Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Scheer niet alle ongevaccineerden over één kam!

Scheer niet alle ongevaccineerden over één kam! - 25368
Samenvatting van het artikel

Degenen, die zich niet laten vaccineren, hebben een grote verscheidenheid aan argumenten. Door alle ongevaccineerden over één kam te scheren loop je als een olifant door de porseleinkast en loop je het risico onherstelbare schade toe te brengen.

Lees volledig artikel: Scheer niet alle ongevaccineerden over één kam!

Leestijd: 9 minuten

Na mijn oproep/smeekbede gisteren kreeg ik naast veel instemmende reacties ook negatieve reacties. Deze negatieve reacties vielen uiteen in twee groepen:

  1. Het is ongepast een vergelijking te maken met de holocaust.
  2. Ongevaccineerden hebben de keuze om zich te vaccineren en dan kunnen ze gewoon met alles meedoen

Het zijn belangrijke tegenwerpingen. Juist omdat als woensdag het debat in de Kamer zal plaatsvinden, ook deze argumenten een rol zullen spelen bij het afwegingsproces.

Ik behandel deze tegenwerpingen apart en gezien het belang ervan zal ik het in twee aparte artikelen doen. Dit om iedere reactie zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Hier treft u mijn antwoord aan op de eerste groep negatieve reacties. In dit artikel ga ik op het tweede punt in, dat een cruciale rol speelt in de discussies bij de mogelijke  overgang van 3G naar 2G. Daaraan voorafgaande wil ik trouwens nog wel herhalen dat de Coronapas vooral schijnveiligheid biedt. En dat een 2G-aanpak, zeker met nogal wat ouderen aanwezig, risicovol is t.a.v. zowel besmettingen als ziekenhuisopnames.

“Je kunt je toch gewoon laten vaccineren”.

In de afgelopen maanden heb ik veel contact gehad met mensen die zich niet wilden laten vaccineren. En daardoor weet ik dat die groep uit nogal wat subgroepen bestaat met verschillende overwegingen. Door bij zo’n belangrijk onderwerp  als de overgang van 3G naar 2G deze mensen allemaal weg te zetten als één groep “wappies” / anti-vaxxers, doe je velen uit die groep geen recht. Het is een vorm van wij/zij denken waarvan je zou mogen hopen dat daarvoor in het Nederland van de 21e eeuw geen plaats is.

In ieder geval ben ik de volgende argumenten meer dan één keer tegengekomen:

1. “Op basis van mijn religieuze overwegingen ben ik tegen vaccinatie.”

In alle religies kom ik opvattingen tegen onder streng orthodoxe mensen, die zeer ver van mij afstaan. Die ik ook eigenlijk onbegrijpelijk vind. Maar één van de fijne aspecten van de Nederlandse samenleving vind ik dat we daar ruimte voor geven. Zoals wel gezegd wordt over het vrije woord: “Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal ervoor strijden dat u het mag zeggen”. Het is zorgwekkend dat deze verworvenheid door velen zo gemakkelijk overboord wordt gezet.

2. “Mijn gezondheidssituatie is dusdanig dat mijn artsen mij afraden mij te laten vaccineren.”

Nu kan ik per persoon niet checken of dat echt waar is, maar ik heb met diverse artsen gesproken, die aangaven dat er inderdaad mensen zijn, die afgeraden worden om zich te laten vaccineren. Aan het eind van dit artikel treft u een indringende open brief aan Mark Rutte aan van iemand die tot deze groep behoort en die bij de invoering van de 2G-maatregel tot een vorm van huisarrest wordt veroordeeld.

3. “Mijn huisarts heeft mij verteld dat het beter is je niet tegen Covid-19 te vaccineren.”

Veel mensen hebben een -jarenlange- vertrouwensrelatie met hun huisarts. Er zijn huisartsen die op z’n zachtst gezegd niet enthousiast zijn over het vaccineren met het nieuwe vaccin. Als die huisarts het jou afraadt en je bent niet in staat alle informatie die er is goed tot je te nemen, hetgeen sowieso een hele zoektocht is, dan klamp je je aan zijn advies vast.

4. “We hebben desastreuze ervaringen gehad met medicijnen/medici en weigeren een vaccin te nemen.”

