Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

OMT advies over ventilatie #huh?+!

OMT advies over ventilatie #huh?+! - 21529
Samenvatting van het artikel

Eindelijk wordt er in een OMT advies expliciet aandacht gevraagd voor ventilatie. Maar als je de zinnen goed leest dan wil je met je vuist door het beeldscherm van je computer slaan.

Lees volledig artikel: OMT advies over ventilatie #huh?+!

Leestijd: 3 minuten

Meer dan een jaar nadat ik aandacht vroeg voor het Deltaplan Ventilatie staat voor de eerste keer in een OMT advies iets wat een beetje die kant op gaat. Dit zijn de zinnen:

Het tijdelijk stoppen van Testen voor Toegang voor uitgaansgelegenheden maakt het mogelijk om expliciet aandacht te geven aan de juiste ventilatiesystemen. Het systeem moet regelmatig gecontroleerd worden. En de bezetting van een binnenruimte dient gebaseerd te zijn op wat het ventilatiesysteem aankan.

De Gezondheidsraad en ook de adviesorganen in andere Europese landen raden CO2-meetapparatuur aan ter controle van de luchtkwaliteit van binnenruimtes. Nagegaan zou kunnen worden of de bepaling van het CO2-gehalte ook in de Nederlandse setting van toegevoegde waarde kan zijn. 

Min of meer verbazingwekkend nadat Van Dissel nog woensdag in de Tweede Kamer deze verbijsterende woorden zei over Ventilatie: “In Duitsland doen ze bijna niets aan ventilatie”. Terwijl sinds september 2020 aan de drie basismaatregelen in Duitsland  “ventilatie” is toegevoegd.

Maar als je de zinnen goed tot je laat doordringen, dan zie je toch nog de grote invloed van de voorzitter van het OMT (Van Dissel).

Want lees maar eens goed:

“nagegaan ZOU KUNNEN worden of de bepaling van het CO2-gehalte OOK IN DE NEDERLANDSE SETTING van toegevoegde waarde KAN zijn”.

Dus ik schat in dat een aantal OMT leden (bijvoorbeeld Prof. Voss) nu echt bepleiten dat ventilatie belangrijk is, maar dat Van Dissel het er alleen in wilde met deze toevoegingen: “nagegaan zou kunnen worden” en “ook in de Nederlandse setting van toegevoegde waarde kan zijn“.

Dus in plaats dat deze zinnen uit het advies van het OMT nu gaan betekenen dat er echt serieus actie wordt ondernomen t.a.v. dit zo belangrijke onderwerp, geven ze geen enkel gevoel van urgentie. De standaard wijze, zoals Van Dissel opereert t.a.v. belangwekkende wetenschappelijke ontwikkelingen, die niet in lijn zijn met zijn eerder ingenomen standpunten.

Ik ga nu niet weer een uitgebreid artikel schrijven over het belang van dit onderwerp. En hoe het in veel andere landen wel hoog op de prioriteitenlijst gekomen is. Het is in- en intriest dat Rutte en De Jonge hun persconferentie staan te doen achter drie zielige bordjes elk een boodschap erop. Waarvan “handen wassen” lang niet zo belangrijk is als de ontbrekende schakel ‘ventileren’.

Bij die persconferenties wordt steeds veel verteld, maar er wordt niet gezegd welk gevaar mensen lopen in binnenruimtes en hoe ze dat zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Terecht dat deze schampere tweet vanuit België werd geplaatst:

OMT advies over ventilatie #huh?+! - 21524

Zorginstellingen

Niet alleen de uitbraken vanaf 26 juni in de uitgaansgelegenheden zijn daar vooral aan toe te schrijven. Maar ook hetgeen in de komende maanden en het najaar nog kan gebeuren in dit soort locaties (denk aan scholen!). En dan praat ik nog niet eens aan de vele slachtoffers die er in zorginstellingen zijn gevallen.

In plaats van dat we iets “zouden kunnen nagaan” en “zien of het in de Nederlandse Setting ook van toegevoegde waarde kan zijn”, zouden we onmiddelijk het onderstaande van België moeten overnemen en het ook direct gaan toepassen in de protocollen van onderwijsinstellingen.

OMT advies over ventilatie #huh?+! - 21500

Kijk nog maar eens op deze website hoe serieus men het daar aanpakt t.a.v. die registratie van die luchtzuiveringssystemen. Iets wat wij op onze site -met onze beperkte middelen- al op 3 oktober vorig jaar hebben gedaan. Een uitleg van de verschillende mogelijkheden en een overzicht van de apparatuur. Helaas was en is daar in Nederland (te) weinig belangstelling voor om dat echt landelijk te gaan doen.

Ik vrees echter met grote vreze dat ook de komende maanden die Belgische aanpak in Nederland niet overgenomen wordt. Dit omdat ik tot nu toe weinig heb gemerkt bij Rutte noch De Jonge of de meeste politieke partijen, dat ze Van Dissel, RIVM of OMT hierop aanpakken. Ook het gros van de Nederlandse media laten het op dat vlak vrijwel compleet liggen. Zij doen in principe hetzelfde als Van Dissel. Ze kijken niet of nauwelijks naar Duitsland of België en volgen gedwee wat Dissel dicteert. Je zou bijna je laptop een dreun verkopen.

Help ons dit soort onderwerpen te blijven agenderen. Steun ons af en toe met een (kleine) donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De eindafrekening - 88558
Daszak word keihard aangepakt voor zijn betrokkenheid bij Wuhan - 88442