Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Effecten vaccinatie Israël worden steeds duidelijker

Effecten vaccinatie Israël worden steeds duidelijker - 16367
Samenvatting van het artikel

De laatste cijfers uit Israël laten duidelijk zien dat het vaccineren een forse bescherming biedt tegen besmet raken met Covid-19. Ik ben erg benieuwd wat er gaat gebeuren met het geduld van de Nederlandse bevolking, mocht over een aantal weken de positieve resultaten van Israël volledig duidelijk worden en we hier nog amper op stoom zijn.

Lees volledig artikel: Effecten vaccinatie Israël worden steeds duidelijker

Leestijd: 5 minuten

Effecten vaccinatie Israël worden steeds duidelijker

Update 11 februari 2021 – Eerste studie verschenen

Update: Uitgebreid item bij Reuters over dit onderwerp en deze resultaten.

Uit Israël komen nu steeds meer gegevens beschikbaar over het effect van de vaccinaties, die daar sinds 18 december in grote aantallen worden gegeven. Juist omdat de groep boven de 60 jaar het eerst aan de beurt was en grootschalig werd geprikt, kan door het vergelijken van die groep met de groep onder de 60 jaar het effect van het vaccineren worden vastgesteld.

Er is inmiddels ook een uitgebreide studie verschenen over de effecten van het vaccineren met het Pfizer vaccin. Hier treft u die studie aan.

Hieronder eerst een indruk van de hoeveelheid vaccinaties die gegeven is. Tot 6 februari waren dit de cijfers. De grijze balkjes zijn Israëliërs, die reeds Covid-19 gehad hebben en vooralsnog niet worden gevaccineerd, omdat zij al immuun zijn. Opmerkelijk is dat die groep in Nederland wél wordt gevaccineerd, conform de instructie van het RIVM. Alleen als je het de afgelopen vier weken hebt gehad niet. Zeker als je nog niet voldoende vaccins beschikbaar hebt, lijkt me die instructie bepaald niet getuigen van efficiënt denken.

Effecten vaccinatie Israël worden steeds duidelijker - 16355

Onder en boven de 60 jaar

De oudste groepen werden eerder gevaccineerd dan de jongere groepen. Dus de bescherming bij die jongeren vindt wat later plaats. Dat houdt in dat door de groep boven de 60 jaar en onder de 60 jaar te vergelijken je al een goede indruk kunt krijgen of het vaccineren werkt, en in welke mate. (Over enkele weken kan die mate van bescherming ongetwijfeld gekwantificeerd worden met percentages. En kunnen we zien of die oorspronkelijk gemelde 95% in de praktijk ook uitkomt).

Het is bij het bekijken van de data van Israël wel heel belangrijk om niet louter naar totaalcijfers te kijken. Als er sprake is van een fors stijgende trend in het aantal besmettingen hoeft dat niet te betekenen dat na vaccinatie de besmettingscijfers direct gaan dalen. Of andersom: als er in een land al sprake is van een sterk dalende trend, dan hoeft dat niet te betekenen dat een verdere daling door het vaccineren komt.

De beste analyse krijg je als je de gegevens vergelijkt tussen degenen die wel, en diegenen die niet gevaccineerd zijn. Hieronder ziet u dus dat er onderscheid gemaakt wordt tussen de groep boven de 60 en onder de 60 jaar. Van de eerste groep is inmiddels bijna 80% voor de tweede keer gevaccineerd. Bij de tweede groep is dat een veel kleiner percentage (en die zijn ook later aan de beurt gekomen.)

Verschuiving

De volgende grafiek laat de mate van verschuiving zien in een periode van vier weken (van 10 januari tot 6 februari) van drie indicatoren:
1 – positief getesten,
2 – ziekenhuisopnames,
3 – en IC-opnames (dat zijn mensen aan beademingsapparatuur, die formeel “critical ill” genoemd).

Effecten vaccinatie Israël worden steeds duidelijker - 16356

Duidelijk valt te zien hoe groot het verschil is in die periode van 4 weken tussen de groep onder en boven de 60 jaar. We signaleren dus dat bij de ziekenhuisopnames de groep onder de 60 jaar nog een stijging kende van 16%. Terwijl er bij de groep van boven de 60 jaar een daling van 32% was.

Er is ook een groot verschil naar leeftijd bij de IC-opnames:
+53% onder de 60 jaar en -20% boven de 60 jaar.

