Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Deze 5 Covid-19 maatregelen moeten in het regeerakkoord (en snel)

Deze 5 Covid-19 maatregelen moeten in het regeerakkoord (en snel) - 19253
Samenvatting van het artikel

Er is steeds meer hard bewijs voor de dominante rol van aerosole verspreiding. Juist dan valt de ééndimensionale aanpak van onze regering op. Er zijn vijf maatregelen, die door de regering snel dienen te worden uitgevoerd om te voorkomen dat we in de nabije toekomst weer in een situatie komen zoals het afgelopen jaar.

Lees volledig artikel: Deze 5 Covid-19 maatregelen moeten in het regeerakkoord (en snel)

Leestijd: 5 minuten

Eerst en vooral de aerosolen

Steeds meer zie je wereldwijd de bevestiging dat de besmettingen met Covid-19 voor het overgrote deel (ik denk meer dan 95%) door de lucht gaat. Als iemand een voldoende aantal virusdeeltjes inademt (en dat aantal kan per persoon verschillen) kan die persoon geïnfecteerd raken, met soms hele grote gevolgen. (En vaak – gelukkig – amper gevolgen).

Vanuit data-analyse en het lezen van het werk van een aantal wetenschappers was dit ook al mijn conclusie ruim één jaar geleden. Zie o.a. dit artikel van 2 april 2020. Ook het werk van de beroemde W.F. Wells liet dat al 70 jaar geleden zien. 

Omdat de WHO en het RIVM vanaf het begin stelden dat de verspreiding van het virus vrijwel alleen geschiedde via grotere druppels en overdracht via voorwerpen, werden alle maatregelen alleen gericht op het voorkomen van deze vorm van overdracht. (In Nederland 1,5 meter houden – ook buiten, handen “stuk” wassen, spatschermen, supermarktkarretjes schoonmaken).

Toen ik in april 2020 aandacht vroeg voor het grote risico van verspreiding in slecht geventileerde ruimtes, via ventilatiesystemen in zorginstellingen, werd daar schamper over gedaan. Zelfs toen in Maassluis in een zorginstelling in de zomer een uitbraak plaats vond die evident via het ventilatiesysteem was gebeurd, werd dat door het RIVM ontkend/genegeerd.

Ventilatiebeleid

Op het deltaplan Ventilatie dat ik in juni voorstelde, werd amper gereageerd. En als je ziet wat er gebeurd is bij het verbeteren van het ventilatiebeleid op scholen, daar kan je er alleen maar treurig van worden. (Lees trouwens dit interessante artikel over basisscholen in Quebec en het gebruik van luchtfilters).

Terwijl de bewijzen zich aan het opstapelen zijn van die dominante verspreiding via de lucht, zie je dat de WHO, het RIVM en de meeste leden van het OMT, omdat ze een jaar geleden volledig op de “grote-druppel-lijn” zaten, maar heel langzaam bewegen in de richting van het accepteren van de dominante rol van de verspreiding door de lucht. Met de hakken in het zand moeten ze meegesleept worden in de juiste richting.

Dat had en heeft desastreuze gevolgen. En ik ben bang dat dit ook voor in de toekomst (zoals dit najaar) dat zal gelden. En als die lijn niet snel gaat veranderen zullen we nog heel lang in de huidige crisis blijven zitten. Ook als we in rustiger vaarwater komen. Want die zou dan wel eens minder rustig blijven als men nu denkt, als je goed naar de wereldwijde ontwikkelingen kijkt. (En ik kom op dit laatste in de komende dagen terug).

Dit zijn drie interessante stukken literatuur, die de dominante rol van de verspreiding van het virus door de lucht bevestigen. Plus het feit dat de genomen maatregelen inadequaat waren.

Artikel van CNBC

  1. Dit artikel van CNBC over onderzoekers van het MIT. Ik pak er dit fragment uit om te laten zien wat de kern van hun conclusie is.
Deze 5 Covid-19 maatregelen moeten in het regeerakkoord (en snel) - 19224

2. Bij deze studie van een Covid-19 patiënt in een auto met gesloten ramen heeft men vanuit de lucht in de auto hele kleine deeltjes kunnen opvangen en vandaar uit virus kunnen halen. Die zich overigens nog steeds kon vermenigvuldigen.  Het zoveelste bewijs dat zwevende virusdeeltjes nog wel zich kunnen vermenigvuldigen als ze op de juiste plek aankomen. (Zoals de longen van iemand die nog niet geïnfecteerd is).

3. Vorige week kwam er een studie uit van de wetenschappers, die ik al heel lang volg, zoals Jimenez en Prather. Waarin ze 10 wetenschappelijke redenen vermelden om te laten zien dat Covid-19 zich vooral door de lucht verspreidt. In korte tijd kreeg dat artikel wereldwijd heel veel aandacht. De primaire auteur van dit artikel (Trisha Greenhalgh van de University of Oxford) plaatste gisteren een serie tweets, waarin ze de kritiek die in haar richting kwam op een zeer systematische manier weerlegt.

Diverse van die kritiekpunten hoor ik ook al sinds één jaar. En het is ongelooflijk triest, dat het nog steeds bij velen in belangrijke posities bij de RIVM’s van deze wereld zo gedacht wordt. Op deze plek in dit artikel zou het teveel zijn als ik die hele serie tweets plaats. Maar ik vind het zo belangrijk dat ik een apart artikel in onze Uitkijktoren heb geplaatst waar u ze kunt lezen. Klik daarvoor hier. 

