Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Open brief aan Eerste Kamer over A-status wet Corona

Open brief aan Eerste Kamer over A-status wet Corona - 35425
Samenvatting van het artikel

Morgen, 21 februari 2022, gaat de Eerste Kamer debatteren over een wet die het mogelijk maakt corona te plaatsen op de lijst van ziekten met de A-status. Vandaar dat Herman Steigstra en Anton Theunissen besloten hebben deze open mail te versturen aan de Senatoren, opdat ze in elk geval goed geïnformeerd zijn over de actuele feiten van Omikron.

Lees volledig artikel: Open brief aan Eerste Kamer over A-status wet Corona

Leestijd: 5 minuten

Geachte Senatoren,

Maandag gaat u debatteren over het toekennen van de A-status aan het covid-19 virus en dinsdag wordt er over deze wet gestemd. Afgezien van de proportionaliteit van alle maatregelen betreffende het bestrijden van de Covid-19 pandemie, is het inmiddels zo dat Covid-19 verdrongen is door Omikron. Omikron is geen variant van de Delta, maar een op minstens 50 plaatsen gemuteerde Wuhan variant met een volstrekt ander karakter.

Dat Covid-19 destijds op de A-lijst is geplaatst, is begrijpelijk, gezien de onzekerheid die toen heerste. Er moest snel en daadkrachtig ingegrepen kunnen worden en dat was destijds genoeg grond om Covid-19 op de A-lijst te plaatsen – niet de wetenschappelijke onderbouwing van de ziekte zelf. Die was er simpelweg nog niet. Inmiddels is er voldoende wetenschappelijke basis om het huidige virus, Omikron, NIET op de A-Lijst te plaatsen.

Zo werd Omikron tot voor kort 2,5 maal besmettelijker verondersteld, vanwege de uitzonderlijk snelle toename van besmettingen in een kleine nog niet-geïmmuniseerde bevolkingsgroep van ongevaccineerden die de ziekte nog niet doorgemaakt hadden. Dit was het meest bedreigende aspect van Omikron want alle overige signalen wezen op een mild verloop van de door het virus veroorzaakte ziekte.

Inmiddels blijken noch de vaccinaties, noch eerdere covid-infecties een gedegen bescherming te bieden tegen Omikron en vindt verspreiding plaats in vrijwel de gehele bevolkingsgroep. Data uit Qatar geven ook al aan dat de vaccinaties al na enkele maanden geen enkele bescherming bieden tegen infectie bij de Wuhan variant.

Het grootste deel van de Nederlandse bevolking is inmiddels opnieuw besmet met Omikron. Dit doet zich voor als een nieuw virus in een nieuw griepseizoen. Niet zeer besmettelijk zoals eerst werd verondersteld (omdat er werd uit gegaan van een hoge immuniteitsgraad), maar ongeveer even besmettelijk als de Wuhan variant met een reproductiegetal van ongeveer 2,5. Wat we verder zien is:

 • Het aantal gevallen waarin besmetting met Omikron tot ziekte leidt is lager,
 • Het ziektebeeld is aanzienlijk milder,
 • Hospitalisatie duurt korter,
 • IC-opnames dalen en
 • De mortaliteit is een fractie van de Wuhan-variant.

We zijn inmiddels twee griepseizoenen verder dan Covid-19. Het is zuiverder om Omikron als een nieuw zelfstandig virus te beschouwen. Om ten aanzien van Omikron tot een consistent beleid te komen moeten we afwegen hoe de ernst van de Omikron-ziekte zich verhoudt tot eerdere epidemieën zoals Covid-19 en griep.

EPIDEMIEËN VERGELEKEN: COVID-19 en OMIKRON

Eerst Covid-19. We maken hierbij twee aannames. Deze hebben te maken met het schatten van het werkelijke aantal besmettingen op basis van het geregistreerde aantal positieve testen. We nemen daarbij twee uitersten. Een reële schatting is dat het werkelijke aantal besmettingen 3 tot 5 keer zo hoog is. In onderstaande scenario’s rekenen we met een factor 4 voor covid-19 en 3 voor Omikron. Het andere uiterste is de hypothese dat het aantal positieve testen exact het aantal besmettingen weergeeft.

