De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Breaking News: RIVM ontmaskerd!

Breaking News: RIVM ontmaskerd! - 16705
Samenvatting van het artikel

Vandaag is de dag waarvan je dacht dat die nooit zou komen. Met informatie van een klokkenluider heb ik het AD benaderd. Die krant was er zelf ook mee bezig en heeft vandaag een groot artikel geplaatst met als titel "Aandeel Britse variant in Nederland kleiner dan eerder voorspeld". En de werkelijkheid is nog erger dan het AD schrijft. Begint het tij eindelijk te keren, ook al blijft het RIVM stug jokkebrokken?

Lees volledig artikel: Breaking News: RIVM ontmaskerd!

Leestijd: 7 minuten

Mede dankzij een klokkenluider

Sinds ik via een klokkenluider wist dat het onderzoek naar de werkelijke verspreiding van de Britse variant eigenlijk een puinhoop was en de prognoses van het model van het RIVM nergens op sloegen, heb ik contact gehad met het AD. Zij waren ook al bezig met het onderwerp. En hebben contact opgenomen met het RIVM om te vragen naar de echte procedures rondom dat onderzoek (Kiemsurveillance) en de realiteitswaarde van het model.

Uit de informatie waarover ik beschikte t.a.v. de zogenaamde “steekproeven” waarmee het RIVM had gewerkt, bleken er grote problemen te zijn bij de bepaling van de echte ontwikkeling van de Britse variant in Nederland. Ik heb daar al over geschreven.

(Voor de lezer die deze artikelen gemist heeft, hier treft u ze aan: Over de grote problemen van het kiemonderzoek, en hoe klem het RIVM zit met het slechte onderzoek en hun verkeerde model.)

Het AD heeft het RIVM over dat onderwerp aangesproken en heeft vandaag een heel belangrijk artikel geschreven!

Aan de ene kant moest het RIVM met haar billen bloot gaan en bevestigde men precies wat ik zondag al schreef. Maar aan de andere kant gaat men toch nog ijzerenheinig op de oude voet verder. Gokkend dat veel Nederlanders, inclusief het hele kabinet, niet kunnen rekenen en geïmponeerd zijn door titels en functies van mensen in witte jassen. Waardoor het RIVM  Nederland en het kabinet in een ijzeren greep wil blijven houden.

Ik zal eerst wat stukken laten zien van het artikel in het AD en dan nog dieper ingaan op de trieste realiteit.

Breaking News: RIVM ontmaskerd! - 16699
Breaking News: RIVM ontmaskerd! - 16701

Sneak preview van de rest van dit artikel: ook die 47,6% komt uit de dikke duim van het RIVM!

De journalist heeft kennelijk gesproken met de topexpert virologie van het RIVM Chantal Reusken, die verantwoordelijk is voor dit “sequencen”, dus de opsporing van de Engelse variant.

Zij meldt desgevraagd het volgende:

  1. Tussen 18 en 24 januari was 22% van de onderzochte monsters de Britse variant.
  2. Een week later was dat 23 %  (dat is een groei van 1% in 1 week)
  3. Dan zegt ze: De meest recente cijfers zijn dus nog voorlopig. Maar het is nauwelijks nog een stijging te noemen, inderdaad. We zoeken op dit moment uit hoe dat kan. Stokt het aantal besmettingen met de Britse variant echt, of is er een andere oorzaak?”
  4. Op de vraag naar die andere oorzaak:
    “We breiden de omvang van de steekproeven uit. Rond de feestdagen waren het er ongeveer 300 per week (MdH: dat waren er minder en waren geen steekproeven), dat zijn er nu 1000. Het netwerk van laboratoria dat monsters instuurt groeit daarom, en daardoor verandert ook de regionale spreiding. Mogelijk zaten bij de regio’s die al in de voorlopige data voor de laatste week verwerkt zijn relatief veel regio’s waar de Britse variant minder aanwezig is, zoals Twente. Daardoor kan het landelijk gemiddelde vertekend zijn. Dat zoeken we nu uit.”
  5. Dan erkent ze dat er gewerkt werd met te kleine steekproeven. En antwoordt op de vraag of zo hard ingrijpen wel nodig was. (Zoals de Avondklok en het verlengen van alle maatregelen van half december terwijl alle cijfers aan het dalen waren). “Hopelijk hebben we de snelheid van verspreiding van de Britse variant inderdaad overschat, zou ik bijna zeggen. Het is niet zo dat die eerdere voorspellingen onze wensen bevatten, dat wij graag wilden dat de nieuwe varianten zo snel oprukten. Het waren de scenario’s die op basis van de getallen die we toen hadden realistisch waren. We vragen de labs die zich nu aansluiten ook om met terugwerkende kracht monsters te testen. Daardoor komen nieuwe gegevens over eerdere weken binnen en worden de voorspellingen steeds beter.”
  6. Daarna antwoordt ze op de vraag of de Britse variant wellicht minder besmettelijk is: “Dat lijkt me voorbarig. Het is ook niet het beeld bij de collega’s in het buitenland, met wie we wekelijks overleggen. Daar zien ze net als wij nog steeds dat de R-waarde van de Britse variant consistent 0,3 of 0,4 hoger ligt. In Nederland vindt ook specifiek onderzoek plaats in Amsterdam, met PCR-tests die de variant herkennen en sequencing. In die regio zet de verspreiding van de mutant nog steeds sterk door. Daarnaast moet je ook bedenken dat het virus juist door strenge maatregelen minder hard kan groeien.”
  7. Als je de zaken zo intensief volgt als ik en dus met een klokkenluider hebt gesproken en wel beschikt over de voorlopige cijfers van Nederland per provincie t/m begin februari, dan besef je hoezeer we tot nu toe eigenlijk door het RIVM in de maling genomen zijn. En dat ze – helaas – daar gewoon mee doorgaan. Hetgeen weinig goeds belooft voor het nieuwe OMT advies van morgen en het kabinetsbeleid van zondag.

