Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Datagegoochel in het belang van de nieuwe religie

Datamanipulatie in het belang van de nieuwe religie - 47391
Samenvatting van het artikel

Een flagrant voorbeeld van de manier waarop officiële instanties hun professionaliteit en integriteit op het spel zetten om het dominante narratief te ondersteunen. Engelse CBS werkt met het cijfer van 8% ongevaccineerden. Terwijl de Engelse gezondheidsdienst een percentage van 21% ongevaccineerden heeft en een landelijk onderzoek op 26% uitkomt, blijft het Engelse CBS met die 8% werken. Hetgeen ook grote invloed heeft op de berekening van de effectiviteit van het vaccin.

Lees volledig artikel: Datagegoochel in het belang van de nieuwe religie

Leestijd: 6 minuten

Datagegoochel in het belang van de nieuwe religie

Omdat ik de complicaties van mijn galblaasverwijdering vrijwel overwonnen heb, ben ik weer goed genoeg om een nieuw artikel voor onze site te schrijven. Vrijdag mag ik naar huis en net zoals bij mijn operatie ben ik vol lof over alle betrokkenen van de zorg hier in het Flevoziekenhuis.

Ik heb wel veel nieuws gevolgd en gelezen van de afgelopen week (zo erg was mijn conditie gelukkig niet, dat ik dit niet kon doen), en ik wil het vandaag vooral hebben over een aantal patronen, die daarbij nog zichtbaarder zijn geworden dan ze al waren.

Er is maar één conclusie mogelijk

De gemeenschappelijke noemer is daarbij, dat gedaan wordt alsof de wetenschap maar tot één conclusie kan leiden en dat:

  • er alles aan gedaan wordt om via data-analyses de gewenste uitkomst te halen
  • studies die iets anders laten zien dan die gewenste uitkomst worden genegeerd of gediskwalificeerd
  • eminente wetenschappers, die andere conclusies trekken dan het dominante narratief, genegeerd worden of weggezet als een nut-case.

Degenen die dat dominante narratief volgen twijfelen niet en zien alles als een bevestiging van dat dominante narratief.

Ik heb dat al eerder vergeleken met de patronen die we zien bij orthodoxe religies. Zoals de vroegere fase van het Katholicisme, waar geen ruimte was voor afwijkend geluid en er grote consequenties waren als je die liet horen.

Het tegengeluid kent vele wetenschappers, die – vanuit hun vakgebied – laten zien waar je grote vraagtekens kan zetten bij het dominante narratief of aangeven waar dat dominante narratief onjuist is. Denk aan degenen die al begin 2021 zeiden dat ook mensen die gevaccineerd waren, besmet zouden kunnen raken en anderen weer kunnen besmetten.

Gedachtegang

Maar volgens de hogepriesters van de nieuwe religie was dat niet het geval. Tot aan de zomer 2021 was dat vrijwel overal de gedachtegang die leidend was “je raakt niet geïnfecteerd als je gevaccineerd bent”, en die in de zomer werd omgegooid naar: “Je kunt wel geïnfecteerd raken, maar het beschermt tegen ernstige ziekte en overlijden”. Degenen in de ziekenhuizen zouden vrijwel alleen ongevaccineerden betreffen.

In het najaar van 2021 kregen we hier de 3G-regeling, die ook was gebaseerd op de aanname dat je geen infectie kon hebben en doorgeven als je de afgelopen negen maanden gevaccineerd was. Ook toen was het al evident dat dit door de data werd gelogenstraft. Maar ook dat werd door het nieuwe kardinalenoverleg, genaamd OMT, lang genegeerd.

Het dominante verhaal werd aangepast op het moment dat het niet meer te handhaven was, maar dan wel op een schaamteloze manier. Want dan werd gedaan alsof ze dat nieuwe verhaal altijd al zo hadden verteld.

Een schrikbarend voorbeeld: het aandeel ongevaccineerden

Op vele plekken in de wereld ben ik data-specialisten tegengekomen die weinig van het virus weten, maar enorm veel van data en data-analyse, en die gewoon hun ogen niet konden geloven wat ze zagen. Prof. Norman Fenton uit Engeland is daar één van en het is onthutsend te zien hoe zo een man weggezet wordt door virologen en epidemiologen, die voor wat data-analyse betreft niet eens in zijn schaduw mogen staan.

Ik kwam vorige week een kenmerkend voorbeeld tegen, waar eigenlijk alles in samenkomt wat er in die afgelopen 2,5 jaar is mis gegaan. Een simpele maar adequate analyse van Prof. Fenton, die nota bene door Twitter is aangemerkt als schadelijke content…… Hier zie je zijn stuk en een korte video waarin hij uitlegt wat hij gevonden heeft. Hieronder zal ik het kort omschrijven.

In Engeland zijn er twee belangrijke databronnen.

  • ONS (Office for National Statistics), zoiets als het CBS
  • NHS (National Health Service)

Bij veel analyses worden de cijfers van ONS gebruikt.

Nu is er tussen deze twee instanties een groot verschil in het aandeel ongevaccineerden onder de bevolking boven de 18 jaar. Bij ONS is dat cijfer 8% en bij NHS  21%. (minimaal één keer gevaccineerd).

Dat grote verschil heeft ook hele grote gevolgen als je het effect van het vaccin wil berekenen als bescherming tegen besmetting, ernstige ziekte of dood. De uitkomst van die berekening wordt steeds gunstiger voor het vaccin als je bij je berekening met een lager aantal ongevaccineerden werkt. Stel dat 21% van de ernstig zieken ongevaccineerd is dan levert het vaccin geen bescherming op als 21% van de bevolking ongevaccineerd is, maar een forse bescherming als 8% van de bevolking ongevaccineerd is (even geen rekening houdende met leeftijden).

