Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

COVID-1984, het boek van George Orwell

Onthullend GGD-rapport over Maassluis, waar is de logica? - 9210
Samenvatting van het artikel

Vooral in de virtuele wereld lijkt Orwells Ministerie van de Waarheid een realiteit. Google, YouTube, Facebook, LinkedIn; van hetzelfde laken een pak. Toch lijkt het alsof ook de mainstream wakker begint te worden. Maar gaat dat wel snel genoeg?

Lees volledig artikel: COVID-1984, het boek van George Orwell

Leestijd: 10 minuten

COVID-1984, het boek van George Orwell

Orwells Boek

Op een aantal plekken zag ik deze woordcombinatie COVID-1984 al opduiken. Het verwijst naar het beroemde boek van Orwell, die dat in 1948 heeft geschreven. Ik had dat boek van Orwell al ergens in de jaren zestig gelezen. Het maakte een grote indruk op me. (Voor een korte samenvatting raad ik dit aan of dit). Ook zag ik later de film. Big Brother is de naam van de leider van de staat uit het boek van Orwell.

COVID-1984, het boek van George Orwell - 8329

Het was de beschrijving van de ultieme versie van een totalitaire staat. Toen ik het boek las bestond het IJzeren Gordijn nog. We dachten in die tijd dat dit een soort beschrijving was van hoe het in Rusland toeging. Weliswaar een wat extremere vorm. Maar toch herkenbaar via het beeld dat van die landen achter het IJzeren Gordijn in het Westen werd geschetst.

Het aantal landen dat leek op het beeld dat Orwell schetste nam na 1989 fors af. En eigenlijk verdween het boek bij mij wat achter de horizon.

Het internet

Vanaf 1995 maak ik enthousiast gebruik van internet. Veel van wat ik ervan verwachtte en in mijn boek “Dankzij de snelheid van het licht” beschreef, is uitgekomen.

Er is zoveel meer mogelijk geworden dan voor het jaar 1995. Als ik alles op een rijtje zet dan is voor mij het grote verschil dat ik dat wat ik al voor 1995 deed inmiddels een stuk efficiënter kon doen. Maar die winst zinkt in het niet bij de gigantische uitbreiding aan mogelijkheden, die ik als individu heb om datgene wat ik wil weten of wat ik wil doen ook in de praktijk te brengen. Afstand en tijd zijn eigenlijk verdwenen. En je hebt toegang tot (vrijwel) alle informatie die er in de wereld beschikbaar is.

De informatie die ik het afgelopen halve jaar heb kunnen verzamelen en wat ik vervolgens heb kunnen doen, inclusief het bereik, zou zonder internet onmogelijk zijn geweest. Ook niet als honderden mensen fulltime er, maar dan zonder de hulp van internet, mee bezig zouden zijn geweest.

Gewezen op studies

Daarbij gaat het niet alleen erom dat ik alle relevante nieuwsartikelen en studies direct kan bekijken. Maar nog meer, dat ik door veel mensen, die mij volgen, attent gemaakt wordt op nieuws of studies waarvan zij denken dat die relevant voor mij is. Er is op een organische manier een vrijwillige virtuele organisatie ontstaan met als kern de blogs, die ik schrijf en mijn uitingen in de media.

Binnen een paar uur nadat een nieuwe relevante studie verschijnt, krijg ik het al toegestuurd (en soms wel meer dan 10 keer). Ik krijg informatie van deskundigen op allerlei terreinen. Met name uit het veld met vaak bijzondere achtergrondinformatie. Plus ook hypothesen, soms op een indrukwekkende wijze onderbouwd. En ik kan communiceren met deskundigen over de hele wereld. En gelukkig zijn er ook een aantal klokkenluiders, die me relevante informatie verstrekken.

Upside down

Maar wat ik sinds half maart vervolgens heb mogen ervaren zou ik een maand ervoor compleet voor onmogelijk hebben gehouden. Het heeft componenten van het boek van Orwell 1984. En ik zie ontwikkelingen, die lijken op datgene wat er gebeurt in landen waar een oorlog aan de gang is. Weliswaar op een compleet andere wijze dan het traditionele beeld dat we van oorlog hebben. Maar ik herken wel elementen, die er op lijken.

In heel veel landen zijn er vanaf maart maatregelen genomen, die aan de economie en samenleving een schade hebben toegebracht van een ongekende omvang. Materiele schade groter dan die van menige oorlog uit het verleden. Een schade, die vele malen groter zal zijn dan menigeen nu denkt. Het zal niet alleen samenlevingen ontwrichten, maar ook de relaties tussen landen. Het unieke van deze schade is, dat landen het zichzelf hebben aangebracht. Ik heb het al een keer beschreven in het blog “We zijn collectief aan het harakiri plegen”.

Massahysterie

Wat er gebeurd is rond half maart kan ik niet anders omschrijven als een vorm van massahysterie. En dan wel in een groot aantal landen. Dit doe ik niet met een expliciet of impliciet waardeoordeel. Het was eigenlijk een logisch gevolg van de indringende beelden van het grote aantal ernstig zieken en doden in Bergamo die op het netvlies werd gebrand. Plus dat alle medische deskundigen, die we in de media zagen, die angsten alleen maar verder aanwakkerden. Op de voet gevolgd door onze bestuurders. Media vergrootte dat alleen maar meer, nergens zagen we een aanzet tot relativeringen. En ook ik werd daardoor rond half maart beïnvloed.

Die paar personen in de media die vraagtekens durfden te zetten zoals Jort Kelder, Ira Helsloot of Klaas Hummel werden nog net niet op de brandstapel gegooid.

Velen kwamen, heel begrijpelijk, in een staat van basale doodsangst.

Tot eind maart kon ik me het allemaal nog voorstellen wat er gebeurde. Maar daarna werden wereldwijd de verkeerde afslagen genomen. En bij mijn recente bezoek met mijn gezin aan het Upside Down museum  herkende ik ineens het patroon. In dat museum wordt op veel manieren gespeeld met perspectief. Ruimtes waar alles op z’n kop staat. Groot wordt klein, klein wordt groot. Bij de hal waar je naar binnengaat, draait alles om je heen en je moet zorgen dat je zelf niet valt. Toen ik -half draaierig- weer naar buiten kwam, besefte ik, dat wat ik net had beleefd symbolisch was voor de wereld waar we ons nu al maanden in bevinden.

Zekerheden verdwenen

Vrijwel alle zekerheden zijn verdwenen. Mensen die zich wetenschappers noemden zijn vooral politici geworden. Politici nemen besluiten, die ontzettend meer schade opleveren dan ze voorkomen. Ze nemen kritiekloos de informatie over van degenen die zich wetenschapper noemen. Terwijl de basis van die informatie zo wankel is als het maar kan. Journalisten zijn vooral slippendragers geworden van de wetenschappers, die het eigenlijk ook niet weten. Men opereert op een wijze, die ze zelf in februari nog compleet onmogelijk gehouden zouden hebben. Ja zeker Upside Down.

En de grootste schade die het virus blijkbaar heeft aangericht tot nu toe is, dat het vermogen van logisch denken van veel mensen heeft aangetast. Deels door de angst, maar ook deels door het onterechte geloof in de mensen, die worden geacht voor het onderwerp doorgeleerd te hebben. Misschien dat het verstandig is dat die mensen het begin van Zomergasten van 9 augustus bekijken met Prof. Jaap Goudsmit. Die het precies heeft over dat onderwerp. Experts, die het eigenlijk ook niet weten, maar wel doen alsof ze het weten.

Canon van Nederland

De periode na 1 april 2020 zal in de toekomst in de Canon van Nederland beschreven worden als een fase waarin de leiding van Nederland ontoerekeningsvatbaar was. En waarin diverse wetenschappers door het ijs zakten. In veel van mijn blogs heb ik facetten ervan beschreven. Men had niet door wat de echte risico’s van het virus waren en hoe dan de echt kwetsbare beschermd kunnen worden, zonder dat er extra schade aan de samenleving werd aangebracht. Wereldwijd heeft er (achteraf voor een behoorlijk deel onnodig) een slachting plaatsgevonden in zorginstellingen.

Maar men blijft maar steeds hun lot in handen leggen van RIVM/OMT die bewezen hebben, niet in te spelen op de nieuwste onderzoeksbevindingen. Maar misschien nog veel erger dan dat, die nieuwste onderzoeksbevindingen tegen proberen te houden, zoals o.a. blijkt uit het verhaal over het ventilatiesysteem van het zorgcentrum in Maassluis.

Van kritisch naar slippendragers

Maar ik denk dat ik nog het meest geschokt ben door de rol die het overgrote deel van  oude media in Nederland sinds half maart spelen. Ik denk dat die gezorgd hebben dat veel mensen onnodig in angsten bleven zitten en de beslissers niet de ruimte hebben gelaten om beslissingen te nemen, die op langer termijn wel goed voor Nederland zouden zijn geweest.

