Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Belangrijke cijfers uit Spanje over Covid

Belangrijke cijfers uit Spanje over Covid - 22179
Samenvatting van het artikel

Belangwekkende cijfers uit Spanje over de ontwikkelingen van de laatste weken vergeleken met die van de afgelopen 13 maanden.

Lees volledig artikel: Belangrijke cijfers uit Spanje over Covid

Leestijd: 2 minuten

Vergelijking Spanje-Nederland

De Spaanse data-analist Jose Gefaell (@chGefaell) heeft een prima overzicht gemaakt van relevante cijfers uit Spanje. De tabellen die hij gebruikt staan in deze dropbox. 

Ik geef deze tabellen zonder veel toelichting, maar ze zullen qua patroon niet al teveel van Nederland verschillen. Spanje heeft circa 2,5 keer zoveel inwoners als Nederland en uit de onderstaande drie grafieken ziet u het verschil in patronen tussen Spanje en Nederland (vaccinatiegraad is vrijwel hetzelfde).

Aantal positieve testen per miljoen inwoners.

Belangrijke cijfers uit Spanje over Covid - 22175

Aantal wekelijkse ziekenhuisopnames per miljoen inwoners

Belangrijke cijfers uit Spanje over Covid - 22176

Genormaliseerde oversterfte

Belangrijke cijfers uit Spanje over Covid - 22177

De laatste vier weken in Spanje

In de afgelopen vier weken waren in Spanje ruim drie keer zoveel positieve testen als in Nederland.

De eerste onderstaande grafiek laat zien dat van de bijna 600.000 positieve testen in de afgelopen vier weken in Spanje 97,73% asymptomatisch of mild was. Het is ook belangrijk naar leeftijd te kijken.  (Besef daarbij dat dit de geconstateerde positieve gevallen zijn geweest en niet het totaal onder de bevolking, want die zou wel eens een factor 2 à 4 keer zo hoog kunnen zijn).

Belangrijke cijfers uit Spanje over Covid - 22162

Dit zijn de cijfers van de laatste 13 maanden. De schatting van de IFR is 0,3113%. Daarbij wordt uitgegaan dat een kwart van alle geïnfecteerden via een test worden geïdentificeerd.

Belangrijke cijfers uit Spanje over Covid - 22163

Dit zijn de cijfers van de laatste twee weken. De belangrijkste indicatoren, zijn een stuk lager dan het gemiddelde over 13 maanden.

Belangrijke cijfers uit Spanje over Covid - 22165

Tenslotte een overzicht waarbij de cijfers van de afgelopen periode worden vergeleken met de afgelopen 13 maanden. De Case Fatality Rate (percentage overledenen gedeeld door het aantal positief getesten) is inmiddels een factor 10 keer zo klein als in die 13 maanden. Maar dat kan deels komen doordat er meer wordt getest.

De schatting van de IFR (de Infection Fatality Rate) is dus gebaseerd op het inschatten van alle mensen die echt geïnfecteerd zijn. Jose Gefaell schat nu de IFR op 0,08% en voor de hele periode was dat 0,31%. Maar zelfs als hij het aantal echt geïnfecteerden met een factor van 25% overschat dan is de IFR nu nog steeds maar 0,12%. En van de overlijdensgevallen is 70% boven de 70 en 3% onder de 40.

Belangrijke cijfers uit Spanje over Covid - 22167

Belangwekkende cijfers, die ook een goede indruk kunnen geven van de ontwikkelingen in Nederland.

Steun onze site in het geven van relevante en objectieve cijfers. Klik hier voor (af en toe) een donatie. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205