En omdat veel berekeningen in het Verenigd Koninkrijk werken met de cijfers van ONS (hun CBS) is de impact van die 8% ongevaccineerden op veel berekeningen groot. Prof Fenton vestigt daar al een lange tijd de aandacht op, maar zijn opmerkingen worden genegeerd en hij wordt weggezet als een halve zool.

BBC-documentaire

Maar er is iets belangwekkends gebeurd. De BBC heeft een documentaire gemaakt in juli die ging over de vraag waarom die 8% zich niet liet vaccineren. En daarvoor hebben ze ook een gerenommeerd onderzoeksbureau  ICM een landelijke steekproef laten trekken van 2500 mensen die ze over dit onderwerp hebben ondervraagd.  Dit is hun rapport.

Nu is het bij dit soort onderzoeken gebruikelijk om de belangrijkste demografische kenmerken uit het onderzoek, zoals geslacht, leeftijd en regio, te ijken op die van de landelijke cijfers. Dat heet “weging”. En daar doet het onderzoek ook verslag van. En op die genoemde kenmerken leek de steekproef goed op de landelijke cijfers en moest er via weging weinig worden bijgesteld.

Er was echter een factor met een kolossaal verschil: van de ondervraagden gaf 26% aan niet gevaccineerd te zijn!

Ja, u leest het goed: 26% van de steekproef gaf aan ongevaccineerd te zijn.  Een heel ander percentage dan de 8% van het ONS!

En wat doet men dan in dit onderzoek ten behoeve van de BBC-uitzending? Men weegt deze uitkomst van 26% terug naar de 8% van ONS. Dus eenvoudig gezegd “iedere ongevaccineerde telt maar voor 8/26e mee in het onderzoek”.  Op die manier krijg je dus als einduitkomst van het onderzoek dat 8% ongevaccineerd is. En dat was ook het cijfer dat in de BBC-documentaire werd gebruikt.

Fout in het onderzoek

Elke rechtgeaarde marktonderzoeker en data-analist trekt zijn haren uit zijn hoofd bij deze werkwijze. Als je onderzoek op diverse kenmerken een goede weerspiegeling betreft en op dit ene punt zo enorm veel verschilt, dan begin je eerst met te bekijken wat de oorzaak kan zijn. Een fout in het onderzoek? Een foute steekproeftrekking? Maar als je ook weet dat NHS zelf met een percentage van 21% ongevaccineerd komt, dan is het laatste wat je vervolgens mag doen het hele onderzoek terugwegen naar die 8% ongevaccineerd. En dan ook nog dat cijfer als cruciaal getal gebruiken bij die BBC-documentaire.

Iedereen die iets weet van steekproefonderzoek en data-analyse kan zien dat wat hier gebeurd is absoluut niet zou mogen. Maar ook mensen als Fenton staan voor dichte deuren bij de traditionele media en de BBC komt met een uitzending die op die genante analyses zijn gebaseerd.

Het benadrukt trouwens een ander punt dat mij ook in die afgelopen 2,5 jaar is opgevallen: het overgrote deel der medici, virologen en epidemiologen weten weinig tot niets van data-analyse.  Ze herhalen alleen de cijfers die ze krijgen vanuit officiele instanties of onderzoeken, vaak uitgevoerd door belanghebbende partijen.

Geen correcties

Kenmerkend is ook dat de ONS/ de Engelse CBS tot nu toe geen correcties heeft toegepast op haar percentage gevaccineerden en dat ook deze landelijke steekproef blijkbaar geen reden voor hen is om – met enige schaamte – terug te komen op de foute cijfers die zij hanteren. Zodat zij vanaf nu wel werken met 21% ongevaccineerd of hoger.

Het zou daarna interessant zijn als alle studies, die er in Engeland naar buiten zijn gekomen die uit zijn gegaan van 8% in plaats van 21%, opnieuw worden berekend voor wat betreft de bescherming van het vaccin.

Dit verbijsterende voorbeeld van Engeland, dat aan het licht is gekomen door dat steekproefonderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van een televisiezender, is slechts een topje van een ijsberg.  Ook in Nederland zien we dat het CBS vooral functioneert als een hulpje om de gewenste uitkomsten van onderzoek, die passen in dat dominante narratief, te laten uitkomen. Kritische wetenschappers worden genegeerd en de traditionele media hebben ieder kritisch vermogen verloren. Zij blaffen en bijten naar degenen die wel stellen dat de Keizer geen kleren aan heeft.

Echte wetenschappers…

Met als trieste bijkomstigheid dat zij zich erop beroepen dat dit echte wetenschap is en ze echte wetenschappers zijn en al die anderen maar simpele krabbelaars.

Met als begrijpelijk gevolg dat veel mensen zich zonder enig voorbehoud hebben geworpen op die nieuwe religie en daarbij de juiste prevelementjes maken, die deze religie blijkbaar voorschrijft, zoals “Ik heb Covid-19 gekregen. Dat ik maar milde symptomen heb gekregen dank ik aan het feit dat ik twee keer gevaccineerd ben en twee keer geboosterd.”. Maar daar schrijf ik de volgende keer over.

Steun onze site door af en toe een (kleine) donatie. Klik hier.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.
U heeft zojuist gelezen: Datagegoochel in het belang van de nieuwe religie
Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De notulen van het – Duitse – OMT compleet openbaar - 96782
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665