Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Andere crises worden nu als veel dreigender ervaren dan een nieuwe Coronagolf

Andere crises worden nu als veel dreigender ervaren dan een nieuwe Coronagolf - 49204
Samenvatting van het artikel

Na de Algemene Beschouwingen zijn via Peil.nl 9 crises/grote problemen aan de kiezers voorgelegd om die in volgorde van belang te plaatsen. Er zijn grote verschillen naar politieke voorkeur. Een volgende Coronagolf is het minst grote probleem van het grootste deel van de ondervraagden.

Lees volledig artikel: Andere crises worden nu als veel dreigender ervaren dan een nieuwe Coronagolf

Leestijd: 3 minuten

Andere crises worden nu als veel dreigender ervaren dan een nieuwe Coronagolf

Na de Algemene Beschouwingen is een steekproef van bijna 4000 Nederlanders ondervraagd over zowel die Algemene Beschouwingen als hoe men de verschillende crises/grote problemen van dit moment ervaart. Naast het onderstaande verslag zijn er nog twee rapporten gemaakt. De zetelverdeling, zoals die na de Algemene Beschouwingen is, en de reactie op een groot aantal vragen m.b.t. die Algemene Beschouwingen.

Crises/grote problemen

We legden 9 crises/grote problemen aan de ondervraagden voor en vroegen om die in volgorde van belangrijkheid te plaatsen. Door de gemiddelde waarde, die er uit is gekomen, van het getal 8 af te trekken, kunnen we inzichtelijke grafieken maken, waarbij de hogere staaf betekent dat men gemiddeld dat probleem belangrijker vindt dan een lagere staaf. De totaaluitslag voor alle Nederlanders is deze:

Andere crises worden nu als veel dreigender ervaren dan een nieuwe Coronagolf - 49192

Uit dit overzicht blijkt o.a. dat de hoge energiekosten en de sterke prijsinflatie gemiddeld het hoogst scoren en een mogelijke nieuwe coronagolf het laagst. Een groot deel van de ondervraagden plaatste dat op de laatste plaats. Daarom is het cijfer 0,6. Ook valt goed te zien dat het onderwerp “stikstofproblematiek”, dat in de zomer zo veel de gemoederen in beweging bracht nu op de één na laatste plaats terecht is gekomen.

Er blijkt een duidelijk verschil in beantwoording te zijn naar het inkomensniveau van het huishouden.

Andere crises worden nu als veel dreigender ervaren dan een nieuwe Coronagolf - 49193

Het is duidelijk te zien dat bij de drie crises die het meest genoemd worden door de lagere inkomens hoger worden gezet in de rangorde dan bij de hogere inkomens. Bij de onderwerpen op de vierde en vijfde plaats (Oekraïne en polarisatie samenleving) zien we dat juist andersom. Ook wordt klimaatverandering hoger geplaatst bij de hogere dan de lagere inkomens.

Daarbij is het van belang te beseffen dat er grote verschillen zijn in de politieke voorkeur van de verschillende inkomensgroepen.

  • Onder de hogere inkomensgroepen scoren D66 en de VVD meer dan twee keer zo goed als onder de lagere inkomensgroepen. Dat verschil is nu nog groter dan bij de verkiezingen in maart 2021.
  • Alleen bij PVV en SP zien we het tegenovergestelde patroon.
  • Bij de andere partijen is het patroon diffuser. Bij JA21 zien we wel dat die partij het wat beter doet bij de hogere dan de lagere inkomens, maar het verschil is zeker niet zo groot als bij VVD en D66. Bij BBB zien we een wat zwaarder accent bij de lagere inkomens, maar bij de hogere inkomens scoort deze partij toch nog even hoog als D66.

Verschillen per partij

Ten aanzien van de 9 crises/grote problemen zijn er forse verschillen in patronen tussen de kiezers van de partijen, die ten dele met de inkomenspositie samenhangen.

Voor ieder van de 9 voorgelegde crises/grote problemen is er een grafiek gemaakt naar die score van de kiezers van de verschillende partijen. Hieronder de 9 verschillende grafieken. Daarbij zijn er een aantal met grote verschillen in scores tussen de kiezers van de verschillende partijen.

49203
Andere crises worden nu als veel dreigender ervaren dan een nieuwe Coronagolf - 49202
49201
Andere crises worden nu als veel dreigender ervaren dan een nieuwe Coronagolf - 49200
Andere crises worden nu als veel dreigender ervaren dan een nieuwe Coronagolf - 49199
Andere crises worden nu als veel dreigender ervaren dan een nieuwe Coronagolf - 49198
49197
Andere crises worden nu als veel dreigender ervaren dan een nieuwe Coronagolf - 49196
Andere crises worden nu als veel dreigender ervaren dan een nieuwe Coronagolf - 49195

De voorgaande 9 grafieken laten goed zien hoe groot de verschillen zijn tussen de kiezers van de verschillende partijen. Vooral bij het onderwerp asielzoekers en klimaatverandering zien we grote verschillen tussen de partijen aan de ene kant van de grafiek en die aan de andere kant.

De D66-kiezers bevinden zich t.a.v. de meeste crises/grote problemen aan de andere kant van het spectrum dan de kiezers van BBB en PVV.

In de onderstaande grafiek tenslotte zijn voor de 9 crises/grote problemen de scores van D66, VVD en BBB weergegeven.  Daar zijn de verschillen tussen de huidige kiezers van de drie partijen goed zichtbaar.

49194

Over een aantal maanden zullen we dit onderzoek herhalen.

U heeft zojuist gelezen: Andere crises worden nu als veel dreigender ervaren dan een nieuwe Coronagolf.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019