Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Waar is Hans Brinker als je hem nodig hebt?

Waar is Hans Brinker als je hem nodig hebt? - 12392
Samenvatting van het artikel

Bij de aangekondigde maatregelen zijn er drie belangrijke elementen die nog steeds voor forse besmettingen kunnen zorgen: scholen, zorginstellingen het besmet worden door de lucht. We hebben blijkbaar een soort Hans Brinkers nodig, die zijn vinger in het lek stopt.

Lees volledig artikel: Waar is Hans Brinker als je hem nodig hebt?

Leestijd: 4 minuten

Mijn oprechte hoop

Het zal iedereen die regelmatig op deze site komt, duidelijk zijn dat ik vind dat er gisteren door het kabinet andere beslissingen genomen hadden kunnen worden. Maar nu ze genomen zijn, kun je alleen maar hopen voor heel Nederland dat het oplevert wat men ervan verwacht. Zodat wat er aangekondigd is aan maatregelen, na twee weken weer kan worden afgebouwd.

Natuurlijk zal iedere maatregel waardoor je zorgt dat mensen niet (meer) bij elkaar komen, minder risico’s op besmettingen bewerkstelligen. Dus net zoals bij de maatregelen van eind september en half oktober zullen de maatregelen van gisteren tot een verlaging van die risico’s op besmettingen leiden. De grote vraag is echter in welke mate dat gebeurt? En waar dan nog wel (grote) risico’s zijn om toch besmet te worden. Risico’s die door de maatregelen niet of te weinig worden verlaagd.

Want als de cijfers niet voldoende en/of niet voldoende snel dalen? Zullen we hetzij nog zwaardere maatregelen krijgen of zullen de maatregelen nog (veel) langer duren.

De gaten in de dijk

Wat dat betreft zitten er drie grote gaten in de dijk, die tot een omvangrijke lekkage zullen kunnen leiden. Hierdoor kan de daling van het aantal positieve tests een stuk langzamer gaan verlopen dan men op dit moment hoopt. Met alle gevolgen van dien. En ik ben bang dat zelfs de legendarische (door Amerikanen verzonnen) Hans Brinker er niet in zal slagen met zijn vingers die drie gaten te dichten.

Dit zijn de 3 gaten:

  1. Hoewel ik er volledig achter sta dat de scholen open blijven, zal dat niet alleen zorgen dat op die scholen nogal wat besmettingen plaats vinden. Maar zal dit ook leiden tot besmettingen binnen de kring rondom die leerlingen, zoals ouders en grootouders. Dat zal met name het geval zijn met leerlingen van VO-scholen. Dat wordt nog sterk in de hand gewerkt door het belangrijkste gat in de dijk, ik zo als 3e beschrijf.
  2. In zorginstellingen is wederom -helaas- veel aan de hand. Als er daar forse uitbraken zijn, zien we ook direct hoge aantallen slachtoffers. Van degenen die door het RIVM worden gemeld als overlijdensgevallen komt rond de helft uit zorginstellingen. Zoals we ook al in juni zagen in de zorginstelling in Maassluis, kunnen zorginstellingen zorgen voor superspreadevents. Zelfs als er in de omgeving van de zorginstelling vrijwel niemand besmettelijk is. De aangekondigde maatregelen zullen per saldo weinig effect hebben op de ontwikkelingen in de zorginstellingen. En die cijfers gaan we ook terugzien in de totaalcijfers, die beschikbaar komen over het aantal besmettingen en overlijdensgevallen in de komende weken/maanden.
  3. Maar het grootste lek wordt helaas maar beperkt geadresseerd. En ik ben bang dat dit zal leiden tot tegenvallende effecten van de genomen maatregelen. Namelijk de wijze waarop mensen besmet raken als ze samen met een iemand die besmettelijk is in eenzelfde ruimte verkeren. Door de manier waarop de overheid in Nederland zegt hoe je vrijwel alle besmetting kunt voorkomen (als je maar 1,5 meter afstand houdt en je handen stuk wast), blijft een belangrijke verspreidingsweg ongenoemd. Namelijk binnenshuis door de lucht. En als het virus een tijd in de lucht blijft zweven, is 1,5 meter afstand houden (of een spatscherm) niet afdoende om je te beschermen tegen het inademen van het virus.

