Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Veel doden waren te voorkomen met Vitamine D!

Veel doden waren te voorkomen met Vitamine D! - 18257
Samenvatting van het artikel

Twee huisartsen vragen indringend aandacht voor het grote belang van vitamine D om jezelf beter te beschermen tegen Covid-19.

Lees volledig artikel: Veel doden waren te voorkomen met Vitamine D!

Leestijd: 5 minuten

Veel doden waren te voorkomen met Vitamine D!

Wij kregen het verzoek om dit gastblog van twee artsen op onze site te plaatsen. Gezien de inhoud en het belang doen wij dat graag. Vooral ook omdat de schrijvers, twee artsen, ook hun naam erbij wilden plaatsen. Wat -helaas- tegenwoordig niet altijd het geval is bij medici en wetenschappers, die met andere informatie komen, dan wat het RIVM en de Gezondheidsraad meldt. 

Naast dit blog over vitamine D staat er in de Uitkijktoren nog een groot artikel over het zelfde onderwerp.

Vitamine D is geen hype, maar een noodzakelijk goed

door: J.Hartman, huisarts & J van der Meulen, basis-arts voordien internist te Dordrecht

Al meer dan een jaar leven Nederlandse inwoners in angst voor het Corona-virus. Terecht, maar wij menen dat deze kwetsbaarheid te éénzijdig geproclameerd wordt. Wij denken dat door een goede vitamine D bloedspiegel, de kwetsbaarheid voor Covid-19 eenvoudig verminderd kan worden. Hiervoor zijn genoeg overtuigende aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur, maar het lijkt of de Gezondheidsraad heeft zitten slapen en dat de regering door het verwijderen van Vitamine D supplementen uit de basiszorg ernstig tekortschiet in haar taak de bevolking te beschermen.

Wat heeft de overheid gedaan in het afgelopen jaar van de Corona-pandemie? 

Het beleid van de regering is er op gericht de noodtoestand zo goed mogelijk door te komen, er zijn tal van maatregelen, waarbij de vaccinaties als redmiddel het licht aan het einde van de tunnel vormen. De maatregelen eisen hun tol en de rek bij de bevolking is er uit.

Eén belangrijke maatregel wordt consequent over het hoofd gezien. Want met een goed Vitamine D beleid kan de kwetsbaarheid van de bevolking aanzienlijk verminderd worden. Het is vreemd hoe moeizaam dit inmiddels toch goed gedocumenteerde feit, nog steeds niet adequaat onder de aandacht wordt gebracht. Sterker nog op 3 maart jl adviseerde de Nederlandse Gezondheidsraad nog tegen vitamine D, terwijl ze in haar conclusie (foutief) refereert aan een meta-analyse van Martineau uit 2017 waarin juist nadrukkelijke heel gunstige resultaten van vitamine D bleken.

Was er tijdgebrek of heeft de Gezondheidsraad zitten slapen? De raad werd pas op 1 maart jl door de minister over dit onderwerp om advies gevraagd. En de Gezondheidsraad kwam op 3 maart al met beantwoording. Had de Gezondheidsraad misschien nog vooral haar eerdere advies uit december 2016, namelijk om vitamine D supplementen te schrappen uit het basis verzekeringspakket, nog vers op het netvlies?

Hoe dan ook: door deze onjuiste beoordeling wordt een kans gemist om op eenvoudige wijze de bevolking beter te beschermen.

Relatie tussen Vitamine D en Covid-19 infecties

Het volgende is er bekend over de  relatie tussen vitamine D en Covid-19 infecties. Vitamine D is een stofje dat nauwelijks in voedsel voorkomt, gezond eten is dus géén garantie voor een voldoende goede bloedspiegel. Vitamine D wordt onder invloed van zonlicht gemaakt door de huid. Een donkere huid doet dat veel minder goed dan een blanke huid, en een oudere huid doet dat minder dan een jonge huid. Een persoon die weinig buiten komt maakt nauwelijks vitamine D aan. Doordat vitamine D vettig is wordt het vooral opgenomen in vetweefsel. Zwaarlijvige mensen hebben daardoor lagere vitamine D bloedspiegels omdat veel vitamine D zich opstapelt in het lichaamsvet.

Alle lichaamscellen hebben receptoren voor vitamine D, het heeft dan ook veel meer functies dan alleen de opname van calcium voor onze botten. Vitamine D blijkt geassocieerd met tal van ziekten waarbij het immuunsysteem niet optimaal functioneert, deze ziekten komen vaker voor bij mensen met een vitamine D tekort. Vooral in Scandinavische studies is gebleken dat vitamine D verstrekking aan de gehele bevolking het ontstaan van diverse ziekten vermindert.

Hoe lager hoe vaker

Vitamine D blijkt een immunomodulator te zijn, overmatige activiteit van ons immuunsysteem wordt verminderd, en de mate waarin het dat doet is evenredig aan de bloedspiegel. Hoe lager de vitamine D bloedspiegel hoe vaker infectieziektes optreden. Dat is ook wat de meta-analyse van Martineau laat zien.