Eén van die reacties staat ter voorbeeld hieronder:

Deze 5 Covid-19 maatregelen moeten in het regeerakkoord (en snel) - 19245

Dus zeker ook de verspreiding die op korte afstand van een ander geschiedt, gebeurt door het een tijdje inhaleren van de aerosolen, die de ander de lucht in brengt (zoals bij normaal praten).

De 5 urgente maatregelen

Niet alleen heeft het een enorme schade opgeleverd, zowel aan onze gezondheid als aan onze samenleving, dat deze aerosole verspreiding als dominante weg, al niet in een vroege fase bij ons is onderkend. Maar ook zal het nog een enorme schade op termijn opleveren als die erkenning nog steeds niet komt.

Want denk niet dat de ééndimensionale benadering van “de vaccinatie is onze redding” ons weer terugbrengt naar de samenleving zoals we die kenden. Het vaccineren zal, gecombineerd met de toename van de immuniteit doordat steeds meer mensen de infectie hebben doorgemaakt en het betere weer, ons in de komende maanden helpen de druk op de zorg vooralsnog fors te verminderen. (En ik heb op basis van alle informatie waarover ik beschikte besloten als 73-jarige me met het Pfizer vaccin te laten vaccineren, hetgeen woensdag jl. is gebeurd).

Maar je hebt weinig fantasie nodig om te voorzien wat er zal gaan gebeuren:

  • Er komt op termijn een Coronavariant, waartegen de reeds opgebouwde bescherming door infectie of vaccinatie, bij een deel van de bevolking niet helpt.

en/of

  • Er gebeurt iets in een ander land in de wereld, op basis waarvan onze usual suspects van het RIVM en OMT of Ab Osterhaus de alarmklok luiden. Waardoor velen in Nederland weer in een kramp schieten door het opgelopen Bergamo syndroom.

Om te voorkomen dat we dan weer in een vergelijkbare situatie komen, waarbij we een vorm van harikiri plegen op onze eigen samenleving, zijn de volgende maatregelen van groot belang. Ze zouden bovenaan dienen te staan in het nieuwe (korte) regeerakkoord.

Covid-19 maatregelen voor het regeerakkoord

  1. Omdat de verspreiding van Coronavirussen vrijwel alleen via de lucht gaan moeten we er massaal voor zorgen dat we veilige ruimtes krijgen. Hierdoor kunnen besmettingen niet plaats vinden (via ventilatie en luchtfiltering). (Lees mijn Deltaplan Ventilatie er nog maar eens op terug). Dat dient met urgentie te gebeuren, zeker ook in onderwijsinstellingen, waar de kwetsbaarheid van leerlingen en leraren groot is. In veilige ruimtes kunnen menselijke activiteiten dan onbeperkt plaatsvinden en zijn herkenbaar door een vignet.
  2. Met grote urgentie moet de capaciteit van de zorg uitgebreid worden. Inclusief een aantal noodlocaties waar ruimte is voor een groot aantal patiënten en IC-capaciteit. Hiermee wordt de druk van de afzonderlijke ziekenhuizen sterk verlicht. Daarbij moeten ook regels komen voor het inschakelen van buitenlandse hulp. Hierbij zou de Nederlandse bureaucratie (zoals de BIG-registratie) tijdelijk buiten werking worden geplaatst.
  3. Er moet veel meer aandacht geschonken worden aan de eerstelijns opvang en zorg voor Coronapatiënten. Men moet niet streng optreden tegen mogelijke middelen het risico op Covid-19 kan verminderen of de ernst van de infectie goed kan tegengaan. Door een goede en tijdige ingreep door huisartsen kan de ernst van de ziekte bij patiënten worden verminderd. De druk op ziekenhuizen wordt hiermee verlicht. Daarbij moet veel meer vertrouwd worden op de professionaliteit van de huisartsen zelf.
  4. Er moet onderkend worden dat bij een echte crisis zowel onze decentrale organisatievorm als de centrale rol van ambtenaren, die goed kunnen zijn bij het uitstippelen van beleid, maar niet in een uitvoerende taak, een adequate aanpak in de weg zit. Er moet dus een crisisplan komen, met een centrale aansturing vanuit mensen met praktijkervaring, een multidisciplinaire aanpak en korte lijnen. Veel regels, die een goede aanpak in de weg zitten, kunnen dan tijdelijk worden opgeschort. Ook zou er een tijdelijke nationalisatie moeten kunnen plaatsvinden van cruciale componenten, zoals ziekenhuizen. Dit plan dient er snel te komen, want anders worden we de volgende keer weer overvallen.
  5. Er moet een plan worden opgesteld, waarbij als er door een virus (of bacterie) een bepaald deel van de samenleving getroffen kan worden, er een benadering is, die zich richt op het beperken van die risico’s voor dat deel van de samenleving. Waarbij de rest zoveel mogelijk normaal kan doorleven.

Wereldwijde ontwikkelingen

Juist als je goed kijkt naar de wereldwijde ontwikkelingen (zoals Brazilië, Indië, de VS en China)  – en in de komende dagen kom ik daar uitgebreid op terug – besef je hoe ééndimensionaal de benadering op dit moment in onze contreien is. Dus hebben die vijf punten een grote urgentie.

Hopelijk zal de (bestaande/nieuwe) regering hard aan die vijf punten gaan werken. En niet gaan wachten tot een evaluatie via een Parlementaire Enquête of een ander lichaam, die er lang over zal doen. De urgentie is zeer hoog.

U heeft zojuist gelezen: Deze 5 Covid-19 maatregelen moeten in het regeerakkoord (en snel).

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Helaas is ons werk nog steeds nodig. Help ons daarin met af en toe een (kleine) donatie.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963