Verspreidingsweg

In legio andere landen wordt grote aandacht geschonken aan deze verspreidingsweg van het virus en hoe je die kunt bestrijden. In Oost-Azië is het een belangrijke component van het beleid. Het Japanse beleid is er vooral op gericht om die besmettingsweg te voorkomen. In Duitsland is dat inmiddels ook een belangrijk onderdeel van hun aanpak geworden om het virus te bestrijden. De Belgische Jaap van Dissel sprak vandaag bij zijn persconferentie er ook uitgebreid over. (vanaf 38:40).

Ook in de VS wordt er in de media en in het beleid steeds meer aandacht geschonken aan deze verspreidingsweg. Wetenschappers met grote kennis over dit onderwerp, zoals Prof. Marr en Prof. Jimenez, verschijnen in steeds meer media. Het waren o.a. deze wetenschappers, die via hun studies en artikelen, mij al vanaf eind maart overtuigden van het grote belang van aerogene verspreiding (van SARS, influenza en Covid-19).

Met Prof. Jimenez heb ik inmiddels een goede band opgebouwd. En ik was verheugd om te zien dat de Belgische VRT vorige week bij een uitgebreide reportage over het belang van aerosolen hem ook aan het woord liet.

Dit is een kort fragment uit deze reportage:

Ook de WHO heeft in een recente video over de stand van de wetenschap gewezen op het grote belang van het bestrijden van het virus door ventilatie en luchtreiniging in besloten ruimtes.

Hoe koppig kun je zijn?

Maar in Nederland hebben het RIVM en OMT tot nu toe geweigerd om te doen wat in veel landen inmiddels al wel het geval is. Namelijk breed aandacht schenken aan het gevaar om door het inademen van het virus  geïnfecteerd te worden. En mede daardoor praten noch Premier Rutte, noch Minister de Jonge vrijwel nooit over deze belangrijke manier waarop men besmet kan worden. Het is alsof je iemand in een bos laat lopen met gevaarlijke dieren en men dan alleen de instructie krijgt om voor je uit te kijken en niet achterom. Maar het gevaar kan net zo goed van achteren komen!

Hoewel er steeds meer mensen zijn die onderkennen dat dit wel een besmettingsweg is waar je je tegen moet beschermen, zijn er ook heel veel mensen/instanties, die dat belang niet onderkennen. Die gezagsgetrouw datgene doen wat Premier Rutte en het RIVM hen aanbeveelt. Maar die ondertussen daardoor onnodige risico’s lopen.

Tot 4 maanden geleden zou je er wellicht nog een vorm van begrip voor kunnen opbrengen dat men daarvoor niet waarschuwde, maar nu kan je het niet anders benoemen dan het doelbewust negeren. Het was helemaal niet erg geweest als op enig moment door de betrokkenen was gesteld dat men aanvankelijk het belang van deze manier van besmetten onderschatte. En dat op basis van de nieuwste bevindingen dat oordeel werd bijgesteld. Door dat nu nog steeds niet te doen, wordt de kans op een groot succes van de maatregelen van de regering aanzienlijk verlaagd. Met enorme gevolgen voor zowel de volksgezondheid als voor de rest van de samenleving.

Onnodige schade

Ik vind het werkelijk ongelooflijk, dat dit tijdens zo een grote crisis gebeurt. En hoe lijdzaam een groot deel van de politiek, bestuurders, wetenschappers en media, dit ondergaan. Terwijl het duidelijk is dat dit tot grote onnodige schade leidt.

U heeft zojuist gelezen: Waar is Hans Brinker als je hem nodig hebt?

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.