De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

En weer ging het OMT in de fout

En weer ging het OMT in de fout - 14740
Samenvatting van het artikel

Gisterenavond in Nieuwsuur, in de reconstructie Afstand Scholieren Wel Belangrijk, vertelden twee OMT-leden dat men in de zomer zich had vergist. Namelijk door niet te onderkennen wat de rol was van de VO-scholen bij het verspreiden van het virus. Ook bij deze misser van het OMT is er sprake van een herkenbaar patroon: er wordt koppig vastgehouden aan de standpunten, die men in maart had. Dat je op basis van wat er in de zomer bekend was, had kunnen weten dat de VO-scholen belangrijke bronnen zijn voor het verspreiden van het virus binnen de samenleving, wil ik aantonen door een aantal citaten te nemen uit mijn artikelen.

Lees volledig artikel: En weer ging het OMT in de fout

Leestijd: 4 minuten

Nieuwe reportage

Gisteravond besteedde Nieuwsuur veel aandacht aan de verspreiding van het virus op en vanuit de VO-scholen in Nederland en aan welke verkeerde adviezen het OMT sinds de zomer op dat punt had gegeven.

De kern van het verhaal is dat VO-scholen wél een belangrijke bron zijn van verspreiding van het virus. (Zowel onderling als in de richting van de rest van de samenleving) en dat dit door het RIVM/OMT rond de zomer niet werd onderkend. Ten opzichte van de landen om ons heen waren er op de VO-scholen in Nederland minder restricties voor de leerlingen. In de klaslokalen werd geen enkele beperking toegepast t.a.v. het aantal leerlingen en het houden van afstand.

In de reportage vertelden twee OMT-leden dat men in de zomer zich had vergist door niet te onderkennen wat de rol was van de VO-scholen bij het verspreiden van het virus.

Ook bij deze misser van het OMT is er sprake van een herkenbaar patroon. Er wordt koppig vastgehouden aan de standpunten, die men in maart 2020 of ervoor had. Belangwekkende ervaringen en studies uit het buitenland worden niet meegenomen bij het vaststellen van een advies. Het enige dat men bereid is te doen, is een onderzoek te starten over wat er in Nederland gebeurt. (Zo werd bij het begin van het schooljaar een onderzoeksproject gestart vanuit het UMC om de uitbraken op VO-scholen te gaan onderzoeken).

En weer ging het OMT in de fout - 14736

Doof

Nu was het begrijpelijk dat men in maart nog weinig wist. En dat men daar, mede onder invloed van de grote uitbraken, maatregelen voorstelde waarvan men hoopte dat die zouden gaan werken. Maar al in april/mei werd veel meer bekend en het RIVM/OMT was daar als het ware doof voor. Niet voor niets staat in de brief van 40 vooraanstaande Nederlandse professoren uit oktober het volgende:

En ik denk dat bij het  lezen van de tekst, deze professoren dit uit collegialiteit nog voorzichtig hebben geformuleerd.

Dat je op basis van wat er in de zomer bekend was, had kunnen weten dat de VO-scholen belangrijke bronnen zijn voor het verspreiden van het virus binnen de samenleving, wil ik aantonen door een aantal citaten te nemen uit mijn artikelen op deze site.

Op 4 augustus schreef ik een artikel met de titel “De urgentie van het Deltaplan Ventilatie voor scholen”. Daarin beschreef ik een uitbraak bij een eindejaarsfeest in Goes in juni, waarbij 24 van de 30 aanwezige jongeren (de meeste onder de 24 jaar) besmet raakten. En een grote studie uit een weekendkamp in Georgia waar veel van de aanwezige jongeren besmet waren geraakt.

Ventilatie in klaslokalen

Voorafgaande aan de start van het schooljaar schreef ik een artikel met de titel “Zo kan het wel goed gaan op scholen”.  Daarin gaf ik aan dat er op scholen, met de juiste aanpak, het forse risico van besmettingen aanzienlijk kon worden verminderd. Met name door
– ventilatie in de klaslokalen,
– niet teveel leerlingen aanwezig,
– in ieder lokaal een CO2-meter,
– inclusief een protocol wat te doen als dat CO2-niveau te hoog opliep.

Maar de scholen gingen gewoon open. En met het tempo van een slak ging het Ministerie van Onderwijs aan de slag met het onderwerp ventilatie. Voor het geld dat op 1 oktober beschikbaar werd gesteld voor het verbeteren van de ventilatie in de scholen, is de aanvraagprocedure pas vorige week opengesteld. Dit alles mede omdat volgens Van Dissel het nog niet aangetoond is dat goede ventilatie werkt tegen Covid-19. En het Bouwbesluit uit 2012 voldoende voorwaarden stelt voor de ventilatie.

Oproep

Ook op 4 november (toen de overheid weer wat nieuwe maatregelen nam, maar niets deed in de richting van de scholen) schreef ik in een artikel het volgende:

Hoewel ik er volledig achter sta dat de scholen open blijven, zal dat niet alleen zorgen dat op die scholen nogal wat besmettingen plaats vinden, maar zal dit ook leiden tot besmettingen binnen de kring rondom die leerlingen, zoals ouders en grootouders. Dat zal met name het geval zijn met leerlingen van VO-scholen.

En deed ik weer een beroep om op de scholen maatregelen te nemen om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Om te zorgen dat de scholen uiteindelijk niet gesloten zouden gaan worden. (Met de juiste protocollen, waarbij ventilatie en CO2- meters een belangrijke rol spelen). En dat was mede op basis van de vele informatie die al zeker een half jaar wereldwijd bekend is en niet moeilijk is te vinden. Maar blijkbaar wel voor het OMT.

Blijvend achter de feiten aanlopen

De nasleep van de uitzending van Nieuwsuur zal wel zijn dat dit mede de onderbouwing wordt om de scholen gesloten te houden. En ik ben bang dat die scholen nog veel langer dichtblijven dan mensen nu denken. Net zoals ik al op 14 oktober geschreven heb dat de aangekondigde maatregelen toen waarschijnlijk gehandhaafd zouden blijven tot aan de lente.

Maar de kern van de uitzending zou moeten zijn dat dit weer een voorbeeld is van hoe Van Dissel en het OMT het op cruciale punten hebben laten afweten. En dat zij desondanks nog steeds de centrale rol blijven spelen in het beleid dat in Nederland wordt gevoerd. Maar ik vrees dat dit noch bij het kabinet, noch bij de meeste media in Nederland zal landen. En zullen we nog steeds dagelijks een parade aan OMT-leden in de media voorbij zien komen, waarbij zij maar heel weinig worden bevraagd over hoe zij continu achter de feiten aanlopen.

U heeft zojuist gelezen: En weer ging het OMT in de fout.

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Als u niet achter de feiten wilt aanlopen, steun ons dan af en toe met een (kleine) financiële donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
“Ze kunnen niet eens de pandemie voorspellen, die ze zelf hebben veroorzaakt” - 71056
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024