Juist omdat er nog zoveel onduidelijk was (tot en met dat er geen onderbouwing is voor de 1,5 meter, waar Coutinho het bij Nieuwsuur over had) zouden de media een rol moeten hebben gespeeld om juist vraagtekens te zetten bij datgene wat de specialisten op tv zeiden. En bij de maatregelen die de politici troffen. Maar dat gebeurde zeker in de eerste maanden amper. Men opereerde eigenlijk alleen als uitvergroters van de -slecht onderbouwde- informatie die verstrekt werd.

Alsof men collectief vond dat in een tijd van crisis het niet gepast is om kritische vragen te stellen. (Plus dat ik denk dat nogal wat presentatoren en redactieleden ook zelf die door mij gesignaleerde basale angsten hadden). Eigenlijk vond ik Nieuwsuur als enige nog met enige regelmaat kritiek geven en Kustaw Bessems ook in zijn stukken.

Kritiekloos en klakkeloos

Maar voor de rest zag je keer op keer in artikelen, dat men kritiekloos de informatie overnam van leden van de RIVM, OMT en andere onderzoekers als het in lijn lag met de opvatting van het RIVM. En als een GGD in Friesland geheel ongefundeerd meldt dat 14 jongeren op een terras zijn besmet en dat men dus ook buiten de 1,5 meter moet aangehouden worden, neemt men, deze onwaarschijnlijke informatie, klakkeloos over. (En krijg ik veel mails van mensen die daar toch weer bang en ongerust over worden). Als inmiddels gebleken is dat het bericht was gebaseerd op een zeer gekleurde interpretatie van de gegevens door de GGD, wordt er niet gecorrigeerd.

Ik heb dat gedrag van de media ook aan den lijve ondervonden. In veel van de traditionele media kregen mijn bevindingen geen kans.  Als jouw enige informatiebron tot nu toe De Volkskrant was, dan zou je tot nu toe niet eens beseffen dat ik actief was of ben op het onderwerp COVID-19. Alleen misschien via een vernietigende tv-kritiek op 20 april naar aanleiding van mijn optreden bij Op1. En daarna nog enkele keren afkeurende opmerkingen over mij in columns. In NRC-Handelsblad was er alleen een positieve column van Rosanne Hertzberger en een artikel waar mijn inhoudelijke opstelling met de grond gelijk werd gemaakt door weer bij de usual suspect om commentaar te vragen.

NL Media

Alleen het AD heeft, weliswaar pas ergens eind juni, mij de ruimte gegeven om te zeggen wat ik gevonden had en wat me bezielde.

Op de Nederlandse tv mocht ik drie keer opdraven bij Op1. (1) (2) (3) De tweede keer kreeg ik amper de tijd om mijn punt te maken. EenVandaag heeft me twee weken geleden wel de ruimte gegeven om o.a. over COVID-19 te spreken en de rol van het RIVM.

Alleen Harry Mens gaf me eind maart al de gelegenheid om het begin van mijn verhaal te vertellen.

Nu de aerosolen een steeds belangrijkere rol spelen in het debat en ventilatie ook, merk ik dat ik door dezelfde media eigenlijk nog steeds wordt genegeerd. Ondanks het feit dat ik op 2 april over het aerosolen al een uitgebreid blog heb geschreven en in juni het Deltaplan Ventilatie heb voorgesteld, o.a. om scholen klaar te krijgen voordat die open zouden gaan.

De waakhonden van de democratie lieten de afgelopen maanden vooral zien dat ze de schoothondjes van de democratie waren.

Gelukkig waren er mogelijkheden in de nieuwe media om mijn bevindingen te delen. Natuurlijk via het eigen blog, maar ook bij Café Weltschmerz, de Nieuwe Wereld en via het kanaal van Vincent Everts. Hier ziet u die lijst van de media-activiteiten.

Google, YouTube, Facebook, LinkedIn van hetzelfde laken een pak

Maar wat eigenlijk nog meer leek op het optreden van het Ministerie van de Waarheid uit Orwells 1984 kwam van een kant, waar ik het nog het minst had verwacht. (Blijkbaar mijn naïviteit): YouTube, Google, Facebook en LinkedIn.

Met alle vier organisaties heb ik ervaren wat er gebeurt als je -gefundeerd- kritiek hebt op uitspraken van WHO/RIVM en keuzes van de politiek en aangeeft wat er wel zou moeten gebeuren.

Terwijl er eerst bij een interview met mij via Café Weltschmerz geen strobreed in de weg werd gelegd door YouTube en Google, waarbij er een bereik was van 550.000. Maar daarna zie je dat ze het vinden en bekijken van sommige van de nieuwe opnames een stuk moeilijker maken. De CEO van YouTube heeft in het openbaar gezegd dat je niet meer voldoet aan de gebruiksvoorwaarde van YouTube als je afwijkt van de standpunten van de WHO.

Tegengewerkt

Door het moeilijker vindbaar maken op Google en YouTube werden de volgende video’s beduidend minder bekeken. (Ik kon dat inschatten, omdat bij de eerste video die na een paar uur moeilijker vindbaar werd gemaakt, het aantal views abrupt met een factor 10 daalde).

Bij Facebook gebeurde iets vergelijkbaars met een animatie die we hadden gemaakt over aerosolen en de 1,5 meter. Als je die wilde bekijken kwam er ineens een melding dat het fake news was. Als je dat gelezen had kon je de video nog wel zien, maar die button was ergens onderin. En het bereik daalde drastisch Klik maar hier op dan zie je het gebeuren.

Bij LinkedIn gebeurde het me twee keer dat een post na een paar uur voor derden onzichtbaar werd gemaakt. Toen ik daar bezwaar tegen maakte kreeg ik alleen antwoord dat ze het zouden uitzoeken. Ook een week later nog geen enkele reactie. En donderdagavond kreeg ik de melding van iemand, dat mijn profiel niet meer bij LinkedIn te vinden was. Toen ik inlogde kreeg ik de melding dat ik servicevoorwaarden had overtreden en dat ik een soort proces in kon gaan, waar ze nog een keer zouden beoordelen of ik al dan niet weer toegelaten word.

Conclusie

Zover is het dus gekomen.

Lees even dit blog terug over de zaken die ik vanaf april gezegd heb over de verspreiding van het virus en wat we nu inmiddels weten.  Veel van wat ik sinds eind maart schreef was op dat moment niet de lijn van de WHO en RIVM. Inmiddels is al meer gemeengoed dat je buiten niet makkelijk besmet wordt, dat je niet besmet wordt via voorwerpen, het grote belang van aerosolen en de bestrijding ervan door ventilatie.

Zowel toen als nu ben ik niet zachtzinnig ten aanzien van het optreden van het RIVM en de keuzes die politici en bestuurders maken. Deels doe ik dat omdat ik het in een periode van ernstige crisis onverantwoord vind om geen aanpassingen te doen op je aanpak op basis van nieuwe kennis. Jaap van Dissel is daar het vleesgeworden voorbeeld van. De gevolgen van het koppig vasthouden aan oude standpunten kunnen zowel voor de volksgezondheid, als economie en samenleving zeer ernstig zijn.

Wat ik beschrijf onderbouw ik steeds op een transparante manier. Met links naar de bronnen en uitleg hoe ik tot mijn conclusies kom.

Maar in wat voor wereld leven we als de belangrijkste plekken op internet waar het overgrote deel van de mensen komen, censuur gaan plegen op uitingen, zoals die van mij.

Ministerie van de waarheid

Ja, het ministerie van de waarheid, zoals Orwell dat in zijn boek heeft beschreven, lijkt er inmiddels te zijn. Niet zozeer van de totalitaire fysieke staat, maar wel in de virtuele wereld. Ben benieuwd wat er in de komende weken gebeurt. Of er nu wel meer ruimte komt voor mijn onderbouwde opvattingen. En hoe de oudere media zich zullen opstellen ten opzichte van mij.

Het is toch bijna vermakelijk om te zien hoe langzamerhand in vrijwel alle media aerosolen en ventilatie inmiddels de klok slaan, maar dat op veel plekken de referentie naar wat ik al lange tijd heb proberen te agenderen niet wordt gemaakt. Bij Op1 had ik zelfs het gevoel dat de aanwezigen schrokken toen één van de gasten (Peter Schouten) aan het eind van het onderwerp over de ventilatieproblematiek in Maassluis vroeg “had Maurice de Hond dan toch gelijk” en men leek te schrikken en snel overging naar het volgende onderwerp. (In een latere uitzending werd die vraag wel door Sander Schimmelpenninck opgeworpen, maar toen reageerden de gasten aan tafel schrikachtig).