Goed voorbeeld: een dochter van een DES-moeder, die zelf door het gebruik van DES door haar moeder tijdens de zwangerschap onvruchtbaar is geraakt. En daardoor pertinent weigert medicijnen of vaccinaties te nemen.

(Niet iedereen is, zoals mijn zoon Marc destijds, in staat om, nadat hij door medische fouten een dwarslaesie opliep, toch vertrouwen in medici en de gezondheidszorg te houden. Maar juist omdat ik dat proces van nabij heb meegemaakt, begrijp ik ook goed de mensen die een andere afslag nemen dan Marc toen deed).

5. “Een familielid/goede kennis is kort na de vaccinatie plotseling overleden, terwijl die verder niets mankeerde. Ik wil dat risico niet lopen.”

Dit heb ik regelmatig gehoord en het betrof dan ook een vader/moeder of broer/zuster. Nu kun je aan gaan komen met geruststellende statistieken over sterfte na/door vaccinatie of door de grotere kans te sterven als je Covid-19 krijgt. Maar enerzijds is er op die statistieken nogal wat aan te merken (per land zijn er bij voorbeeld opvallende verschillen in de registratie van de bijwerkingen van het vaccin). En anderzijds zijn er ook mensen die bang voor vliegen zijn, terwijl de risico’s voor het neerstorten van een toestel ondubbelzinnig als heel klein kunnen worden vastgesteld. Wie ben ik of wie is de overheid om die mensen de maat te nemen en ze indirect als ware te dwingen iets te doen waar ze huizenhoog tegen op zien?

6. “Ik ben een jonge man en ik zie vanuit de cijfers, dat onder jonge mannen het risico op ingrijpende hartklachten duidelijk aanwezig is.”

Op diverse plekken zijn studies verricht naar het voorkomen van hartklachten na vaccinatie. En dan is het evident dat er bij mannen zo tussen de 12 en 25 jaar een stijging is van hartklachten en ook overlijdensgevallen (met een verschil t.o.v. vrouwen).

Kijk bij voorbeeld naar dit artikel. Daarnaast zijn er ook diverse anekdotische verhalen waar in de jonge leeftijdsklassen (en met name terwijl men aan het sporten was) sporters zijn doodgegaan door hartstilstand. Nu kan het zijn dat dit zowel een bijwerking was van de vaccinatie of van het doorstaan hebben van Covid-19. Maar als je naar dit indringende verhaal luistert van Kyle Warner en wat hij vertelt over anderen zoals hij, dan kan ik me goed voorstellen, dat je grote aarzeling hebt in die leeftijdsgroep om je toch te laten vaccineren.

7. “Ik ben een vrouw, die nog graag kinderen wil hebben, en ik ben er niet zeker van wat het vaccin doet in relatie tot mijn vruchtbaarheid.”

Dat deze groep groter is dan u waarschijnlijk denkt is vastgesteld na onderzoek via Peil.nl. Het verschil in vaccinatiegraad tussen vrouwen in de vruchtbare leeftijd en mannen is 13 procentpunten. Dat zijn circa 300.000 vrouwen!

Niemand kan op dit moment met 100% zekerheid zeggen dat de vaccinatie zeker geen effect zal hebben op die vruchtbaarheid. Maar zelfs als het risico 0,001% zou zijn, dan zijn er vrouwen, die zeggen: “Maar dat vind ik een te groot risico. Want ik wil zo graag een kind dat ik een mogelijk risico t.a.v. Covid-19 daarvoor op de koop toe.”

8. “Ik heb Covid-19 doorgemaakt en heb daardoor een goede bescherming tegen Covid-19.”

Nadat eerst zes maanden de termijn was waarbij je een groen vinkje kreeg als je via een PCR-test destijds kon bewijzen dat je het gehad hebt, is het nu 12 maanden geworden. Maar dat is niet het geval als je via een onderzoek naar antistoffen kan aantonen dat je die antistoffen  – in ruime mate – hebt.

Geschat kan worden dat 40% van de ongevaccineerden tot deze groep behoren. Uit onderzoek blijkt inderdaad dat de infectie doorgemaakt hebben een (zeer) goede bescherming biedt tegen herinfectie.

