Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Corona-crisis onderzoek 19-4-2020

WHO en RIVM negeren nieuwste bevindingen met enorme gevolgen - 9643
Samenvatting van het artikel

Dit artikel bespreekt een opinieonderzoek van Peil.nl op basis van: de wens om af te bouwen met maatregelen, de kans om besmet te worden zoals men dat voor zichzelf inschat, hoeveel mensen iemand kennen met griep of Corona, hoeveel mensen op een plek zijn geweest waar ze iemand kennen met Corona en hoe lastig de 1,5-meterregel is voor bedrijven.

Lees volledig artikel: Corona-crisis onderzoek 19-4-2020

Leestijd: 2 minuten

Corona-crisis onderzoek 19-4-2020

Bij het onderzoek via Peil.nl met vragen in relatie tot de Corona crisis, zijn een aantal onderwerpen (weer) aan de orde gesteld.Zo is wederom de vraag gesteld, wat er met de exit-strategie moet gebeuren. Drie weken geleden vond 55% dat met exit-maatregelen gewacht moet worden tot het virus (vrijwel) weg was. 42% vond dat we ook met exit-maatregelen konden beginnen, ook als er nog een kans was om besmet te worden, 3% wilde toen onmiddellijk stoppen met de lockdown.

Deze cijfers zijn geleidelijk aan het veranderen. Inmiddels wil 55% (+13) dat er wel met exit-maatregelen begonnen wordt, ook als er nog een kans is om besmet te worden, 6% (+2) wil onmiddellijk stoppen  en 35% (-15) wil de lockdown handhaven totdat het virus (vrijwel) weg is.

In deze grafiek ziet u de resultaten van de laatste paar weken naar geslacht en leeftijd. We zien dat nu binnen de groep van 65+, dat 49% voor een afbouw is, terwijl er nog kans is om besmet te worden. Dat was drie weken geleden 28%.

Groep 65+

Op de vraag welke kans men zichzelf geeft besmet te worden, zien we ook een interessante ontwikkeling. Door de tijd zien we dat percentage afnemen. Was drie weken geleden het percentage dat zichzelf een kans gaf van meer dan 50% nog 33%, is dat nu 22%. 6% geeft aan te denken zelf besmet te zijn (geweest).

Ook hebben we gevraagd of men iemand kent die besmet is met het Corona-virus. Dat is geleidelijk aan het stijgen.

We hebben ook geprobeerd een relatie te leggen tussen plekken die men de laatste 6 weken bezocht heeft en besmetting in het eigen gezin en in het relatienetwerk.

Ten slotte is aan werkenden gevraagd hoe makkelijk het bedrijf/de organisatie, waar men werkt, zich kan aanpassen aan de 1,5 meter maatschappij, zoals minister Wiebes heeft aangekondigd. 28% van de werkenden geven aan dat het niet kan en 17% alleen met forse aanpassingen, die duidelijk consequenties zullen hebben.

De onderstaande grafiek laat deze uitkomsten zien, afgezet naar de sector waar men werkzaam is.

U heeft zojuist gelezen: Corona-crisis onderzoek 19-4-2020.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Enorme electorale schommelingen na de verkiezingen - 69237