Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De echte normen en waarden

Samenvatting van het artikel

De echte normen en waarden Rondom de brand in het Catshuis is zich een situatie aan het ontwikkelen die in een beschaafd democratisch land minstens tot een parlementair onderzoek zou leiden. En vermoedelijk na afloop ervan tot het aftreden van de premier en het ontslag van een aantal hoge ambtenaren. Maar zal dat in Nederland […]

Lees volledig artikel: De echte normen en waarden

Leestijd: 3 minuten

De echte normen en waarden

Rondom de brand in het Catshuis is zich een situatie aan het ontwikkelen die in een beschaafd democratisch land minstens tot een parlementair onderzoek zou leiden. En vermoedelijk na afloop ervan tot het aftreden van de premier en het ontslag van een aantal hoge ambtenaren. Maar zal dat in Nederland gaan gebeuren? Mijn inschatting is dat de regeringspartijen een dergelijk onderzoek gaan tegenhouden. Maar als je de stukken bestudeert dan zie je goed wat de echte normen en waarden zijn bij onze overheid en de premier.

RTL4 Nieuws krijgt de eer zich als een terrier gedragen te hebben over het onderwerp `brand in het Catshuis`.  De andere media hobbelen er wat achteraan.

De essentie van het verhaal is dat er een korte hevige brand is geweest in het Catshuis waarbij een van de twee schilders is overleden. Op de grond was veel thinner gebruikt dat is ontbrand. Bij juridische procedures die vervolgens werden gevoerd werd het schildersbedrijf en/of de schilder hiervoor verantwoordelijk gesteld. De discussie draait nu om de vraag welke rol wandbekleding gespeeld heeft bij de omvang van de brand en de consequenties ervan, zoals de dood van de schilder.

Als de wandbekleding er een belangrijke rol bij heeft gespeeld heeft de overheid dus een duidelijke verantwoordelijkheid bij de omvang van de brand en ook bij de dood van de schilder.  Het rapport van een branddeskundige die stelt dat de wandbekleding inderdaad een belangrijke rol heeft gespeeld bij de omvang en de gevolgen van de brand is nu het onderwerp van discussie.

Bij het debat in de Tweede Kamer stelde Balkenende dat er wel een onderzoek was geweest van een branddeskundige, maar dat dit rapport onvoldragen was en dus niet door de overheid aan het OM hoefde overhandigd te worden. RTL4 heeft vorige week diverse stukken op haar site gezet die gingen over dat rapport en hoe het intern behandeld werd. Daar zie je al goed dat Algemene Zaken en VROM erg met het rapport in hun maag zaten en probeerden weg te lopen voor de gevolgen.

Aanvankelijk leek het alsof premier Balkenende met `onvoldragen rapport` kon wegkomen, maar vandaag is er een bom gelegd onder deze verdediging. De onderzoeker van TNO, die het rapport heeft gemaakt, heeft een open brief gestuurd, die in NRC Handelsblad staat. En als je die leest dan snap je wat er echt gebeurd is en hoe blijkbaar de manieren zijn van onze overheid, en ook van onze premier.

Het is heel gebruikelijk dat je als opdrachtnemer een conceptrapport maakt.  Dan overlegt met je opdrachtgevers en vervolgens finaliseert. Meestal gaat het om een kleine aanpassing of een bepaald onderwerp dat wat verder uitgewerkt dient te worden. Een dergelijke vergadering was er ook en de inhoud van het rapport werd blijkbaar als zo ongewenst gezien dat de onderzoeker werd gezegd dat hij met zijn activiteiten moest stoppen. Op die manier kon men er dus voor zorgen dat het onwelgevallige rapport officieel niet verscheen en ook niet hoefde doorgestuurd te worden.

En denkt de premier zich nu te verdedigen met het `onvoldragen` rapport. In de brief van de branddeskundige wordt de gang van zaken goed beschreven en staat hij nog steeds volledig achter zijn conclusies. Namelijk dat de brandbare wandbekleding een zeer belangrijke rol heeft gespeeld bij de intensiteit van de brand en de grote gevolgen. In feite opereert hij nu als klokkenluider, want hem was na het stoppen van de opdracht ook nog gezegd dat hij een geheimhoudingsverplichting heeft. Maar door gewetensnood is hij een dag voor het debat in de kamer met deze open brief gekomen.

Dit alles geeft een zeer goed beeld van hoe de overheid achter de schermen met informatie manipuleert en eigen verantwoordelijkheden probeert te ontwijken. Vervolgens probeert men erna met een soort woordenspel te versluieren wat er echt is gebeurd.

In een beschaafde democratie zou dit tot grote gevolgen moeten leiden. Verantwoordelijken zouden gestraft horen te worden. Balkenende had direct openheid moeten geven. En als hij niet wist wat er echt is gebeurd achter de schermen, zou hij inmiddels hard moeten optreden tegen alle verantwoordelijken achter de schermen. Maar ik verwacht dat hij morgen in de kamer gewoon zal blijven beweren dat wat er gebeurd is formeel klopt en hij nooit onwaarheid heeft gesproken.

En het zou mij niet verbazen als de drie regeringspartijen, na natuurlijk ook enkele krokodillentranen te hebben geplengd, een parlementair onderzoek naar wat er gebeurd is, niet zullen ondersteunen.

Ten slotte valt me op dat blijkbaar het feit dat RTL4 dit onderwerp op de agenda heeft gezet en op heeft gehouden de meeste andere nieuwsmedia er maar zeer beperkt over schrijven.  En het absoluut niet zo groot brengen als eigenlijk bij zo´n onderwerp hoort, hoewel dat nu -na de brief van de branddeskundige in NRC Handelsblad, wat lijkt te veranderen. (Maar De Volkskrant schrijft de dag erna niets over deze brief van de branddeskundige. Dan had hij hem maar in De Volkskrant moeten plaatsen in plaats van NRC Handelsblad, niet waar?).

Deze muis krijgt echt nog een staartje, maar ik ben bang niet zo een grote staart wordt als eigenlijk zou horen. Maar laat Balkenende aub het begrip `normen en waarden´ nooit meer in zijn mond nemen. En als strafwerk 1000 keer het stuk van Jacques Monasch van vanmorgen overschrijven.

U heeft zojuist gelezen: De echte normen en waarden.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Terug naar de homepage

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205