Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Twee interessante open brieven

Twee interessante open brieven - 24856
Samenvatting van het artikel

Twee interessante open brieven. De eerste van vier artsen op de spoedeisende hulp in vier verschillende ziekenhuizen. En de tweede is een brief van Hans Verwaart aan de Tweede Kamer.

Lees volledig artikel: Twee interessante open brieven

Leestijd: 9 minuten

Er zijn twee belangwekkende open brieven waarvoor ik uw aandacht vraag.

  • Een open brief van vier artsen
  • Een brief aan de kamerleden van Hans Verwaart

Oproep van vier artsen van de spoedeisende hulp

Wij, 4 Spoedeisende Hulp Artsen (SEH-artsen), spreken ons, op persoonlijke titel, uit tegen het huidige Coronabeleid. Volgende week worden er naar alle waarschijnlijkheid nieuwe ondoelmatige maatregelen opgelegd door dit demissionaire kabinet, terwijl het grootste probleem niet wordt aangepakt: het zorgcapaciteitsprobleem.

Al lang voor de coronacrisis zagen wij, als SEH-artsen, dit zorgprobleem toenemen. Dit kabinet heeft de afgelopen 20 maanden de ondercapaciteit niet willen oplossen, terwijl dit probleem er al jaren aan zat te komen. Er is niet adequaat ingegrepen toen, juist tijdens de coronacrisis, de ‘handen aan het bed’ verder afnamen. Sterker nog, de huidige coalitie wil de spoedzorg verder uitkleden. Juist wij, als SEH-artsen, hebben inzicht in werkdruk op de Spoedeisende Hulp en in de ziekenhuisbezetting, omdat wij patiënten opnemen voor bijna alle medisch specialismen.

Waarom is er niet meer waardering gekomen voor het mooie beroep van verpleegkundige door bijvoorbeeld hogere salariëring en betere secundaire arbeidsvoorwaarden? Waarom is er in de afgelopen 20 maanden niet voor gezorgd dat er veel meer verpleegkundigen werden opgeleid of als herintreder de weg terug zijn gaan vinden naar ‘het bed’? Waar was de wervingscampagne, waar was het budget? Het is logisch dat wanneer er meer handen aan het bed staan, de gemiddelde werkdruk daalt en verpleegkundigen duurzaam met plezier inzetbaar blijven.

Wij horen op de werkvloer verhalen van verpleegkundigen die het door de hoge werkdruk niet meer zien zitten en willen/gaan stoppen. We zien collega’s uitvallen door ziekte en overbelasting. Iedere dienst zien wij verpleegkundigen bevlogen & keihard werken, echter door het voortdurend opvangen van personeelstekorten raakt men overbelast en kunnen er onveilige werksituaties ontstaan. Op de werkvloer blijft er weinig tijd over om voldoende aandacht te besteden aan leerling-verpleegkundigen, waardoor er tijdens de opleiding veel leerlingen stoppen, omdat ze niet goed begeleid worden of omdat ze geen toekomst voor zichzelf meer zien in dit vak.

Dit baart ons grote zorgen, want zonder verpleegkundig personeel kan geen ziekenhuis bestaan en kunnen wij als arts ons werk niet doen. We moeten nu maximaal investeren in verpleegkundig personeel en niet in zaken zoals het opleiden van BOA’s of ongelimiteerde testlocaties.

Nieuwe maatregelen, zoals lokale lockdown’s, mondkapjesplicht, avondklok of uitbreiding van het QR-code systeem, zijn volstrekt onwetenschappelijk, ondoelmatig en zorgen voor een tweedeling in de maatschappij. Daarbij zullen deze maatregelen het échte probleem, dat van de zorgcapaciteit, niet oplossen.

Iedereen die zich heeft willen laten vaccineren, heeft dat kunnen doen. Diegenen die er bewust voor kiezen dit niet te doen, moeten absoluut vrij zijn en vrij blijven in deze beslissing. Er mag en moet geen enkele vorm van dwang of drang zijn. Om nu de ongevaccineerden aan te wijzen als oorzaak voor het falen van ons zorgsysteem is onrechtvaardig en zorgt enkel voor een zeer onwenselijke polarisatie en tweedeling.

De zorg moet een veilige werkomgeving zijn en elke professional wordt geleerd zich stapsgewijs uit te spreken wanneer hij/zij zich zorgen maakt. Het ‘Probe’, ‘Alert’ en ‘Challenge’ heeft geen enkel effect gehad. Wij voelen de noodzaak, in het maatschappelijk belang, ons uit te spreken, omdat wij zien dat er sprake is van een ‘Emergency’.

Wij vragen om een gesprek met het kabinet (Rutte en de Jonge), het OMT (van Dissel en Gommers) en met het LNAZ (Kuipers), voordat nieuwe maatregelen die niet wetenschappelijk onderbouwd of controleerbaar zijn worden ingevoerd.