Ik zal het dus maar zo duidelijk mogelijk zeggen: De echte cijfers waren fantasiecijfers!

Juist omdat er geen sprake was van een echte steekproef bij de al wel bekendgemaakte cijfers van de Kiemsurveillance, zoals je ziet in deze grafiek, was dit niet een vastgestelde werkelijkheid. Maar gewoon de cijfers die ze passend hebben gemaakt bij het model dat er al was.

Breaking News: RIVM ontmaskerd! - 16521

Dus die zwarte bolletjes hadden geen degelijk fundament. Men had gewoon het model (het rode gedeelte) en daar werden die zwarte bolletjes op geplaats. Dus op basis van 250 sequencings per week, die geen steekproef betroffen. Bedenk wel dat deze grafiek de basis was van de uitspraak van Premier Rutte dat er zeker een grote derde golf op ons afkwam. De maatregelen van december werden verlengd, de avondklok werd ingesteld, versoepelingen waren niet mogelijk.

De problemen met het model werden bewust onder de pet gehouden

De bovenstaande grafiek komt van de presentatie van Van Dissel op 31 januari in het Catshuis. Afgelopen dinsdag was het dus 16 dagen na deze presentatie. Het was echter heel opvallend dat er geen update was met nieuwe cijfers van de Kiemsurveillance. Terwijl er dan toch in ieder geval twee nieuwe meetpunten na deze grafiek gepasseerd zijn.

En waarom was dat?  Omdat men intern langzamerhand tot het besef kwam hoezeer de cijfers uit de Kiemsurveillance niet het werkelijke beeld gaven. Maar dat is dus niet waarmee het RIVM vorige week of deze week naar buiten kwam. In de rapportage van 9 februari van het RIVM is uit de grafiek op te maken dat op 2 februari (eerste ziektedag, dus de besmetting was op 29 januari) 54% van de besmette personen met de Britse variant waren besmet. Houd dit percentage even aan tegen datgene wat het RIVM nu in het artikel zegt dat bij onderzoek naar de Britse variant in de week van 25 januari tot 1 februari 23% van de samples het Britse variant bevatte).

Stilzwijgend

Maar ook de week later heeft het RIVM niet expliciet gemeld wat de cijfers waren van de Kiemsurveillance. Wel zijn stilzwijgend de cijfers iets aangepast. Nu staat er voor die datum van 2 februari: 47%. Ook nog veel hoger dan het cijfer van 23% dat men bij de Kiemsurveillance voor die periode heeft vastgesteld!

Maar op geen enkele wijze heeft het RIVM op 9 of 16 februari expliciet aangegeven dat er ernstige twijfels waren over de feitelijke en toekomstige verspreiding van de Britse variant in Nederland. Ook bij de rechtszaak afgelopen dinsdag over de Avondklok, waar Van Dissel als expert getuigde, deed hij nog alsof zijn neus bloedde. Hij kwam ook nog met het onjuiste beeld dat in januari de reproductiefactor geleidelijk aan het stijgen was.