Dat advies had ik al lang gekregen: “Eerst negeren ze je, dan ridiculiseren ze je en dan zeggen ze dat ze het al lang wisten”.

Laten we in ieder geval blij zijn dat het onderwerp nu op de agenda staat, maar ik ben bang dat de wijze waarop het nu gebeurt, met een continu tegenstribbelende Jaap van Dissel, te langzaam zal gaan en daardoor nog veel onnodige schade aan volksgezondheid, economie en maatschappij wordt aangebracht.

P.S.

Vandaag kreeg ik het gevoel dat het gelukkig nog niet echt Orwells 1984. Ja, het tegengeluid kan in ieder geval haar eigen kanalen nog benutten. En vanmorgen las ik, alsof het krokusjes waren na een koude winter, maar liefst drie columnisten in De Volkskrant (Wilma de Rek, Sander Schimmelpenninck en Jasper van Kuijck), die tegengeluiden gaven.

Wilma met haar column “Hou op met de bangmakerij, koele cijfers moeten we hebben, en harde feiten”, Sander met “Kinderachtige coronanationalisme brengt Europa schade toe” en Jasper met “De berichtgeving over de coronacrisis in Zweden was vooringenomen en selectief”.  Hopelijk worden deze columns ook gelezen door de Volkskrant redactie zelf en die van vele andere media in Nederland. Het is 5 maanden na al die maatregelen in Europa. Dus meer ruimte voor dit geluid, zou heel wenselijk zijn.

En wie weet keert LinkedIn toch nog op zijn schreden terug.

U heeft zojuist gelezen: COVID-1984, het boek van George Orwell.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp

65 gedachten over “COVID-1984, het boek van George Orwell”

  1. Beste,

   Het gebruik van de corona app is de bevestiging van het judas gehalte onder de mensen. Egoisme en onschuldige verraden; triest, hebben we niets geleerd?
   Daarnaast; hoe kan het zo zijn dat mensen anti stoffen hebben zonder corona te hebben gehad? Corona was er altijd al. Niemand wil de waarheid zien.
   Denk na mensen. Corona is onzin. Het is slechts een gimmik om mensen te isoleren en economische malaise te creeeren. Verdeel en heers; democratie is een dictatuur, kijk kritisch naar alle regels. Sta op of u belandt in een kalifaat van moderne dictatuur.

 1. Ook dit is een patroon. Zoals het Syrische jongetje Aylan een hysterie veroorzaakte op asielbeleid (wie wil een dood jongetje op zijn geweten hebben), George Floyd voor BLM, heeft Bergamo dit gedaan voor Covid. Het is blijkbaar een beproefde tactiek.

 2. Johannes van Doorn

  Helemaal eens! Maar, ik vind het experiment van Milgram (1963!) net zo treffend, zo niet nog schokkender:
  Wikipedia:
  Het experiment van Milgram was een serie wetenschappelijke experimenten waarin Stanley Milgram, een psycholoog aan de Yale-universiteit, de bereidheid naging om te gehoorzamen aan wat wordt ervaren als legitiem gezag, zelfs als dit inging tegen het eigen geweten. In de meest beroemde variant van het experiment bleek ongeveer twee derde van de proefpersonen dusdanig gevoelig te zijn voor autoriteit dat zij in een wetenschappelijk experiment een medemens konden doden. Over de hele reeks bekeken was een meerderheid uiteindelijk ongehoorzaam (57%).
  Einde Wikipedia.
  Je zou hopen dat de mensheid leert van zijn fouten maar niets is minder waar, helaas…

 3. hjc de leeuw

  America’s Frontline Doctors:
  HCQ vroeg ingezet levert een 79% lager sterftecijfer op.
  Toch blokkeren politici in de VS apotheken om het te verspreiden
  en social media bedrijven censureren artsen om erover te spreken.

  WAAROM???

   1. Wat mij bevreemd is dat in de onderzoeken van huisarts Elens consequent gesproken wordt over de werking van Hydroxychloroquine in combinatie met ZINK. Dat wordt iedere keer expliciet genoemd.

    Dat wordt in de onderzoeken zoals in dit artikel nooit genoemd. Dan onderzoek je toch niet de juiste situatie?

    1. Dat komt omdat die “alternatieve arts” (lees vitaminen verkoper) helemaal geen onderzoek deed. (en zeker geen meervoud)

     Zelfs tot op de dag van vandaag is er nog geen enkel voor derden te verifiëren detail (peer review) van zijn beweringen te vinden. Dat komt omdat hij daar niets over publiceerde. Dat heeft ook weinig nut aangezien het aantal patienten dat hij beweerd behandeld te hebben veel te klein is om daar iets zinnigs over te zeggen, n=12 zegt hij zelf. Daarnaast geen RCT.

     Onderzoeken naar allerlei combinaties incl zink zijn er al geweest maar de grotere RCTs daarna, die pas echt iets daarover kunnen zeggen, lopen nog. Vandaar dat ‘men daar niets van hoort’

  1. “Omdat de Amerikaanse wet zegt dat als er voor een aandoening geen erkend geneesmiddel bestaat, een ander geneesmiddel gebruik kan maken van een verkorte time-to-market. Inderdaad, ‘het vaccin’, dat de komende jaren naar verwachting van de makers minstens 100 miljard dollar gaat opleveren, moet het ‘gewone’, langduriger traject voor vaccins doorlopen als hcq+ wordt erkend als geneesmiddel tegen corona. Want één pil hydroxychloroquine, een geneesmiddel dat al 65 jaar geleden goedgekeurd werd en vrijwel zonder bijwerkingen gigantisch veel gebruikt is en wordt tegen malaria, reuma en lupus, kost slechts een duppie (10 cent).
   Bron: https://viruswaarheid.nl/informeren/open-antwoord-aan-jesse-klaver/

  2. Quote van viruswaarheid:
   Omdat de Amerikaanse wet zegt dat als er voor een aandoening geen erkend geneesmiddel bestaat, een ander geneesmiddel gebruik kan maken van een verkorte time-to-market. Inderdaad, ‘het vaccin’, dat de komende jaren naar verwachting van de makers minstens 100 miljard dollar gaat opleveren, moet het ‘gewone’, langduriger traject voor vaccins doorlopen als hcq+ wordt erkend als geneesmiddel tegen corona.

  3. hjc de leeuwzegt: 17 augustus 2020 op 13:43

   Waarom?
   Dat is heel simpel, de EUL!!

   https://www.who.int/diagnostics_laboratory/eual/procedure/en/

   Vrij vertaald: Producten zoals/waaronder HCQ zullen nooit worden toegestaan als medicijn voor COVID, omdat dan de spoedprocedure voor het vaccin niet meer kan worden gebruikt. En we dus jaren moeten wachten op het vaccin omdat het alle normale procedures moet doorlopen.

   Hieronder de uitleg:

   Als in de EUL kijken, op pagina 8 dan komen we het volgende tegen:

   4. Eligibility of candidate products
   The three product streams (vaccines, therapeutics and IVDs) each have specific requirements for products to be eligible for evaluation under the EUL procedure.
   In order to qualify for assessment under this procedure, the following criteria must be met:

   – The disease for which the product is intended is serious or immediately life threatening,
   has the potential of causing an outbreak, epidemic or pandemic and it is reasonable to
   consider the product for an EUL assessment, e.g., there are no licensed products for the
   indication or for a critical subpopulation (e.g., children);
   – Existing products have not been successful in eradicating the disease or preventing
   outbreaks (in the case of vaccines and medicines);
   – The product is manufactured in compliance with current Good Manufacturing Practices
   (GMP) in the case of medicines and vaccines and under a functional Quality Management
   System (QMS) in the case of IVDs, and;
   – The applicant undertakes to complete the development of the product (validation and
   verification of the product in the case of IVDs) and apply for WHO prequalification once
   the product is licensed. For that purpose, the remaining clinical trials and other testing
   needed to complete the development of the product must already be underway at the
   time of the application for an EUL 4 .

   In het Nederlands, het belangrijkste punt, punt 1:
   De ziekte waarvoor het product bedoeld is, is serieus en heeft de potentie tot pandemie. Maar er mag geen gelicenseerd product zijn voor deze ziekte.

  1. Waar is huisgenoot P als je hem nodig hebt? Hoezo 1 lijn trekken? Waar is je onafhankelijkheid? Deze man gaat de Volkskrant naar de ondergang leiden.

   1. DPD, dat 80% van de dagbladen in bezit heeft en gecontroleerd wordt door 1 Belgische familie, gesubsidieerd door de Belgische staat. Het ANP is volgens mij van John de Mol net als Nu.nl. Dus is er geen sprake van een “vrije” pers. Ik heb via meerdere kanalen, waaronder Nu.nl opgeroepen om – net als het nationale racisme debat – een nationaal Corona debat te voeren zodat Mark, Hugo, Jaap, Ab en Marion de degens kunnen kruisen in een openbaar, transparant debat met Capel, Engel en De Hond. Maar ja, durft men dit überhaupt aan en welke zender pakt dit op.

