Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Dagcijfers 19 oktober

Dagcijfers 19 oktober - 24385
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden dagelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 19 oktober 2021.

Lees volledig artikel: Dagcijfers 19 oktober

Leestijd: 6 minuten

De verborgen epidemie

De laatste weken zagen we het langzaam gebeuren: de NICE cijfers lopen langzaam op en de PCR veel sneller. Daarnaast zagen we ook dat de stijging van de opnames vooral de ouderen betreft die in het ziekenhuis terecht komen. De media beginnen nu van alles te roepen, maar vooral dat het de ongevaccineerden zijn die nu in het ziekenhuis terecht komen. Tijd dus om die cijfers eens goed te bekijken.

Allereerst hebben we de cijfers in twee groepen gesplitst: de relatief jongeren van 0-60 jaar en de ouderen vanaf 70 jaar. De middengroep van 60-70 jaar laten we dus bewust even buiten beschouwing, want die cijfers hebben te veel overlap met de beide andere groepen en dus het beeld onscherper maken. Eerst maar even het totaal plaatje dat er bij hoort:

 

Dagcijfers 19 oktober - 24396

Voordat we de grafiek gaan uitleggen (er zit heel veel interessante informatie in verstopt), eerst even de verschillende brillen waarmee we deze cijfers kunnen lezen.

  1. De dokter. Iemand die ziek is, meldt zich bij de dokter die hem/haar doorverwijst naar het ziekenhuis als er sprake is van een besmetting met corona en de ziekte ernstig genoeg is.
  2. De verpleegkundige. Neemt patiënten op en als het laboratorium een positieve uitslag heeft voor de corona-test, is het een corona patiënt en telt mee in de NICE cijfers.
  3. Het laboratorium. Dat krijgt monsters van personen waarvan vermoed wordt dat ze besmet zijn met corona. Als de analyse apparatuur dat bevestigt, wordt de patiënt een “geval”.
  4. De media en de regering. Doen hun uitlatingen op basis van onbewezen voorspellingen van het RIVM/OMT en het ontstaan van angst voor veronderstelde toekomstige uitbraken.

Het aardige is dat voor de brillen 1-3 cijfers in bovenstaande grafiek te vinden zijn, op basis waarvan elke groep iets kan vinden.

De uitleg van het plaatje. De oranje lijn is het aantal ziekenhuisopnames zoals dat te vinden is op de website van NICE, 7-daagse gemiddelden. Dit is de lijn die wij eigenlijk al tonen zolang wij hier als Green Team aanwezig zijn. In onze grafieken werd ook de (geschaalde) lijn voor het aantal positieve PCR-testen getoond. Die is hier vervangen door twee lijnen, één voor de leeftijdsgroep tot 60 jaar (groen) en een tweede voor de 70+ groep (rood).

Daarnaast willen we ook weten hoe het zit met het aantal ziekenhuisopnames uitgesplitst naar dezelfde twee leeftijdsgroepen. Dat kan als we gebruik maken van de gegevens van de GGD, die deze informatie per 10 jaar gegroepeerd heeft. Kleine complicatie is alleen dat deze rapportage is gebaseerd op datum van de eerste klacht en daarom een paar weken achterloopt. Dat zijn de rode en groene stippellijnen. Omdat maar een deel van de ziekenhuisopnames via de GGD aangemeld wordt, zijn deze cijfers een stuk lager, maar wel goed bruikbaar om de verschillen te begrijpen. De blauwe lijn komen we later op terug.

Het interessante deel van de grafiek zit in de laatste maanden, dus laten we dit stukje eens uitvergroten:

Dagcijfers 19 oktober - 24397

 

De dokter

Laten we eens kijken wat de dokter meent te zien. Die zal naar de GGD cijfers kijken (de stippellijnen), want daar gaat het om patiënten die ziek zijn geworden door corona. Een paar dingen zal hem opvallen. Als eerste ziet hij dat de opname aantallen voor de ouderen lager zijn, dat komt natuurlijk omdat 85% van de bevolking jonger is dan 70 jaar. Rondom de Bonusbult (begin juli) zien we iets bijzonders. Waar het aantal zieken voor de jongere generaties stijgt vanaf begin juli, duurt het nog 10 dagen voordat deze stijging zich ook bij de ouderen voordoet. De jongeren hebben de ouderen besmet. Daarna valt op dat hoe verder we richting oktober gaan, hoe dichter de cijfers voor de ouderen de jongeren gaan naderen. Inmiddels hebben deze cijfers elkaar net gepasseerd. Wel een voortdurende langzame daling onder de jongere generatie. De dokter zal zich alleen zorgen maken over de oudere generatie, waar de cijfers nu gaan stijgen. Er wordt nu al geroepen om een booster vaccinatie om deze ouderen opnieuw te gaan beschermen.

De verpleegkundige

De verpleegkundige zal met name kijken naar het aantal patiënten dat uiteindelijk als corona patiënt de boeken in gaat. Dat kan zijn omdat de patiënt wordt opgenomen met op corona lijkende klachten en uiteindelijk ook als zodanig wordt behandeld, maar ook omdat er alleen een positieve PCR test gedaan is. De verpleegkundige kijkt naar de oranje lijn en zag dat er na de Bonusbult een flinke toename was van het aantal ziekenhuisopnames (max. 80/dag) die geleidelijk daarna weer afnam.

