Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De relevantie van de hoeveelheid DNA

Samenvatting van het artikel

De relevantie van de hoeveelheid DNA Om te begrijpen wat het belang is van het vinden van heel weinig cellen van het DNA van Louwes in de verschillende sporen is het van belang om te lezen wat Richard Eikelenboom aan het hof heeft gemeld in 2004 en hoe het hof die melding heeft overgenomen in […]

Lees volledig artikel: De relevantie van de hoeveelheid DNA

Leestijd: 3 minuten

De relevantie van de hoeveelheid DNA

Om te begrijpen wat het belang is van het vinden van heel weinig cellen van het DNA van Louwes in de verschillende sporen is het van belang om te lezen wat Richard Eikelenboom aan het hof heeft gemeld in 2004 en hoe het hof die melding heeft overgenomen in het arrest.

Dit staat op bladzijde 8 van het rapport van Richard Eikelenboom, dd. 22 januari 2004:

Gebruik Standaardmethoden

De DNA-profielen die in het huidige onderzoek zijn verkregen zijn alle bepaald met de standaardmethoden die door het NFI bij het DNA-onderzoek worden gehanteerd.
Er is dus geen gebruik gemaakt van de uiterst gevoelige LCN (Low Copy Number)- methode, waarbij wordt getracht een DNA-profiel te verkrijgen uit een zeer geringe
hoeveelheid celmateriaal. Met de gebruikte standaardmethoden zullen over het algemeen geen profielen worden verkregen uit celmateriaal dat kan worden overgedragen bij zakelijk, oppervlakkig contact zoals het geven van een hand of het voeren van een gesprek op geringe afstand tussen personen. Omdat de kans op een bruikbaar DNA-profiel bij toepassing van de gebruikelijke onderzoeksmethoden zo klein is, hanteert het NFI de stelregel dat dit type sporen doorgaans niet wordt onderzocht.

Dr. A. Linacre geeft desgevraagd aan dat minimaal 200 cellen nodig zijn om met standaard methoden een DNA-profiel te verkrijgen. De overdracht van deze hoeveelheid cellen treedt volgens hem niet op bij zakelijke contacten.

Uit het zittingsverslag blijkt dat Eikelenboom dit ook heeft gezegd:
“Voor het met behulp van de standaardmethoden, die door het NFI bij het DNA-onderzoek worden gehanteerd, verkrijgen van een bruikbaar DNA-profiel van huidcellen dienen minimaal 200 cellen te zijn overgebracht. Bij zakelijk, oppervlakkig contact zoals het geven van een hand of het voeren van een gesprek op geringe afstand tussen personen wordt in het algemeen minder dan deze hoeveelheid overgedragen.”

Niet volgens standaardmethoden

Maar uit de analyse van Krane en Gilder blijkt dat in werkelijkheid het NFI niet gewerkt heeft volgens standaardmethoden en dat in werkelijkheid het DNA dat van Louwes in de sporen gevonden is tussen 6 en 25 keer zo weinig was als de 200 cellen die Linacre en Eikelenboom noemen.
Impliciet betekent dat dus dat Eikelenboom en Linacre stellen dat dit gevonden aantal WEL door zakelijk, oppervlakkig contact kan zijn ontstaan!

En welk effect deze foute voorlichting van Eikelenboom voor het hof in Den Bosch heeft gehad blijkt wel uit een deel uit het arrest. Lees maar en huiver:

2.1.6. Ing. Eikelenboom heeft in dit verband in de eerste plaats onder meer opgemerkt dat de in het onderhavige onderzoek verkregen DNA-profielen zijn bepaald met de standaardmethoden die door het NFI bij het DNA-onderzoek worden gehanteerd. Bij die methoden zullen over het algemeen geen profielen worden verkregen uit celmateriaal dat kan worden overgedragen bij zakelijk, oppervlakkig contact zoals het geven van een hand of het voeren van een gesprek op geringe afstand tussen personen. Ter zitting van 26 januari 2004 heeft ing. Eikelenboom verklaard dat voor het met behulp van genoemde standaardmethoden verkrijgen van een bruikbaar DNA-profiel van huidcellen minimaal 200 cellen dienen te zijn overgebracht en dat bij het bedoelde zakelijke, oppervlakkige contact in het algemeen minder dan deze hoeveelheid zal worden overgedragen. Deze informatie is ter zitting bevestigd door de deskundige dr. De Knijff.

(Besef hierbij dat De Knijff inderdaad dat laatste bevestigde, maar omdat hij niet over de data beschikte absoluut niet heeft bevestigd dat de sporen minimaal 200 cellen bevatte).

Zoals ik al vaker heb gezegd. Het dossier van de Deventer Moordzaak zit vol van een schrijnend gebrek aan professionaliteit en/of integriteit van politie, OM, en NFI.

Niet alleen de vondst van DNA van Louwes in de controlesporen, maar zeker ook dit is dus een duidelijk novum. Het is informatie die het hof is onthouden.

U heeft zojuist gelezen: De relevantie van de hoeveelheid DNA.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Blijf onze site steunen door af en toe een (kleine) donatie. Klik hier. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963