Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Dagcijfers 27 maart

Dagcijfers 26 maart - 18140
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden dagelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 27 maart 2021

Lees volledig artikel: Dagcijfers 27 maart

Leestijd: 3 minuten

Het voorjaar

Komende maandag worden zomerse temperaturen verwacht en wie deze site volgt, weet dat wij daar naar snakken, want hogere temperaturen betekenen hogere luchtvochtigheid en daar heeft het covid virus een hekel aan. Gisteren maakten we al melding van een eerste zwaluw en vandaag een tweede: de R is licht dalende.

Een andere zwaluw zagen we ook voorbij vliegen, een artikel in de Volkskrant van de hand van Maarten Keulemans. De Volkskrant heeft zich ook verdiept in de wijze waarop de verspreiding van het virus plaatsvindt:

Dagcijfers 27 maart - 18142

In een interview met Martijn Hoogeveen is de conclusie dat het virus uiterlijk half april verdreven zal zijn door het voorjaar (“rond 8 maart met een marge van 5 weken“). Het RIVM verwacht een afname van 9%, een Chinese analyse voorspelt 46%. Wij gaan maar even uit van een gulden middenweg van 30% (afgelopen herfst zagen we zelf een toename van 40% bij het invallen van de herfst) en het slechtste scenario dat het effect pas in april gaat beginnen.

Eerst maar even de grafiek voor vandaag:

Dagcijfers 27 maart - 18143

Als eerste zien we een kleine stabilisatie van het aantal opnames, de eerste zwaluw. Ons model voor de 24% extra besmettelijkheid is iets aangepast. Die 24% blijft nog steeds staan, maar de ontwikkeling van de immuniteit lijkt achtergebleven te zijn bij de daadwerkelijke opnamecijfers. Door deze te halveren, volgt de voorspelling weer vrij goed de werkelijkheid, binnen de grenzen van de schommelingen in het weer.

Verder hebben we in deze grafiek de voorspelling van het voorjaar opgenomen, het compromis tussen RIVM en het Chinese onderzoek. Ook voor de volledigheid de voorspelling van Van Dissel uit het Catshuisoverleg van 6 maart. Die hebben we vertaald als een verhoging van 5% (een optimistische schatting, de plaatjes laten een exponentiële toename zien). Dat is de rode lijn in de grafiek. Wat het werkelijk gaat worden, dat gaan we zien!

In de grafiek van de R-waarde zien we de bescheiden daling in de afgelopen week van 1,08 naar 1,04 (berekend voor 16 maart):

Dagcijfers 27 maart - 18144

De R is weer teruggekeerd op de modellijn die hoort bij het oorspronkelijke model, dat uit gaat van de R0 van 2,5. Omdat er bij sommigen misverstanden zijn over de betekenis, hebben we een paar kleine aanpassingen gedaan. Als eerste is de naam gewijzigd van “Slechtste” naar “R0=2,5”. Het is de lijn die we zouden volgen, als we uitgaan van een R0=2,5 en identieke (weers)omstandigheden als in maart. Omdat de B117 inmiddels in beeld is, kunnen we boven deze lijn uitkomen. Ook om die reden hebben we de rode kleur vervangen door zwart, het is geen harde bovengrens.

Bij de teststraten van de GGD zijn afgelopen donderdag weer 10% meer mensen gekomen om zich te laten testen. Het percentage positief getesten steeg nu naar 9% (voor het eerst sinds 1 maand) en dat hield in dat het aantal positief getesten met bijna 20% steeg t.o.v. de week eerder.

De grafiek met alle ontwikkelingen samen ziet u hierbij. De grote vraag is of in de komende tijd de blauwe lijn parallel gaat lopen met de gele lijn of dat dit niet gaat gebeuren. En als het mooiere weer dat vanaf maandag zich voor een tijdje aandient zou dat vanaf 7 april in de cijfers van de GGD-teststraten terug moeten gevonden worden. Maar die cijfers komen pas vanaf 9 april beschikbaar.

Dagcijfers 27 maart - 18154

 

En de dagcijfers zijn:

  • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 214 *
  • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 200 *
  • Actuele geschatte R-waarde: 1,04 **

We gaan het weer zien! Tot morgen!

Toelichting

In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de schatting weer van het aantal besmettelijke personen, af te lezen op de rechter schaal. Dit zou een voorspelling moeten zijn voor het aantal patiënten dat door corona wordt opgenomen in het ziekenhuis. Zie ook ons blog hierover.

* Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl
** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,01 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.