Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Goed begin van 2021 – de VS past het Deltaplan Ventilatie toe!

Goed begin van 2021 – de VS past het Deltaplan Ventilatie toe! - 14412
Samenvatting van het artikel

Zes maanden nadat ik een voorstel had gedaan voor een Deltaplan Ventilatie zijn op de website van de Amerikaanse CDC daar uitgebreide instructies voor gegeven. Dat steekt schril af bij de aanpak in Nederland, waar Van Dissel in 2018 wel van vond dat ventilatie erg belangrijk was bij de bestrijding van griep, maar nu niet bij de bestrijding van Covid-19.

Lees volledig artikel: Goed begin van 2021 – de VS past het Deltaplan Ventilatie toe!

Leestijd: 4 minuten

Gezond en gelukkig nieuwjaar gewenst

Allereerst wens ik u voor 2021 gezondheid en geluk toe en ik dank u voor alle steun, die ik heb ontvangen en de vele beste wensen. Mijn wens is dat bij de volgende jaarwisseling mijn site niet meer over Covid-19 hoeft te gaan.

Ondertussen moeten we – helaas – nog wel over dat onderwerp via deze site relevante informatie en opinies met u delen. Met name omdat het nog steeds zo is dat vanuit het RIVM/OMT en onze bestuurders de informatie, die zij verstrekken, doorgaans bepaald wordt door het gedrag dat zij van ons wensen. Dat is anno 2020 in ieder geval al een slecht idee, maar het wordt een giftige mix, men t.a.v. de wijze waarop het virus zich verspreidt koppig vasthoudt aan standpunten, die inmiddels achterhaald zijn. Een giftige mix die nog versterkt wordt door de meeste media, die deze informatie kritiekloos delen of zelfs sterk uitvergroten.

En ja, ik besef dat sommige van mijn artikelen, een soort herhaling van zetten lijken te zijn. Maar als we inmiddels weten dat het aantal overlijdensgevallen in zorginstellingen in dit najaar hoger was dan in het voorjaar (en de winter is pas net begonnen) dan is het helaas noodzakelijk om oude onderwerpen te voorzien van nieuwe informatie. Daarom toch weer het onderwerp: Ventilatie.

Bij griep wel en Covid-19 niet?!

Ruim een half jaar geleden schreef ik op deze site over het Deltaplan Ventilatie. Door bij binnenruimtes (zoals kantoren, scholen en zorginstellingen) de ventilatie goed op orde te krijgen, zou het gevaar om daar besmet te worden aanzienlijk kunnen worden verlaagd. Door er al in de zomer grootschalig mee te beginnen en ook te werken aan de bewustwording onder de Nederlanders, zou de omvang van de tweede golf beperkt kunnen worden.

Op 4 augustus schreef ik daar nog een keer over in het kader van de scholen, die later die maand geopend zouden worden.

Helaas is dit door de Nederlandse overheid niet opgepikt, mede omdat het standpunt van RIVM/Van Dissel is dat als men zich houdt aan het Bouwbesluit 2012, dat dit dan voldoende is. En nog geen enkele keer hebben onze premier of Minister de Jonge  de Nederlanders opgeroepen om  aandacht te schenken aan ventilatie.

Gelukkig merk ik van verschillende kanten dat er verantwoordelijken waren bij zorginstellingen, scholen, kantoren, horeca en evenementenlocaties, die wel mijn oproep hebben gehoord en maatregelen hebben genomen.

Niet via de lucht?!

De kern van die weigerachtigheid ligt in het feit dat de WHO en het RIVM en OMT niet wensen te erkennen dat verspreiding van het virus door de lucht een grote rol speelt bij de besmettingen. De WHO schenkt inmiddels steeds meer aandacht aan ventilatie, zoals deze video laat zien, maar benoemt daarbij de aerosolen niet. Maar dat is in ieder geval nog betere dan hoe RIVM en Van Dissel het doen. Ja, sinds eind september kun je in zijn presentatie zien dat Van Dissel adequate ventilatie belangrijk vindt. Maar ook dan benoemt hij het vanuit “goede ventilatie is altijd belangrijk”. Dat hij t.a.v. het bestrijden van griep ventilatie altijd al belangrijk vond, is hij (en de journalisten die hem bevragen) vergeten.

Besef wat Van Dissel zei in een interview uit 2018 met Frank Beijen, eindredacteur van Quest, over griep :

Maar dat lage luchtvochtigheid en temperatuur voor winterse griepgolven zorgen, staat ook voor Van Dissel als een paal boven water. Hij noemt nog een andere oorzaak: in de winter zit je binnen met de ramen dicht en bovenop elkaar. Dat klinkt misschien raar, want in veel kantoorgebouwen kunnen ramen ook in de zomer niet open. Toch komen we vooral in de winter frisse lucht tekort. ‘Scholen zijn de grootste hotspot voor griepoverdracht’, zegt Van Dissel. ‘Vooral als in de winter weinig geventileerd wordt, raken de kinderen besmet. En zij steken hun ouders weer aan.’

Maar bij Covid-19 is Van Dissel dat blijkbaar weer vergeten. Want als je doorlopend beweert, dat de besmetting via grote druppels verloopt en via voorwerpen, dan speelt goede ventilatie natuurlijk amper een rol.

Goed is dat te zien bij de beantwoording van de Kamervragen in december door De Jonge over ventilatie en de opstelling van de WHO:

In dat antwoord van De Jonge staat o.a. “Het is onbekend of een bepaalde wijze van ventileren een aantoonbare meerwaarde heeft in het voorkomen van Covid-19 in publieke settings zoals scholen en kantoren.” 

En over het filmpje van het WHO wordt dit gezegd:

Goed begin van 2021 – de VS past het Deltaplan Ventilatie toe! - 13608

Zoals ik al vaker heb aangegeven: “Voortschrijdend inzicht” en “Van Dissel” zijn twee termen die niet bij elkaar passen.

Waar blijft de frisse wind in Nederland?

Beter laat dan nooit zien we dat op vele plekken in de wereld de landelijke CDC’s en gezondheidsautoriteiten nu wel het gevaar van verspreiding van het virus door de lucht onderkennen en daar veel belangstelling voor vragen.

De Amerikaanse CDC heeft onlangs een onderdeel van hun website sterk aangepast. Onder het hoofdstuk “Ventilation in Buildings” staat er datgene wat ook in mijn artikel van eind juni had kunnen staan t.a.v. ventilatie. Ik raad iedereen die een verantwoordelijkheid heeft over ruimtes waar mensen moeten zijn (kantoren, winkels, scholen, zorginstellingen, theaters, bioscopen etc.) dat te lezen en toe te passen.

Sinds eind juli heeft de RIVM ook een pagina aan ventilatie besteed in relatie tot Covid-19. Die steekt zeer schril af tegen die van de Amerikaanse tegenhanger.

Maar ja, dat is ook logisch als nog in december 2020 Minister de Jonge in het verlengde van de opvattingen van Van Dissel zegt: 
Het is onbekend of een bepaalde wijze van ventileren een aantoonbare meerwaarde heeft in het voorkomen van Covid-19 in publieke settings zoals scholen en kantoren.” 

Het wordt eens tijd dat er een frisse wind gaat waaien op de kantoren van RIVM en het Ministerie van VWS.

U heeft zojuist gelezen: Goed begin van 2021 – de VS past het Deltaplan Ventilatie toe!

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Help onze site met het vinden van de relevante informatie in de wereld om de Coronacrisis te bestrijden. Via een kleine financiële bijdrage. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Enorme electorale schommelingen na de verkiezingen - 69237