De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Belangwekkende Covid-19 cijfers uit Heinsberg

WHO en RIVM negeren nieuwste bevindingen met enorme gevolgen - 9632
Samenvatting van het artikel

De studie van Prof. Streeck in het zwaar getroffen Heinsberg/Gangelt net over de Duitse grens is het meest complete random onderzoek dat ik tot dusverre heb gezien. Helaas lijkt het er niet op dat Nederland de ambitie heeft om dit voorbeeld te volgen en/of te leren van dit soort studies. Daarom geef ik hier de belangrijkste conclusies tot nu toe.

Lees volledig artikel: Belangwekkende Covid-19 cijfers uit Heinsberg

Leestijd: 4 minuten

Belangwekkende Covid-19 cijfers uit Heinsberg

Prof. Hendrik Streeck heeft onderzoek gedaan in het zwaar getroffen Heinsberg/Gangelt. Hij is de directeur van het Instituut voor Virologie van de Universiteit van Bonn, en was gisteravond in het ZDF-Journaal. Het belangwekkende paper van zijn onderzoek in Gangelt (vlak over de grens bij Sittard) is net verschenen. Dat geeft een heel goed beeld van wat daar is gebeurd na een superspreading event op 15 februari 2020.

Het is bovendien karakteristiek voor wat er in een gemeenschap gebeurt na zo’n event met een grote uitbraak. In de gemeenschap van ruim 12.000 personen werd een steekproef getrokken van 919 personen, afkomstig uit 405 huishoudens. Er werd een vragenlijst beantwoord, bloed afgenomen, en monsters verzameld van zowel de keel als van oppervlaktes in huis. Het is het meest complete random onderzoek dat ik tot dusverre heb gezien. Met belangwekkende resultaten.

Voordat ik in ga op de resultaten, eerst een voor mij schokkende en helaas veelbetekenende bevinding. Rond 15 februari was het carnaval, naar later is gebleken, een superspreading event. Toen men op 28 februari door had dat er in Gangelt veel mensen besmet waren vond een complete shutdown van de gemeente plaats. Scholen gingen dicht, alle plekken waar groepen mensen konden samenkomen ook, openbaar vervoer stopte en nog een verscheidenheid van andere maatregelen. 1.000 feestgangers gingen in quarantaine.

Gangelt

Dit was dus op 28 februari, vlak bij de Nederlandse grens. Op 5 maart gaf Minister Bruins antwoord op kamervragen van o.a. Kamerlid Omtzigt over de ontwikkelingen in Gangelt. Het is uitermate boeiend om dit antwoord te lezen met de kennis van nu.

Op dezelfde dag, 5 maart, als deze brief aan de Kamer, vond in Kessel, hemelsbreed 40 kilometer afstand van Gangelt, een liefdadigheidsevent plaats met 500 mensen. Ook dat is een superspreading event geweest, waar ik op deze plek over geschreven heb. Kort erna bleken er veel mensen besmet te zijn. Alleen is er in Kessel vervolgens geen enkele specifieke maatregel genomen. Alleen de generieke maatregelen die rond 19 maart voor heel Nederland werden getroffen.

In die gemeente is er ook geen enkel specifiek onderzoek gestart. Eind maart werd de plaats opgemerkt in de regionale pers. Pas rond half april kwam het geval Kessel in de landelijke media. EenVandaag besteedde er op 19 april een reportage aan met de veelbetekenende titel “Maar waarom hier, in dit kleine dorpje?”. In 6 weken waren er in de gemeente 165 mensen overleden. In week 13 (eind maart) overleden er 5 keer zoveel mensen als gemiddeld in de weken 1 tot en met 10.

Top 5

Inmiddels behoort de gemeente tot de top 5 gemeenten in Nederland ten aanzien van het aantal besmette personen, ziekenhuisopnames en sterftegevallen.

Dus terwijl in Gangelt 2 weken na het superspreading event op 15 februari hard is ingegrepen, is dat niet gebeurd in Kessel. Noch dat er eind maart direct een groot onderzoeksprogramma in die gemeenschap is opgestart. Wat een verschil van aanpak tussen Nederland en Duitsland! De kwalificatie “goedwillende amateurs” voor de aanpak in Nederland, is nog het meest positieve dat je kan zeggen.

Prof. Streeck is in het ZDF-journaal geinterviewd.

