Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Covid Weekcijfers 12 april 2022

Covid Weekcijfers 12 april 2022 - 41256
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden wekelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 12 april 2022.

Lees volledig artikel: Covid Weekcijfers 12 april 2022

Leestijd: 6 minuten

Dat was het dan….

We zijn aangeland bij het einde van de epidemie. Geen enkel cijfer is nog betekenisvol. Het aantal patiënten met covid heeft sterk de overhand boven vanwege covid, we weten niet meer wat we zien. Het RIVM heeft terecht besloten om de PCR flink af te bouwen, zelftest is voldoende, tenzij je …. Voordat we de laatste cijfers laten zien, willen we toch even terugkijken op deze epidemie. Wat hebben we nu geleerd? Vorige week hadden we al een cijfermatige beschouwing in de vorm van een Epiloog: bij het einde van de pandemie. Nu willen we eens kijken wat “we” nu geleerd hebben en dan moeten we allereerst onderscheid maken tussen wat we over corona hebben geleerd en wat over de vaccins.

Wat leerden we over corona

Laten we deze vraag op onszelf betrekken, dat maakt het formuleren van antwoorden wat makkelijker. Dit is wat ons zo te binnen schiet:

 • Het corona virus is een virus met de wetenschappelijke naam SARS-CoV-2.
 • Het SARS-CoV-2 virus gedraagt zich als een virus.
 • De verspreiding van SARS-CoV-2 is voorspelbaar volgens eeuwenoude wetten en rekenregels.
 • Het verschijnen van varianten van SARS-CoV-2 is onvoorspelbaar net als bij elk ander virus.
 • Omdat SARS-CoV-2 zich verspreidt via aerosolen, is er een sterk seizoenseffect (les uit november 2020).
 • SARS-CoV-2 leidt tot de ziekte Covid-19, net als de varianten t/m de Delta variant.
 • Omikron leek in eerste instantie een zeer veel besmettelijker variant, maar blijkt zich te manifesteren als een nieuw virus met een geheel ander ziektebeeld (lijkt het meeste op de originele Wuhan met 50 mutaties). Je zou het Omikron-21 kunnen noemen.

Het is interessant om te zien hoe weinig de overheid/RIVM met het geleerde heeft gedaan. Het RIVM heeft voortdurend adviezen gegeven die niet passen bij wat er is geleerd:

 • Maatregelen waren gebaseerd op de wijze waarop een bacterie zich verspreidt: handen wassen met antibacteriële zeep, afstand houden, mondkapjes, contacten vermijden.
 • Geen maatregelen om verspreiding door de lucht tegen te gaan.
 • Voorspellingen van torenhoge IC bezettingen werden gedaan: spotten met natuurwetten voor verspreiding.
 • Er wordt niet erkend dat Omikron in feite een nieuwe ziekte is. Waar bij de Covid-19 varianten nog paniek werd gezaaid bij de komst van nieuwe varianten, wordt een stilzwijgen gehouden bij de komst van inmiddels de derde Omikron variant: de XE. Vasthouden aan alweer extra besmettelijk zijn, zou inmiddels de onderbouwing ongeloofwaardig maken. De R0 van Omikron XE zou dan al richting de 20 komen, terwijl deze nu ongeveer 3,5 zou moeten zijn.

In een laatste poging de angst niet helemaal weg te laten vloeien, wordt ons voorgehouden dat in de herfst mogelijk weer nieuwe varianten de kop kunnen opsteken, die alweer besmettelijker zijn. Er wordt niet bij gezegd, dat een nieuwe variant in beginsel profiteert van de opgebouwde immuniteit voor de voorgaande varianten. Voor Omikron is volgens de natuurwetten inmiddels een immuniteit opgebouwd van rond de 70%. Dat betekent dat een nieuwe variant daar hooguit nog een klein schepje bovenop gaat doen. Zeg eens 10-20%, maar meer kan het nooit zijn. Wat natuurlijk wel kan en zeker ook gaat gebeuren, is dat er komend griepseizoen 2022/2023 een ander virus de kop op zal steken. Verreweg de grootste kans is dat het een reeds bekend virus is, maar een enkele keer zal het weer een volstrekt nieuw virus zijn, net zoals SARS-CoV-2 een nieuw virus was. Met zekerheid kunnen we dan zeggen dat beschikbare vaccins nog niet aanwezig zijn, dus de vraag is dan wat we gaan doen. Maatregelen? Vaccinatie met een vaccin dat er nog niet is? Iets anders?

Wat leerden we over vaccins

Dat wordt al een lastigere vraag. Misschien is het belangrijkste dat we geleerd hebben, dat we het eigenlijk niet weten. Het antwoord hoe effectief de vaccins waren, hangt ervan af aan wie je de vraag stelt. En ook wanneer je die stelde! Als je deze vraag een jaar geleden stelde aan de farmacie, was het antwoord zonder enig voorbehoud dat de effectiviteit tot wel 95% was en dat na vaccinatie van 60% van de bevolking de pandemie verslagen zou zijn. Een mirakel van de wetenschap! Als je hem nu aan de farmacie zou stellen, dan worden herhaalde boosterprikken en liefst 90% vaccinatiegraad als noodzakelijkheid uit de kast gehaald. Maar laten we hier ook eens een opsomming maken van de leermomentjes:

