Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Hoe groot is het gevaar van Covid-19 nu echt?

Zo gaat de verspreiding van het COVID-19 virus - 9787
Samenvatting van het artikel

Een overzicht van wat er momenteel wel en niet bekend is. Onderwerpen die aan bod komen zijn, onder andere: seizoenspatronen, een vergelijking met de reproductiefactor van griep, sterftecijfers, verschillen in maatregelen tussen landen en de noodzaak van strenge maatregelen inclusief, wellicht, een totale lockdown.

Lees volledig artikel: Hoe groot is het gevaar van Covid-19 nu echt?

Leestijd: 4 minuten

Op deze kaart wordt de verspreiding van het virus real time gevolgd. Het betreft wel alleen de “cases” en dat is mede afhankelijk van hoeveel men per land test.

Maar als we naar de kaart kijken is het belangrijk om de verschillen per landen/regio’s te bekijken en te begrijpen. En ook deze cijfers in hun perspectief te plaatsen.

We weten dat in delen van de wereld buiten de (sub-)tropen, griepepidemieën vrijwel alleen in de winter plaatsvinden. De grote (en cruciale) vraag op dit moment is of het COVID-19 virus een vergelijkbaar seizoenspatroon kent.Daarover heb ik dit blog geschreven.

Op dit moment is het beleid van overheden overal in de wereld erop gericht om de snelheid van de overdracht van een besmet iemand naar anderen (aanzienlijk) te verlagen. De mate van het tempo van die verspreiding heet R0 (het wordt uitgesproken als R0-“naught”)

R0 waarden

De R0 waarde van influenza is bepaald rond 1.3. Dat houdt in, dat iemand die besmet is gemiddeld 1.3 andere mensen besmet. Dit impliceert, dat 5 mensen met griep, na 5 rondes van besmetting, 45 mensen hebben aangestoken.

De R0 waarde van COVID-19 wordt op ruim 2 geschat. Dat levert na 5 rondes meer dan 300 besmette mensen op.

Welk deel van de besmette mensen zwaar ziek wordt en dood gaat is moeilijk precies vast te stellen. Niet iedereen wordt getest, plus dat er ook een samenhang is met de opbouw van de bevolking (met name welk deel van de bevolking boven de 70 is). In Zuid-Korea wordt veel getest en komt het aantal besmette mensen dat overlijdt op circa 1,5% uit.

Zowel op basis van de informatie van China en Zuid-Korea is een inschatting te maken van het aantal mensen dat overlijdt per leeftijdsgroep. Dus de bovenste regel betekent dat van de mensen boven de 80 die besmet wordt overlijdt 10%. (Deze cijfers zullen geupdate worden als er meer informatie wereldwijd binnenkomt. Het vermoeden is dat naarmate er veel meer getest wordt, deze cijfers wat zullen dalen).

Hoeveel procent?

Een andere heel belangrijke vraag is: stel dat er geen enkele maatregel genomen zou worden, hoeveel procent van de mensen wordt dan ziek en hoeveel gaan er dan dood?

Ook daar kan nog geen duidelijk antwoord op worden gegeven. Deze Nobelprijswinnaar kon vanaf half februari al de trend in China voorspellen en legt dat in dit artikel goed uit.

Zijn inschatting is dat 20% van mensen besmet kunnen worden. Stel dat dit klopt en dat het Koreaanse getal van 1,5% juist is, dan zou dat betekenen dat uiteindelijk rond een kwart procent van de bevolking aan dit virus zal overlijden. Voor Nederland betekent dit rond de 40.000 doden.  De internationale cijfers wijzen erop dat het meer mannen zullen zijn dan vrouwen en dat het merendeel van de slachtoffers ouder dan 70 zal zijn, met andere onderliggende gezondheidsproblemen. Dit blijkt o.a. uit onderzoek uit Italie.

