Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De impact van klimaatverandering op het politieke klimaat

De impact van klimaatverandering op het politieke klimaat - 64168
Samenvatting van het artikel

Er zijn grote verschillen naar politieke voorkeur t.a.v. de noodzaak van het nemen van klimaatmaatregelen. Net zoals Corona speelt "angst" een belangrijke rol. Maar nu staat niet het overgrote deel van Nederlanders achter de maatregelen. Dat zal een grote impact hebben op wat er in Nederland op en na 22 november gaat gebeuren.

Lees volledig artikel: De impact van klimaatverandering op het politieke klimaat

Leestijd: 5 minuten

De impact van klimaatverandering op het politieke klimaat

Column Plasterk

In De Telegraaf schreef Ronald Plasterk een column met deze titel:

De impact van klimaatverandering op het politieke klimaat - 64159

Wat hij in die column signaleert, baart mij ook zorgen. Maar niet zozeer over de kans op een politieke moord, maar op de kans dat, zeker als PvdA/GroenLinks en D66 niet in het kabinet zullen komen, de samenleving ontwricht zal worden door acties van degenen die vinden dat we er alles aan moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan. Acties van een omvang, ernst en duur, zoals we die niet eerder in Nederland hebben gekend.

Harde data

Voordat ik het bovenstaande verder uitwerk, zal ik antwoord geven op vragen die ik regelmatig krijg over wat mijn visie is op het onderwerp klimaatverandering en de maatregelen die er genomen worden.

Daarbij is het van belang te beseffen dat mijn benadering is, zoals ik die altijd doe: niets klakkeloos aannemen, zelf naar de bronnen gaan, veel studies lezen, standpunten en onderbouwingen tegenover elkaar zetten en logica toepassen. Juist door mijn ervaringen vanuit de Coronaperiode weet ik hoe belangrijk dat is. Want juist in die periode heb ik kunnen vaststellen hoe makkelijk media en wetenschappers met een dominant verhaal meegaan en hoe makkelijk andere standpunten worden genegeerd of geridiculiseerd.

Op basis van mijn analyses ben ik tot de volgende bevindingen gekomen:

  • Sinds 1900 is de gemiddelde temperatuur van de aarde gestegen met 1 graad Celsius. Sinds 1980 is er sprake van een versnelling t.o.v. de periode ervoor. Dit is de bron. 
De impact van klimaatverandering op het politieke klimaat - 64160
  • In Nederland is de stijging een factor 2 keer zo hoog (net zoals in grote delen van Europa).
  • De zeespiegel stijgt al meer dan 100 jaar gestaag. In Battery Park op Manhattan meet men al heel lang de hoogte van de zeespiegel. Deze grafiek laat zien dat de stijging al heel lang geleidelijk is met 29 cm in 100 jaar. Dit is de bron, waar alle stations in de wereld te vinden zijn.
De impact van klimaatverandering op het politieke klimaat - 64161
  • De stijgingen van de temperatuur gaan niet geleidelijk over de aarde. We zien wel dat de laatste 5 jaar op veel plekken op de aarde records worden gebroken.

Oorzaak en toekomst

Zijn de cijfers uit het verleden min of meer duidelijk, de grote vraag is natuurlijk:

  • Waardoor komt het? En met name wat is de invloed van de mens erop?
  • Hoe zal het verloop in de toekomst zijn?

Oorzaak

Nadat ik alles gelezen heb en ook de ontwikkeling van de cijfers in de tijd heb gezien, inclusief de ontwikkelingen in de afgelopen 1000 jaar, vind ik het niet overtuigend bewezen dat de stijging van de temperaturen met name komt door het CO2-gehalte in de lucht. Noch dat ik het overtuigend bewezen vind dat het vooral komt door de uitstoot van de menselijke activiteiten van CO2.

En als ik de laatste klimaatmodellen van het IPCC bekijk dan zie ik dit:

De impact van klimaatverandering op het politieke klimaat - 64164

Een model is afhankelijk van de aannames, die men hanteert. Het is goed zichtbaar dat bij dit IPCC-model er vanuit wordt gegaan dat het CO2 niveau (vrijwel) volledig verantwoordelijk is voor de stijging van de gemiddelde temperatuur van de aarde. (Want in het model buigt die temperatuur na 2030 af in relatie tot de verlaging van de CO2 uitstoot). Maar dat die relatie er ligt en in deze mate is even zacht als toen er in 2020 gesteld werd door de WHO en de gezondheidsautoriteiten dat het Covid-virus niet door de lucht ging!

Het is wel van belang met betrekking tot de geleidelijke stijging van de temperatuur van de aarde en de zeespiegel om maatregelen te nemen en te anticiperen op de gevolgen ervan. Ook die maatregelen kunnen pittig zijn, maar wel verschillend per regio. (Mede omdat de temperaturen niet overal in dezelfde mate stijgen).