 • De beschermingsduur van de vaccins blijkt eindig te zijn. Schattingen zijn rond een half jaar voor ziek worden en hooguit enkele maanden bescherming tegen verspreiding.
 • Vaccin Effectiviteit is zeker geen 95%. De schattingen lopen inmiddels sterk uiteen van vrijwel nihil tot enkele tientallen procenten. Veel te weinig dus voor duurzame geprikte groepsimmuniteit.
 • Wat de gevolgen voor het immuunsysteem zijn na het verlopen van de bescherming is ook onduidelijk. Er verschijnen steeds meer alarmerende publicaties.
 • Er zijn aanzwellende berichten dat er een correlatie is tussen vaccinatiegraad en sterfte.
 • In België liggen voornamelijk geboosterde patiënten in het ziekenhuis, slechts 7% is ongevaccineerd.
 • In België neemt het aantal ziekenhuisopnames veel langzamer af dan in Nederland, terwijl de boostergraad daar veel hoger is.
 • In Zuid-Afrika was het verloop van de Omikron golf vergelijkbaar met hier in Nederland, wellicht zelfs iets korter. De boostergraad was daar slechts 1%, dus het vaccin heeft daar niet de kans gehad de epidemie te stoppen!

Eigenlijk weten we het niet. Het is daarom des te schrijnender dat de overheid nog steeds het vaccineren als topprioriteit bestempelt, mocht in de herfst “het virus” weer oplaaien. De komende maanden zullen steeds meer onderzoeken met hun publicaties verschijnen, die hier duidelijkheid over moeten gaan verschaffen. We beperken ons hierbij tot een enkel plaatje, dat een sterke vingerwijzing lijkt te zijn: Covid Weekcijfers 12 april 2022 - 41264 We zien hier de resultaten van een onderzoek uit Engeland, waarbij het verband tussen vaccinatiegraad en aantal overlijdens wordt uitgezet. De farmacie zal ervan uitgegaan zijn dat hoe meer er geboosterd wordt, hoe kleiner de kans op overlijden, maar in deze grafiek zien we het omgekeerde: hoe meer geboosterd, hoe meer overlijdens. Het is nog geen bewijs, maar bij gebrek aan een controlegroep, moeten we het er mee doen. Het is wel een reden te meer om zeer voorzichtig om te gaan met een bijna verplichting je te laten vaccineren, wetende dat er zeer gerede twijfel is aan de beoogde werking van de vaccins.

De Dagcijfers

Ter afsluiting de Dagcijfers. Die staan steeds meer in het teken van twijfel en onzekerheid. De grote vraag is of we inmiddels geen cijfers aan het verzamelen zijn van de Influenza epidemie die nu woedt en daarbij de nog positieve testen van de Omikron meenemen. Zeer terecht heeft het RIVM dan ook besloten om de teststraten maar te sluiten. Het meten is al lang geen weten meer. Dit wordt dan de laatste grafiek die we zullen laten zien: Covid Weekcijfers 12 april 2022 - 41269 Een paar zaken vallen op:

 • Van januari tot april stegen de NICE cijfers tot 20% uit boven de LCPS cijfers, inmiddels gaan ze weer gelijk op. Wellicht heeft het te maken met het verschil met / vanwege corona.
 • De cijfers van België blijven hoog, er is nog nauwelijks een daling te zien, ondanks de veel hogere boostergraad daar. Of is het dankzij?
 • De oranje bolletjeslijn (het geschatte netto aantal vanwege covid) is zojuist het signaleringsniveau van 40 opnames/dag gepasseerd. Maar er wordt geen ruchtbaarheid aan gegeven, waarschijnlijk ook omdat het RIVM ook niet kan aangeven hoeveel patiënten vanwege covid dagelijks worden opgenomen. Dat zou zomaar eens bijna nul kunnen zijn.

Het reproductiegetal

Dat plaatje laat toch nog een paar onverwachte zaken zien: Covid Weekcijfers 12 april 2022 - 41270 Naast het achterblijven van de Belgische cijfers, zien we iets opmerkelijks als we het reproductiegetal berekend op basis van het aantal ziekenhuisopnames vergelijken met het aantal positieve PCR-testen. Als we kijken naar de beide lijnen tot eind 2021, dan lopen deze min of meer gelijk op. Er zijn verschillen, maar nooit echt veel. Vanaf januari 2022 krijgen we een ander beeld. Het aantal ziekenhuisopnames met een positieve PCR test, loopt veel gelijkmatiger en er lijkt ook een vertraging van een dag of 10 te zijn. Heel goed zien we dat vanaf half maart. Vanaf 13 maart stagneert de daling van de PCR gedurende twee weken. Diezelfde stagnatie zien we ook bij de ziekenhuisopnames, maar dan 10 dagen later. Het feit dat een PCR test nog een flink aantal weken een positieve uitslag geeft, zou de verklaring kunnen zijn, het verschil tussen met en vanwege covid. Maar het blijft vissen in troebel water zolang er geen betere en completere cijfers zijn. Nu het voorjaar begint aan te breken met hogere temperaturen en hogere luchtvochtigheid, wordt de epidemie snel uitgeblazen. We hebben een hele zomer om alle feiten eens op een rijtje te zetten. Van de epidemie hebben we veel geleerd, over de vaccins en hun lange termijn effecten zal over een half jaar ongetwijfeld meer bekend zijn, maar we zijn daarover niet optimistisch. Hopelijk gaat de overheid tegen die tijd zijn knopen tellen! De dagcijfers van de ziekenhuisopnames zijn:

 • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 157 *
 • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 97 *
 • Actuele geschatte R-waarde op basis van ziekenhuisopnames: 0,88 **

Dat was het dan, we gaan het weer zien, tot ziens!

Toelichting
In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de voorspelling weer van het aantal ziekenhuisopnames op basis van de PCR test. Zie ook ons blog hierover. * Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl ** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,02 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

U heeft zojuist gelezen: Covid Weekcijfers 12 april 2022 – Dat was het dan…

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019