Maar wat nu als het percentage dat besmet kan worden en het percentage dat overlijdt hoger blijkt te zijn? En dat wordt van verschillende kanten beweerd en lijkt ook soms zo te zijn. Maar zelfs als alle Nederlanders besmet zouden worden, dan zal het percentage dat overlijdt duidelijk lager liggen dan die 1,5% (o.a. omdat de sterftekans van mensen onder de 60 klein is). In die situatie zouden er dan maximaal 125.000 mensen in Nederland aan dit virus kunnen overlijden.

Update

(Update 10-4-2020: Uit onderzoek van Prof. Streeck blijkt dat 15% van de bevolking in Kreis Heinsberg besmet is en dat 0,37% overlijdt. Zelfs als alle Nederlanders besmet zouden worden, zou dit rond de 60.000 doden betekenen).

Naast dodelijke slachtoffers zal er natuurlijk ook een veelvoud aan mensen zijn die heel ziek wordt en daarvan nadien blijvende nadelen ondervinden.

Om vele redenen is het verstandig om ervoor te zorgen dat de R0 daalt. In China is men erin geslaagd om het terug te brengen naar (vrijwel) 0. In Zuid-Korea lijkt de bestrijding ook behoorlijk succesvol te zijn. Hier wordt die aanpak goed beschreven. En dit is de ontwikkeling van het aantal nieuwe gevallen per dag. Het land heeft drie keer zoveel inwoners als Nederland, er wordt heel veel getest en er is geen lockdown.

Hoe groot is het gevaar van Covid-19 nu echt? - 5124

Kan niet oneindig

Belangrijk is daarbij om te beseffen dat deze maatregelen, ook in Zuid-Korea, niet oneindig kunnen voortduren. De hoop is dat het virus uiteindelijk uit zichzelf verdwijnt (zoals met SARS in 2003 is gebeurd), of dat er een vaccin wordt gevonden of goede geneesmiddelen. Het beleid van Zuid-Korea (en ook in andere landen) zal erop gericht blijven om het aantal besmettingen in het eigen land zo laag mogelijk te krijgen en zorgen dat geen mensen  vanuit het buitenland, die besmet zouden kunnen zijn, het land binnen mogen of eerst in quarentaine gaan.

Ook in andere landen, waaronder Nederland, wordt geprobeerd om het tempo van besmetting te verlagen (“Flatten the Curve”) om zo te zorgen dat er voldoende zorg verleend kan worden aan de ernstig zieken. Hiermee wordt de bemettingen en zieken over een langere periode uitgesmeerd.

COVID-19 is een venijnig virus dat -los van ernstig zieken en doden- een grote impact heeft op sociaal-, maatschappelijk en economisch terrein. De zorg stevent snel af op fysieke limieten, wereldwijd kost deze pandemie biljoenen, ondernemers en werknemers zitten thuis en de kans op een grote economische crisis is reëel.

R0 moet omlaag

Dat ieder van ons moet bijdragen aan het afbuigen van de curve is evident. De R0 moet omlaag. De zure appel heet: een goede hygiëne, “social distancing” en misschien zelfs een totale lockdown zoals inmiddels elders gebeurt.

Maar de risico’s van deze aanpak zijn ook erg groot door de directe en indirecte gevolgen omdat de samenleving abrupt wordt gestopt. In een ander blog schrijf ik daarover. Wanneer wordt het middel erger dan de kwaal?

Deze 6 blogs vormen een samenhangend geheel.

  1. Hoe groot is het gevaar van het COVID-19 virus nu echt. (dit blog)
  2. De invloed van luchtvochtigheid op de verspreiding van het COVID-19 virus
  3. Wat gebeurt er in de (sub-)tropische gebieden met de verspreiding van COVID-19?
  4. Hoe spelen we in op het positieve effect van een hogere specifieke luchtvochtigheid?
  5. Wat als de verspreidingssnelheid van COVID-19 naar -bijna-nul is gedaald?
  6. De enorme economische en sociale gevolgen van deze pandemie

U heeft zojuist gelezen: Hoe groot is het gevaar van Covid-19 nu echt?

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019