Maar sinds 23 september neemt het aantal ziekenhuisopnames toch weer toe met ongeveer 15% per week. Er gaat een dag of 10-14 overheen tussen moment van besmetting en mogelijke ziekenhuisopname, dus er kan geen rechtstreeks verband zijn met de afgekondigde maatregelen op 25 september.

Het laboratorium

Het laboratorium kijkt eigenlijk alleen naar de aanwezigheid van (restanten van) virus deeltjes in het speeksel. Vanwege de extreme gevoeligheid, is een minimale hoeveelheid van het virus al genoeg om een positieve uitslag te verkrijgen. We zien deze laboratoriumwaarden als de rode en groene lijnen in de grafieken. Omdat iedereen met klachten geacht wordt zich te laten testen, zijn de meeste testresultaten negatief. In de grafiek zijn de PCR resultaten een week naar rechts verschoven, om deze cijfers direct te kunnen vergelijken met de opname cijfers: opnames gebeuren doorgaans 7 dagen na de eerste positieve PCR test.

Ook hier zien we in juli de 10 dagen verschil in stijging tussen de 0-60 en 70+ lijnen. Interessanter is het om te zien wat er op 27 september gebeurt. Dan beginnen de cijfers voor de 70+ groep als eerste te stijgen (besmettingen waren vóór 20 september!). Pas een week later stijgen ook de cijfers voor de 0-60 groep en dat is merkwaardig. Het suggereert dat de besmettingen bij de jongeren die van de ouderen volgen. Zouden de vaccins bij de ouderen inderdaad als eerste uitgewerkt zijn zoals we uit steeds meer bronnen vernemen?

Wat ook opvalt is dat de stijging van deze PCR cijfers veel sterker is dan die van de ziekenhuis opnames zelf: 50% per week en de opnames zelf “slechts” 15%. Dat suggereert weer dat er wel veel meer besmettingen zijn geweest, maar veel minder tot ziekte hebben geleid. Het lijkt dus op een verborgen epidemie: de besmettingen grijpen om zich heen, maar de dokter slaat geen enkel alarm, want hij ziet alleen maar langzaam dalende cijfers. Wel zoals hij gewend is elke herfst een toename van ouderen die griepachtige verschijnselen hebben en daarvoor de aandacht krijgen die zij gewend zijn te geven.

De media en de regering

De media trekken op zijn gunstigst alleen conclusies die gerelateerd  zijn aan “besmettingen”: uitbraken, stijgende PCR cijfers. Maar vooral voorbeelden dat ziekenhuizen vol liggen met ongevaccineerden, angst voor de griepgolf waaraan alleen de naam corona nog aan ontbreekt. De QR-code die door het testen van 0,25% van de bevolking de oplossing zou zijn voor alle problemen, terwijl het probleem inmiddels bij de gevaccineerde ouderen lijkt te zitten en besmettingen volgens het RIVM voornamelijk thuis en op school plaatsvinden. Geen enkele aandacht voor het werkelijke probleem: de verspreiding door slechte ventilatie in combinatie met het voor langere tijd verblijven in deze ruimte.

Effectiviteit vaccins

De blauwe geheimzinnige lijn in de eerste grafiek met het label “Effectiviteit 70+” is nog niet ter sprake geweest. Het vaccineren heeft twee doelen: het voorkomen van ziek worden en het voorkomen van verspreiding. Daar hebben we al eerder een blog aan geweid met de titel Effect van vaccineren en Coronapaspoort op verspreiding. Met de cijfers die we nu hebben, kunnen we een berekening hiervan maken. We doen dat door de relatieve afname van het aantal positieve PCR testen te meten in de tijd. We stellen de verhouding van het aantal positieve uitslagen op 1 januari (dus kort voordat de vaccinaties begonnen) van de 70+ groep ten opzichte van het totaal op 100%. Door de vaccinaties neemt het aantal positieve uitslagen binnen de 70+ groep gedurende het voorjaar veel sneller af dan die van het totale aantal. Eind juni is dat aantal 10X zo snel gedaald als het totaal, waarmee de effectiviteit gedurende de 5 maanden vaccineren dus gestegen is tot ongeveer 90%. Dat is ook wat we in de grafiek zien.

Gedurende de maanden juli-oktober zien we dat percentage weer dalen richting 40% effectiviteit tegen ziekenhuisopname.

Op deze berekening is nog wel wat af te dingen, want in de 0-60 jaar groep is een vaccinatiegraad van rond de 75% gehaald en zo zijn er nog wel wat andere factoren die de 40% onzeker maakt, maar wel is hiermee aangetoond dat de werkzaamheid van het vaccin in de loop van de tijd steeds verder aan het afnemen is en nog steeds in een rechte lijn dalende is. De veronderstelling dat de ziekenhuizen vol liggen met ongevaccineerden, is hiermee dan ook uiterst onwaarschijnlijk geworden.

En de dagcijfers van de ziekenhuisopnames zijn:

  • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 77 *
  • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 58 *
  • Actuele geschatte R-waarde op basis van ziekenhuisopnames: 1,15 **

We gaan het weer zien!

Toelichting

In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de voorspelling weer van het aantal ziekenhuisopnames op basis van de PCR test. Zie ook ons blog hierover.

* Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl
** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,01 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205