Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Het verdwenen koor op Goeree-Overflakkee

Onthullend GGD-rapport over Maassluis, waar is de logica? - 9232
Samenvatting van het artikel

De autoriteiten halen in de media onderzoeken aan waarvan de rapporten niet zijn gepubliceerd en waarover zelfs na aandringen geen feiten boven tafel te krijgen zijn. Ook worden verkeerde weergaven van de feiten in de media achteraf niet rechtgezet. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een debat over superspreading events bij Op1 met Prof. Voss.

Lees volledig artikel: Het verdwenen koor op Goeree-Overflakkee

Leestijd: 6 minuten

Op 30 juni was ik bij Op1 en had ik een debat met prof. Voss. We spraken o.a. over superspreading events. Die op veel plekken in de literatuur worden gezien als de belangrijkste aanjager van de uitbraak van COVID-19.  De interviewers gaven prof. Gommers de ruimte om op het gesprek te reageren. Dit zei hij toen (na ongeveer 17 minuten):

“Volgens mij hebben ze allebei gelijk. We hadden toen een koor op Goeree-Overflakkee en we zeiden, nou de kerk, slecht geventileerd en dergelijke… daar is uiteindelijk door de afdeling van Marion Koopmans onderzoek gedaan en toen vonden ze 4 mutaties van het COVID-19 virus, er was dus niet één en hetzelfde virus en toen zijn ze dat verder gaan onderzoeken en toen bleek dat de groep koffie met elkaar had gedronken, hadden een feestje gehad, dat is heel belangrijk.”

Nu ken ik behoorlijk wat superspreading events in Nederland tussen eind februari en half maart, maar van een koor op Goeree-Overflakkee had ik niet gehoord. En de beschrijving van prof. Gommers was een interessante bevinding van een superspreading event dat daar blijkbaar had plaatsgevonden, die anders in elkaar zat dan de superspreading events, waar ik inmiddels veel over had gelezen.

Dus direct na de uitzending ging ik op zoek naar wat er gebeurd was met dat koor op Goeree-Overflakkee………

Niets te vinden

Maar er was niets te vinden over een koor op Goeree-Overflakkee, waar besmettingen waren ontstaan met COVID-19.

Wel heb ik in de media informatie kunnen vinden over een keten van besmettingen op Goeree-Overflakkee, die prof. Gommers blijkbaar bedoelde. Maar dat lag behoorlijk anders dan hij in de uitzending aangaf.

Om het beeld compleet te krijgen ben ik nu 18 dagen bezig om het door hem genoemde onderzoek van Marion Koopmans te krijgen, maar ik loop tegen een betonnen muur op. En daarom doe ik hier verslag van wat ik vastgesteld heb. Omdat het -helaas- symbolisch is voor wat ik vaststel als ik leden van het OMT in de media zie optreden. Informatie wordt gebracht alsof het zekerheden zijn en als dan geprobeerd wordt om de basisinformatie te krijgen, waarop die meldingen lijken op te zijn gebaseerd, dan geeft men niet thuis. Daardoor blijft het foute beeld dat gegeven is, overeind.

Laat ik vooropstellen dat ik ervan overtuigd ben dat het van prof. Gommers geen kwader trouw was, dat hij bij de uitzending van Op1 onjuiste informatie gaf. Maar het is wel opzet dat ik op mijn informatieverzoeken in zijn richting en die van Marion Koopmans geen enkele inhoudelijke reactie kreegMen vindt het blijkbaar niet relevant foute informatie te corrigeren en relevante wetenschappelijke informatie te delen, om zo te kijken hoe die informatie gebruikt kan worden om meer kennis op te doen over de verspreiding van het virus.

Informatie uit de media

Dit heb ik zelf kunnen vaststellen, maar dan op basis van informatie uit de nieuwsmedia die het over Goeree-Overflakkee hebben gehad:

 • Er is geen uitbraak op Goeree-Overflakkee geweest in een koor. Wel is er behoorlijk wat aan de hand geweest in de zorginstelling Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk. In de bijlage treft u aan wat ik daarvan teruggevonden heb.
 • Van belang is te weten dat er op 8 maart een kerkdienst was in Sommelsdijk, waar 14 bewoners van Nieuw Rijsenburgh aanwezig waren, waarvan er later 7 besmet bleken. (Van de overige 25 mensen van elders is ook nog eens de helft besmet).

In de 5 à 6 weken erna zijn er minimaal nog eens 65 mensen besmet in Nieuw Rijsenburgh. In totaal zijn er 23 overleden. Die besmettingen kunnen niet rechtstreeks gekoppeld worden aan die kerkdienst. In ieder geval zijn die personen daar niet aanwezig geweest.

Ook is voor mij niet duidelijk of er onder de 23 overledenen iemand was die bij de kerkdienst aanwezig was. Maar het is onaannemelijk dat onder die 23 ook de 7 zaten die bij de kerkdienst op 8 maart aanwezig waren geweest.
Op heel Goeree-Overflakkee zijn er in totaal volgens de opgave van de GGD 33 mensen overleden aan COVID-19, waarvan dus 23 in Nieuw Rijsenburgh.

 • Over het onderzoek dat prof. Koopmans heeft gedaan, en prof. Gommers dus over sprak, is op 14 mei al wel wat gepubliceerd in NRC Handelsblad en andere madia. Het echte rapport zou nog gaan verschijnen, werd in de krant gemeld. Maar dat is dus, twee maanden later, nog steeds niet gebeurd.

Niet het begin van de uitbraak

Waar het in het artikel vooral om ging was dat het onderzoek had aangetoond dat de kerkdienst op 8 maart niet het begin van de uitbraak op Goeree-Overflakkee was geweest. Er moeten al mensen besmet zijn geweest voor de kerkdienst op 8 maart. En er staat in het artikel dat bij 7 bewoners in Nieuw Rijsenburgh 5 varianten van het virus zijn aangetroffen, een afspiegeling van wat er op het eiland is aangetroffen.

Over dit onderzoek is dus 2 maanden geleden in de media gepubliceerd. Het lijkt me interessante informatie te bevatten. Dus hoe eerder dat gepubliceerd wordt, hoe beter het voor het begrip van de verspreiding van het virus is. Maar juist omdat prof. Gommers tijdens het debat op TV de verschillende virusvarianten koppelde aan een niet bestaande koorbijeenkomst, lijkt het me niet alleen voor mij, maar ook voor geïnteresseerde kijkers (zowel wetenschappers als anderen) belangrijk dat de juiste informatie wel beschikbaar komt.

Dus daarom ben ik vanaf de uitzending bezig om hetzij het eindonderzoek te bemachtigen, dan wel de data die ten grondslag liggen aan het onderzoek te krijgen.

Tegen een muur op

Welke poging ik ook heb ondernomen, ik liep tegen een muur. Geen enkele inhoudelijke reactie. Ook de redactie van Op1 heeft pogingen gedaan, maar ook zij hebben niets gekregen.

Helaas is dit symptomatisch voor de wijze waarop de wetenschappers van RIVM, OMT en GGD met feiten en informatie omgaan.

De kwaliteit van de data, die men dagelijks presenteert laat veel te wensen over.

Men suggereert op tv, dat het onderzoek tot een bepaalde belangwekkende conclusie heeft geleid (die geheel in lijn ligt met wat men altijd al beweerde). Maar men biedt ons niet de mogelijkheid om te kijken of de feiten juist zijn weergegeven en de juiste conclusie is getrokken.

Zelfs als het evident is dat de informatie die naar buiten is gebracht onjuist is, voelt men geen enkele noodzaak om de onderliggende informatie vervolgens ter beschikking te stellen.

Juist omdat het allemaal professoren zijn, leden van het OMT, die zich ook nog eens beroepen op hun wetenschappelijke insteek en kwaliteiten, is dat een laakbare manier van optreden, gedurende een grote crisis, waar informatie en transparantie zo belangrijk zijn.

Geen transparantie

Het heeft helaas weinig te maken met wetenschap, waarheidsvinding en transparantie.

In de onderstaande bijlage treft u aan wat er uit de media te vinden was over deze uitbraak op Goeree- Overflakkee.

