Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Ik stel me kandidaat voor het OMT

Ik stel me kandidaat voor het OMT - 17291
Samenvatting van het artikel

Ik stel me kandidaat als OMT lid, voor het vernieuwde OMT. In dit artikel onderbouw ik met mijn artikelen vanaf bijna 1 jaar geleden mijn geschiktheid voor die rol.

Lees volledig artikel: Ik stel me kandidaat voor het OMT

Leestijd: 4 minuten

Ik stel me kandidaat voor het OMT

Vanaf eind maart 2020 schrijf ik artikelen op deze site over COVID-19. Middels het analyseren van data, het lezen van de nieuwste internationale wetenschappelijke studies en logisch redeneren, heb ik daaruit een serie conclusies getrokken.

Ik stel vast dat veel van wat ik toen beschreven heb door het RIVM niet of pas veel later is overgenomen. Ook was/is dat maar weinig terug te vinden in de meer dan 100 adviezen van het OMT.

Omdat het in het belang van Nederland is dat het OMT qua samenstelling wordt aangepast (en hopelijk gebeurt dat na 17 maart) stel ik me hierbij kandidaat voor het OMT. Ik ben niet als viroloog, microbioloog of epidemioloog opgeleid. Maar hieronder treft u 9 bevindingen van mij aan, die ik publiceerde (ver) voordat het breder werd opgepakt door de meeste van deze wetenschappers.

Ik denk dat ze laten zien dat ik voldoende gekwalificeerd ben om in het OMT zitting te nemen. Plus dat mijn opleiding op het terrein van dataverzameling en data-analyse een extra pré is, gezien de wijze waarop het RIVM en OMT met data omgaan.

Kijkt u maar zelf wat ik gevonden had en wanneer dat was en of dit kwalificeert voor de functie waarvoor ik me kandidaat stel.

1. Via ventilatie en hogere luchtvochtigheid kan de verspreiding in gesloten ruimtes worden tegengegaan (27-3-20).

Al vanaf mijn  eerste blogs op 27 maart 2020 schreef ik over de invloed van de luchtvochtigheid op de verspreiding van het virus. Op 2 april in het artikel “Eureka! Dit zijn de verspreidingsversnellers; de micro druppels” kwamen een aantal zaken bij elkaar. Ik beschreef daarin dat je besmettingen kon voorkomen door het verhogen van de luchtvochtigheid en ventilatie.

2. Buiten veel minder risico’s op besmetting dan binnen (25-4-20)

In meerdere artikelen in april 2020 gaf ik aan dat de besmettingen vooral binnen geschieden. Na de uitkomst van een aantal onderzoeken heb ik in mijn artikel op 25 april expliciet gesteld dat men veel meer naar buiten zou moeten gaan.  Ik vermeldde daarbij al deze Chinese studie  over de locaties van besmetting, die onlangs breed in de media werden aangehaald als onderbouwing voor de veel kleinere kans om buiten besmet te worden.

3. Besmetten via oppervlaktes vindt niet plaats (14-4-20)

In mijn artikel van 14 april 2020 met als titel “Zo gaat de verspreiding van het virus vooral” beschreef ik dat de kans van besmetten via voorwerpen heel klein is.

4. De grote rol van superspreading events bij de verspreiding (9-4-20)

Op 9 april 2020 schreef ik een artikel over het grote belang van de superspreading events. En op 19 april ging ik dieper in op het superspreading event van Kessel op 5 maart.  Dat leidde tot dit artikel van 24 april. Op basis van de cijfermatige analyse van afzonderlijke gemeenten tot aan het moment van lockdown, kon ik niet anders dan concluderen dat de superspreading events een dominante rol speelden bij de verspreiding van het virus.

En dat het virus zich zonder zo’n gebeurtenis eigenlijk vrij langzaam verspreidde. Want terwijl we ons gewone normale leven nog leefden voor de lockdown en de social distancing, zag je dat klip-en-klaar terug in de cijfers in gemeenten waar geen superspreading events hadden plaatsgevonden.

5. De belangrijke rol van aerosolen (2-4-20)

Vanaf 2 april 2020 heb ik aandacht gevraagd voor de grote rol van aerosolen bij de verspreiding van het virus. Ik kon me namelijk niet voorstellen dat superverspreiding tijdens bijeenkomsten met veel mensen, zelfs als men alle voorzorgen in acht nam, op een andere wijze kon geschieden dan via de lucht.

Dat bewijs o.a. geleverd door de studie van prof. Streeck in Gangelt. Dat beschreef ik in dit artikel op 4 mei. Als je breed naar de cijfers kijkt, dan lijken vrijwel alle Covid-19 besmettingen via de lucht te gaan, zoals ik op 3 juni heb beschreven.

6. De verspreiding van Covid-19 volgt het patroon van griep (20-5-20)

Op 20 mei 2020 beschreef ik dat Covid-19 het vespreidingspatroon van griep leek te volgen. Ik kondigde daarin o.a. aan dat vanaf juni er in India tijdens de circa 5 maanden durende moessonperiode grote uitbraken zouden komen.

Voor onze regionen gaf ik aan dat in de zomer er weinig tot niets zou gebeuren. En dat in het najaar wel weer een grote kans was op een forse uitbraak.

7. Er komt geen griep in 2020/2021 (12-11-20)

Op 12 november 2020 beschreef ik dat de kans heel groot was dat griep weg zou blijven, omdat Covid-19 als het ware die rol in dit seizoen had overgenomen.

8. Zo kan het wel goed gaan op scholen (14-8-20)

Nadat ik op 24 juni was gekomen met het Deltaplan Ventilatie beschreef ik op 14 augustus 2020 dat zonder goede maatregelen er ook forse uitbraken op scholen zouden gaan plaatsvinden. Maar ook hoe dat voorkomen kon worden.

9. De 1,5 meter samenleving is onnodig en onveilig (15-4-20)

Vanaf het moment dat de 1,5 meter samenleving aangekondigd werd als het nieuwe normaal. heb ik me daar op verschillende manieren tegen verzet. In dit artikel van 15 april 2020 beschreef ik dat voor het eerst.

In essentie is dat bezwaar tweeledig. Aan de ene kant levert het forse economische en maatschappelijke schade op. Aan de andere kant is het ook niet het juiste antwoord op het echte gevaar van de grootschalige besmetting met het virus.  Een groot deel van de besmettingen vindt plaats via superspreading events. En dat gebeurt niet, constateer ik hier, doordat men dan niet op 1,5 meter afstand blijft, maar door het zwevende virus in de ruimte, dat langere tijd door aanwezigen wordt ingeademd.

Een langere tijd face-to-face met elkaar praten (ook als het meer dan 1,5 meter is) kan wel risicovol zijn als één van de twee behoort tot de groep besmettelijken die veel virus uitscheidt. Buiten is dat risico dan wel een stuk kleiner.

Mijn kandidaatstelling

Ik stel me per onmiddellijke ingang kandidaat als lid van het nieuwe OMT dat gevormd zou moeten gaan worden de dag na de Tweede Kamerverkiezingen.

Ik hoef er geen betaling voor te krijgen. Mijn werk wordt gelukkig gesteund door donaties van de bezoeker aan deze site. Zij hechten er belang aan dat er op objectieve wijze relevante (wetenschappelijke) informatie over Covid-19 wordt verzameld en verspreid

Mocht u dat vandaag ook willen doen, klik dan hier.

U heeft zojuist gelezen: Ik stel me kandidaat voor het OMT.

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963