Stemming 23-1-2022: Na regeringsverklaring verliezen regeringspartijen nog eens 4 zetels

Terwijl de regeringspartijen vorige week samen al op een verlies van 21 zetels stonden, verloren ze in de week van de regeringsverklaring nog eens 4 zetels. De VVD ging 2 zetels naar beneden en staat nu nog maar op 23 zetels. D66 en CDA verloren er ieder 1 (naar resp. 18 en 6). De winnaars […]

Stemming 16-1-2022: VVD op laagste score sinds maart 2020

De eerste peiling na het aantreden van het kabinet laat zien, dat met name de VVD in de afgelopen tijd achteruit is gegaan. Stond de VVD eind november nog op 32 zetels, inmiddels zijn het er 25. Daarmee verliest de VVD 9 zetels ten opzichte van de verkiezingen van 2021 en is daarmee de grootste […]

Stemming 26-12-2021: Wordt 2022 electoraal nog stormachtiger?

Zetelverdeling van het jaar 2021 De peiling van deze week is gelijk aan die van vorige week. In het overzicht hebben we, ter vergelijking, ook opgenomen de eerste peiling van 2o21. Het benadrukt de belangrijkste verschuiving: het instorten van het CDA (-11) en de opkomst van de nieuwe partijen JA21, BBB en VOLT (samen +22)  […]

Stemming 19-12-21: VVD zakt verder na regeerakkoord

Zetelverdeling De peiling van vandaag, gebaseerd op bijna 5000 ondervraagden is uitgevoerd op zaterdag. Grotendeels voorafgaande aan de de persconferentie, waarin een nieuwe lockdown is aangekondigd. Aangenomen kan worden dat de cijfers vooral een weerslag zijn van de wijze waarop men het regeerakkoord en de discussie erover heeft ontvangen. In de peiling van vandaag zal […]

Stemming 12-12-21: VVD glijdt langzaam af

De peiling van deze week verschilt bij alle partijen geen of slechts één zetel t.o.v. de vorige week. Alleen bij de VVD zien we een daling met twee zetels naar 30 zetels Daarmee staat de VVD op het laagste punt sind half april. Besef dat na het tumultueuze debat op 1 april de VVD op […]

Stemming 5-12-21: Geen verschuivingen

Deze week zijn er geen verschuivingen te zien in politieke voorkeur. Nog steeds zijn er veel mensen die aangeven niet (meer) te weten op welke partij te stemmen. De grote vraag zal zijn welke invloed het gaat hebben, als het nieuwe kabinet aantreed, op de electorale positie van de regeringspartijen. Is de huidige uitslag al […]

Stemming 28-11-21: Pas op de plaats

Het blijft een vreemde ervaring om aan de ene kant te zien dat er veel mensen zijn, die niet meer de partij verkiezen, die ze bijna 9 maanden geleden gekozen hebben. En aan de andere kant te zien dat de bewegingen tussen partijen van week tot week klein zijn. Alsof men Annemaria Koekoek speelt en […]

Stemming 21-11-2021: Toenemende polarisatie onder electoraat

Er is iets aan de gang onder het electoraat dat ik niet eerder in deze mate ben tegengekomen. Het push-element bij de electorale keuze is beduidend groter dan het pull-element. Kiezers zijn steeds duidelijker in hun keuze waarom ze niet (meer) een bepaalde partij stemmen en steeds minder duidelijk in waarom ze een andere partij […]

De Stemming 7-11-2021: Vertrouwenscijfers

De afgelopen week waren er geen verschuivingen in politieke voorkeur. Wel ziet u vandaag een overzicht van de antwoorden op de vertrouwensvraag over een groot aantal personen en instanties. Niet allleen hebben we gevraagd hoeveel vertrouwen men heeft in ministers en fractievoorzitters, maar we hebben er ook nog vragen aan toegevoegd over instituties, media, en […]

De Stemming 31-10-2021: Vooraankondiging van de diffuse uitslag van GR2022

De schommelingen in politieke voorkeur zijn de laatste twee maanden vrij beperkt gebleven. Ook de peiling van vandaag laat weinig verschuivingen zien. De grootste verschuiving in de afgelopen vijf weken is de PVV, die 3 zetels is gestegen en daarmee de tweede partij is. De PvdD is in die periode 2 gestegen en komt nu […]

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV