De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Onderzoeken Covid-19 besmetting

Onthullend GGD-rapport over Maassluis, waar is de logica? - 9211
Samenvatting van het artikel

Een kritisch perspectief op de volgende onderwerpen: -De foutieve aannames over de uitbraak op camping de Appelhof. -Het falen van de media (en het RIVM) bij de berichtgeving over de besmetting in Dokkum. -Het nooit publiceren van de rapporten van Marion Koopmans. -De (on)zin van het mondkapje in het OV

Lees volledig artikel: Onderzoeken Covid-19 besmetting

Leestijd: 5 minuten

Onderzoeken Covid-19 besmetting

Het geheim van De Appelhof

De afgelopen week was de camping De Appelhof op Terschelling uitgebreid in het nieuws. Er waren 8 personen, afkomstig uit de regio Haarlem, besmet geraakt en er werd direct een teststraat opgezet. Maar toen van de 500 geteste personen slechts 1 besmet bleek, verdween de media-aandacht snel.

Terwijl wat er op de camping gebeurd lijkt te zijn, juist heel interessant is.

Dit was één van de eerste berichten.  Let op: hoe er vooral de nadruk op werd gelegd dat de jongeren daar hutjemutje zaten. Door die eerste geconstateerde besmettingen, verwachtte men dat die nieuwe teststraat nog vele andere besmettingen zou opleveren.

Maar uiteindelijk bleek van de 500 geteste personen, maar 1 een positieve test op te leveren. (Onduidelijk was of dit ook een bezoeker van die camping was).

Media schonken er verder geen aandacht aan, maar er was wel iets heel opvallends en leerzaams.  Als je naar de foto’s van die camping kijkt, dan zie veel vaste tenthuisjes. Dit is van hun website:

Onderzoeken Covid-19 besmetting - 8311

En in de tenten links staan minimaal 4 stapelbedden, zoals uit deze foto van de website te zien is:

Onderzoeken Covid-19 besmetting - 8312

Geen positieve test

Nu is het zo dat de 8 besmette jongens uit de omgeving van Haarlem kwamen en al niet meer op de camping logeerden toen hun tests positief uitvielen.

Dus dat er vervolgens vrijwel niemand een positieve test had op De Appelhof de afgelopen week kan mede daardoor gekomen zijn.

Maar twee dingen weten we wel:

  1. Die jongens hebben samen in één van die tenthuisjes geslapen. De kans is groot dat daar die besmetting heeft plaatsgevonden. Ik heb namelijk het gevoel dat de ventilatie in dit soort tenten niet zo geweldig zal zijn. (Mede ter voorkoming van geluidsoverlast). Vrijwel zeker was één van die acht jongens eerder besmet.
  2. Er lijken geen anderen besmet te zijn terwijl ze op de Appelhof waren. Dus het feit dat ze vervolgens hutjemutje buiten hun vakantie vierden en geen afstand hielden lijkt niet tot besmettingen te hebben geleid. Dat kan toeval zijn (want er zal waarschijnlijk maar één jongen dat virus hebben kunnen overdragen).

De belangrijkste conclusie zou horen te zijn dat door de haast hysterische wijze waarop we omgaan met het houden van 1,5 meter afstand, ook in de buitenlucht, we een belangrijke andere besmettingsweg negeren. Maar ik besef dat onze “aerosolen-ontkenners” wel weer zullen stellen dat dit binnen de tent ook kwam omdat ze geen 1,5 meter hielden. Maar dan is mijn vraag hoe het komt dat bij patiënten thuis maar 15% van de medebewoners wordt besmet. En in deze slaaphut blijkbaar allemaal…

Dokkum en de falende media

Afgelopen maandag hebben wij in dit blog al laten zien dat het verhaal dat 14 jongeren op een terras in Dokkum waren besmet een soort idee-fixe was geweest van de GGD Fryslan. De jongeren waren zowel op het terras samen geweest als binnen in de kroeg.

Desondanks heeft Van Dissel een dag later bij de voorlichting van de Tweede Kamer gesteld dat het EVIDENT was, dat men in Dokkum buiten besmet was geraakt. Een trieste conclusie van iemand die zich zo vaak op “wetenschap” beroept. Maar als het hem uitkomt onwaarschijnlijke informatie in het licht van wat er wetenschappelijk is vastgesteld zonder blikken of blozen doorgeeft.

Maar hij is niet de enige die gefaald heeft. Alle media die over die jongeren op het terras hadden geschreven zitten in hetzelfde schuitje. Eerst publiceren ze iets, dat op zich al uitermate onwaarschijnlijk is. En het minimaal verdiende om goed nagetrokken te worden. Maar vervolgens rectificeren ze niet op het moment dat anderen duidelijk hebben vastgesteld dat het bericht in feite fake news was.

Ik zou het geweldig vinden als een paar van die jongeren worden geïnterviewd over wat ze toen in Dokkum hebben gedaan en hoe de GGD met hun info is omgegaan.

Waar blijven de onderzoeken van Marion Koopmans?

Ik krijg met enige regelmaat verontrustende mails van klokkenluiders. Vaak willen ze anoniem blijven, omdat ze bang zijn dat het anders gevolgen voor hen zal hebben.