Angst als middel

In de Coronaperiode hebben we gezien hoezeer angst werd gebruikt om ervoor te zorgen dat de mensen zich aan ingrijpende maatregelen zouden houden. Niet alleen werd veel gesloten en een avondklok ingesteld, maar men moest ook 1,5 meter afstand houden (ook buiten) en regelmatig de handen wassen/desinfecteren. Daarbij werd ook gedaan alsof het risico voor vrijwel alle leeftijdsgroepen groot was. Over het gebruik van angst heb ik vorige week nog geschreven.

Ik heb het al vaker vergeleken met de patronen die we herkennen bij religies, ook andere dan de grote wereldreligies. Er is angst voor het gevaar (ziekte, hongersnood, oorlog) en wat er na de dood zal gebeuren (hemel of hel?). En via het zich houden aan de voorschriften van die religie, probeert men dat gevaar te beheersen. Ook wordt daarmee geprobeerd het menselijk gedrag binnen bepaalde normen te houden (denk aan de 10 geboden!).

Twijfelachtige onderbouwingen

De gevaren van klimaatverandering worden stevig aangezet. Voor mensen die dat gevaar als groot en dreigend ervaren is het streven naar een vermindering van de uitstoot van CO2 een manier om dat ervaren gevaar hanteerbaar te maken. Dat kan men doen door in het eigen leven de uitstoot te beperken, maar ook door actief te proberen anderen dat ook te laten doen. Zowel door bepaald handelen van de overheid als door het actievoeren bij bedrijven, die men verantwoordelijk acht voor de uitstoot en het daaruit voortvloeiende gevaar in hun ogen.

Het is heel makkelijk om vanuit bijzondere weersontwikkelingen in de wereld de bewijzen te zien dat we op een afgrond afrennen. In welke mate dat echt beduidend meer gebeurt dan in het verleden wordt hetzij genegeerd of met twijfelachtige onderbouwingen geponeerd. (Vergelijkbaar met het opereren van het RIVM tijdens de coronacrisis). Zo blijkt bijvoorbeeld het aantal hectaren verbrand bos in Europa in 2023 gelijk te lopen met dat van de afgelopen 10 jaar (volgens de officiële Europese cijfers). Maar vanuit de media en ook officiële uitspraken krijg je de indruk dat het dit jaar weer erger is dan de vorige jaren.

Groot verschil met Corona

In de Coronaperiode was het overgrote deel van de Nederlanders bang voor de dreiging van Corona en stond achter de genomen maatregelen. Ook binnen de politiek was er een grote meerderheid voor de maatregelen. Dat is ten aanzien van klimaatverandering duidelijk niet het geval!

Bij een onderzoek begin juli via Peil.nl gaf 54% van de Nederlanders aan het eens te zijn met de stelling “Wat we ook doen in Nederland, het zal geen invloed hebben op het klimaat”. 40% denkt dat het wel invloed zal hebben. Er is een groot verschil tussen kiezers van de verschillende politieke partijen.

De impact van klimaatverandering op het politieke klimaat - 64167

Kiezers van D66, GroenLinks, PvdD, Volt, PvdA en ChristenUnie zijn het in overgrote mate oneens met die stelling.  Aan de andere kant van het spectrum zien we de kiezers van BBB, PVV, JA21, FVD en BVNL. Bij VVD, CDA en SP zien we cijfers, die meer op de gemiddelden in Nederland lijken (54% eens met de stelling en 40% oneens).

Na 22 november

Ten aanzien van de invloed van de mens op klimaatverandering en de te nemen maatregelen is er dus een groot verschil tussen de kiezers van de partijen in die twee blokken. En dat bij een onderwerp waar niet alleen heel veel geld mee gemoeid is, maar ook veel emotie.

Daar liggen mijn grote zorgen. Stel dat de VVD gaat regeren met alleen de partijen uit het blok, dat sceptisch is over de werking van de maatregelen tegen klimaatverandering. Er zal dan een verharding en een sterke stijging van de actiebereidheid ontstaan bij degenen die wel denken dat door die maatregelen een ramp kan worden afgewend.

Het zal zowel de regeringsvorming sterk bemoeilijken als de stabiliteit van de samenleving ondermijnen. Mede daarom heb ik nogmaals een alternatieve aanpak van regeringsvorming voorgesteld. 

Het is in ieders belang dat de angsten niet verder worden aangewakkerd, want de gevolgen daarvan voor ons allemaal zouden wel eens heel groot kunnen worden. En dan heb ik het niet zozeer over  een politieke moord, maar wel over de onbestuurbaarheid van Nederland en een verdere polarisatie binnen de samenleving.

U heeft zojuist gelezen: De impact van klimaatverandering op het politieke klimaat.

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019