Hij vertelt daar over de belangrijkste resultaten. Inmiddels heb ik ook zijn paper gelezen en dit vind ik de belangrijkste bevindingen:

22% van de mensen die besmet waren hebben er zelf niets van gemerkt en hebben geen klachten gehad.

0,41% van alle besmette personen is overleden. Dit houdt in dat de IFR (Infected Fatality Rate) op maximaal 0,52% wordt berekend. Als dit percentage voor Nederland zou gelden, dan zou in Nederland de besmettingsgraad al ergens tussen 15% en 20% liggen. Maar omdat het in Gangelt om een relatief klein aantal doden gaat, denk ik dat het percentage dat uit een groot Italiaans onderzoek komt van 0,75% toch waarschijnlijker is voor Nederland. En dan ligt het percentage nu ergens tussen 10 en 13%.

Meer symptomen

Streeck toont aan dat de mensen die aanwezig waren bij het superspreading event meer symptomen hadden en zieker waren, dan de mensen die daar niet waren besmet (met een factor 1,63).  Zij die besmet waren geraakt bij dat superspreading event vertoonden in 16% van de gevallen geen symptomen. Zij die elders besmet waren (vooral in het eigen huishouden) vertoonden in 36% van de gevallen geen symptomen.

Dit is een bevestiging van het beeld dat patiënten zieker worden naarmate ze meer aan het virus zijn blootgesteld, maar ook dat je blijkbaar bij een superspreading event (met zwevende aerosols) intenser met het virus in aanraking komt, dan als je besmet wordt omdat je bijvoorbeeld thuis met een besmet persoon samenleeft.

Belangwekkende Covid-19 cijfers uit Heinsberg - 6268

De kans dat je besmet wordt door een familielid dat ook besmet is, bleek duidelijk kleiner dan je zou verwachten, ondanks het feit dat je dus veel in de buurt van een besmet persoon bent geweest (en dus zeker geen 1,5 meter afstand hebt gehouden).  In een gezin met 4 personen heb je dus een risico van 40% dat je ook besmet wordt. Daarvan vertoont x% vervolgens ook lichtere symptomen.Belangwekkende Covid-19 cijfers uit Heinsberg - 6269

Gevolgen voor beleid

De resultaten zijn in lijn met bevindingen in andere onderzoeken en ook van datgene dat ik in mijn blogs de afgelopen anderhalve maand heb geschreven.

Die wetenschappelijke bevindingen zouden grote gevolgen moeten hebben voor het beleid dat nu verder wordt gevolgd in Nederland (en de hele wereld). Gecombineerd met datgene wat we al uit andere studies wisten zijn dit mijn conclusies:

Superspreading events zijn de belangrijkste bron voor de exponentiële groei van het aantal besmette personen.

De mate waarin je besmet (en ziek) wordt is bij een besmetting door zwevende aerosols beduidend groter dan als je besmet wordt door een vorm van direct contact met een besmet persoon.

De kans dat je besmet wordt als je onbeschermd dicht bij een besmet persoon bent is beduidend kleiner dan tot nu toe aangenomen werd. (Als je thuis maar een kans van 40% hebt om besmet te raken door een huisgenoot, hoeveel risico loop je dan op straat of in een winkel als je even in de buurt bent van iemand die besmet is?).

Buiten nauwelijks kans

Het stoppen van bijeenkomsten met veel mensen, zoals eigenlijk wereldwijd is gedaan, heeft een grotere impact op de daling van de uitbraak van het virus, dan het houden van de 1,5 meter afstand.

In combinatie met het gegeven dat je buiten een veel kleinere kans op besmetting hebt dan binnen, is eigenlijk elke restrictie die je oplegt aan de omgangsvormen van mensen in de buitenlucht onzinnig. Het heeft vrijwel geen effect op de omvang van de verspreiding van het virus!

In binnenruimtes moet je wel oppassen, Maar dan eigenlijk meer om niet via aerosols besmet te worden, dan rechtstreeks door een besmet persoon zelf. Voorzichtigheid (o.a. door mondbescherming) is wel verstandig. 1,5 meter afstand is eigenlijk veel minder relevant.

Laten we hopen dat ook het RIVM en de virologen in Nederland deze studie snel tot zich nemen en dan de juiste maatregelen nemen, waardoor Nederland snel op een slimmere manier uit de lockdown kan komen.

U heeft zojuist gelezen: Belangwekkende Covid-19 cijfers uit Heinsberg.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
“Ze kunnen niet eens de pandemie voorspellen, die ze zelf hebben veroorzaakt” - 71056
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024