  2. Heeft die beste meneer wel door wat de taak is van journalisten? Weet de beste man wel waarom vrije nieuwsgaring (dus ook door domme burgers!) in een democratie een vereiste is?

   Wat een bizare uitspraken en wat een arrogantie. Doet me een beetje denken aan de vakbonden van tegenwoordig. Dat is ook gewoon een verlengstuk van een politieke partij. Het poldermodel doorgeschoten. DOE GEWOON JE TAAK waaraan je je bestaansrecht ontleent. Een democratie werkt niet als alle instellingen die de burger (of werkende) moeten beschermen diezelfde burger als een baksteen laten vallen en gezellig om tafel gaan met de machtshebbers om tot een consensus te komen.

   Dit lijkt zo op een wedstrijd waarbij de scheidsrechter vooraf heeft beslist wie er gaat winnen. Let the games begin!

 4. Maurice: Het heeft geen zin om veel tijd te besteden om een systeem aan te klagen dat er al heel lang is en de mensen die afwijken steeds weet te vinden. Als je wat wult bereiken moet je doen en niet teveel schrijven.

   1. Peperduur natuurlijk, maar persoonlijk denk ik dat op geregelde tijdstippen (dus VAAK HERHAALDE) paginagrote advertenties plaatsen in kranten met daarin juiste informatie nuttig kan zijn.
    (Mijn eigen middelen als uitkeringstrekker zijn erg beperkt, maar daarvoor zou ik wel een bijdrage willen leveren.)

    Anderzijds zal dat ongetwijfeld veel kwaad bloed zetten, en stel je je bloot aan… (ik wil er liever niet aan denken), dus wellicht niet geheel ongevaarlijk.

    1. Jij denkt serieus dat welke grote krant dan ook een advertentie met het geluid van Maurice zal toestaan?

     Als het Maurice lukt om in welke grote krant dan ook een pagina vullende advertentie te krijgen zal ik mijn donatie vertienvoudigen! (Neem vooraf even contact op Maurice, op dit moment zijn we nog in de markt voor een Caravan 😛 )

     1. OK, Maurice heeft het al geprobeerd en het is geweigerd? Daar wist ik niets van, maar zou er graag meer over willen vernemen.

 5. Hans Konstapel,
  Als Nederland iets nodig heeft zijn het dit soort uiteenzettingen van Maurice, want een groot gedeelte van de Nederlanders loopt te slapen en heeft het helemaal niet door.
  Ik zou alleen wensen dat er veel meer Zembla-achtige journalisten zijn, die doen aan waarheidsvinding en onderzoeksjournalistiek.

  Zou het daarnaast zo kunnen zijn dat het DOEN van Maurice SCHRIJVEN is? Dat wat Maurice vertelt en schrijft (met veel data onderbouwd) heeft mij enorm geholpen om een ander perspectief te hebben op Corona en de werkplek waar ik ben, corona proof te maken.

 6. Als ik de media van de afgelopen dagen bekijk, dan is het één en al aërosolen en ventilatie. Geen anderhalve meter, ondanks dat Van Dissel en Rutte het bleven roepen. Maurice, je hebt gewonnen. Erkenning krijgen is evenwel een andere zaak, de verschillende partijen hebben dusdanig verwijtbaar gehandeld, dat jou eer geven wie eer toe komt, hun eigen gestuntel blootlegt. Ga er vanuit dat de naam Maurice de Hond vooralsnog niet teveel in de media te horen gaat zijn.

 7. Kan iemand dit mij uitleggen… In de privé-sfeer?

  Het kabinet maakt zich vooral zorgen over besmettingen in de privésfeer, dus bij mensen thuis, onder vrienden en bij bijvoorbeeld huwelijken. Veel mensen lijken in dat soort omstandigheden de regels niet in acht nemen.

 8. Inge Gerritsen

  Ik begrijp je Maurice. Naast onderzoek, feiten, uitnodigingen accepteren en voorstellen doen is het ook logisch (en dit kan het haast niet anders) dan dat je het héle gebeuren plaatst (probeert te plaatsen) in een breder perspectief. Ieder weldenkend mens probeert te begrijpen wat er gaande is! En zéker hoe er met andersdenkenden in Nederland, maar ook mondiaal, momenteel wordt omgegaan. Op de website van Rob Elens, ha te Meijel (website Zelfzorgcovid19) onder rubriek: covid19 nieuws, deze korte (08:09) maar interessante link: The “Casedemic” hysteria:

  https://www.youtube.com/watch?v=xx45uMU6iuQ&feature=emb_logo

  Ron Bakker verzorgt de vertaling via zijn youtube kanaal, en verwijst naar het origineel. De maker is Ivor Cummins. Wie hij is, zijn achtergrond en drijfveer staat op diens youtube kanaal. Meer info zie o.a. About Ivor Cummins – Amazone. Ivor Cummins BE(Chem) CEng MIEI PMP® completed a BioChemical Engineering degree in 1990. He has since spent over 25 years in corporate technical… etc. Succes Maurice, hou vol en ik volg je graag.

 9. Veel media hebben al toegegeven dat er afspraken zijn gemaakt met organisaties als de who en rivm en regering dat ze berichten zoals zei willen voor de zogenaamde speciale situatie en dat dat voor iedereen in het beste belang zou zijn, die media kregen hier ook financiele ondersteuning voor

 10. Het is al eerder naar buiten gekomen dat de media de lijn volgen van de who, rivm en regering in deze situaties en daar ook afspraken over gemaakt zijn, ook financieel als ondersteuning

 11. Piet Aandewiel

  Geachte Maurice,

  Geweldig verwoord.

  Ik denk dat vele burgers niet zo naïef zijn als door onze overheid waarschijnlijk verondersteld.

  Tevens denk ik dat er meer achter zit en hoog spel wordt gespeeld ongeacht de schade door jou beschreven alleen door ego en eigen gewin door naam te willen maken.

  Maar goed zoals zo vele spreekwoorden niet zomaar zijn gevormd b.v. Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald haar wel.

  En wees niet bang de mensen zijn niet gek en vele daarvan waarderen uw inzet van nu en het verleden, want zelf kunnen de meesten van ons het niet duiden ook al weten ze het wel, onder andere mijn persoon.

  Oprecht mijn dank

 12. Ik had de drie artikelen uit de Volkskrant al klaarstaan inderdaad.
  Toch nog iets!!

  Compleet moedeloos wordt je ervan!
  Morgen weer een beraad om misschien wel naar 2 meter afstand te gaan en rondom Amsterdam en Rotterdam kun je beter thuis te blijven zonder gegronde reden.
  Anders 400 euro boete. pffff.

  Vandaag 0 overleden personen op de piek van de tweede golf.
  Wat is dit voor angstmaatschappij.

 13. Mijnheer De Hond, van mij mag u in de Canon van Nederland. 1600: Slag bij Nieuwpoort. 2020: Maurice keert de Corona massahysterie.

 14. Ga zo door Maurice!
  Zojuist mijn LinkedIn account beëindigd.
  Ik bepaal zelf wel wat ik lees.
  Dat hoeft LinkedIn niet voor mij te bepalen.
  GS heeft een mooi item over deze censuur op haar website geplaatst.
  Het regent account opzeggingen bij Linked~In!

 15. Bij de overheid is de middelmaat de norm.
  In de politiek en bij de RIVM.
  Al decennia speelt RIVM op de achtergrond een marginale rol, waar de middelmaat prima was (wie let er nu op de schijf van 5) en dat koninkrijkjescultuur niemand in de weg zat.
  Met de pandemie werd het anders: echte problemen met echte zware consequenties.
  De middelmaat viel snel door de mand dus werd wetenschap ingewisseld door macht: “het is zo want wij gaan erover”.
  Tegenwoordig luistert niemand meer naar de RIVM, de politiek en burgemeesters spelen zelf voor viroloog en mogen naar hartenlust experimenteren (ik ga bekeuringen uitdelen want dan is de 2e golf niet mijn schuld).

  Dit gedrag is nu precies de reden van de toeslagenaffaire, falende ICT projecten, de JSF debacel, geklooi met gronings gas, NOx etc etc.
  Welkom bij de overheid.

 16. Sjors Jansen

  Wat zou het fijn zijn als u zich ook eens vast bijt in de klimaat hysterie.
  Klimaat verandert al sinds de planeet bestaat.
  Dat de mens verantwoordelijk is voor de huidige klimaatverandering is pure onzin.
  CO² is voeding voor planten.
  Geen broeikasgas.

