Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Droomconferentie over Covid-19

Droomconferentie over Covid-19 - 21070
Samenvatting van het artikel

Welke risico’s horen bij het leven? Wat zijn de reële cijfers? Welke keuzes maken we als samenleving? Waar ligt de grens? Column door Rogier Rumke

Lees volledig artikel: Droomconferentie over Covid-19

Leestijd: 5 minuten

Droomconferentie over Covid-19

Column door Rogier Rumke

Vanavond ging ik luisteren naar een persconferentie. Nummer zoveel en dertig. Het zou een andere worden dan alle anderen hiervoor.

De persconferentie

Er stonden drie plaatjes op de katheder. Op het eerste plaatje zag je een CO2 meter. Op het tweede plaatje zag ik een ventilator en op het derde plaatje zag ik een groep mensen in een huis met een kruis erdoor terwijl er een even grote groep buiten het huis stond met een groen vinkje.

Rutte sprak. “We zijn er doorheen, alles wordt anders.” De nieuwe maatregelen werden aangekondigd. Simpel, de besmettingen zijn zo ver gezakt en de R is zo laag dat er geen enkel gevaar meer is op besmettingen in de buitenlucht. Dus daar mag alles. Omdat er nog wat kans is op besmetting vanuit mensen die terugkomen van vakantie en toeristen die ons vanaf nu weer gaan bezoeken nemen we nog wel een paar maatregelen binnen. Als je binnen bent met meerdere mensen, zorg dan dat er een CO2 meter zichtbaar is. De maximale waarde is 800 ppm. Daarboven, zet een raam open of ga naar buiten.

Toen deze mededeling net geland was, kwam hij met een bijzonder vervolg: “We hebben voor u de risico’s op een rij gezet en op basis van onze eerdere veiligheidsmaatregelen, nemen we nu maatregelen om andere risico’s te beperken.

Bewegingsarmoede

Het is gebleken dat een tekort aan beweging de weerstand verlaagt. 5800 mensen overlijden per jaar aan niet bewegen. Als je bedenkt dat er in de zomermaanden gemiddeld niet meer dan 5 mensen per dag overleden zijn, en zullen overlijden, aan de gevolgen van Covid 19 zult u begrijpen dat hier zeer streng dient te worden ingegrepen. Over de hele 16 maanden hebben we 17.723 doden te betreuren gehad.

Dat is nu sterk teruggelopen, maar het aantal mensen dat overlijdt door bewegingsarmoede is zo groot dat we niet anders kunnen dan vanaf nu enkele miljarden uittrekken voor bewegingsprogramma’s op scholen. De jeugd is vanaf nu verplicht om 4 uur per week op school te sporten. Daarnaast krijgt ieder gezin subsidie om de kinderen te laten deelnemen aan een georganiseerde sport.

Voor volwassenen geldt dat iedereen die aantoonbaar lid is van een sportvereniging de kosten daarvan volledig in mindering mag brengen op de maandelijkse zorgpremie. Tevens schrappen we de helft van het eigen risico voor iedereen die aantoonbaar minimaal 10.000 stappen per dag zet.

Criminaliteit

Onze samenleving heeft ernstig te lijden onder bijna 800.000 misdrijven per jaar. 40.000 van die misdrijven hebben betrekking op inbraken en diefstal door zakkenrollerij. Ieder van deze gevallen leidt tot ernstig trauma bij het slachtoffer. Daarbij komen dan nog ruim 7000 zedenmisdrijven, 2700 moorden, 2900 geweldsmisdrijven en bijna 40.000 gevallen van mishandeling. Dit is misschien wel de grootste pandemie. Er zal een OMT worden samengesteld van criminologen om de oorzaak van deze overweldigende golf voor eens en voor altijd aan te pakken.

Ook psychologen zullen toetreden om de ongekend zware gevolgen voor slachtoffers te verzachten. We zullen kosten nog moeite sparen om de sociale omstandigheden waaronder criminaliteit floreert, zoals sociale ongelijkheid, minder kansen voor kinderen uit arme wijken, toegang tot recht voor iedere burger en het scheppen van gelijke kansen op de woningmarkt voor iedere burger tot speerpunten van toekomstig beleid te maken. Deze pandemie moet gestopt worden. We hebben diepe zakken en geven niet op.

Roken

Met ingang van 1 juli zal roken in heel Nederland verboden worden. De risico’s van tabaksgebruik zijn onaanvaardbaar. Er vallen jaarlijks meer doden door roken dan coronadoden gedurende de hele crisis. Het roken belast de zorg met maar liefst 9.4%. Dat kunnen we ons zorgpersoneel niet meer aandoen. Ze hebben genoeg voor de kiezen gekregen met corona. De 19.000 doden per jaar, en de enorme druk op de ziekenhuizen en IC’s door longkwalen, hart en vaatziekten en conditieverlies zijn onacceptabel.

