan waren 114 niet besmet en 72 wel. Van degenen die binnen bleven werd 73 niet en 85 wel.

Keihard bewijs over de gang van zaken tijdens superspreadevents - 23294

Bron van besmetting

Probleem bij de studie was dat mensen natuurlijk niet de hele tijd op dezelfde plek zaten. En dat ook niet duidelijk was/is wie degene(n) was/waren die het virus in omloop bracht. In de studie wordt wel aangegeven dat men een analyse heeft uitgevoerd om te zien welke personen de bron van de besmetting kunnen zijn geweest. Daarbij heeft men vanuit het infectiepatroon in de zaal geen van de aanwezigen als bron kunnen ontdekken. Ook dat laat zien hoe dominant het zwevende virus in de lucht is geweest bij het geïnfecteerd raken in de zaal.

Als je naar de resultaten kijkt, dan zie je dat degenen die meestal het dichtst bij de inlaat van de ventilatie zaten minder besmet waren geraakt dan degenen die dicht bij de uitlaat zaten. Dat wordt toegeschreven aan het feit dat degenen die dicht bij de inlaat zaten een hoger percentage frisse lucht kregen dan degenen aan de andere kant van de zaal. Zij die dus dicht bij de uitlaat zaten en die daar dus meer blootgesteld werden aan datgene wat de andere aanwezigen in de lucht hadden gebracht.

Combinatie van informatie

Het is een bijzonder onderzoek, door de combinatie van verzamelde informatie. Het wijst weer uit dat we al in een heel vroeg stadium (maart/april 2020) hadden kunnen en moeten weten dat de verspreiding van het virus via de lucht de dominante verspreidingswijze was. En dat goede ventilatie (en luchtfiltering) de meest belangrijke bestrijdingsmaatregel was en is tegen het (ernstig) geïnfecteerd worden met Covid-19.

Het is verschrikkelijk om te constateren dat, zelfs toen in Nederland eind juli 2020 duidelijk was dat een uitbraak in een zorginstelling in Maassluis ook gekomen was door het ventilatie systeem. Maar dat het RIVM, alle OMT leden (zoals Marion Koopmans) en GGD-Rotterdam dat bleven ontkennen. Lees dit nog maar eens terug. 

Hoeveel extra slachtoffers waren er voorkomen als men toen de eigen dogmatische koppigheid van zich had afgeworpen en de ruim beschikbare wetenschappelijke bewijzen had omarmd t.a.v. de aerogene verspreiding en de rol van ventilatie bij de verspreiding van het virus? Zelfs nu staat dit onderwerp niet hoog op de prioriteitenlijst in Nederland…

Net zoals in april 2020 wordt er in de Nederlandse media amper aandacht besteed aan dit soort belangwekkende onderzoeken uit het buitenland. Onze site doet dat wel. Help ons met af en toe een kleine donatie. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019