Belangrijk is te beseffen dat er qua tijd gezien wel een fasering is. In Nederland zien we dat de ziekenhuisopnames gemiddeld een dag of vijf later plaats vinden dan het positief getest zijn. En de IC-opnames weer enkele dagen na de ziekenhuisopnames. Verwacht mag worden dat de grafiek van de ziekenhuisopnames en IC-opnames het patroon gaat volgen van de positief getesten. Maar er kunnen uiteindelijk verschillen ontstaan. (Doordat ook steeds meer mensen onder de 60 gevaccineerd gaan worden, zullen uiteindelijk deze cijfers per leeftijdsgroep weer dichter naar elkaar toe gaan.)

Ziekenhuisopnames

De volgende grafiek geeft weer hoe het verloop in de tijd is geweest van de ziekenhuisopnames. Dit is steeds de procentuele verandering t.o.v. twee weken eerder. Hier is goed te zien dat rond 20 januari de twee lijnen uit elkaar gingen lopen. Besef dat de tweede vaccinaties zijn gestart rond 11 januari. Deze grafiek geeft aan dat er bij de groep onder de 60 jaar nog steeds een stijging is van het aantal ziekenhuisopnames. Bij de groep boven de 60 jaar zien we dus sinds eind januari een daling.

Effecten vaccinatie Israël worden steeds duidelijker - 16358

Druk op de zorg neemt af

Op een andere manier kunnen we ook de werking van het vaccineren laten zien. Dit is de grafiek van de groep aan de beademing (“critical ill” genoemd). Dit zijn dus niet de nieuwe opnames, maar de patiënten die al op de IC’s liggen. Ook daar is er dus een vertraging, omdat er ook mensen liggen die 2 weken geleden zijn opgenomen.
Ook deze grafiek geeft een goede indruk van het effect van de vaccinatie. Het verschil naar leeftijd boven de 60, 70 en 80 jaar kan samenhangen met het feit dat de oudste personen het eerst werden gevaccineerd.

Effecten vaccinatie Israël worden steeds duidelijker - 16364

Deze cijfers laten dus duidelijk zien dat het vaccineren een forse bescherming biedt tegen besmet raken met Covid-19. De mate waarin kunnen we over een tijdje bepalen aan de hand van de statistische analyses over grote aantallen personen, ook naar leeftijdsklasse en geslacht. Het totaal aantal patiënten in deze categorie is nu 1000 en was vier weken geleden ongeveer 1100. Daarna steeg het nog even naar bijna 1200 en nu is het dus weer terug bij 1000. In absolute aantallen is de groep onder de 60 jaar met 100 gestegen. (Naar ongeveer 350) en de ouderen zijn met 200 gedaald (naar ongeveer 650).

Ervaringen vaccinatie Israël

Wat ik wel opvallend vind is, dat als ik met Israëliërs spreek, zij op basis van wat ze daar in de media horen en zien, niet het gevoel hebben dat het vaccineren echt veel oplevert. Dat komt deels omdat de totale aantallen nog niet fors dalen. (Maar zonder vaccineren waren die fors gestegen). Tegelijkertijd ziet men nu dat er een forse afname is van het aantal vaccinaties dat per dag gegeven wordt. (Nu 65.000 eerste vaccinaties per dag). Dat lijkt te komen doordat de groep onder de 50 jaar minder genegen is om zich te laten vaccineren.

De toekomst zal leren hoe het daar verder verloopt. En hoe één en ander zal gaan als we in Nederland hoge aantallen hebben gevaccineerd bij de groep boven de 60 jaar. Ik denk dat we in Nederland pas ergens rond begin juli (!) vergelijkbare aantallen vaccinaties in percentage van de bevolking hebben gezet als Israël nu. Althans volgens het vaccinatieschema van het RIVM.  Zie hieronder het fragment uit het meest actuele stroomschema.

Effecten vaccinatie Israël worden steeds duidelijker - 16365

Ik ben erg benieuwd wat er gaat gebeuren met het geduld van de Nederlandse bevolking, mocht inderdaad over een aantal weken de positieve resultaten van Israël volledig duidelijk worden. En als vervolgens blijkt dat we in Nederland (net zoals de meeste Europese landen, behalve het Verenigd Koninkrijk) veel trager gaan dan in Israël. Cruciaal daarbij is natuurlijk wel in welke mate de cijfers van positieve testen en ziekenhuisopnames door de lente (en zomer) gaan dalen.

U heeft zojuist gelezen: Effecten vaccinatie Israël worden steeds duidelijker.

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Ook deze data zullen we voor u blijven volgen. Steun ons daarbij met een (kleine) financiële donatie.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.