  1. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door klimaatverandering, zo beter?
   De mens is niet de gelijke van Het Klimaat, zo beter?
   De planten zijn helden, dat moet meer aandacht krijgen en co2 toename is relatief, omdat we nu eenmaal kunnen meten, meten we voortaan ook de mensenscheten en leggen in de wet vast wat je wel en niet mag eten.. zo beter? En wat vind je er van dat hete dagen heter worden, langer duren en vaker voorkomen..? En wat vind je er van dat extreme weersomstandigheden extremer worden, extremer voorkomen en extremer verspreid worden? Zou je er iets aan willen doen of er iets voor laten (om het milder te krijgen) ?
   Je moet het nu zeggen, ik leg je de keus nu voor.
   Alsjeblieft.

 17. Inge Gerritsen

  Waarschijnlijk heb ik in de namiddag tóch iets fout gedaan met het doorgeven van mijn respons. Vandaar nu even opnieuw.
  Ik begrijp je Maurice. Naast onderzoek, feiten, uitnodigingen accepteren en voorstellen doen, het ook logisch is (dit kan het haast niet anders) dan dat je het héle gebeuren plaatst dan wel probeert te plaatsen in een bredere context. Ieder weldenkend mens probeert te begrijpen wat er gaande is. En zéker hoe er met andersdenkenden in Nederland, ook mondiaal, momenteel wordt omgegaan. Op de website van Rob Elens, ha te Meijel (website Zelfzorgcovid19) onder rubriek: covid19 nieuws, deze korte (08:10) maar interessante link: The “Casedemic” hysteria:

  https://www.youtube.com/watch?v=xx45uMU6iuQ&feature=emb_logo

  Ron Bakker verzorgde de vertaling via zijn youtube kanaal, en verwijst naar het origineel. Ivor Cummins is de maker. Wie hij is, zijn achtergrond en drijfveer staat op diens youtube kanaal. Meer info zie o.a. About Ivor Cummins – Amazone. Ivor Cummins BE(Chem) CEng MIEI PMP® completed a BioChemical Engineering degree in 1990. He has since spent over 25 years in corporate technical… etc. Succes Maurice, hou vol en ik volg je graag.

 18. W vd Meulen

  Top Maurice, jij steekt je nek uit en godzijdank nog een aantal groepen , zaterdag demonstratie in den Haag, kom allemaal

 19. “11 augustus 21.57 uur: De uitbraak van het coronavirus in verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis in juni en juli heeft waarschijnlijk plaatsgevonden via een besmette bewoner en/of besmette medewerkers. Dat schrijft de GGD Rotterdam-Rijnmond. Er zijn ook deeltjes van het virus gevonden in het ventilatiesysteem van het verpleeghuis, bleek vorige week al uit een rapport van het RIVM, dat in handen was van EenVandaag. Maar dit lijkt volgens de GGD ‘niet de meest waarschijnlijke besmettingsroute’.”

  Van belang zijn de woordjes/zinsdelen “waarschijnlijk” en “lijkt” en “niet de meest waarschijnlijke”

  Kortom ze weten het niet en houden alle mogelijkheden open. Daarmee is de oorspronkelijke conclusie al afgezwakt maar ze houden alle mogelijkheden open.

  In Op1 vanavond 17 augustus 20.23 uur zegt Arie Slob met stelligheid dat ventilatie NIET de oorzaak was van de situatie in Maassluis.
  Een zelfde stelligheid die Van Dissel demonstreerde in de Tweede Kamer vorige week over de terrasbesmetting in Dokkum.

  Ik viel van mijn stoel en mijn schoen raakte daardoor een lamp in plaats van de TV. Daardoor kan ik dadelijk de rest van dit theaterprogramma nog tot mij nemen dan wel overschakelen naar Eva Jinek. Kijken hoe het er daar aan toe gaat.

  Vriendelijke groet, Hans

 20. Het systeem is er al (heel) lang. Politici, koningen, keizers en pauzen willen macht uitoefenen over de onderdanen, maar moeten wel weten wat er in het volk ‘leeft’. Anders gaan ze ten onder. Dus het manipuleren van nieuws is niet nieuw.

  1984 is een ‘Klassieker’, maar gelukkig Sciencefiction. Brave New World (Aldous Huxley) is nog duidelijker.
  President Loekasjenko (Wit Rusland) is een voorbeeld van iemand die het contact met zijn volk is verloren.

  Het Kabinet, RIVM en het OMT zijn slechts amateurs op dit gebied en hebben waarschijnlijk het beste met het Nederlandse volk voor. (Maar zijn een beetje eigenwijs. Er zou eens een ‘ego-tje’ gekrengt kunnen worden)

  Sommige berichten zijn ook gevaarlijk:
  https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/08/chinese-viroloog-en-klokkenluider-corona-komt-uit-militair-lab/
  Tot nu toe niets meer van gehoord.

  mvg,
  Peter

   1. Ik begrijp dat je fan was van Pim Fortuyn. Verder is deze reactie volkomen ridicuul. Geef argumenten of leg uit dat / waarom ik er volkomen naast zit.

    1. Ik wil vooral aangeven dat het leven van al te dissidente stemmen ook hier niet veilig zijn.

     (Een eye-opener wat dat betreft was de waslijst – het waren er meer dan 100 – van vooraanstaande Amerikanen die een mysterieuze ziekte gekregen hadden of bv een helicopterongeluk gekregen hadden. Was ten tijde van het Fukushima-gebeuren.
     Ben trouwens Belg, absoluut geen fan van China. )

 21. Maurice, volg je al van het begin. En ben het eens met je analyse tav oorzaken verspreiding. Stond op het punt te doneren. Maar je draaft te hard door. Toon wat mildheid. Niet iedereen is perfect en jij ook niet. Nog even en je zit in de Qanon hoek. Daar wil ik mijn geld niet aan schenken.

 22. Ik wil even terug komen op een eerdere reactie op de post van hjc de leeuw aan het begin van deze thread.

  HJC de leeuw vraagt waarom HCQ niet mag, mijn reactie: vanwege de EUL.

  Dit vraagt om wat meer uitleg.
  De EUL (Emergency Use Listing) is een procedure om een medicijn (vaccin) versneld op de markt te brengen. America kent een vergelijkbare procedure.

  Naast het feit dat er NOG geen geregistreerd medicijn mag zijn (daarom zal HCQ NOOIT worden toegelaten/erkent), is er een tweede belangrijke voorwaarde. Namelijk het voordeel van het medicijn moet groter zijn dan het nadeel (of het risico). Met alle maatregelen die we nu hebben is dit ook een no-brainer geworden.

  Even wat aanvullende informatie:
  De Universiteit in Melbourne heeft een database met genetische vingerafdrukken van virussen. Ik heb gelezen (maar kan het helaas niet meer terug vinden) dat de genetische vinger afdruk van SARS-CoV-n1 is vergeleken met SARS-CoV-n2. En wat denk je? Deze is (bijna?) gelijk. Dus we hebben niet te maken met een nieuw virus, maar gewoon met een door gemuteerde versie van het virus uit 2002/2003.

  Men is al 17 jaar bezig met de ontwikkeling van een vaccin voor dit virus en dat wil maar niet lukken. Ik weet niet of het om de effectiviteit gaat of om de veiligheid waardoor het vaccin er niet komt. Ik snap ook wel dat de urgentie de laatste weg was en dat daardoor de inspanningen heel minimaal zijn geworden, zeker nadat MERS onder controle is gekregen.

  Maar nu hebben we een nieuwe kans.

  Als we dan toch even naar SARS-1 terug kijken: Een zeer opmerkelijk gegeven, dat ons nu ook parten speelt. SARS-1 was zer gevaarlijk, getuige de IFR van 10%. Van de ca 8000 gevallen in 29 landen!!!! zijn er 800 overleden.
  MAAR 8000 gevallen in 29 landen? (waaronder Vietnam, Taiwan, China en Cananda)
  Dat is wel heeeel weinig, 8000 gevallen op tenminste 2.000.000.000 mensen? Dat aantal is zo laag dat ik dat niet geloof.
  Zie mijn eerdere hypothese waardoor er weinig slachtoffers in Oost-Azie zijn:
  https://maurice.nl/2020/08/13/covid-19-heeft-ook-de-griep-in-brazilie/#comment-227883

  Dus in die 17 jaar is er met veel geld een vaccin ontwikkeld.
  Dat vaccin, OF het werkt niet, OF het is niet veilig. En is dus nooit op de markt gekomen. Maar we hebben nu een nieuwe kans, op basis van de EUL hoeft het niet veilig te zijn, als de voordelen maar groter zijn dan de nadelen. En we hebben een kas-kraker.