Gisterochtend heb ik het gesprek van Sven Kockelmann met Prof. Jan Kluytmans gehoord in 1-Op-1. Sven legde hem het vuur aan de schenen, mede naar aanleiding van hetgeen ik de afgelopen dagen heb geschreven. En uit de antwoorden van het OMT-lid Kluytmans blijkt dat hij zich ook niet bewust was/is van de grote problemen die het RIVM heeft met de bepaling en berekening van de Britse variant. Als dat ook voor de andere OMT leden geldt, dan belooft dat wat voor het overleg morgen. Het is de moeite waard om met de kennis van nu dit interview terug te luisteren. 

De reproductiecijfers van de Britse variant zijn gefabriceerd

Het is niet mogelijk om de reproductiecijfers van de Britse variant echt vast te stellen. Het zijn uitkomsten op basis van aannames. Stel dat de reproductiefactor 1,00 is. En je neemt aan dat de Britse variant 50% besmettelijker is, dan heeft de Britse variant een reproductiefactor van 1,20 en de oude varianten een reproductiefactor van 0,80.

Precies zo heeft het RIVM het gedaan. En omdat velen niet door hebben dat deze reproductiefactoren volledig bepaald werden door de aannames vooraf, is men die als een bevestiging gaan zien van het model van het RIVM. Ook Prof. Kluytmans werd op deze manier in de maling genomen, hetgeen terug te horen is bij 1-Op-1 van 1 februari. Hij zei toen dat de werkelijke cijfers prima overeen kwamen met het model. Als zelfs een OMT-lid dat toen dacht……

In Engeland dalen de besmettingen sinds de tweede week van januari drastisch. Daarvan is wel het overgrote deel de Britse variant (home-made). Daar sequencen ze heel veel. De reproductiefactor ligt daar al een tijd rond de 0,8. Dat hoeft nog niet te zeggen dat deze Britse variant niet besmettelijker is dan de oude varianten. Maar juist door die grote dalingen daar, zou je toch ook wel eens achter je oren moeten krabben bij RIVM, OMT, de regering en de Nederlandse media.

Willekeur

Stel dat inderdaad de laatste week van januari de verspreiding van de Britse variant in Nederland 23% was en een week eerder 22% (zie artikel AD), terwijl ook nog de cijfers in Nederland in die periode daalde, dan lag de reproductiefactor van de Britse variant toen onder de 1 en niet op 1,15 hetgeen het RIVM vanuit hun aannames had berekend. (Ik zeg niet dat die 23% vanuit het artikel klop. Evenmin trouwens als die 22%, maar het is een illustratie van de willekeur bij die berekeningen).

We weten niet wat de echte reproductiefactor van de Britse variant in Nederland is. Veel wijst erop dat die duidelijk onder de aanvankelijke schatting van 50% en de volgende schatting van 40% van het RIVM ligt. Maar gezien de daling van de overall cijfers in Nederland, zoals uit deze grafiek van ons van gisteren blijkt (zie de gele lijn), zal deze dichtbij 1.00 liggen.

Breaking News: RIVM ontmaskerd! - 16691

En het zijn niet de maatregelen

Dankzij dit onwetenschappelijk en onethisch gedrag van het RIVM zijn we nu het land in Europa met de strengste maatregelen. (Lees mijn artikel “we are the champions”) .  We weten ook wat de verdedigingslijn zal zijn. Het kan nog komen (vorige week “de storm komt, we moeten ons niet in slaap laten sussen“) en het is dankzij de maatregelen. Maar kijk dan eens naar de cijfers in België (die wel een goed dashboard hebben). 

Daar ontwikkelen de cijfers zich overeenkomstig met Nederland. Terwijl de scholen, winkels, musea, zwembaden en inmiddels ook de kappers open zijn. Waarom zou daar het reproductiegetal op basis van ziekenhuisopnames hetzelfde zijn als in Nederland? Terwijl men daar meer mag (In Vlaanderen trouwens ook een avondklok die evenwel om middernacht begint)?

Het wordt eens tijd dat de regering, politiek en de media echt wakker worden. En dat ze gaan beseffen hoe ze aan de leiband lopen van Van Dissel en het OMT. Hoe we daarbij (veel vaker dan alleen met de Britse variant) gemanipuleerd worden om datgene te doen wat het RIVM vindt dat Nederland zou moeten doen. (En daarbij geen enkel oog hebben voor de gigantische nevenschade).

Want als we ons daaraan niet snel ontworstelen, dan kun je op 17 maart stemmen wat je wilt, maar krijg je altijd Van Dissel.

U heeft zojuist gelezen: Breaking News: RIVM ontmaskerd!

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Help ons dit soort gemanipuleer met ons land en met onze toekomst aan de kaak te blijven stellen. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
“Ze kunnen niet eens de pandemie voorspellen, die ze zelf hebben veroorzaakt” - 71056
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024