Hoe kan het zijn dat we via een 2G aanpak, gevaccineerden die 8 maanden geleden gevaccineerd zijn, gewoon toegang geven tot alles, en degenen met aangetoonde antistoffen die toegang ontzeggen als ze toen geen PCR-test hebben uitgevoerd?

9. “Ik kijk naar de opmerkelijke stijgingen van oversterfte in veel landen en daarvoor hoor ik geen verklaringen.”

Het is inderdaad zo dat niet alleen in Nederland, maar in veel meer landen er sprake is van een oversterfte ontstaan in de loop van 2021, die niet verklaard kan worden door het overlijden aan Covid-19.  Op virusvaria worden de cijfers in Nederland beschreven in twee interessante artikelen. (1) (2). Dit is in veel meer landen aan de hand. De Spanjaard Jose Gefaell (@ChGefaell)  houdt dat hier bij.

Ook dit artikel van Prof. Fenton, een Engelse specialist in Risk Information Management, zet je aan het denken over het effect van Covid-19 en vaccinatie.

Het is zeker niet zo dat je automatisch kunt zeggen dat die oversterfte wel door vaccinatie zal komen. Maar wat opvalt is hoe weinig aandacht er aan die opmerkelijke oversterfte wordt gegeven en hoe weinig serieus onderzoek er wordt gedaan om erachter te komen waar die oversterfte nu door komt.

Ik begrijp de mensen, die als ze die ontwikkelingen zien, en ook vaststellen hoe weinig serieus onderzoek er naar wordt gedaan, c.q. er weinig wordt gepubliceerd, dat ze daardoor achterdochtig worden en dat dit bij hun afwegingen een belangrijke rol speelt.

Wat zegt u tegen haar?

Dit zijn dus 9 verschillende  argumenten om geen vaccinatie tegen Covid-19 te nemen. Ik ben zeker niet compleet, maar ik vind deze 9 groepen al meer dan voldoende om mijn punt te maken dat we de ongevaccineerden niet over één kam mogen scheren.

En dat de uitspraak “ze kunnen toch gewoon zich laten vaccineren en dan zijn ze vrij om te doen en laten wat ze willen?” wel heel kort door de bocht is.

Ik zou die mensen willen uitnodigen om het gesprek aan te gaan met mensen van ieder van deze 9 groepen. En dan niet alleen te praten, maar vooral ook te luisteren. Ik vraag me af of ze dan nog steeds voor de invoering van 2G zijn. (En ik denk niet dat we ernaar toe moeten/kunnen uitzonderingen te maken voor mensen met bepaalde argumenten. Komt er dan een keuring of zo?)

Brief van Maria

Om dit bovenstaande tastbaarder te maken sluit ik af met een open brief van Maria (haar echte naam en andere informatie is mij bekend).

Ik kreeg vorig jaar april contact met haar en zij was, gezien haar ernstige gezondheidssituatie, panisch over datgene wat zich aan het afspelen was en de dreiging voor haar.

Ik heb haar via adviezen begeleid om de situatie voor haar beheersbaar te maken, waarbij ik ook als klankbord fungeerde. En ik moet zeggen dat dit redelijk gelukt leek te zijn. Maar zaterdag kreeg ik een wanhopige mail van haar. Besef daatbij dat op advies van haar artsen en op basis van haar gezondheidssituatie zij zich niet laat vaccineren. De 2G maatregel beschouwt zij vrijwel letterlijk als de doodsteek voor haar.

Om dat gevaar af te wenden schreef ze een open brief aan Mark Rutte. Ik raad hem, maar ook Hugo de Jonge en alle kamerleden aan om deze brief te lezen en zich af te vragen wat ze tegen haar gaan zeggen als de 2G regeling in Nederland wordt ingevoerd. En er zijn velen, zoals zij. En dan vertegenwoordigt zij nog maar één van de 9 groepen.

Open brief aan Mark Rutte

“Geachte minister-president Mark Rutte,

 Mijn naam is Maria (MdH: echte naam bekend) en ben 32 jaar. Ik heb er heel lang over gedaan om de moed te vinden om deze brief aan u te schrijven. En ik hoop en bid dat u deze zult  lezen.