 23. Hugo Bakker

  Ik heb nog niet zoveel hoop dat de wereld binnenkort een beetje wakker wordt en uit deze psychose gaat komen, maar hopelijk zit ik hier helemaal naast …

  Even een gedachtenspinsel.

  Wat we nu zien is dat we wereldwijd alles op alles moeten zetten om een relatief kleine groep kwetsbaren 80 plussers, met vaak onderliggende ernstige ziektes, te behoeden voor corona. En ja, niemand wil dat anderen lijden.
  Het inzetten van zware lockdowns en quarantaines worden hiertoe gerechtvaardigd.
  Met alle enorme gevolgen van dien. Een voorbeeldje: er zullen zeer ws miljoenen doden, en dit zijn veelal jonge kinderen, gaan vallen door hongersnood ontstaan door de inklappende economie.

  Waarom keren we het niet om en zorgen we ervoor dat de groep kwetsbare ouderen goed beschermd wordt, maar dan wel graag op een slimme manier waarbij de rest van de samenleving (65 jaar en jonger) min of meer gewoon op de oude wijze door kan draaien.

  Ik zou aan Jaap van Dissel en consorten hetvolgende willen voorleggen:

  Is de ‘1,5 m. afstand houden’ een goede maatregel om coronabesmetting te voorkomen?
  Het antwoord van Jaap moet een onomwonden “jazeker” zijn, anders begrijp ik er echt helemaal niets meer van. Want als dat niet zo is Jaap, dan moeten we die beknellende regel met enorme gevolgen onmiddellijk afschaffen.

  Oke Jaap, 1, 5 m. voldoet dus. Dan is mijn voorstel dat oude kwetsbare en bange mensen zelf zorgen dat ze 1,5 m afstand houden. Dat moet toch te doen zijn. Ze kunnen hiertoe ook nog een (gratis) 1,5 m. button op doen zodat iedereen weet: o ja, ff 1,5 m. afstand houden.
  Opa en oma beslissen zelf of ze willen knuffelen met de kleinkinderen ja/nee, daar hebben we geen betuttelende en zeer beperkende wetjes van Hugo de ‘Schoene’ voor nodig.
  We kunnen, om deze groep tegemoet te komen, ook aparte uurtjes bij de supermarkt, het zwembad, de bibliotheek etc. instellen, dan zijn we ook gelijk voorbereid voor ‘covid 20 t/m …’.

  We zorgen er als maatschappij ook voor dat, ondanks een bagatelliserende en sputterende Jaapje, de binnenruimtes van gebouwen echt ‘corona-proef’ worden.
  Goede ventilatie is sowieso geen weggegooid geld. Ook zouden de mensen met corona-verschijnselen in het beginstadium met goed werkende medicijnen zoals HCQ + zink behandeld moeten kunnen worden. En ff niet verbieden graag. De dokter en de patiënt mogen toch zeker zelf wel uitmaken welke aanpak ze willen?
  Nog twee aanvullende punten: niet-werkende mondkapjes niet verplichten, maar de mensen vrijwillig laten kiezen en het wondervaccin kan ook op vrijwillige basis.
  De gevaccineerden zijn toch immers goed beschermd Jaap? Met andere woorden, ik kan als niet-gevaccineerde een ander toch niet besmetten? Zo ja, wat heeft vaccinatie dan voor zin?

  Ik ben benieuwd naar jouw antwoord Jaap? Ik weet dat het moeilijk voor je is, maar wel graag logische argumenten in ‘Jip en Janneke’ taal hanteren. Zodat jij hetzelf en wij ook, allemaal kunnen begrijpen.

 24. Vervelende Turing test, een nieuwe poging:

  Ik wil even terug komen op een eerdere reactie op de post van hjc de leeuw aan het begin van deze thread.

  HJC de leeuw vraagt waarom HCQ niet mag, mijn reactie: vanwege de EUL.

  Dit vraagt om wat meer uitleg.
  De EUL (Emergency Use Listing) is een procedure om een medicijn (vaccin) versneld op de markt te brengen. America kent een vergelijkbare procedure.

  Naast het feit dat er NOG geen geregistreerd medicijn mag zijn (daarom zal HCQ NOOIT worden toegelaten/erkent), is er een tweede belangrijk punt. Namelijk het voordeel van het medicijn moet groter zijn dan het nadeel (of het risico). Met alle maatregelen die we nu hebben is dit ook een no-brainer geworden.

  Even wat aanvullende informatie:
  De Universiteit in Melbourne heeft een database met genetische vingerafdrukken van virussen. Ik heb gelezen (maar kan het helaas niet meer terug vinden) dat de genetische vinger afdruk van SARS-CoV-n1 is vergeleken met SARS-CoV-n2. En wat denk je? Deze is (bijna?) gelijk. Dus we hebben niet te maken met een nieuw virus, maar gewoon met een door gemuteerde versie van het virus uit 2002/2003.

  Men is al 17 jaar bezig met de ontwikkeling van een vaccin voor dit virus en dat wil maar niet lukken. Ik weet niet of het om de effectiviteit gaat of om de veiligheid waardoor het vaccin er niet komt. Ik snap ook wel dat de urgentie de laatste weg was en dat daardoor de inspanningen heel minimaal zijn geworden, zeker nadat MERS onder controle is gekregen.

  Maar nu hebben we een nieuwe kans.

  Als we dan toch even naar SARS-1 terug kijken: Een zeer opmerkelijk gegeven, dat ons nu ook parten speelt. SARS-1 was zer gevaarlijk, getuige de IFR van 10%. Van de ca 8000 gevallen in 29 landen!!!! zijn er 800 overleden.
  MAAR 8000 gevallen in 29 landen? (waaronder Vietnam, Taiwan, China en Cananda)
  Dat is wel heeeel weinig, 8000 gevallen op tenminste 2.000.000.000 mensen? Dat aantal is zo laag dat ik dat niet geloof.
  Zie mijn eerdere hypothese waardoor er weinig slachtoffers in Oost-Azie zijn:
  https://maurice.nl/2020/08/13/covid-19-heeft-ook-de-griep-in-brazilie/#comment-227883

  Dus in die 17 jaar is er met veel geld een vaccin ontwikkeld.
  Dat vaccin, OF het werkt niet, OF het is niet veilig. En is dus nooit op de markt gekomen. Maar we hebben nu een nieuwe kans, op basis van de EUL hoeft het niet veilig te zijn, als de voordelen maar groter zijn dan de nadelen. En we hebben een kas-kraker.

 25. Duitsland in de Jaren 30 (1933 specifiek) vs. De wereld anno 2020

  Voor de bron:
  https://de.wikipedia.org/wiki/1933
  Gebruik het kopje chronologie.

  – 30 januari 1933: Hitler wordt Reichskanzler
  – maart 2020: De WHO/RIVM/OMT komt aan de macht

  – Februari 1933: Er wordt een noodtoestand gecreerd (communisten worden steeds gevaarlijker, ze veroorzaken brand in de Reichstag door Marinus van der Lubbe)
  – Maart 2020: Er wordt een noodtoestand gecreerd door een mild Virus uit te roepen als Pandemie en dit “griepje” op de zgn A-lijst van zeer gevaarlijke ziekten te zetten

  – Gevolg: Noodwetten om de crisis te beteugelen
  Tegenstanders (communisten) werden geintimideerd en opgesloten (de eerste concentratie kampen)
  – Eerst noodverordeningen, met lockdowns als gevolg.
  Iedereen moet zich hieraan conformeren. Concentratie kampen in Nieuw Zeeland, Autralie en blijkbaar wordt in Nederland de voorbereiding ook al getroffen.
  Een noodwet wordt voorbereidt

  – De zgn Machtigingswet (Ermächtigungsgesetz) werd op 24 maart 1933 aangenomen waardoor het parlement zichzef 4 jaar lang buitenspel zet.
  In 1937 werd de wet verlengd tot 1941 en in 1939 werd de wet nogmaals verlengt tot 10 mei 1943
  – Na de zomer wordt de noodwet ter stemming gebracht in de tweede-kamer. Als deze wordt aangenomen heeft het parlement zichzelf voor 6 maand buitenwerking gesteld en de minister kan deze zelf steeds 2 maanden verlengen.

  – Dit is het einde van de Weimar republiek en er komt een gelijkschakeling waardoor iedereen onder het gezag van de Nazi’s komt. Einde van de democratie.
  – En er komt een gelijkschakeling, iedereen aan het vaccin.