Wij vinden dat wij, als 4 betrokken SEH-artsen, die werken op de Spoedeisende Hulp en dus aan de poort staan van de ziekenhuizen, recht hebben van spreken en onze zorgen mogen uiten. Wij willen graag antwoorden op onze vragen en vragen om onomstotelijke wetenschappelijke onderbouwing van vergaande maatregelen.

Wij roepen de media op, om ruimte te geven voor het uiten van onze zorgen en voor tegengeluid in bredere zin. Geef de kritische (medisch) professionals ook een podium.

Steun onze oproep en deel dit bericht.

L. Bilbija, C. Sjaardema, B. de Lange, A. van Asten

Open brief aan de leden van de Tweede Kamer

door ing. Hans Verwaart, werkzaam als Data-analist en in de ICT

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Ik maak me zorgen over het coronabeleid. De cijfers lopen weer op en hetzelfde is ook in de ons omringende landen het geval.

In juni 2021 dacht ik dat we eindelijk op de juiste weg waren. De epidemie was duidelijk op z’n retour. Er waren vaccins beschikbaar voor eenieder die dat wilde. Helaas zijn er bij de versoepelingen van 25 juni ernstige fouten gemaakt door de woordvoerders / beslissers namens het demissionair Kabinet. Mensen, vooral jongeren, die met het Janssen-vaccin waren gevaccineerd mochten meteen het nachtleven in én in combinatie met onvoldoende aandacht voor ventilatie zorgde dat voor een flink aantal superspread events in binnenruimtes van het virus. Met als gevolg een sterk oplopend aantal positieve testen, later resulterend in stijgende opnames in ziekenhuizen etc. U herinnert zich vast nog de uitbraak in Dance Valley, waar één besmettelijk persoon circa 200 anderen heeft besmet. Na het terugdraaien van een aantal maatregelen leek de situatie zich te stabiliseren.

Op 25 september zijn de maatregelen verder afgeschaald, echter de horeca en evenementen werden alleen toegankelijk voor mensen die een coronatoegangsbewijs (CTB) hadden. Dit betekent dat niet-gevaccineerden moeite moeten doen (nl. een negatieve test voor toegang te overleggen) om bij de horeca of evenementen binnen te komen. Dit zal ongetwijfeld hebben gezorgd dat niet-gevaccineerden minder van het uitgaansleven gebruik zijn geen maken.

Wanneer niet-gevaccineerden de “motor” van de epidemie zijn, zoals sommigen beweren, dan zal het aantal nieuwe gevallen door het gebruik van het CTB omlaag gaan. Maar dat is niet wat we zien. Integendeel, de laatste weken is de epidemie juist aan het versnellen. Zou het niet zo zijn, dat het juist de gevaccineerden zijn (die zich ten onrechte veilig wanen), die thans de “motor” van de epidemie zijn?

Volgens het RIVM niet. Het RIVM presenteerde donderdag  14 oktober een document (webpagina) waaruit zou blijken dat één op de vier opnames in de ziekenhuizen een gevaccineerde betreft tegen drie op de vier niet-gevaccineerden. Helaas is de presentatie van deze data zo ondoorzichtig dat deze voor buitenstaanders niet te controleren valt. Er is namelijk gegronde reden om aan de juistheid te twijfelen.

Met behulp van wiskunde kan eenvoudig bewezen worden dat bij een instroom van één gevaccineerde patiënt op de vier, een beschermingsniveau van de vaccins hoort van 95%. Dat is hoog, maar in theorie mogelijk. Totdat je gaat kijken naar dergelijke getallen in andere landen, zoals Israël, Qatar of het Verenigd Koninkrijk.

Ik wil me daarbij thans beperken tot het VK. Daar komt elke vrijdag vanaf zes weken geleden in hetzelfde format een rapportage uit van de effectiviteit van de vaccins op het gebied van transmissie, opnames in het ziekenhuis en overlijdens, opgesteld door de overheid. En dat per leeftijdscategorie. De laatste rapportage heb ik bijgesloten.

Ik heb deze data geanalyseerd en ben behoorlijk geschrokken van de resultaten, waarbij ik alleen heb gekeken naar de volledig gevaccineerden en niet-gevaccineerden. In de bijlage staan drie grafieken over transmissie, opnames en overlijdens door de tijd per bevolkingsgroep.

Conclusies bescherming tegen transmissie:

  • Door de tijd heen neemt de gemiddelde bescherming tegen transmissie af en wordt zelfs negatief (dat wil zeggen dat gevaccineerden vaker besmettelijk worden dan niet-gevaccineerden).
  • In het algemeen geldt, hoe hoger de leeftijd, hoe eerder de bescherming het nulpunt bereikt en negatief wordt. De vier groepen tussen 40 en 79 zijn zelfs in de laatste week tweemaal zo makkelijk te besmetten als niet-gevaccineerden.