Aanname 1: Covid x4, Omikron x1

We gaan hierbij uit van de aanname dat het werkelijke aantal besmettingen van Covid-19 4x zo hoog is als het aantal positieve testen. Veel asymptomaten zijn immers gemist en lang niet iedereen met (lichte) symptomen heeft zich laten testen, zeker niet toen er nog geen herstelbewijs was.

Een soortgelijke aanname is voor Omikron ook te maken want veel Omikron-besmettingen blijven onopgemerkt. Laten we toch in het eerste scenario veronderstellen dat bij Omikron elke besmetting heeft geresulteerd in een positieve test.

Zelfs bij deze, voor Omikron ongunstige, vergelijking zien we dat het percentage ziekenhuisopnames vanwege Omikron slechts een-derde is van dat door Covid-19, afgezet tegen het totaal aantal besmettingen.

De mortaliteit is zelfs ongeveer een-zesde (17%) van die van Covid-19.

Virus Positieve testen Besmettingen geschat (Pos. Testen x4, x1) Ziekenhuis opnames ZHO / Besmettingen IC opnames Overlijdens Overlijdens / besmettingen
Covid-19 2.700.000 10.800.000 83.000 0,77% 12.000 21.000 0,19%
Omikron 4.000.000 4.000.000 10.000 0,25% 1.000 1.000 0,03%

Aanname 2: Covid x4, Omikron x3

Als we er vanuit gaan dat het aantal Omikron-besmettingen een drievoud is van het aantal positieve testen, dan zien we het percentage ziekenhuisopnames met een factor 9 t.o.v. Covid-19 terugvallen (dus 12% van de hospitalisatie van Covid-19) en de mortaliteit met een factor 24, dus slechts 4% van de mortaliteit van Covid-19. In tabel weergegeven:

Virus Positieve testen Besmettingen geschat (Pos. Testen x4, x4) Ziekenhuis opnames ZHO / Besmettingen IC opnames Overlijdens Overlijdens / besmettingen
Covid-19 2.700.000 10.800.000 83.000 0,77% 12.000 21.000 0,194%
Omikron 4.000.000 12.000.000 10.000 0,09% 1.000 1.000 0,009%

Mocht Covid-19 dus al een A-status ziekte zijn, dan zegt dat niets over de status van Omikron. Daarvoor is de ernst van het ziektebeeld te verschillend.

Conclusie: De impact van Omikron op de samenleving is niet gelijk te stellen met die van Covid-19. We kunnen denken aan een factor 10 of meer lager. Een A-Status vanwege het label “corona” is daarom niet langer van toepassing.

EPIDEMIEËN VERGELEKEN: GRIEP en OMIKRON

Bij griep is er uiteraard nooit intensief getest. Schattingen van het aantal besmettingen zullen moeten worden herzien aan de hand van de kennis die met het Coronavirus is opgedaan. Er is geen zuiver beeld van het aantal asymptomaten en mensen die hun griep(je) gewoon thuis hebben uitgeziekt, zonder huisartsbezoek zijn nooit geregistreerd.

De harde kencijfers die we wel hebben zijn Ziekenhuisopnames en Overlijdens. (bron: RIVM). We nemen het zware griepseizoen 2017-2018. Dit zou als bovengrens beschouwd kunnen worden voor een situatie waarbij er absoluut geen speciale maatregelen hoeven te worden genomen. Daarbij zij aangetekend dat het gemiddelde griepseizoen 6.500 levens kost en ook dat nog nooit aanleiding heeft gegeven tot het dragen van mondkapjes of andere maatregelen, ondanks overbelasting van de zorg waarvan wel degelijk sprake was.