De Gezondheidsraad stelt ten onrechte dat het gaat over een klein effect op een kleine groep kinderen. Die conclusie staat echter niet in dat artikel. Het gaat in werkelijkheid over een grote groep mensen: oudere mensen, vaker zwaarlijvig, vaker met een gekleurde huid, vaker al geplaagd door ziekten die hen meer binnenshuis hield. Een niet te ontkennen overeenkomst met de groep mensen die in de praktijk extra veel risico heeft op een ernstig beloop bij een Covid-19 infectie!

Er zijn nog meer bewijzen.

Bloedonderzoek bij ziekenhuisopnames bevestigden dat hoe lager de vitamine D bloedspiegel hoe zieker de patiënt. Hoe hoger de vitamine D hoe sneller het herstel.

Vitamine D tekort hangt natuurlijk ook samen met seizoensinvloeden, aan het eind van de zomer hebben veel minder mensen een tekort dan aan het eind van de winter. Onder Nederlandse volwassenen blijkt dat aan het eind van de winter bijna 30 % een ernstig tekort heeft !!! (minder dan 30 nmol/l, NTVG 2015). Dat is slechts een gemiddelde. Onder de genoemde risicogroepen (ouderen, mensen met overgewichtig, gekleurden, chronisch zieken) is dat percentage naar verwachting nog veel hoger.

Er zijn meer studies die een verband leggen tussen een Vitamine D tekort en ernstige luchtweginfecties als gevolg van COVID-19 (zie hieronder). Er zijn ook studies die gekeken hebben hoe effectief vaccinatie is bij mensen met een vitamine D tekort. Hepatitis B vaccinatie slaat minder goed aan.

Vitamine D bloedspiegel

Griepvaccinatie in het algemeen is geen probleem, maar vaccinatie van sommige influenza stammen verloopt minder goed bij vitamine D tekort. Tenslotte is er een Belgische studie in een Amerikaans tijdschrift  dat concludeert dat een te lage vitamine D bloedspiegel bij opname van een Corona patiënt een 3,87x hogere kans geeft om die opname niet te overleven.

Wat kost het Nederland dat wij geen vitamine D aan onze bevolking adviseren? Wij komen nu uit op 4000 extra sterfgevallen!

Omdat we dat niet konden geloven, lieten we het twee keer controleren door onafhankelijke statistici, maar die bevestigen onze berekeningen. Dat is een treurige conclusie.

We keken ook even over de grens: Finland en Noorwegen doen vitamine D in hun melkproducten en daar is de percentuele sterfte door Covid-19 vele malen lager, ook in gebieden met dezelfde bevolkingsdichtheid als in West-Nederland. Wij hebben getracht deze politiek gevoelige informatie te publiceren bij het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en het Medisch Contact, maar kregen geen voet aan de grond.

Dit kunt u zelf doen

Maar wij nodigen iedereen uit om ons ongelijk te bewijzen. Het belang is te groot. Zelfs al zou het effect niet zo groot zijn als wij hier stellig durven beweren, dan nog is door de grote omvang van onze bevolking het effect significant: Gebrek aan vitamine D kost mensenlevens. Vitamine D werd van vergoede basiszorg geheel onterecht gedegradeerd tot een modisch voedingssupplement, een hype.

De Regering en de Gezondheidsraad doen de Nederlandse bevolking ernstig tekort door daarover te zwijgen tijdens deze Corona crisis.

Wat te doen als de overheid ons in de steek laat, wat kunt u zelf doen? Laat uw dokter uw vitamine D bloedspiegel meten. 50 is het minimumniveau en 80 is prima. Slik 400 IE per dag voor elke 10 punten die u omhoog wilt. Dus zit je op 20, en wilt u naar 80, dan is dat 6x 400 IE. 2400 IE per dag. Het is niet duur en gewoon bij de drogist verkrijgbaar. Het is bovendien volstrekt veilig. Alle dagen nemen is wel van belang. Tenslotte: zonlicht, buitenlucht, zoek die op.

Help deze site om ook dit soort artikelen te kunnen plaatsen, die elders niet terecht kunnen komen. Klik hier voor een kleine donatie.


Literatuur

1.Radujkovic A, Hippchen T, Tiwari-Heckler S et al. Vitamin D deficiency and outcome of COVID-19 patients. Nutrients 2020, 12, 2757

2. Castillo ME, Entrenas Costa LM, Vaquero Barrios JM, et al. Effect of Calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on Intensive Care

3. Martineu AR, et al, Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta analysis of individual participant data, BMJ 2017, 15 feb 2017

4.Gezondheidsraad, Studies overs relatie vitamine D-suppletie en preventie COVID-19 en andere acute luchtweginfecties, Nr.2021.09A, 3 maart 2021

5. Gezondheidsraad, Vitamine D-suppletie en preventie COVID-19 en acute luchtweginfecties, Nr.2021/09, 3 maart 2021

6. De Smet D, De Smet K, et al, Serum (OH)D Level on Hospital Admission Associated with COVID-19 Stage and Mortality

7. Brenner H, Holleczek B, Schottker B, Vitamin D Insufficiency and Deficiency and Mortality from Respiratory Diseases in a a Cohort of Older Adults: Potential for Limiting the Death Toll during and beyond the COVID-19 Pandemic, Nutrients 220, 18 August 2020

U heeft zojuist gelezen: Veel doden waren te voorkomen met Vitamine D!

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.