Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Strijd om 38e zetel nog lang niet gestreden

Samenvatting van het artikel

Strijd om 38e zetel nog lang niet gestreden Het laatste woord over de 38e zetel is nog lang niet gezegd. Zoals ik zal aangeven aan het eind van het stuk acht ik zelfs de kans vrij groot dat bij de uiteindelijk stemming eind mei vanuit de Staten de coalitie WEL de 38e zetel krijgt. Maar […]

Lees volledig artikel: Strijd om 38e zetel nog lang niet gestreden

Leestijd: 3 minuten

Strijd om 38e zetel nog lang niet gestreden

Het laatste woord over de 38e zetel is nog lang niet gezegd. Zoals ik zal aangeven aan het eind van het stuk acht ik zelfs de kans vrij groot dat bij de uiteindelijk stemming eind mei vanuit de Staten de coalitie WEL de 38e zetel krijgt.

Maar eerst nog interessante extra achtergrond informatie over de uitslag van gisteren: 

Er  zijn een serie tabellen gemaakt van de uitslag naar een aantal interessante achtergrondkenmerken die hier staan op de site van Peil.nl 

 –          Wat men gestemd zou hebben als het Tweede Kamerverkiezingen was geweest.

Dan blijkt dat bij de grote partijen rond 90% dezelfde keuze gemaakt zou hebben als gisteren en bij de overige ligt dat wat lager.

 –          Stemkeuze Tweede Kamer 2010.

Hieruit valt o.a. op te maken dat er –per saldo- weinig overgangen zijn tussen het rechter- en het linkerblok. Mede daardoor scoren VVD+CDA+PVV wederom ongeveer de helft van het aantal zetels.

 –          Geslacht, leeftijd, inkomen, opleiding, religie, mate van kerksheid.

Hieruit is goed op te maken uit welke bevolkingsgroepen de verschillende partijen hun kiezers uit rekruteren. Hieronder wordt vermeld waar een duidelijke oververtegenwoordiging per partij is:

VVD:  man, hoog inkomen

CDA: oud, confessioneel, kerks

PVV: 35+, lage opleiding, midden inkomen

PvdA: vrouw, 45+, geen religie

SP: vrouw, 35-55, lager opleiding, geen religie

D66: man 35-, hoger opleiding, geen religie

Groen Links: 35-, hoger opleiding, benedenmodaal, geen religie

–          Krant die men leest.

Ten slotte wordt de verkiezingsuitslag gepresenteerd naar de krant die men regelmatig leest

Telegraaf                     VVD (32%), PVV (23%), CDA (14%)

Volkskrant                  PvdA(30%) D66 (13%), Groen Links (12%)

NRC Handelsblad     VVD (28%), PvdA (20%), D66(11%)

NRC Next                    VVD (24%), D66 (21%), PvdA (17%)

Het Parool                  PvdA (31%), VVD (20%), D66 (11%)

Trouw                          CDA (24%), PvdA (21%), ChristenUnie-SGP (15%)

AD                                 VVD (23%), PvdA (19%), PVV-CDA (15%)

Metro                          VVD-PvdA (17%), CDA (16%)

Spits                             PVV (18%) VVD (17%) PvdA (15%)

FD                                 VVD (46%) CDA (13%) PvdA (12%)

De Pers                       PvdA (17%) VVD(16%) D66 (14%)

Regionale Kranten  VVD (21%) CDA (18%) PvdA (17%)

Ten aanzien van de uitslag van gisteren en de vergelijking met de vorige Provinciale Statenverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen zijn een aantal interessante conclusies te trekken:

De tweede tabel uit het rapport laat namelijk goed zien dat er (per saldo) zeer weinig electorale overgangen zijn tussen aan de ene kant VVD,CDA, PVV aan de ene kant en de overige partijen (met name de linkse partijen).

 Op 9 juni behaalden VVD, CDA, PVV samen 49%. Gisteren was dat 47%. Omdat de provinciale partijen en 50PLUS ongeveer 4% samen haalden, hebben VVD,CDA en PVV 49% van de resterende stemmen gehaald. Dat is hetzelfde als vorig jaar.

 Vergelijken we de uitslag binnen deze drie partijen met die van de Tweede Kamerverkiezingen dan zien we dat in de uitslag de PVV wat gedaald is en de VVD wat gestegen en het CDA stabiel is gebleven Als we de overgangen tussen de partijen echter zien, komt dat niet omdat de PVV per saldo kiezers heeft verloren aan de andere twee, maar omdat de PVV-kiezers bij deze verkiezingen duidelijk minder zijn opgekomen dan die van het CDA. (Opkomst is nu bijna 20% lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen).  Als die opkomst 20% hoger was geweest dan zou de PVV minstens 4% hoger hebben gescoord en het CDA minstens 3% lager!

 Aan de andere kant van het politieke spectrum zien we dat de PvdA één van de slechtste resultaten heeft behaald uit haar politieke geschiedenis (en de slechtste Provinciale Statenverkiezingen ooit). Ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen is de partij meer dan 2% achteruitgegaan. (In Tweede Kamerzetels heeft de partij 26 gehaald, alleen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 was het minder). Bij een duidelijk hogere opkomst zou de SP 2% meer hebben gehaald en de PvdA het nog slechter hebben gedaan.

 50Plus zou 3 Tweede Kamerzetels hebben gehaald als het Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn geweest, ook bij een hogere opkomst.

 Het is ten slotte interessant om het volgende vast te stellen:

 –          Als 50PLUS niet aan de verkiezingen had deelgenomen dan zouden PVV+CDA+VVD wel de meerderheid hebben gehaald.

–          Als de PvdA en Groen Links niet in 10 provincies een lijstverbinding hadden gehad zouden PVV+CDA+VVD wel de meerderheid hebben gehaald

 –          En last but not least: de echte uitslag voor de Eerste Kamer komt pas bij de verkiezing door de Statenleden van de senatoren eind mei. Er hoeven maar weinig Statenleden een andere keuze te maken dan de eigen partij en het resultaat is bij bepaalde partijen 1 zetel meer of minder dan nu berekend is. Zo zijn er ook een aantal statenleden van provinciale partijen die een keuze moeten maken. Het stemmen door een Statenlid op een andere partij dan de eigen is in het verleden met grote regelmaat voorgekomen, waarbij partijen probeerden het maximale resultaat eruit te slepen door onderling afspraken te maken. Gezien het grote belang voor de coalitie van de 38e zetel acht ik de kans vrij groot dat de coalitie uiteindelijk eind mei bij de stemming toch de 38e zetel haalt.

U heeft zojuist gelezen: Strijd om 38e zetel nog lang niet gestreden.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019