Conclusies bescherming tegen ziekenhuisopname:

  • Door de tijd heen neemt de gemiddelde bescherming tegen ziekenhuisopname af, begint bij net onder de 80% en eindigt net onder de 70%.
  • Daarbij geldt, dat bij de hogere leeftijdscategorieën, de daling het snelst gaat.

Conclusie bescherming tegen overlijden:

  • Door de tijd heen neemt de gemiddelde bescherming tegen overlijden af, begint bij 85% en eindigt bij 75%.

In de verdeling van de instroom in de ziekenhuizen van niet en wel gevaccineerden, neemt gedurende de tijd het aandeel van gevaccineerden toe. In het begin is dit bijna 53%, zes weken later is dit bijna 64%.

Is het VK vergelijkbaar met Nederland?

Er zijn zeker verschillen:

  • het VK is eerder begonnen met grote groepen te vaccineren (dus heeft eerder last van afnemende effectiviteit) en
  • een vrij grote groep is met AstraZeneca gevaccineerd, met een lager beschermingsniveau, 10-15% lager.

Deze factoren kunnen er voor zorgen, dat thans in Nederland bescherming tegen transmissie, ziekenhuisopname en overlijden hoger ligt (met wel een dalende tendens). De vraag is hoeveel hoger.

Als inderdaad in Nederland slechts één op de vier Covidpatiënten in het ziekenhuis gevaccineerd is, dan is de gemiddelde effectiviteit van de vaccins thans 95%. In het VK is dat thans net onder de 70%. Een verschil van 25%.

Gevoelsmatig vind ik dat verschil groot, te groot om waar te kunnen zijn. Ik ben echter geen medicus, dus wellicht zijn er uit die hoek afdoende verklaringen te vinden? Ik zou zelf een verschil van 10% meer waarschijnlijk achten. Bronnen uit het Radboud Ziekenhuis (Bert Mulder) en MUMC meldden in oktober een meerderheid van gevaccineerden onder de opgenomen patiënten, geheel in lijn met het VK en België. Toch zie ik in het net verschenen weekrapport van het RIVM staan dat vier van de vijf IC-patiënten ongevaccineerd zijn. En de demi minister van VWS herhaalde de RIVM-getallen, dat slechts één op de vier opnames een gevaccineerde betrof (EénVandaag 26 oktober 2021). Dan denk ik: wie verspreidt hier nu desinformatie? Maar het werkt wel, gezien de peilingen in hetzelfde programma waar de gevaccineerden de duimschroeven voor de niet-gevaccineerden willen aandraaien. De tweedeling in onze samenleving is een feit. Hoe kan dit gekeerd worden? U heeft als lid van de Tweede Kamer daarbij een invloedrijke positie.

Transmissie van het virus

Het onderzoek in het VK toont aan dat gevaccineerde jongeren tot 30 jaar een zeker mate van bescherming hebben tegen infectie. De groep tot 20 scoort daarbij het hoogste, maar dat is dan weer wel de groep met de laagste vaccinatiegraad. De groep 20 tot 30 scoort daarbij een bescherming van 25%. Alle oudere groepen zijn niet beschermd, sterker nog, gevaccineerden lijken juist vatbaarder voor infectie!

In Nederland zal de bescherming tegen de transmissie hoger liggen, met ook hier een dalende tendens. Ik kan me echter niet voorstellen dat deze hoger ligt dan de betrouwbaarheid van een negatieve PCR-test, die ik inschat op minimaal 75%.

Een coronatoegangsbewijs is daarom een product dat geen garanties biedt voor een redelijk veilige omgeving. Sterker nog, eerder een garantie voor een onveilige omgeving helaas.

Wat dan?

Mochten extra maatregelen noodzakelijk worden geacht, dan moet in de eerste plaats meer ingezet worden op het veilig houden van binnenruimtes door meer en betere ventilatie. En ja, ik weet het, met de gestegen gasprijzen is dat niet bepaald gratis. Ik heb wel 50 cent extra voor een biertje over als daarmee het risico om besmet te worden significant wordt beperkt. En ik denk velen met mij. Wat daarbij helpt is het meten van het luchtklimaat met CO2-meters. Een verplichting tot het aanschaffen en zichtbaar gebruiken van CO2-meters zou aan te bevelen zijn, de BOA’s kunnen dan controleren of de barkeepers ze ook gebruiken en ernaar handelen als de meters te hoge waarden aangeven.

Wil je als land toch een coronatoegangsbewijs willen blijven gebruiken, dan zou een test voor iedereen verplicht moeten zijn, ongeacht de vaccinatiestatus.

