Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Covid Weekcijfers 1 maart 2022

Covid Weekcijfers 1 maart 2022 - 35775
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden wekelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 1 maart 2022.

Lees volledig artikel: Covid Weekcijfers 1 maart 2022

Leestijd: 4 minuten

Omikron-21

We zijn inmiddels aangeland in het endemische deel van de epidemie, dat houdt dus in dat het reproductiegetal duurzaam rond of onder de 1,00 is gedaald. Daar moet normaal gesproken een aantal slagen om de arm worden gehouden, want er liggen altijd spelbrekers op de loer. De belangrijkste is de komst van varianten, maar ook bijvoorbeeld een naderende herfst of het uitgewerkt raken van vaccins kunnen een epidemie weer doen oplaaien.

Het reproductiegetal is inmiddels gedaald tot rond de 0,85 en met het voorjaar dat nabij is, kan hooguit een nieuwe variant er nog een heel klein schepje bovenop doen. Laten we eerst maar eens naar de Dagcijfers kijken, daar is niets spannends meer aan te zien:

Covid Weekcijfers 1 maart 2022 - 35779

Een paar zaken vallen toch op. Het verschil tussen LCPS en NICE blijft opvallend. Het aantal bezette bedden met covid patiënten neemt gedurende 6 weken nog steeds toe en stijgt tot boven de LCPS waarden. Waarschijnlijk heeft dat iets te maken met het verschil tussen vanwege en met covid. Ook zien we dat de Belgische cijfers inmiddels sneller dalen dan de Nederlandse. Het blijft gissen wat daarvoor de exacte verklaring is,

Met oranje bolletjes zijn de voor vanwege corona gecorrigeerde cijfers afgebeeld, die duidelijk lager liggen.

De varianten

De corona epidemie is twee jaar gedomineerd door het komen en gaan van varianten, zoals dit plaatje schetsmatig laat zien:

Covid Weekcijfers 1 maart 2022 - 35776

De eerste drie varianten hebben bij elkaar voor bijna 90.000 ziekenhuisopnames gezorgd. De Omikron zorgde voor slechts 9.000 ziekenhuisopnames en daarvan is volgens RIVM opgave minder dan de helft vanwege Omikron opgenomen en de rest opgenomen om een andere reden.

De Alpha en de Delta waren respectievelijk 30% en 50% besmettelijker dan hun voorgangers. De Omikron blijkt inmiddels een heel apart verhaal. De eerste berichten waren dat deze variant 2,5 maal besmettelijker zou zijn dan de Delta, maar wat betekent dat? Als je veronderstelt dat de opgebouwde immuniteit meetelt voor de mate van verspreiding en er een opgebouwde immuniteit van 80% is (nodig om de Delta te stoppen), dan klopt de bewering dat Omikron 2,5 maal besmettelijker is dan de Delta en is de R0 waarde voor Omikron (de BA.1 variant) ongeveer 12,5 (=5 X 2,5). Maar wat we inmiddels zien, is dat opgebouwde immuniteit (vrijwel) niet meetelt voor Omikron en daarmee moeten we Omikron beschouwen als een aparte ziekte, zonder enige opgebouwde immuniteit. De R0 waarde voor de oorspronkelijke Omikron BA.1 variant is dan dus 2,5 en niet 12,5, een heel verschil! Met de komst van de besmettelijkere BA.2 variant medio februari, is de R0 gestegen tot ongeveer 3,2.

We kunnen vooral zien dat we met twee aparte epidemieën te maken hebben, als we het totaal aantal positieve PCR-testen afbeelden:

Covid Weekcijfers 1 maart 2022 - 35778

Tot de komst van Omikron waren er voor Covid-19 ruim 2,5 miljoen positieve PCR-testen. Omdat slechts een klein deel van de besmetten zich liet testen, zit het werkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk ergens tussen de 10 en 15 miljoen.