Ik zal even kort mijn situatie uitleggen: al heel lang ben ik erg ziek. Ik heb ernstige klachten aan o.a. mijn hart, longen, nieren, lever, immuun- en endocrine systeem. Daarbij is mijn lichaamsenergie dermate laag, dat ik elke dag moet kiezen wat echt noodzakelijk is om te doen, omdat mijn lichaam maar heel weinig nog aankan. Dit ondanks dat ik een gezonde leefstijl heb: ik drink geen alcohol, ik rook niet, ik eet gezond en ik deed aan fitness en dansen tot op het moment dat ik echt niet meer kon.

Door mijn lichamelijke situatie is het te riskant om het vaccin te nemen. De kans dat ik door de bijwerkingen in het ziekenhuis terecht kom of zelfs kom te overlijden, is erg groot. Dat wordt bevestigd door mijn artsen.

 Vanaf het moment dat we te maken kregen met deze variant van het coronavirus in ons land, voelde ik mij gevangen in mijn huis. Ik durfde eigenlijk letterlijk niet meer het huis uit.  Ik heb er toen voor gekozen om de tijd dat ik genoeg energie heb, om deze te gebruiken om mij volledig te verdiepen in het virus.

Na heel veel weken van me erin te verdiepen, had ik zoveel informatie verschaft, dat ik met die informatie maatregelen ben gaan nemen om mij te beschermen in en buiten mijn woning.

Zo heb ik al snel gezorgd dat de ventilatie in mijn woning op orde was, ging ik wel naar buiten, gebruikte ik thuis en als ik ergens naartoe moest een CO2-meter en zorgde ik, dat als ik in een besloten ruimtes terecht kwam met vreemden, dat ik mn CO2-meter paraat had en keek naar mogelijkheden voor ventilatie (niet airconditioning). Was dat niet mogelijk en de CO2-meter kwam boven een bepaalde waarde, dan verliet ik de ruimte. 

Bovenstaande maatregelen hanteerde ik toen en nu nog steeds.

Dat was en is nodig, want zo gevangen te zijn in mijn eigen woning, had zo een dermate negatieve effect en – spiraal op mijn lichamelijke en mentale situatie, dat ik vreesde voor mijn eigen leven.

Sinds ik die adviezen toepas, ben ik nog nooit besmet geraakt door iemand

Maar dat is niet de hoofdreden waarom ik u smeek om in gesprek te gaan met mij. 

De hoofdreden is vanwege de toekomstige maatregelen die u wilt gaan nemen, na wetswijzigingen. En dat is: het coronatoegangsbewijs laten gelden voor niet-essentiële winkels en niet-essentiële dienstverlening. Ik moet elke dag daarnaar toe en het is niet mogelijk om daarvoor dagelijks een pcr-test te laten doen. Lichamelijk, psychisch als financieel is dat niet te doen.

Laat staan als u de 2G regel invoert dan wordt het mij onmogelijk gemaakt dit soort plekken te bezoeken. Ik ben al gevangen in mijn lichaam door de ziektes die ik heb, maar dan word ik letterlijk gevangen gezet.

 Dus alstublieft minister-president Mark Rutte, ik smeek en vraag u zorg ervoor dat ik en mensen in een vergelijkbare situatie als ik via uw maatregelen niet in een volledig onmogelijke situatie komen.

Want ook zeg ik u eerlijk: als u de toekomstige maatregelen, die werden aangekondigd in de laatste persconferentie van 12 november 2021, gaat invoeren, dan ben ik echt liever letterlijk dood. Want figuurlijk dood zijn, door die maatregelen, is nog vele malen erger dan dood gaan aan mijn ziekte.

 Ik zal elke dag bidden dat u gehoor zal geven aan deze brief en kom graag naar u toe om één en ander verder toe te lichten.

 Met vriendelijke groet”,

Meer wil, hoef en kan ik er niet aan toevoegen. Maar ik hoop oprecht dat ieder van de politici die de komende dagen voor de keuze staat om voor de invoering van een 2G-regel te stemmen, aan deze briefschrijfster denkt en de vele anderen die zij vertegenwoordigt.

U heeft zojuist gelezen: Scheer niet alle ongevaccineerden over één kam!

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Stemtel pagina EP2024, 6 juni 2024 - 89126