Wat ook moet gebeuren (en daar had al lang een begin mee moeten worden gemaakt) is het structureel vergroten van de zorgcapaciteit en het spreiden van de zorg. Het LCPS heeft goede diensten bewezen en ook voor andere behandelingen waarvoor wachtlijsten zijn (die per ziekenhuis verschillen) zou spreiding de wachtlijsten kunnen verkorten. Ook zou niet bijna ieder ziekenhuis een Covid-afdeling moeten hebben. Probeer dit te beperken tot een stuk of vijf, verspreid over het land.

Publieke omroep, praatprogramma Op1

De afgelopen weken zijn er diverse uitzendingen van Op1 geweest die van bedenkelijk niveau waren, en waarvan je je moet afvragen: willen we dit soort meningen wel horen op een mede door de overheid betaalde zender? Ik doel dan op de uitzending van woensdag 20 oktober, waarbij presentator Charles Groenhuijsen een pleidooi hield om niet-gevaccineerden de toegang tot de zorg te ontzeggen, als ze met Covid-19 bij de poort zouden staan. De heer Gommers was daar toen te gast en werd verleid om dat te bevestigen, maar deed dat natuurlijk niet. Hij wees naar de politiek, een arts wil vanuit zijn roeping iedereen helpen.

Het programma wordt op primetime uitgezonden en heeft een groot kijkpubliek. De presentator is al jaren een bekend gezicht als verslaggever. Hij heeft dus zeker invloed op de publieke opinie. Ik vind het heel gevaarlijk als een vertegenwoordiger van de ene groep een andere groep zo wegzet. Dat zijn taferelen die we 100 jaar geleden ook tegenkwamen. Enfin, iedereen kent de gevolgen.

Bij een andere uitzending, maandag 25 oktober, moest een niet-gevaccineerd persoon (wel negatief getest) op de tweede rij plaatsnemen, terwijl de gevaccineerden allemaal schouder aan schouder naast elkaar zaten aan de tafel, waaronder OMT-lid Karoly Illy. Ik vind dit niet kunnen. Hier wordt aan het gehele kijkerspubliek getoond, een gebruiksaanwijzing, een signaal gegeven hoe gevaccineerden om moeten gaan moet niet-gevaccineerden. Het zijn tweederangsburgers geworden. Hoe wil je het noemen? Segregatie, Apartheid? In ieder geval aanzetten tot discriminatie. Een hele gevaarlijke ontwikkeling.

Dan nog een passage over welke gevaccineerden in het ziekenhuis liggen in dezelfde uitzending: “Het is tot op heden heel zeldzaam dat gezonde, gevaccineerde mensen nog in het ziekenhuis belanden. Eigenlijk zijn dat alleen gevaccineerden die problemen hebben met hun afweer door ziekte of medicijngebruik”, zegt huisarts Geurts van Kessel.

Dan moeten ze daar in het VK toch allemaal een hele cocktail aandoeningen hebben toch? denk ik dan.

Zo’n uitspraak kan toch niet waar zijn? Het is pure desinformatie.

Wat wil ik met deze brief bereiken? Het is tijd de werkelijkheid onder ogen te zien. De corona-app is zo gebouwd dat iemand die volledig gevaccineerd is geen corona kan krijgen, niet positief kan testen. Er is van uit gegaan dat vaccinatie transmissie volledig voorkomt. Helaas het is in werkelijkheid anders. En dat is een bittere pil voor iedereen die volledig is gevaccineerd en voor het demi Kabinet die dacht op die manier uit de corona crisis te komen.

Kortom, het is tijd om onder ogen te zien dat de gekozen oplossingsrichting niet werkt… Helaas, dat komt vaker voor in het leven. Remedie is dan de brokstukken opruimen, met goede moed nieuwe plannen maken en weer over gaan tot de orde van de dag.

Ik wens jullie veel sterkte toe in de beraadslagingen die de komende tijd plaats zullen gaan vinden, ik ben altijd bereid mee te denken of over het VK-onderzoek nadere informatie te delen.

Vriendelijke groet, Hans Verwaart

Directe link waar de VK-rapporten te vinden zijn:

Bijlage: drie grafieken afgeleid uit de VK-weekrapporten

Bescherming tegen transmissie:

Twee interessante open brieven - 24848

Getoond wordt de bescherming per weekrapport voor de acht leeftijdsgroepen.

100% is volledig beschermd, 0% is niet beschermd, negatieve getallen betekent juist extra vatbaar.

Bescherming tegen ziekenhuisopname:

Twee interessante open brieven - 24849

Bescherming tegen overlijden:

Twee interessante open brieven - 24860

 

Steun onze site met af en toe een (kleine) donatie. Klik hier. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.