Bijlage over de ontwikkelingen bij Nieuw Rijsenburgh (Goeree-Overflakkee) op basis van nieuwsberichten

Rijmondnieuws 5 april: Op 8 maart was er een dienst in de kerk: 39 aanwezigen, waarvan  twee derde besmet is (26), 5 aanwezigen zijn overleden. (Later werd vermeld dat van de bewoners van Nieuw Rijsenburgh 14 aanwezig waren en 7 besmet zijn).

AD 25 maart: 13 besmet en 3  zijn overleden.

AD 30-maart: 35 besmet en 7 overleden.

In dat artikel staat:

Vermoedelijk raakten meerdere bewoners op zondag 8 maart geïnfecteerd toen zij een dienst in de eigen Lukaskapel bezochten. Die dienst werd bezocht door bewoners, maar ook door anderen. Van deze kerkelijke gemeenschap zijn meerdere leden ziek of ernstig ziek.

Rijnmond nieuws 18 april:  19 overleden

NRC 14 mei:  De kop was: Corona-uitbraak Goeree Overflakkee begon niet met de kerkdienst.

22 overleden, 72 besmet.

Bij kerkdienst waren 14 bewoners van het verzorgingshuis aanwezig, waarvan 7 later besmet bleken.

Dit staat in het artikel:

Het verdwenen koor op Goeree-Overflakkee - 7758
Het verdwenen koor op Goeree-Overflakkee - 7759
Het verdwenen koor op Goeree-Overflakkee - 7760

26 mei: 23 doden

Conclusies op basis van de nieuwsberichten voor Nieuw Rijsenburgh. (Plaats voor ongeveer 300 bewoners, 146 zorgappartementen, 24 zorghotelkamers 17 woongroepen voor 7 à 8 personen, totaal 129 cliënten):

 • Tijdens de kerkdienst op 8 maart waren 14 bewoners van de zorginstelling aanwezig. 7 zijn ervan besmet.
 • 25 maart: 13 besmet, 3 overleden
 • 30 maart: 35 besmet, 7 overleden
 • 18 april: 19 overleden
 • 14 mei: 72 besmet   22 overleden
 • 28 mei: 23 overleden

Op heel Goeree-Overflakkee zijn er 33 overleden.

Een paar dingen vallen op:

 • Als we in de wereld zien hoeveel mensen er overlijden van degenen die besmet zijn in relatie tot leeftijd (IFR), dan geven 23 sterfgevallen in totaal een indicatie, dat er sprake moet zijn geweest van meer besmettingen dan de 72 die vastgesteld zijn. En als dat zeker niet het geval is geweest verdient het extra onderzoek om vast te stellen waardoor die IFR dan zo hoog is geweest,
 • Het is onduidelijk wanneer precies is vastgesteld of de 7 die op 8 maart bij de kerkdienst aanwezig waren en besmet zijn, inderdaad tijdens de kerkdienst besmet zijn geworden. Als het onderzoek naar hun besmetting en het virus ruim na 8 maart heeft plaatsgevonden, dan zou die besmetting ook later kunnen hebben plaatsgevonden. Maar als de symptomen rond 13 maart opgemerkt zijn, dan is het heel waarschijnlijk dat het wel op 8 maart of eerder is gebeurd.
 • Van de in totaal 72 besmette gevallen (dat is dus het minimumaantal) zijn er maximaal 7 besmet tijdens de kerkdienst.
  Als het overzicht klopt, dan waren er op 30 maart 32 besmetten. Dus minimaal 25 zijn besmet na de kerkdienst op de een of andere manier.
 • Op 14 mei waren er (minimaal) 72 besmetten. Dus zijn er (minimaal) 35 mensen bijgekomen na 30 maart. Dat hoeft niet te zeggen dat ze pas na 30 maart besmet zijn geraakt; dat zou ook eerder kunnen zijn, maar niet zijn vastgesteld.

Nieuw Rijsenburgh is een relatief nieuw complex (2014).

Het verdwenen koor op Goeree-Overflakkee - 7761

Zowel qua bouwkundige opzet als qua indeling (met zorgappartementen, zorggroepen en zorghotel) zal enerzijds het HVAC-systeem modern zijn en anderzijds verblijven de bewoners in 4 verschillende hoofdgebouwen.

U heeft zojuist gelezen: Het verdwenen koor op Goeree-Overflakkee.

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.