Daarnaast is de kans op medische klachten door meeroken vele malen groter dan de gevolgen van long-covid. Ook deze pandemie moet stoppen, handhaving is simpel en het kost de samenleving niets, integendeel, het zal de kosten van de gezondheidszorg al binnen een jaar met 5 tot 10% doen dalen. Verslaafde rokers zullen alle hulp krijgen die nodig is om zo snel mogelijk af te kicken. Het kan niet meer, roken past niet in ons nieuwe normaal.

Verkeer

Weliswaar hebben we veel kunnen doen aan het terugdringen van het aantal doden en gewonden in het verkeer. Maar het is nog lang niet genoeg. Vanaf 1 juli geldt in heel Nederland binnen de bebouwde kom een maximum snelheid van 30 km/uur voor alle verkeersdeelnemers. Nog steeds zijn er jaarlijks 22.000 zware ongevallen te betreuren waarvan 600 met dodelijke afloop.

De impact daarvan op de samenleving en de zorg is enorm. Kosten nog moeite zullen gespaard worden om het verkeer in Nederland tot het veiligste ter wereld te maken, mede door ons optimaal te richten op fietsen en openbaar vervoer. Het autorijden zal steeds meer ontmoedigd worden. Dat helpt ook om meer te bewegen.

Ongelukken thuis

Net zozeer als wij ons de afgelopen 16 maanden hebben bekommerd om de gevolgen van corona zullen wij ons in de toekomst moeten bekommeren om de veiligheid in huis. Maar liefst 110.000 ongelukken op jaarbasis leiden tot een ziekenhuisbehandeling die onze zorg ernstig belast. Uit onderzoek is gebleken dat er twee factoren zijn die het risico op ongelukken zwaar verminderen: trapjes en krukjes om dingen uit hoge kasten te pakken en rommel in huis.

We zullen maatregelen financieren om hierin tot oplossingen te komen. We gaan zorgen dat iedereen een veilig trapje krijgt die daarom vraagt, gratis en voor niets. Tevens zal er een regeling komen, vergelijkbaar met de zorgtoeslag, waardoor iedereen kan beschikken over professionele opruim- en schoonmaakhulp. Vooral heel belangrijk voor ouderen die het zelf niet meer kunnen. De kosten daarvan wegen ruim op tegen de kosten die door de ongelukken thuis ontstaan.

Sportblessures

Maar liefst 4.4 miljoen mensen raken per jaar gewond tijdens sportbeoefening, per 1000 sporturen hebben we te maken met 3.1 sport gerelateerde blessure. …

En toen schrok ik wakker

Want het klopte niet meer, we moeten meer bewegen, meer sporten, maar sporten leidt tot meer blessures, uhh, dus: Risico’s horen bij het leven. We vliegen, rijden, sporten, roken, drinken, werken, leven, hebben seks, voetballen en worden ziek. De anderhalve metermaatschappij is de meest ongezonde maatschappij die denkbaar is.

We zien gelukkig steeds meer mensen die het gewoon niet meer doen. Mensen die hun mondkapje als kinkapje dragen, en niemand die het erg vindt. Zelfs de koning begrijpt dat we weer gewoon moeten gaan doen. Het is over, de pandemie is voorbij, laten we nu eindelijk weer beter worden samen.

Waar is de grens, hoeveel hebben we over voor wat? Het wordt tijd dat we het afwegen. En sowieso wordt het tijd dat we inzien dat:

  • Handen wassen NIET helpt tegen het voorkomen van Covid-19 verspreiding.
  • Er geen verband is tussen afstand en besmettingskans in geventileerde binnenruimten en alle onderzoek erop wijst dat het coronavirus airborne is en dus NIET via grote druppels wordt verspreid en buitenbesmettingen uiterst zeldzaam zijn.
  • Testen van mensen ZONDER symptomen bij de lage prevalentie die we nu hebben alleen maar leidt tot een groeiende kans op een fout positieve uitslag die de samenleving alleen maar verder verlamt, nog afgezien van de schade die we kinderen toebrengen door ze onterecht als ziek en gevaarlijk voor anderen te beschouwen.

Rogier Rumke

U heeft zojuist gelezen: Droomconferentie over Covid-19.

Oh ja, ondanks dat het allemaal over lijkt te zijn, is deze site is nog hard nodig, dus draag iets bij als je kunt.

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.