Virus Positieve testen Besmettingen geschat Ziekenhuis opnames ZHO / Besmettingen IC opnames Overlijdens Overlijdens / besmettingen
Griep (rivm) onbekend 900.000 16.000 1,78% 10.000 9.500 1,056%
Griep (besmettingen x4) onbekend 3.600.000 16.000 0,44% 10.000 9.500 0,264%
Griep (peil.nl) onbekend 5.500.000 16.000 0,29% 10.000 9.500 0,173%
Omikron 4.000.000 12.000.000 10.000 0,09% 1.000 1.000 0,009%

Het RIVM schat dat er in seizoen 2017-2018 ca. 900.000 mensen besmet zijn geweest (regel “Griep (RIVM)”).

Zonder de expertise van het RIVM hier ter discussie te stellen laat regel “Griep (besmettingen x4)” zien hoe de resultaten zijn als er vier maal zoveel mensen besmet zouden zijn geweest. Volgens peilingen van Maurice de Hond zouden zelfs 5,5 miljoen mensen griepachtige klachten gehad hebben. Regel: Griep (peil.nl)

Open brief aan Eerste Kamer over A-status wet Corona - 35406

 • Ook hier zien we dat Omikron ongeveer in slechts de helft tot een-achtste van het aantal besmettingen tot een opname leidt, in vergelijking met een griepseizoen dat zonder een enkele maatregel voorbij is gegaan.
 • Omikron veroorzaakt 10x tot 40x minder overlijdens als we gezien hebben bij de griep van 2017-2018, in relatie tot het aantal besmettingen.

Let wel: we gaan er bij deze berekening van uit dat het aantal besmettingen niet hoger is dan het aantal positieve testen. Dat is in werkelijkheid natuurlijk niet zo. Als het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger is (x4 bijvoorbeeld), dan daalt de ernst van de ziekte nog eens tot een kwart van de vermelde waardes. Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen blijft immers gelijk.

Tot slot

Griep is niet opgenomen op de A-lijst, ondanks wat we gezien hebben in 2017-2018. De samenleving accepteert in elk geval tot op deze hoogte het bestaan van ziekte en sterfte, zelfs bij ouderen en kwetsbaren.

Conclusie: Voor griep is de A-Status nooit overwogen. Het is niet te verantwoorden om een virus dat tot minder hospitalisaties leidt, een lagere mortaliteit heeft en als zodanig minder impact op de samenleving en de zorg heeft, tóch op de A-lijst te plaatsen.

Wij wensen u veel wijsheid bij de debatten en de stemming.

Drs. Herman Steigstra
Drs. Anton Theunissen

BIJLAGEN OVER BESMETTELIJKHEID

Omdat bescherming van infectie door covid-19 blijkbaar geen bescherming geeft tegen Omikron, is de conclusie “2,5 maal besmettelijker dan Delta” niet juist, want het waargenomen reproductiegetal van 2,5 was niet gebaseerd op extra besmettelijkheid, maar op de verspreidingssnelheid van Omikron zelf.

Deze grafiek brengt ook goed in beeld hoe Omikron zich verhoudt tot covid-19:

Open brief aan Eerste Kamer over A-status wet Corona - 35414

Tot december 2021 waren ziekenhuisopnames en aantal besmettingen met elkaar in verhouding. In december verdrong Omikron de Delta variant en heeft vrijwel iedereen in Nederland inmiddels besmet, maar het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens zijn in verhouding ongeveer 25 maal lager.

De data die wij gebruiken zijn openbare bronnen:

 • De website van NICE (aantal opnames/dag)
 • De website van het LCPS (bezetting IC & ziekenhuis)
 • Corona Dashboard (aantal positieve PCR testen)
 • Website allecijfers.nl   (aantallen overlijdens en vele andere informatie)
 • OurWorldInData (internationale kengetallen, deze link als voorbeeld)
Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205