  – am 31 März 1933 trat das sogenannte erste Gleichschaltungsgesetz in Kraft. Iedereen wordt gelijk gemaakt, een grote “wij club”, het oprichten van de Hitler Jugend in 1926 (jongens) en Bund Deutsche Mädel in 1930 (meisjes)
  – Iedereen wordt gelijk gemaakt, door middel van zichtbaar maken dat je gehoorzaamd via o.a. mondkapjes (een moderne Jodenster) en een vaccinatie paspoort

  – Op 10 mei 1933 vond op het Bebelplatz in Berlijn de beruchte boekverbranding plaats. Er komt censuur, een grote boekverbranding waardoor andere meningen niet meer naar buiten komen.
  – Er komt censuur, alle info die niet gevallig is wordt eerst aangemerkt als nep nieuws. Na enkele waarschuwingen wordt dit op social media gecensureerd en verwijderd. De “Social Media Verbranding”.

  – 22 September 1933: Das ‘Reichskulturkammergesetz’ wird verkündet.
  Oprichting van de Reichskulturkammer (Reichspressekammer). Een soort ballotage commisie die bepaalde wie de juiste boodschap verkondigde en dus door mocht blijven gaan en wie niet. Voornamelijk journalisten, schrijvers en musici die alleen het ware (goedgekeurde) woord zonder tegenspraak gingen verkondigen.
  – Opvallend dat de main stream media totaal geen critische geluiden laten horen. Waarom geen onderzoeks journalistiek? Bestaat er in Nederland al een “Reichskultuurkammer”?

 26. Sorry, ging niet helemaal goed.
  Dit hoort er als inleiding bij:

  De kop is Covid-1984.
  Dus een andere complot theorie kan er ook wel bij, dus ik ga er even met gestrekt been in:

  Laat ik beginnen met de uitspraak:
  Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd deze te herhalen.

  Ik ken deze website niet.
  Ik heb geen idee over de betrouwbaarheid, maar het is niet alleen onzin. Dus laten we voorlopig aannemen dat dit waar zou kunnen zijn.
  https://www.ninefornews.nl/quarantainekampen-in-nederland-dit-is-een-stap-te-ver/

  Vroeger hadden we hier een ander woord voor: “Concentatie kampen”

  Duitsland in de Jaren 30 (1933 specifiek) vs. De wereld anno 2020

  Voor een goede bron:
  https://de.wikipedia.org/wiki/1933
  Gebruik het kopje chronologie.

 27. Henk van der Pol

  En vanmorgen ook in Trouw een column met eindelijk eens een ander geluid: Ephimenco die zich niet langer bang wil laten maken!

 28. Media en zeker staatsmedia zijn van diezelfde staat afhankelijk, op z’n minst voor een groot deel. Dat maakt ze bepaald niet kritisch. Het kritische vermogen van een groot deel van “het volk” staat al lang op een laag pitje ben ik bang.
  Zie hoe lang al je een “afwijkende” waarheid aan het gezond verstand probeert duidelijk te maken, en niet zomaar, maar goed gedocumenteerd. Ja heel erg (te) langzaam komen er wat meer geluiden zoals jij ze brengt beste Maurice, maar verwacht weinig tot niets van starre organisaties als RIVM, OMT en regering.
  Overigens alleen maar complimenten met betrekking tot je volharding!!!

 29. Sorry, maar ik vind de vergeljking met 1984 klinklare onzin. Je kunt het wel of niet eens zijn met de manier waarop een overheid een pandemie probeert te lijf te gaan maar als er een aantal regels hiervoor worden geïntroduceerd wil dit nog niet zeggen dat hiermee een totalitair bewind zich aan het vestigen is. Dan zouden alle wetten en regels die we al hebben toch ook zo kunnen worden geïnterpreteerd? Maar behalve een paar wel heel dwarse denkers heeft niemand bezwaar tegen goede regels voor het verkeer bijvoorbeeld. Anders zou het namelijk maar een rotzooi worden buiten op straat, dus er is voor iedereen baat bij een overheid die dit soort zaken goed regelt.
  Waarom hou je je überhaupt met dit soort overspiegelingen bezig Maurice? Wat draagt dit wezenlijk bij aan de Covid-discussie?
  Ik heb je maanden geleden al eens een vraag gesteld, en die ga ik nog eens stellen: als je zoveel kritiek hebt op het overheidsbeleid en vindt dat de maatregelen meer schade aan de economie aanrichten dan dat ze voorkomen in termen van gezondheid, hoe zou de wereld er nu eruit zien wanneer er geen maatregelen zouden zijn genomen in maart? Dus, geen beperkingen als een lockdown, alles toegestaan, inclusief reizen, grote evenementen etc…etc… Hoeveel doden en hoeveel zwaar zieken met langdurig herstel zouden er zijn geweest?
  Als het lukt om hier een beetje goede voorstelling van te maken dan kan er misschien een soort van balans worden opgemaakt van de situatie waar we nu in zijn met die waar we in zouden zijn geweest. Interessant zou het op z’n minst wel zijn als theoretische exercitie.
  Bedenk wel dat, zoals je ook zelf hebt geschreven, er zaken meespelen als virus load en beperkte IC-capaciteit. Twee zaken die bij een volledig woekerende epidemie veel negatieve invloed op de mortaliteit van het virus zouden hebben gehad. Maar dat hoef ik je niet te vertellen, want beide zaken heb je zelf al eens beschreven.
  Het zou me groot plezier doen als je in alle openheid en eerlijkheid deze analyse aan zou durven. Alleen dan zouden we namelijk een inschatting kunnen maken of de wereld beter af is met of zonder lockdown (en dat bedoel ik dan in economische termen, dus nog afgezien van het sociale aspect wanneer er veel sterfte en menselijk lijden is). Want nu kennen we alleen de wereld met lockdown en overige maatregelen en weten dat dit in Nederland althans op jaarbasis ons ongeveer 5% aan economische krimp heeft opgeleverd.
  En een tip voor diegenen die graag beroemde titels lezen: lees ook eens Animal Farm. Heel verhelderend wat voor samenleving ontstaat als niet iedereen zich voor hetzelfde doel inzet.

 30. Maurice,

  Best raar dat je zo verbolgen bent over je LinkedIn-ban als je zelf kritische reacties niet plaatst, zie hieronder de post die ik vanmiddag probeerde te plaatsten:

  Sorry, maar ik vind de vergeljking met 1984 klinklare onzin. Je kunt het wel of niet eens zijn met de manier waarop een overheid een pandemie probeert te lijf te gaan maar als er een aantal regels hiervoor worden geïntroduceerd wil dit nog niet zeggen dat hiermee een totalitair bewind zich aan het vestigen is. Dan zouden alle wetten en regels die we al hebben toch ook zo kunnen worden geïnterpreteerd? Maar behalve een paar wel heel dwarse denkers heeft niemand bezwaar tegen goede regels voor het verkeer bijvoorbeeld. Anders zou het namelijk maar een rotzooi worden buiten op straat, dus er is voor iedereen baat bij een overheid die dit soort zaken goed regelt.
  Waarom hou je je überhaupt met dit soort overspiegelingen bezig Maurice? Wat draagt dit wezenlijk bij aan de Covid-discussie?
  Ik heb je maanden geleden al eens een vraag gesteld, en die ga ik nog eens stellen: als je zoveel kritiek hebt op het overheidsbeleid en vindt dat de maatregelen meer schade aan de economie aanrichten dan dat ze voorkomen in termen van gezondheid, hoe zou de wereld er nu eruit zien wanneer er geen maatregelen zouden zijn genomen in maart? Dus, geen beperkingen als een lockdown, alles toegestaan, inclusief reizen, grote evenementen etc…etc… Hoeveel doden en hoeveel zwaar zieken met langdurig herstel zouden er zijn geweest?
  Als het lukt om hier een beetje goede voorstelling van te maken dan kan er misschien een soort van balans worden opgemaakt van de situatie waar we nu in zijn met die waar we in zouden zijn geweest. Interessant zou het op z’n minst wel zijn als theoretische exercitie.
  Bedenk wel dat, zoals je ook zelf hebt geschreven, er zaken meespelen als virus load en beperkte IC-capaciteit. Twee zaken die bij een volledig woekerende epidemie veel negatieve invloed op de mortaliteit van het virus zouden hebben gehad. Maar dat hoef ik je niet te vertellen, want beide zaken heb je zelf al eens beschreven.
  Het zou me groot plezier doen als je in alle openheid en eerlijkheid deze analyse aan zou durven. Alleen dan zouden we namelijk een inschatting kunnen maken of de wereld beter af is met of zonder lockdown (en dat bedoel ik dan in economische termen, dus nog afgezien van het sociale aspect wanneer er veel sterfte en menselijk lijden is). Want nu kennen we alleen de wereld met lockdown en overige maatregelen en weten dat dit in Nederland althans op jaarbasis ons ongeveer 5% aan economische krimp heeft opgeleverd.
  En een tip voor diegenen die graag beroemde titels lezen: lees ook eens Animal Farm. Heel verhelderend wat voor samenleving ontstaat als niet iedereen zich voor hetzelfde doel inzet.