Het aantal positieve PCR-testen voor Omikron is inmiddels opgelopen tot bijna 4 miljoen, meer dan anderhalf keer zoveel als voor Covid-19. Rekening houdend met de hogere testbereidheid vanwege het groene vinkje, zal het aantal daadwerkelijke besmettingen in dezelfde orde van grootte liggen. Ook lijkt de booster (vrijwel) geen enkel effect te hebben op de verspreiding. Het heeft er zelfs de schijn van dat na het boosteren de kans op ziek worden groter is dan zonder vaccinatie, steeds meer publicaties wijzen in die richting.

Om duidelijk te maken dat we hier in feite te maken hebben met een aparte ziekte (waarbij ook een heel ander ziektebeeld hoort)  hebben we deze ziekte als Green Team de tijdelijke naam Omikron-21 gegeven, de wetenschap mag daar een betere benaming voor gaan bedenken. De Omikron variant is ook geen variant van de laatste variant, maar lijkt op de oorspronkelijke variant, maar dan op 50 plaatsen gemuteerd.

We hebben de belangrijkste schattingen voor de kengetallen van de beide ziekten eens op een rijtje gezet om ze beter te kunnen vergelijken:

  • Covid-19. Mortaliteit 0,25%. 3 miljoen positieve PCR-testen = 15 miljoen besmettingen dus groepsimmuniteit 80%. 21.000 overlijdens; 17.000 IC opnames
  • Omikron-21. Mortaliteit 0,003%. 4 miljoen positieve PCR-testen = 12 miljoen besmettingen dus groepsimmuniteit 70%. 500 overlijdens; 500 IC opnames
  • Alle overlijdens in Nederland. Mortaliteit 0,85% per jaar. Dat is inclusief de jaarlijkse griep en alle andere doodsoorzaken.

Opname risico’s

Waar we natuurlijk erg in geïnteresseerd zijn, is de kans om na infectie opgenomen te worden in het ziekenhuis, de IC of te overlijden. In deze grafiek worden de kansen getoond om na een positieve PCR-test op de IC te belanden (de rode lijn) en de kans om te overlijden (de CFR, de zwarte lijn). Beide kansen zijn inmiddels gedaald tot ongeveer 0,018% voor IC-opname en de CFR is nu 0,012%. De IFR (de kans om na daadwerkelijke besmetting te overlijden) is rond de 4 maal kleiner, dus ongeveer 0,003% oftewel 1 op 33.000. Dit is de grafiek:

Covid Weekcijfers 1 maart 2022 - 35777

De rode bolletjeslijn is het aantal IC-opnames gecorrigeerd voor het verschil tussen vanwege en met covid. In deze grafiek is ook de mortaliteit volgens Kuipers afgebeeld. 0,9%, maar dat zou eigenlijk de IFR moeten zijn (als de IFR 0,9% is, dan is de CFR 3-4%). We hebben hem in deze grafiek symbolisch maar als CFR afgebeeld, anders zou hij helemaal uit beeld raken.

De huidige IFR ligt met de waarde van 0,003% 300 maal lager dan wat Kuipers heeft gepresenteerd als de actuele waarde en waarop de Eerste Kamer haar goedkeuring heeft gegeven aan het opnemen van Covid-19 op de lijst van A-ziekten. Zoals hierboven ook al is aangetoond, hebben we inmiddels te maken met een nieuwe ziekte, die in de verste verten niet in aanmerking hoort te komen voor het predicaat “ernstig”.

Omikron-21 is tien maal milder dan een milde griep.

We gaan het zien!

De dagcijfers van de ziekenhuisopnames zijn:

  • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 163 *
  • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 95 *
  • Actuele geschatte R-waarde op basis van ziekenhuisopnames: 0,87 **

We gaan het weer zien, tot volgende week!

Toelichting

In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de voorspelling weer van het aantal ziekenhuisopnames op basis van de PCR test. Zie ook ons blog hierover.

* Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl
** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,02 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

U heeft zojuist gelezen: Covid Weekcijfers 1 maart 2022 – Omikron-21

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.