Wat ze me melden is eigenlijk steeds hetzelfde. Er wordt onderzoek gedaan, met uitkomsten die niet in lijn liggen met wat WHO en RIVM steeds stelt en die komen dan vervolgens niet naar buiten. In het begin dacht ik dat ze overdreven, maar al snel bleek het een patroon te zijn. Het topje van die ijsberg hebben we gezien bij de uitbraak in de zorginstelling in Maassluis. Dankzij de microbioloog De Man weten we meer over het onderzoek en de pogingen om het onder de pet te houden. Opvallend is trouwens hoe na de uitzending van Op1 dit onderwerp vrij snel uit de publiciteit verdween.

In dat kader valt mij het volgende op. Marion Koopmans is bij diverse onderzoeken betrokken en heeft daar dan ook wel eens wat over in de media geroepen (met natuurlijk de conclusies die passen bij aerosolen-ontkenners), maar van geen van die onderzoeken is ooit het resultaat gepubliceerd, waardoor niemand kan vaststellen of haar conclusies juist zijn, of dat er andere conclusies getrokken moeten worden.

Ik weet er al drie (en misschien zijn er veel meer).

  • Het onderzoek op Goeree Overflakkee, waar op 14 mei publiciteit over verscheen en waarvan Gommers eind juni, bij het debat tussen mij en Voss bij Op1, de verkeerde bevindingen meldde (“een koor op Goeree-Overflakkee). Drie maanden na de publiciteit over dit onderzoek is er nog steeds geen rapportage.
  • In Rotterdam deden ze een onderzoek naar besmettingen onder fretten. Dit was de publiciteit Ze hadden aangekondigd dat ze een onderzoeksopzet zouden doen, waarbij ze konden vaststellen of de besmetting via aerosolen verliep. Maar je raadt het al. Sindsdien niets meer van vernomen.
  • Het uitgevoerde onderzoek in het zorgcentrum in Maassluis. Met uitkomsten die hele grote gevolgen kunnen hebben voor de juiste aanpak van besmettingen in gebouwen in het algemeen en zorginstellingen in het bijzonder. Het onderzoek is ca. 1 maand geleden afgerond. De samenvatting stond vertrouwelijk op de website van de RIVM. De GGD bracht een persbericht uit om al van tevoren het tv-optreden van de microbioloog die het onderzoek had uitgevoerd te ontkrachten. Ook Marion Koopmans deed haar duit in het zakje…..Maar het onderzoeksverslag snel naar buiten brengen?  Ho maar.

Mede in het licht van de mails die ik krijg van klokkenluiders denk ik dat het bovenstaande geen toeval is, maar samenhangt met een manier van denken: “zolang wij het onderzoek niet transparant naar buiten brengen, kunnen wij de nieuwsvoorziening daarover monopoliseren”. En kan niemand die conclusies ontkrachten.

Dat is vanuit de wetenschap geredeneerd onacceptabel gedrag. Maar gezien de crisis waarin we met z’n allen zitten is het eigenlijk een doodzonde om niet snel en transparant met belangrijke data naar buiten te komen.

Mondkapjes in de gangen van het VO?

Bij de opening van de scholen wreekt zich ook nu, dat men vanaf het begin louter stuurde op 1,5 meter afstand houden. Pas sinds kort wordt er over ventilatie en aerosolen gesproken. Maar er is al veel tijd verloren gegaan om te zorgen dat leerlingen niet op school worden besmet.

Daarnaast worden we ook nog verkeerd voorgelicht. Ook leerlingen onder de 15 jaar kunnen besmet worden. (Maar worden er amper ziek van, maar kunnen blijkbaar het virus wel verder verspreiden).

We zien nu dat alle scholen op hun eigen manier maatregelen nemen. Er zijn inmiddels scholen die van de leerlingen vragen op de gangen een mondkapje te dragen.  Dat is een maatregel van dezelfde categorie, om in de buitenlucht op drukke plekken mondkapjes te dragen.

Het echte gevaar op scholen loert in lokalen waar de leerlingen zitten en aerosolen lang kunnen blijven zweven. Daar zijn maatregelen nodig als de condities daar niet geschapen zijn om het virus dat in de lucht zweeft te verdrijven. Het uitrusten van leraren met CO2-meters en een protocol als de waarde van die meters te hoog oploopt is cruciaal voor leraar en leerling.

Mondkapjes op de gang lijken voor een directeur wel een stoere maatregel (“zie wat ik doe om besmettingen te voorkomen”), maar een goed protocol ten aanzien van ventilatie dat gedeeld wordt met alle leraren en ouders, is een veel belangrijkere stap.

Uitbraak

Ik ben gewoon bang dat er toch een uitbraak komt in een VO-school (bijvoorbeeld in Amsterdam, want die starten morgen). En dan krijg je de poppen aan het dansen, want dan zullen er ouders en leraren zijn die een terugtrekkende beweging maken. Zeker als het advies van Van Dissel is om je “gewoon te houden aan het Bouwbesluit”.  Een bouwbesluit, dat niet alleen NIET gericht is op virusbestrijding, maar voor oudere schoolgebouwen minder stringent was ten aanzien van ventilatie dan voor nieuwe schoolgebouwen.

U heeft zojuist gelezen: Onderzoeken Covid-19 besmetting.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
“Ze kunnen niet eens de pandemie voorspellen, die ze zelf hebben veroorzaakt” - 71056
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024