  1. @Remco, jij moet inderdaad even lezen waar Maurice de Hond mee bezig is. Als we in maart/ april naar zijn bevindingen hadden geluisterd, waren er zeker maatregelen getroffen, waren er vele malen minder doden en was de economie nog gezond. De overheid had dan nog wel haar oude machtspositie en niet het dictatoriale paniekvoetbal van nu …… dat dan weer niet ……. hmmmm wie zou zoveel zoete macht nu opgeven …… echt …. geen idee. Inderdaad. Kritiek is goed, maar onderbouw het even net zo sterk als Maurice de Hond alles onderbouwt, dan lees ik je hele stuk, akkoord?

   1. Mirjam, ook al spel je mijn naam al verkeerd om mee te beginnen, ik probeer toch je redenering te volgen. Maar ik snap ‘m niet. Misschien omdat je mijn hele stuk niet hebt gelezen, zoals je zelf zegt?
    Maar goed, Maurice begon pas eind maart met zijn kritische blogs, toen we al midden in de lock-down zaten. Dus maar goed dat de overheid al maatregelen had genomen, dit verder terzijde. Verder stel ik grote vraagtekens bij je verder niet onderbouwde bewering dat maatregelen die Maurice in de loop van april begon te suggereren, toen het grootste deel van de curve als was afgevlakt, zoveel levens zouden hebben gespaard. Waar baseer je dat op?
    Ik volg dit blog overigens al vele maanden hoor, dus ik weet wel heel goed waar het over gaat. Maurice berijdt steeds weer hetzelfde stokpaardje, namelijk dat van de ventilatie, aerosolen en de superspread-events, daarbij onder meer klagend aan een gebrek van aandacht van de gevestigde media. En hoewel hij wellicht een goede bijdrage heeft weten te leveren aan de discussie (ik schrijf wellicht want het is nog altijd niet duidelijk wat nu de rol van aerosolen precies is) heeft hij wat mij betreft ook al een grote misser op zijn naam staan; het virus zou volgens hem namelijk in de zomer in Europa verdwijnen, ook als we geen afstand meer zouden houden van elkaar. De werkelijkheid is dat we een opleving kennen van het virus, wat Maurice zeer eufemistisch een ’tussenfase’ noemt (Ik noem dat gewoon achteraf de bakens verzetten). Omdat hij dit vooraf niet heeft voorzien betekent dit dat zijn hypothese over de aerosolen, superspread-events e.d. wat mij betreft ongewijzigd geen stand houdt.
    Misschien moeten we ook van de aerosolen-theorie, hoewel goed dat er veel over wordt gesproken, nog geen wonderen verwachten. Ik denk dat we met z’n allen moeten accepteren dat het gewoon wat ingewikkelder in elkaar zit dan dat en wat mij, en met mij ook anderen, stoort is dat zijn stelligheid waarmee hij de zaken presenteert en de kracht waarmee hij zich afzet tegen de instanties heel veel mensen doet geloven dat er een overheid bezig is met kwade bedoelingen zich over ons heer en meester te maken. Laten we gewoon iets minder stellig worden en met meer respect voor elkaars mening proberen vooruit te komen.
    Dan nog even de kritiek op de overheidsbemoeienis en angst voor een totalitair regime. Dat noem ik op mijn beurt een waan en ik zie wat dat betreft veel gelijkenis met de autogordel-discussie van vier decennia geleden. Zelfs toen overduidelijk was aangetoond dat gordels vele levens zouden redden bestond een enorme weerstand tegen de invoering van de gordelplicht. Waarom? Mensen wilden geen inmenging in hun privé-sfeer en ze leidden en masse aan zelfoverschatting wanneer het ging om de kans dat ze een autobotsing zouden overleven. De discussie ging soms heel ver en kon mensen bijzonder boos maken. Lees wat dat betreft onderstaande citaat eens:

    “In de jaren zestig en zeventig voltrekt zich een stille verkeersramp op de Nederlandse wegen. Ieder jaar loopt het dodental op. De piek wordt bereikt in 1972 met drieduizend verkeersdoden. De verkeersmaatregelen die er dan eindelijk komen helpen wel, zoals de verplichte valhelm en autogordel, maar ze worden fel bestreden.

    Pieter van Vollenhoven, in de jaren zeventig voorzitter van de Raad voor Verkeersveiligheid: “Iedereen was absoluut tegen alles. Een verplichte autogordel werd gezien als inbreuk op de mensenrechten.” Het verzet leidt ertoe dat de gordel wel voorin, maar pas twintig jaar later achterin verplicht wordt gesteld.”

    Er is vrijwel niemand meer die zich nu nog verzet tegen de gordelplicht. En waarom zou je ook wanneer de gordel je helpt de kans dat je een botsing overleeft flink te vergroten?

    De Covid-maatregelen moet je in dat daglicht zien en het mooie is dat anders dan de gordelplicht die blijvend is deze maatregelen kunnen en zullen worden afgeschaft wanneer de pandemie is bedwongen.

    Los daarvan pleit ook ik wel voor het steeds kritisch beoordelen of Covid-maatregelen wel doeltreffend en in verhouding zijn. Als het ons lukt om onze werk- en leefomgeving zodanig in te richten dat we nu met minimale schade aan de economie toch een veilige omgeving kunnen creëeren dan geeft ons dat tijd om uit te vinden hoe het virus op een veilige manier uit te schakelen.

 31. Beste Maurice,
  Op de Balkan is de toename in het aantal besmettingen ook aan gesloten ruimtes te wijden,. Trouwfeesten in slecht geventileerde ruimten en discotheken. Dat is trouwens daar ook officieel bevestigd. Maar in NL is nog steeds de 1,5 meter dogma van kracht. Er was een trouwfeest met 500 gasten , deze werd in open lucht gehouden, geen enkele besmetting geconstateerd.
  P.S.
  Hartelijk bedankt voor je moed en doorzettingsvermogen

 32. @Remco,

  Je moet toch nog eens goed de blogs van Maurice lezen. Hij heeft vanaf het begin gezegd stop alle super spread events in niet geventileerde binnenruimtes. Bescherm kwetsbaren. Laat mensen niet binnen, maar juist naar buiten.

  Dit zijn er zomaar een paar. Kritiek is prima, maar graag wel even inlezen gozer.

 33. Alle (a)sociale media kanalen zijn verschrikkelijk geworden. Mensen maken het ook verschrikkelijk. Ik ben soort van gestalkt door een oud klasgenoot van mij op Facebook. Ik gaf aan dat er aan censuur werd gedaan en dat een nuchter tegengeluid (ook al is het meer onderbouwd dan welk standpunt van het RIVM dan ook) niet wordt geaccepteerd. Alles wat ik meldde werd door hem verdraaid en omgezet in iets waar hij mee aan de haal ging. Hij haalde er tot 3 keer toe complottheorieën over G5 en zendmast branden bij, terwijl ik het daar nooit over had gehad. Complete psychiatrie kreeg ik over me heen. Ik gaf in een prive bericht aan dat ik ivm mijn werk niet zo vrijgevig was met mijn mening op social media en vroeg hem om te stoppen met deze onterechte invulling van zaken. Compleet uit zijn stekker ging hij. Hij maakte schermafdrukken van de priveberichten en zette deze publiekelijk met de melding “haar goedverdiende baan is belangrijker dan vrijheid van meningsuiting”. Toen ik hem aangaf dat ik in mijn huidige baan vele malen minder verdien dan in de zorg (en we weten allemaal dat dat al niet veel is), dus dat het niets met geld te maken had, werd ik publiekelijk uitgemaakt als liegbeest en manipulatief.
  Ik bedoel te zeggen dat mensen bang zijn voor de waarheid, dat ze bang zijn dat dit daadwerkelijk aan de gang is en dat ze niet willen weten dat de overheid, welke hun hoop in bange dagen is, manipuleert (o.a. via de media). Social Media maakt daar dankbaar gebruik van, we doen het zelf. Om die reden heb ik overwogen alle Social media te stoppen. Ik heb het niet gedaan omdat toch wil weten wat er doorsijpelt en waar de “nog niet wakkere medemens” mee bezig is. Maar leuk is het al lang niet meer. Toen ik zag dat het LinkedIn account van Maurice geblokkeerd was, heb ik me wel met opgaaf van reden van LinkedIn verwijderd. Dat was de druppel. Eigenlijk zouden we dat massaal moeten doen.
  Als mensen met een goed verhaal, een goed stel hersens en een dosis eigenwaarde niet welkom zijn, dan hoor ik daar ook niet thuis. Dan ben ik beledigd dat mijn account niet door hen zelf is geblokkeerd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 
“Ze kunnen niet eens de pandemie voorspellen, die ze zelf hebben veroorzaakt” - 71056
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963